Главная

Статьи

Облікова політика

 1. Що таке облікова політика організації
 2. Облікова політика організації: останні зміни
 3. Хто розробляє і затверджує облікову політику організації
 4. Коли стверджують облікову політику підприємства
 5. Відповідальність за відсутність облікової політики
 6. Склад облікової політики підприємства
 7. Організаційно-технічний розділ
 8. Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку
 9. Облікова політика для цілей податкового обліку
 10. Облікова політика при УСНО

Облікова політика для цілей бухгалтерського і податкового обліку - це один з найбільш важливих документів компанії. Але через те, що облікову політику не потрібно здавати в складі звітності, часто організації нехтують нею. І дарма, адже відсутність цього документа може спричинити не тільки штрафи, але й донарахування податків. З нашими поясненнями ви без проблем складете і затвердите облікову політику.

Читайте в нашій статті:

Що таке облікова політика організації

Облікова політика - це документ, в якому компанія закріплює обрані способи ведення обліку. Компанії розробляють облікову політику для цілей ведення бухгалтерського та податкового обліку, рідше - в цілях ведення управлінського обліку.

Розробляючи облікову політику бухгалтерського та податкового обліку, підприємство переслідує дві мети:

 1. Закріпити обрані способи ведення обліку,
 2. Налагодити елементи документообігу, а також порядок взаємодії облікового підрозділу (або працівника) з іншими структурними одиницями компанії.

Вимоги до облікової політики з метою бухгалтерського обліку закріплені в п.6 ПБО 1/2008 (затв. Наказом Мінфіну № 106н від 06.10.2008г.):

вимога

Що означає

повноти

Повне відображення в бух.обліку всіх фактів господарського життя

своєчасності

Факти господарського життя повинні відображатися в обліку своєчасно

обачності

У бухгалтерському обліку не повинно створюватися прихованих резервів

Пріоритет змісту перед формою

Факти господарської діяльності повинні відображатися в обліку, виходячи з їх економічного змісту

несуперечності

Залишки за рахунками синтетичного і аналітичного обліку повинні збігатися на кінець кожного місяця

раціональності

Ведення бухгалтерського обліку має бути раціонально організовано, з урахуванням розміру і особливостей компанії, а також співвідношення витрат на формування інформації з її корисністю

На відміну від бухгалтерської облікової політики, вимоги та порядок формування облікової політики для цілей податкового обліку не так чітко прописані в законодавстві. Податковий кодекс містить найбільш загальні вказівки:

 • Про облікову політику з метою урахування ПДВ - в ст. 167 НК РФ,
 • Про облікову політику з метою урахування податку на прибуток - ст.313, 314 НК РФ.

Облікова політика організації: останні зміни

У серпні 2017 року набули чинності зміни до ПБО 1/2008. Додатково Мінфін поширив інформаційне повідомлення № ІС-облік-9 від 02.08.2017г., В якому пояснив суть прийнятих змін.

По-перше, зміна торкнулася принципу незалежності компанії при розробці облікової політики.

Відповідно до п.14 ст.21 Закону № 402-ФЗ від 06.12.2011г. «Про бухгалтерський облік» материнські компанії вправі зобов'язати свої дочірні організації застосовувати свою облікову політику. А в ПБО 1/2008 доданий п.5.1, відповідно до якого дочірні компанії зобов'язані застосовувати стандарти бухгалтерського обліку головної організації. Після цих змін поняття «свобода облікової політики» стає відносним.

По-друге, з'явилося поняття неістотності інформації.

Раніше такого поняття в ПБО не було. Тепер компанії самі вирішують, яка інформація є для них несуттєвою. Це інформація, наявність або відсутність якої не впливає на економічні рішення користувачів звітності (п.7.4 ПБУ 1/2008). Виходячи з того, яка інформація є несуттєвою, головний бухгалтер вибирає раціональні способи ведення обліку.

