Главная

Статьи

Діловий протокол та етикет

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Чим встановлюються правила ділового протоколу
 3. Види ділового протоколу
 4. приклад:
 5. Протокол ділових переговорів
 6. Висаджування учасників переговорів може проводитись у такому порядку:

Знання та вміння дотримуватися ділової протокол і етикет - одне з основних вимог для успішного ведення бізнесу. Якщо невміння вести себе відповідно до прийнятих норм у побуті загрожує тільки сумнівною репутацією, в бізнесі це може стати причиною фінансового краху.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Діловий етикет як основа для правил ділового протоколу

У загальному випадку, етикет - це прийняті в даному людському співтоваристві правила поведінки і взаємодії. Ці правила формуються під впливом понять про мораль і враховують особливості національного менталітету. Люди спілкуються між собою як на побутовому, так і на діловому, офіційному рівні. Відповідно до цього, в процес взаємодії здійснюється відповідно до правил звичайного, повсякденного або ділового, офіційного етикету. Діловий етикет - встановлені регламенти поведінки і спілкування в сфері ділових контактів і бізнесу. У деяких випадках ці регламенти навіть більш жорсткі, ніж прийняті для взаємодії на побутовому рівні.

Правила ділового протоколу, встановлені в тій чи іншій компанії, ґрунтуються на сучасному діловому етикеті. це Правила ділового протоколу, встановлені в тій чи іншій компанії, ґрунтуються на сучасному діловому етикеті цілий комплекс регламентів, знання яких не тільки спрощує і полегшує ділове спілкування, а й є гарантією його успішності. До числа таких регламентів можна віднести:

 • знання правил ділового спілкування і особливостей спілкування із зарубіжними партнерами;
 • знання застільного етикету;
 • дотримання правил спілкування і листування в інтернеті;
 • вміння вести себе стримано і ввічливо незалежно від того, чи є співрозмовник підлеглим, керівником, діловим партнером або замовником;
 • вміння організовувати прийоми, вести ділові переговори як особисто, так і по телефону;
 • вміння грамотно і логічно викладати свої думки як усно, так і письмово;
 • вміння дотримуватися дрес-код відповідно до обстановки і ситуацією.

Діловий протокол - строгий, обов'язковий до виконання регламент, що враховує всі нюанси і кожну дрібницю ділової взаємодії. Цим регламентом встановлюються правила для кожного з учасників бізнес-процедури з урахуванням його статусу і місця в ієрархічній системі компанії. В даний час дотримання загальновстановленого ділового протоколу є запорукою підвищеного рівня особистого успіху і ефективності, а й ділової репутації компанії.

Чим встановлюються правила ділового протоколу

На законодавчому рівні якихось вимог в області ділового і офіційного взаємодії не встановлено. Але сподіватися тільки на те, що співробітники будуть дотримуватися правил ділового етикету, спілкуючись між собою і з замовниками, не варто. У тих організаціях, діяльність яких передбачає тісну і постійну взаємодію із замовниками, клієнтами, діловими партнерами, протокол ділового спілкування необхідно регламентувати, встановивши правила взаємодії окремих локальним нормативним актом.

Розробка та затвердження такого ділового протоколу дозволить встановити чіткі і зрозумілі кожному співробітнику вимоги до ведення переговорів, стилю одягу, спілкування з колегами, партнерами по бізнесу та замовниками. Всі види контактів повинні бути регламентовані - це дозволить в будь-якій ситуації знати, як слід діяти, що і як говорити, щоб підтримати імідж фірми на найвищому рівні.

При цьому характерною особливістю ділового протоколу та етикету є міжнародний принцип переваги рангів. Тобто, ставлення до учасника бізнес-процедури визначається відповідно до посади, яку займає в компанії. Ні вік, ні стать не мають визначального значення і, більш того, окремих правил етикету щодо старших за віком або осіб жіночої статі діловим протоколом не передбачено.

Те, які норми, стандарти, умови і вимоги будуть прописані в регламентах ділового протоколу організації, багато в чому визначається видом її діяльності. З точки зору здорового глузду ці вимоги є оптимальними для того, щоб співробітники змогли ефективно виконувати свої службові обов'язки і встановлені трудовим договором функції.

Так, наприклад в компанії може бути розроблений такий локальний нормативний акт, як «Правила внутрішніх комунікацій», якими буде регламентовано порядок взаємодії співробітників як усередині підрозділів, так і між структурними підрозділами компанії. Його зразок можна скачати тут . Ще один зразок ділового протоколу, встановленого при проведенні корпоративних заходів - пам'ятку співробітнику можна скачати тут .

Читайте також:

Види ділового протоколу

Те, які види ділового протоколу будуть регламентуватися локальним нормативним актом підприємства, залежить від специфіки її діяльності, тих видів ділової взаємодії, які здійснюють її співробітники і керівництво. Найчастіше регламентуються наступні процеси:

процедури ділового спілкування і взаємодії всередині організації;

процедури ділового спілкування і взаємодії з замовниками та партнерами;

дрес-код, обов'язковий для офіційного і неофіційного спілкування;

ведення ділової переписки та телефонних розмов;

публічні виступи і презентації, що проводяться співробітниками компанії;

організація ділових прийомів та інших ділових протокольних контактів;

переговорний процес з партнерами і замовниками.

