Главная

Статьи

Як вступити до Академії КНБ РК і Академію прикордонної служби КНБ РК

 1. Порядок попереднього відбору кандидатів
 2. Порядок прийому до вищих навчальних закладів органів національної безпеки Республіки Казахстан
 3. Порядок остаточного професійного відбору

Військові, спеціальні навчальні заклади органів національної безпеки Республіки Казахстан (далі - ВНЗ ОНБ) здійснюють набір учнів за освітніми програмами вищої освіти і вищої освіти зі скороченим  терміном навчання

Військові, спеціальні навчальні заклади органів національної безпеки Республіки Казахстан (далі - ВНЗ ОНБ) здійснюють набір учнів за освітніми програмами вищої освіти і вищої освіти зі скороченим терміном навчання .

За освітніми програмами вищої освіти в Академію Прикордонної служби КНБ (далі - Академія ПС) приймаються:

 1. Громадяни, які не проходили військової служби, які досягли в рік вступу віку сімнадцяти років, але не старше двадцяти одного року;
 2. Громадяни, які пройшли військову службу, і військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, до досягнення ними в рік вступу віку двадцяти чотирьох років;
 3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або співробітники, котрі служать в спеціальних державних органах, до досягнення ними в рік вступу віку двадцяти п'яти років.

В Академію КНБ за освітніми програмами вищої освіти за скороченим терміном навчання (2 і 2,5 року) приймаються громадяни Республіки Казахстан, які мають вищу освіту, до досягнення ними в рік вступу віку не молодше двадцяти двох років, за винятком осіб, які мають військові, спеціальні звання, класні чини офіцерського складу, а також мають:

 1. Необхідні особисті, моральні та професійні якості, стан здоров'я і фізичну підготовленість;
 2. Середній бал з вищої освіти не менше 2,67 згідно бально-рейтингової буквеної системі оцінювання навчальних досягнень (не менше 4 балів за традиційною шкалою оцінок).

При наявності у кандидата вузьконаправленої спеціальності, в тому числі технічного профілю, спеціалізованих знань (в тому числі знання рідкісних іноземних мов), допускається зниження середнього бала за отриманим вищої освіти до 1,0 (D-) згідно бально-рейтингової буквеної системі оцінювання навчальних досягнень (не менше 3 балів за традиційною шкалою оцінок).

Вік кандидата на навчання за освітніми програмами вищої освіти і вищої освіти за скороченим терміном навчання визначається на день його зарахування до вищого навчального закладу ОНБ.

Громадяни, які виявили бажання вступати за освітніми програмами вищої освіти в Академію ПС, до 1 листопада року, що передує року надходження, подають до відомств, територіальні та інші органи КНБ (далі - органи КНБ) за місцем проживання або служби із зазначенням мови здачі тестування і навчання з числа: призовників та військовозобов'язаних запасу - заява в довільній формі; військовослужбовців (співробітників) - рапорт в довільній формі, узгоджений з керівництвом військової частини (органи КНБ).

До заяви додаються:

 1. Копія атестата про загальну середню освіту з додатком або копія диплома про технічний і професійну освіту або про послесреднего освіту з додатком.
 2. Довідка, що видається особам, які не завершили освіту, загальних середніх, технічних і професійних, а також послесреднего організацій освіти (оригінал).
 3. Посвідчення особи (копія).
 4. Свідоцтво про народження (копія).
 5. Шість фотографій (без головного убору, розміром 4,5 х 6 см).
 6. Автобіографія і анкета (оригінал).

Громадяни, які виявили бажання вступати до Академії КНБ за освітніми програмами вищої освіти за скороченим терміном навчання (2 і 2,5 року), до 1 листопада року, що передує року надходження, подають до органів КНБ за місцем проживання заяву про вивчення їх в якості кандидата на навчання до вищого навчального закладу ОНБ із зазначенням мови навчання.