По-третє, уточнено алгоритм формування облікової політики.

З 2017 року положення з бухгалтерського обліку (ПБО) прирівняні до федеральним стандартам бухгалтерського обліку (ФСБУ). Вибір способів ведення бухгалтерського обліку тепер здійснюється за наступним алгоритмом:

Суб'єкти малого підприємництва

решта компаній

Послідовність вибору / розробки способів ведення обліку:

 • Якщо в ФСБУ встановлений єдиний спосіб ведення обліку, вибираємо його,
 • Якщо ФСБУ допускає кілька способів ведення обліку, то вибираємо один з них,
 • Якщо в ФСБУ не передбачено жодного способу, то розробляємо свій:

Розробляємо свій спосіб ведення обліку, виходячи з вимоги раціональності

 1. Шукаємо способи ведення обліку, по черзі переглядаючи:
 • Стандарти МСФЗ,
 • Федеральні і галузеві стандарти по аналогічним або пов'язаним питань,
 • Рекомендації в області бухгалтерського обліку,
 1. Якщо немає стандартів і рекомендацій, розробляємо свій спосіб ведення обліку, виходячи з вимоги раціональності

Від цього алгоритму можна відступити, якщо його застосування не дозволить компанії достовірно скласти звітність. В п.7.3 ПБУ 1/2008 перераховані умови, при яких компанія має право не дотримуватися зазначений алгоритм:

 • Причини, які спотворюють звітність, встановлені,
 • Існує альтернативний варіант, який усувається проблему недостовірності,
 • Використання альтернативного варіанту виключає недостовірність звітності в майбутньому,
 • Інформація про використання альтернативного варіанту розкрита належним чином.

В п.20.2 ПБО 1/2008 зазначено, які умови має виконати компанія, щоб інформація про відступ від загальних правил вважалася розкритою належним чином:

 • Потрібно вказати найменування і короткий опис ФСБУ, від яких довелося відступити,
 • Причини, за якими виконання ФСБУ виявилося неможливим,
 • Пояснити зміст альтернативного способу ведення обліку,
 • Пояснити, як альтернативний спосіб ліквідує недостовірність,
 • Привести значення показників бухгалтерської звітності, отриманих при застосуванні ФСБУ і альтернативного способу, показати величину коригування.

По-четверте, уточнено поняття раціональності.

Воно грунтується на розмірах і особливостях діяльності компанії. А також включає співвідношення витрат, понесених на формування бухгалтерської інформації, цінність і корисність цієї інформації (п.6 ПБО 1/2008).

По-п'яте, пояснювальну записку тепер складати не потрібно.

З ПБО 1/2008 зникла згадка про пояснювальній записці. Раніше підприємства розкривали в пояснювальній записці істотні умови ведення обліку. Тепер їх як і раніше потрібно розкривати, але не в пояснювальній записці, а в бухгалтерській звітності. Організація повинна сама вирішити, в якому вигляді розкривати інформацію. Це можна зробити, наприклад, у вигляді текстового додатку до бухгалтерського балансу.

По-шосте, облікову політику тепер можна стверджувати не тільки звичним наказом, а й стандартами організації.

Хто розробляє і затверджує облікову політику організації

Облікову політику розробляє особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку в організації. Це може бути головний бухгалтер, яка обслуговує бухгалтерська організація, або сам керівник компанії.

Облікову політику стверджує керівник компанії (п.4 ПБО 1/2008). Запис про затвердження можна зробити в «шапці» положення про облікову політику або видати окремий наказ:

Запис про затвердження можна зробити в «шапці» положення про облікову політику або видати окремий наказ:

Індивідуальні підприємці теж розробляють і затверджують облікову політику. Але тільки для цілей податкового обліку. Оскільки ІП не зобов'язані вести бухгалтерський облік, то і розробляти бухгалтерську облікову політику потреби немає.