Довідка

приклад:

Так, коли мова йде про діловому протоколі прийомів, регламентом повинні бути докладно описані наступні питання:

 1. які види прийомів існують і чим вони відрізняються між собою: їх основні характеристики, значимість і зміст, а також час проведення;
 2. порядок появи на прийомі рядових співробітників, керівників лінійного ланки і вищого керівництва;
 3. порядок розміщення за столом співробітників, керівників і запрошених гостей;
 4. види сервіровки і обслуговування для кожного з видів прийомів;
 5. діловий етикет для організаторів і запрошених гостей;
 6. дрес-код для організаторів і запрошених гостей.

Для всіх видів ділових протоколів, використовуваних в компанії, незалежно від виду її діяльності будуть встановлені однакові вимоги до ділового спілкування, яке є невід'ємною частиною будь-якої офіційної процедури. Обов'язкові складові ділового спілкування описані в таблиці нижче.

Обов'язкова вимога

опис

чемність

Незалежно від статі, віку і статусу співрозмовника з ним завжди необхідно бути гранично ввічливим, навіть в тому випадку, коли його точка зору є невірною

Уміння слухати і чути

Ділова бесіда завжди повинна вестися у формі діалогу, а не монологу. Співрозмовник повинен чітко розуміти, що його слова почуті і його побажання враховані

Вступне вітання

Важлива частина будь-якого повідомлення, робиться воно в письмовій або усній формі. Співрозмовник буде більшою мірою спонукає спілкуванню, якщо в листі або особисто його привітають, назвавши по імені та по батькові

змістовна частина

Важлива вимога до змісту ділової розмови - стислість і логічність викладу тієї думки, яку необхідно донести до співрозмовника. У розмові необхідно використовувати всім відомі зрозумілі слова, що виключають двояке тлумачення. Спеціальну термінологію має використовуватися виключно в професійному середовищі, де вона буде зрозуміла всім.

Заключна частина бесіди

На завершення ділової розмови співрозмовника необхідно подякувати за приділену увагу та змістовну бесіду

Протокол ділових переговорів

Ділові перемовини - це те, чим бізнесменові доводиться займатися досить часто. Від того, наскільки успішно вони проведені залежить і успіх бізнесу. Багато в чому, ефективність переговорного процесу визначається і тим, наскільки його учасники вміють дотримуватися ділової протокол - загальновстановлені правила взаємодії і порядок проведення переговорного процесу.

Ці правила і порядок також можуть бути оформлені у вигляді пам'ятки або інструкції. У протоколі ділових переговорів необхідно регламентувати такі питання, як:

Прийом і розміщення представників інших компаній;

Підготовка і ведення переговорів;

Правила ділового етикету.

Приймаюча сторона розробляє програму проведення переговорів, в якій повинні бути відображені всі організаційні питання від моменту прибуття і зустрічі представників іншої сторони до моменту їх від'їзду. За виконання кожного пункту цієї програми має відповідати конкретна особа - представник приймаючої сторони.

Основне правило протоколу ділових переговорів - відповідність статусів і рангів, це стосується як моменту зустрічі делегації, так і безпосереднього ведення переговорного процесу. Після того, як гості розміщені, глава приймаючої сторони повинен нанести їм візит, переконатися, що вони задоволені прийомом і уточнити програму їх перебування.

Коли делегація прибуває на переговори, її може зустріти або помічник або сам керівник компанії і провести гостей до зали для переговорів або ж до свого кабінету. Почесне місце пропонується чолі делегації гостей, але своє місце керівник приймаючої сторони займає першим. Для переговорів оптимальний варіант - круглий або прямокутний стіл, в торцях якого будуть розташовані почесні місця для керівників делегацій. Круглий стіл сприяє більшій невимушеності і неофициальности

У протоколі ділових переговорів необхідно врахувати, що пряме сонячне світло не повинне падати на учасників переговорів - це вважається знаком неповаги. Тому вікна в кабінеті повинні бути закриті жалюзі, особливо, якщо вони виходять у двір або на промисловий майданчик.

Довідка

Висаджування учасників переговорів може проводитись у такому порядку:

 1. На чолі столу сидять обидва керівники делегацій, поруч з ними - перекладачі, далі, з урахуванням рангу щодо зниження ступеня значимості, інші члени делегацій;
 2. в центрі довгих сторін столу розміщуються глави делегацій, навпроти один одного, перекладачі сидять поруч з ними, інші члени делегацій по сторонам від них, з урахуванням рангів;
 3. коли учасників переговорів більш, ніж два, глав делегацій розсаджують в алфавітному порядку за годинниковою стрілкою навколо столу круглої або прямокутної форми.

Кожна частина переговорів триває 2-3 години, без перерви, потім гостям пропонується кава або чай. Важливо, щоб при цьому також були дотримані правила подання та оформлення гарячих напоїв, десертів і фруктів. Ці нюанси також можуть бути встановлені протоколом ділових переговорів.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,