Співробітники та військовослужбовці ОНБ за місцем служби подають рапорт, узгоджений з безпосереднім керівництвом, про можливе надходження і вивченні їх в якості кандидатів на навчання до вищого навчального закладу ОНБ.

До заяви (рапорту) додаються:

 1. Копія диплому про вищу освіту, копія додатку до диплому (транскрипт).
 2. Кандидати, які отримали документи про освіту в зарубіжних організаціях освіти, а також в міжнародних та іноземних навчальних закладах (їх філіях), що створені і діють в Республіці Казахстан, представляють відповідне посвідчення (визнання і нострифікація);
 3. Посвідчення особи (копія);
 4. Шість фотографій (без головного убору, розміром 4,5 х 6 см);
 5. Військовий квиток або приписне свідоцтво (копія);
 6. Документи, що підтверджують трудову діяльність (копія);
 7. Автобіографія і анкета (оригінал).

Порядок попереднього відбору кандидатів

Кадрового підрозділу КНБ Республіки Казахстан до 1 листопада року, що передує року надходження, становить рознарядку для направлення кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів, яка затверджується наказом Голови КНБ Республіки Казахстан.

Після затвердження рознарядки в органах національної безпеки Республіки Казахстан: створюються комісії з попереднього професійного відбору кандидатів на навчання (далі - Комісії); організовується розміщення оголошень в засобах масової інформації про терміни подачі заяв на вступ до вищих навчальних закладів; проводиться робота з професійної орієнтації та відбору кандидатів на навчання за місцем їх служби та проживання.

Кандидати на навчання проходять перевірку стану здоров'я, фізичної підготовленості та професійно-психологічної придатності. Медичний огляд кандидатів проводиться лікувальними установами КНБ Республіки Казахстан, а при відсутності - лікувальними установами Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан.

Кадрові служби органів КНБ до 20 травня року надходження становлять до вузів ОНБ сформовані особові справи кандидатів.

Кадрового підрозділу КНБ (кадрова служба Прикордонної служби) до 10 червня року надходження сповіщає кандидатів на навчання про терміни проведення прийому на навчання до вищих навчальних закладів ОНБ через кадрові служби органів КНБ.

Порядок прийому до вищих навчальних закладів органів національної безпеки Республіки Казахстан

Прийом на навчання до вищих навчальних закладів ОНБ здійснюється прийомними та мандатних комісіями. Склади прийомних і мандатних комісій для кожного вузу ОНБ окремо затверджуються наказом Голови КНБ.

Приймальна комісія: здійснює розгляд особистих справ кандидатів на навчання; стверджує списки кандидатів на навчання, допущених до участі в остаточному професійному доборі; проводить остаточний професійний відбір; розглядає скарги і заяви з питань прийому на навчання; готує конкурсні списки і проект наказу про зарахування кандидатів до числа курсантів; формує пропозиції щодо подальшого вдосконалення роботи з відбору та перевірки кандидатів на навчання.

Мандатна комісія: здійснює вибіркову перевірку і аналіз особистих справ кандидатів на навчання, рекомендованих приймальною комісією вищого навчального закладу ОНБ для подальшого проходження остаточного професійного відбору; при необхідності проводить співбесіду з кандидатами, які пройшли остаточний професійний відбір і допущені до конкурсу на зарахування до вищого навчального закладу ОНБ; приймає остаточне рішення за апеляціями, пов'язаних з питаннями зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів ОНБ; проводить аналіз підсумків остаточного професійного відбору кандидатів на навчання та розробку заходів щодо подальшого вдосконалення даної роботи.

