Главная

Статьи

Складові аналізу ліквідності та основні групи активів по ліквідності

Аналіз ліквідності є складовим елементом аналізу кредитування, а також фінансової стійкості підприємства. Розрізняють ліквідність балансу фірми і ліквідність фірми. Ліквідність балансу фірми - це ступінь забезпечення зобов'язань господарюючого суб'єкта відповідними активами. Тут поняття "ліквідність" близьке до поняття "платоспроможність фірми". Ліквідність фірми - це її здатність оперативно і без втрат перетворювати активи в грошові кошти і здійснювати в потрібний час необхідні витрати. Ступінь ліквідності - це міра оперативності при перетворенні активів в гроші. Розрізняють чотири групи активів. Високоліквідні (негайно) активи (А1) - це грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення. Ліквідні (швидко реалізованих) активи (А2) - це короткострокова дебіторська заборгованість. Низьколіквідні (повільно) активи (A3) - це запаси плюс ПДВ по придбаних цінностей, довгострокова дебіторська заборгованість, інші оборотні активи мінус витрати майбутніх періодів. Практично неліквідні (які важко) активи (А4) - це необоротні активи, а також витрати майбутніх періодів. Зазвичай ці активи використовуються у виробництві протягом тривалого терміну.

P. Яблyкoвa

Фінансовий менеджмент...

Фінансовий менеджмент

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва