Главная

Статьи

Розрахунки за акредитивом

При розрахунках за акредитивом банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачу средсгв або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель (ч. 1 ст. 867 ЦК України). Вчинення платежів за акредитивом можливо, виходячи із законодавчого визначення, як а грошовій формі, так і за допомогою векселів. Розрахункові операції але акредитиву може виробляти виконуючий банк або сам банк-емітент, до якого в останньому випадку застосовуються правила про виконуючого банку. Порядок здійснення операцій але акредитиву залежить від виду акредитива. Акредитив може бути покритим і непокритим, відкличним і безвідкличним. У разі відкриття покритого (депонованого) акредитива банк-емітент при його відкритті зобов'язаний перерахувати суму акредитива (покриття) за рахунок платника або наданого йому кредиту в розпорядження виконуючого банку на весь термін дії зобов'язання банку емітента. Якщо відкривається непокритий (гарантований) акредитив, виконуючому банку надається право списувати всю суму акредитива з ведеться у нею рахунки банку-емітента.

Відзивним надається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. За загальним правилом акредитив є відкличним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше.

Безвідкличний акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів. Різновидом безвідкличні акредитиви є підтверджений безвідкличної акредитив. Підтвердження здійснює на прохання банку-емітента виконуючий банк, що бере участь в проведенні акредитивної операції. Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язанню банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива. Підтверджений безвідкличної акредитив не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку. Важливою особливістю акредитивної форми розрахунків є те, що для виконання акредитива одержувач коштів повинен представити в виконуючий банк документи, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча б одного з цих умов виконання акредитива не провадиться. При цьому банк зобов'язаний перевірити лише формальну відповідність документів встановленим вимогам, не перевіряючи фактичного виконання договору. Цивільним кодексом визначаються основні правила відповідальності банків при розрахунках за акредитивом та вичерпний перелік підстав закриття акредитива. Про закриття акредитива виконуючий банк повинен довести до відома банк-емітент. Невикористана сума покритого акредитива підлягає поверненню банку-емітенту негайно одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонувалися кошти.

І. Epшoвa

Підприємницьке право...

Підприємницьке право

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва