Главная

Статьи

Нові правила обліку витрат на НДДКР

21.06.2011
21

Юридична компанія «Пепеляєв Груп» повідомляє, що 8 червня офіційно опублікований закон, значно змінює правила визнання витрат на наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) [1]. Нове регулювання буде застосовуватися з 1 січня 2012 р

Пропонуємо Вашій увазі основні зміни, а також короткі коментарі до них.

1. Уточнення переліку витрат, що включаються до витрат на НДДКР

На даний момент Податковий кодекс не визначає, які саме витрати можуть розглядатися як витрати на НДДКР. Прийнятим законом прямо передбачено, що до таких витрат належать суми амортизації по об'єктах (основних засобів і нематеріальних активів), що використовуються для виконання НДДКР; витрати на оплату праці задіяних працівників, матеріальні та інші витрати; вартість робіт за договорами на виконання НДДКР; відрахування на формування спеціалізованих фондів.

Умовою визнання відповідних сум амортизації є використання об'єктів виключно для НДДКР. Аналогічні вимоги, про наявність безпосереднього зв'язку з проведеними дослідженнями і розробками, пред'являються і до інших видів згаданих вище витрат. При цьому якщо працівники задіяні не тільки при проведенні НДДКР, то розмір визнаних витрат слід визначати пропорційно часу.

Коментар «Пепеляєв Груп»

На практиці одним з найскладніших питань є те, яким чином підтвердити безпосередній зв'язок витрат, що включаються до витрат на НДДКР, з цими дослідженнями / розробками. Тому вже зараз платникам податків доцільно розробити порядок документальної фіксації таких обставин.

2. Введення додаткових умов для застосування спеціального підвищеного коефіцієнта 1,5

Можливість застосовувати підвищений коефіцієнт до фактичних витрат, за умови здійснення робіт за переліком, встановленим Кабінетом [2], зберігається. Однак порядок його застосування істотно ускладнюється.

Так, за новими правилами для підтвердження права на застосування коефіцієнта 1,5 платник податків повинен разом з декларацією за відповідний податковий період подати звіт. Цей звіт повинен надаватися по кожному дослідженню / розробці, і його форма повинна відповідати загальним вимогам, встановленим національним стандартом до структури оформлення наукових і технічних звітів. У тому випадку, якщо звіт не представляється, платник податку відображає витрати тільки в розмірі фактичних витрат.

При цьому податковим органам надається право провести експертизу представлених звітів на предмет відповідності здійснених НДДКР встановленим переліком.

У той же час, прямо передбачено, що нові правила застосування підвищеного коефіцієнта застосовуються тільки до НДДКР, розпочатим після 1 січня 2012 г. Якщо ж роботи почалися до цього моменту, застосування коефіцієнта регулюється старими правилами.

Коментар «Пепеляєв Груп»

Введення вимог до порядку оформлення звітів потенційно загрожує претензіями податкових органів до дотримання такого порядку і, як наслідок, відмовою в застосуванні підвищеного коефіцієнта. Тому до складання звітів необхідно буде ставитися з особливою ретельністю.

Нові правила значно ускладнять можливість визнавати витрати в більшому розмірі, ніж вони були понесені. Однак, з огляду на пряму вказівку законодавця на непридатність нових вимог до почався робіт, є розумним з боку платників податків:

(А) провести «інвентаризацію» здійснюваних і (або) планованих НДДКР на предмет можливого застосування підвищеного коефіцієнта

(Б) почати визнавати витрати за такими НДДКР з коефіцієнтом 1,5 до 1 січня 2012 року.

3. Отримання нематеріального активу в результаті НДДКР

Якщо в результаті НДДКР отримані нематеріальні активи (НМА), то, як і зараз, такі активи амортизуються. Але при цьому платнику податків надається право вибрати, або списувати актив через механізм амортизації, або визнати в інших витратах протягом двох років. Такий вибір повинен бути закріплений в обліковій політиці. Раніше визнані витрати відновленню і включенню до первісної вартості не підлягають.

При реалізації НМА, отриманого по НДДКР, здійсненим з підвищеним коефіцієнтом, отриманий збиток для цілей оподаткування не враховується.

Коментар «Пепеляєв Груп»

Залишається неясним питання, чи може платник податків щодо одних НМА використовувати механізм амортизації, а щодо інших - списувати протягом 2 років. Вважаємо, що при відсутності прямої заборони це можливо, за умови, що алгоритм такого вибору буде закріплений в обліковій політиці. Однак податкові органи, швидше за все, будуть дотримуватися іншої позиції, вважаючи, що по відношенню до всіх НМА повинен застосовуватися єдиний підхід.

4. Можливість формувати резерви майбутніх витрат на НДДКР

Платникам податків надається право створювати резерви, витрати на формування яких відображаються в інших витратах.

Такий резерв створюється на основі затверджених платником податків програм, і його створення слід закріплювати в обліковій політиці. Резерв може створюватися не більше, ніж на 2 роки, і його розмір не повинен перевищувати передбачуваної кошторису на майбутні НДДКР.

Коментар «Пепеляєв Груп»

Платникам податків слід особливо звернути увагу, що стосовно даного виду резерву прямо передбачений ряд умов і обмежень (перш за все, наявність програми НДДКР, обмеженість величини резерву кошторисом).

5. Введення спеціальних правил податкового обліку витрат на НДДКР

З урахуванням значних змін, внесених в главу 25 НК РФ щодо витрат на НДДКР, введені і спеціальні правила податкового обліку таких витрат. Зокрема, передбачається, що такий облік слід вести в розрізі видів і статей витрат.

[2] Постанова Уряду РФ від 24.12.2008 № 988 «Про затвердження переліку наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, витрати платника податку на які відповідно до пункту 2 статті 262 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації включаються до складу інших витрат у розмірі фактичних витрат з коефіцієнтом 1,5 ».

Для отримання додаткової інформації звертайтеся, будь ласка:

в Москві - до Андрія Никонову, Старшому партнеру, по тел .: (495) 967-00-07 або по e-mail ; Андрію Дуюнова, Ведучому юристу, Керівнику групи податкової практики, за тел .: (495) 967-00-07 або по e-mail

в Санкт-Петербурзі - до Сергія Сосновському, керівнику податкової практики (СПб), по тел .: (812) 640-60-10 або по e-mail