По прибуттю для участі в остаточному професійному доборі кандидат в приймальну комісію вищого навчального закладу ОНБ пред'являє для проведення звірки оригінали наступних документів:

1) для вступників до Академії ПС за освітніми програмами вищої освіти - документ, що засвідчує особу, атестат про загальну середню освіту з додатком або копію диплома про технічний і професійну освіту або про послесреднего освіту з додатком, сертифікат за результатами Єдиного національного тестування (далі - ЕНТ ) з результатами тестування не менше 50 балів, в тому числі не менше 5 балів - по історії Казахстану, математичної грамотності, грамотності читання - мова навчання, і не менше 5 балло по кожному профільному предмету. Профільні предмети: математика - географія.

З кандидатами на навчання з числа військовослужбовців, які надходять в Академію ПС, проводяться підготовчі збори на базі вказаного навчального закладу в період, що передує загальним абітурієнтської зборів.

2) для вступників до Академії КНБ за освітніми програмами вищої освіти за скороченим терміном навчання (2 і 2,5 року) - документ, що засвідчує особу, диплом про вищу освіту, додаток до диплому (транскрипт), військовий квиток або приписне свідоцтво.

Порядок остаточного професійного відбору

Кандидати, які прибули на остаточний професійний відбір проходять:

 1. в Академії ПС за освітніми програмами вищої освіти проводиться медичний огляд, перевірка на професійну придатність і фізичну підготовленість, комплексне тестування.
 2. в Академії КНБ за освітніми програмами вищої освіти за скороченим терміном навчання проводиться медичний огляд, перевірка на професійну придатність, фізичну підготовленість, знань з політології та письмово-мовних навичок.

Для медичного огляду в вузах ОНБ наказом Голови КНБ щорічно створюються позаштатні військово-лікарська комісія.

Для проведення остаточного професійного відбору наказами начальників вищих навчальних закладів ОНБ створюються спеціальні (предметні, експертні) комісії (далі - спеціальні комісії).

Зарахування до ВНЗ ОНБ проводиться за рішенням мандатної комісії на конкурсній основі:

 1. в Академії ПС за освітніми програмами вищої освіти відповідно до балами ЕНТ (комплексного тестування) з урахуванням даних остаточного професійного відбору.
 2. в Академії КНБ за освітніми програмами вищої освіти за скороченим терміном навчання за результатами остаточного професійного відбору.

Діти співробітників (військовослужбовців) ОНБ, загиблих, зниклих без вести або отримали інвалідність в період проходження спеціальної (військової) служби, які набрали пороговий рівень балів за встановленими для вступників вимогам, зараховуються до Академії ПС поза конкурсом.

При однакових показників при проведенні конкурсу мають перевагу:

 1. в Академії ПС за освітніми програмами вищої освіти:
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • особи, прирівняні по пільгах і гарантій до учасників війни;
 • особи, нагороджені знаком "Алтин белгі" ;
 • особи, які мають документи про освіту (свідоцтва, атестати, дипломи) з відзнакою;
 • переможці міжнародних олімпіад і конкурсів наукових проектів (Наукових змагань) із загальноосвітніх предметів (особи, нагороджені дипломами першого, другого і третього ступеня), республіканських і міжнародних конкурсів виконавців і спортивних змагань (Особи, нагороджені дипломами першого, другого і третього ступеня) останніх трьох років, перелік яких визначається уповноваженим органом в галузі освіти, а також переможці президентської , республіканських олімпіад і конкурсів наукових проектів із загальноосвітніх предметів (особи, нагороджені дипломами першого, другого і третього ступеня) поточного року за умови відповідності обраної ними спеціальності предмету олімпіади, конкурсу або спортивного змагання;
 • випускники Республіканської школи "ЖасҰлан";
 • вихованці закладів освіти з додатковими програмами з військової підготовки.
 1. в Академії КНБ за освітніми програмами вищої освіти за скороченим терміном навчання:
 • особи, які мають документи про освіту (дипломи) з відзнакою;
 • особи, які мають більш високий середній бал додатка до диплома (транскрипту).

Рішення мандатної комісії про зарахування до складу курсантів оформляються наказами начальників вищих навчальних закладів ОНБ до 31 липня року надходження.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,