Главная

Статьи

ліквідаційна вартість

  1. ліквідаційна вартість
  2. Ліквідаційна вартість основних засобів бюджетних установ
  3. Ліквідаційна вартість основних засобів - в руках комісії
  4. Ліквідаційна вартість в бухгалтерському обліку

Чи варто визначати ліквідаційну вартість основних засобів з нульовою залишковою вартістю? Адже вони ще придатні до подальшої експлуатації. Зараз з'ясуємо.

Зміст статті: Зміст статті:

об'єкти Основних коштів , В яких залишкова вартість дорівнює нулю, - в бюджетних установах зустрічаються нерідко. І бухгалтер повинен знати: якщо експлуатувати такі об'єкти не припинили, обов'язково слід визначити їх ліквідаційну вартість. Як це зробити - проконсультуємо.

ліквідаційна вартість

Спочатку нагадаємо потрібну нормативну базу.

Для обліку основних засобів використовують перш за все Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 України № 1202 (Далі - Стандарт 121). А вже конкретні вказівки шукають в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 .

Там і знаходимо таке тлумачення потрібного нам поняття:

Ліквідаційна вартість - це сума коштів або вартість інших активів, яку установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією) (п. 4 розд. I CТАНДАРТ 121).

Коли ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю? Коли установа не може достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації).

Ліквідаційна вартість основних засобів бюджетних установ

Уявімо ситуацію: керівник установи вирішив не проводити переоцінку основних засобів. Так діяти йому дозволяє Положення про облікову політику установи . Бухгалтер до його вирішення прислухається і не буде визначати справедливу вартість для основних засобів. Хоча їх залишкова вартість дорівнює нулю.

Якщо основні засоби можна ще використовувати, нульова залишкова вартість і нарахована амортизація 100% їх вартості - ще не підстава їх списувати.

Але! Для основних засобів, що знаходяться в експлуатації, і залишкова вартість яких дорівнює нулю, обов'язково визначають ліквідаційну вартість (абз. 2 п. 5 розд. III тандартам 121).

Ліквідаційна вартість основних засобів - в руках комісії

Ліквідаційну вартість основних засобів визначає комісія бюджетної установи. Її створює керівник установи своїм наказом.

Тому саме комісія визначає ліквідаційну вартість за умов:

  • введення їх в експлуатацію;
  • вони мають нульову залишкову вартість, але придатні до експлуатації.

На суму залишкової вартості основних засобів бухгалтер збільшує їх первісної вартості. При цьому вартість об'єктів, які амортизуються, дорівнює нулю.

Нагадаємо:

Вартість, яка амортизується, складається з первісну або переоцінену вартість основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Первісна вартість це - історична (фактична) вартість активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих, витрачених) для придбання (створення) активів.

Ліквідаційна вартість може бути нульовою в тих основних засобів, які на ринку продажу швидко оновлюються і втрачають свою цінність, тобто установа не може отримати дохід від їх реалізації.

Буває, що комісія визначає ліквідаційну вартість основного засобу і робить висновок, що установа не отримає нового іншого об'єкта з кращими якісними характеристиками. У такому випадку немає підстав продовжувати нараховувати амортизацію на такий об'єкт і встановлювати терміни його корисного використання.

Суму нарахованої амортизації залишайте без змін. Тобто на ліквідаційну вартість амортизацію вже не нараховувати.

Ліквідаційна вартість основних засобів може змінюватися протягом строку корисного використання, а саме через:

  • істотного підвищення цін;
  • реконструкції (модернізації) об'єкта;
  • втрати корисності об'єктом ОС.

Ліквідаційна вартість в бухгалтерському обліку

Щоб відобразити в обліку ліквідаційну вартість, долучитися повинні і комісія установи, і бухгалтер, і керівник. Покажемо як.

Комісія

керівник установи

Бухгалтер

встановлює ліквідаційну вартість основних засобів, амортизацію на які нарахована в розмірі 100%

стверджує Акт про встановлення ліквідаційної вартості

відображає збільшення первісної вартості основного засобу в первинних регістрах бухгалтерського обліку

складає Акт про встановлення ліквідаційної вартості. Форма - довільна

видає наказ про внесення змін до регістрів бухгалтерського обліку

вносить відповідну інформацію до бюджетної і фінансову звітність

Встановлену ліквідаційну вартість основного засобу заносять в його інвентарну картку за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818 .

У бухгалтерському обліку операції по визначенню ліквідаційної вартості відображають за Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 .

Коли ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю?

Новости