Коли стверджують облікову політику підприємства

Коли і як часто потрібно розробляти і затверджувати облікову політику? Нова організація повинна розробити і затвердити облікову політику для цілей бухгалтерського обліку в перші 90 днів з дня своєї державної реєстрації. А застосовувати положення облікової політики потрібно з першого ж дня роботи. Таким чином, у новій компанії вже на момент створення повинно бути уявлення про способи ведення обліку, які потім будуть оформлені у вигляді облікової політики. Термін 90 днів дається на доопрацювання деталей і оформлення документа.

Облікова політика для цілей податкового обліку повинна бути розроблена до кінця першого кварталу існування компанії, адже вже за його підсумками доведеться звітувати.

Облікова політика застосовується послідовно з року в рік (ч.5 ст.8 Закону 402-ФЗ від 06.12.2011г.). Тому, якщо у компанії нічого не змінилося, то не потрібно щорічно розробляти нову облікову політику або перезатверджувати стару. Вносити зміни в облікову політику потрібно, наприклад, при зміні виду діяльності, реорганізації, внесення змін до законодавства.

Зміни в облікову політику можна внести одним з двох способів:

 1. Внести зміни окремим документом. Це роблять також, як законодавці, коли вносять зміни до чинних нормативних актів,
 2. Розробити і затвердити облікову політику в новій редакції.

Відповідальність за відсутність облікової політики

Які санкції очікують компанію в разі відсутності облікової політики? Почнемо з того, що облікову політику ні компанії, ні підприємці не здають на податкову інспекцію. А значить, відсутність цього документа інспектори можуть виявити, якщо компанія не зможе надати його на вимогу перевіряючих.

За відсутність облікової політики компанії випишуть штраф в розмірі 200 руб. по ст.126 НК РФ. Керівника компанії оштрафують за ст.15.6 КоАП РФ, сума штрафу від 300 до 500 руб.

Суми штрафу невеликі, але при відсутності облікової політики компанія не зможе довести, що облік ведеться вибраними і затвердженими способами. Це дасть інспекторам можливість донарахувати податки і залучити компанію до відповідальності за ст.120 НК РФ, де штраф становить вже 10000 руб. або 30000 руб.

Склад облікової політики підприємства

Зміст облікової політики з метою ведення бухгалтерського обліку має включати такі відомості (п.4 ПБО 1/2008):

 • Робочий план рахунків,
 • Форми первинних документів,
 • Форми регістрів бухгалтерського обліку,
 • Порядок проведення інвентаризації,
 • Способи оцінки активів і зобов'язань,
 • Правила документообігу і технології обробки інформації,
 • Порядок контролю за господарськими операціями.

Перелік відкритий, компанія може додавати елементи своєї облікової політики. Можна створювати окремо облікову політику для цілей бухгалтерського і податкового обліку. Але частіше створюють єдиний документ, який складається з наступних розділів:

 • Організаційно-технічний,
 • Методологічний для цілей бухгалтерського обліку,
 • Методологічний для цілей податкового обліку.

Організаційно-технічний розділ

Назва розділу говорить сама за себе. Тут повинні бути описані організаційні і технічні основи ведення обліку на підприємстві:

Елементи облікової політики

Можливі варіанти

Особа, відповідальна за ведення обліку

 • Головний бухгалтер,
 • Інша посадова особа,
 • Стороння організація,
 • Керівник організації

Спосіб ведення бухгалтерського і податкового обліку

 • вручну,
 • З використанням спеціалізованої програми

форма обліку

 • Журнально-ордерна,
 • Меморіально-ордерна,
 • автоматизована

Робочий план рахунків

 • Стандартний,
 • власний

Форми первинних облікових документів

 • уніфіковані,
 • самостійно розроблені

Форми первинних облікових регістрів

 • уніфіковані,
 • самостійно розроблені

Графік документообігу

-

Графік проведення інвентаризації

 • щокварталу,
 • щомісяця,
 • інше

Право підпису первинних облікових документів

 • Перелік осіб,
 • Посилання на інші документи

Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку

У першому методологічним розділі наводять перелік способів оцінки активів і зобов'язань, ведення бухгалтерського обліку:

Елементи облікової політики

Можливі варіанти

Проміжна бухгалтерська звітність

періодичність складання

 • За вимогами законодавства
 • Відповідно до установчих документів

Склад проміжної звітності

привести перелік

Облік МПЗ, готової продукції, товарів, тари

Одиниця обліку МПЗ

 • Номенклатурний номер,
 • партія,
 • однорідна група

Спосіб оцінки МПЗ, покупних товарів

 • За вартістю одиниці,
 • За середньої вартості,
 • по ФІФО

Спосіб обліку товарів в роздрібній торгівлі

 • У купівельних цінах,
 • У продажну ціну

Спосіб обліку готової продукції

 • За фактичної виробничої собівартості,
 • За нормативної (планової) собівартості

Облік доходів і витрат

Порядок визнання управлінських витрат в кінці місяця

 • Списуються на рахунки обліку витрат,
 • Повністю списуються на рахунок 90 «Продажі»

Порядок визнання комерційних витрат в кінці місяця

 • Повністю списуються на рахунок 90 «Продажі»,
 • Транспортно-заготівельні витрати розподіляються на продані і непродані товари, на рахунок 90 списуються частково

Облік розрахунків з податку на прибуток

 • Із застосуванням ПБО 18/02,
 • Без застосування ПБУ 18/02

Фонди і резерви

 • Перерахувати створювані фонди і резерви,
 • Вказати порядок їх формування

Облік основних засобів

ліміт вартості

 • 40000 руб.,
 • менша сума

Спосіб нарахування амортизації

 • лінійний,
 • Спосіб зменшуваного залишку,
 • За сумою чисел років терміну корисного використання,
 • Пропорційно обсягу виготовленої продукції

Спосіб нарахування амортизації нематеріальних активів

 • лінійний,
 • Спосіб зменшуваного залишку,
 • Пропорційно обсягу виготовленої продукції

Облікова політика для цілей податкового обліку

У податковій частини документа не потрібно вказувати способи ведення обліку, якщо вони чітко визначені в законодавстві. Потрібно включити елементи облікової політики, якщо для них законодавством передбачено кілька альтернативних способів:

Елементи облікової політики

Можливі варіанти

Джерела даних для податкового обліку

 • Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку (уніфіковані або самостійно розроблені),
 • Окремі самостійно розроблені регістри

Метод нарахування амортизації

 • лінійний,
 • Нелінійний.

Вказати, чи застосовуються амортизаційна премія або підвищувальні коефіцієнти

Метод визначення вартості МПЗ

 • За вартістю одиниці,
 • За середньої вартості,
 • за ФІФО

Періодичність складання декларації з податку на прибуток

 • щомісяця,
 • щокварталу

Метод визнання доходів і витрат

 • касовий,
 • метод нарахування

Перелік прямих витрат

привести перелік

Порядок визначення витрат, що відносяться до декількох податкових періодів

 • щомісяця,
 • щоквартально

Наведений перелік елементів облікової політики є неповним, кінцевий вміст документа кожна компанія визначає самостійно.

Зразок облікової політики для компанії на ОСНО >>> Зразок облікової політики для компанії на ОСНО >>>

Облікова політика при УСНО

У компаній, які застосовують УСН, облікова політика за обсягом менше, ніж у компаній на загальній системі. Бухгалтерський розділ у упрощенщіков такий же, як у компаній на ОСНО. Податковий розділ має особливості, пов'язані із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

Елементи облікової політики

що вказати

Об'єкт оподаткування

Можливі варіанти: доходи або доходи, зменшені на величину витрат

Ставка податку

Якщо застосовується ставка, встановлена ​​НК РФ, то її вказувати не потрібно. Якщо в регіоні встановлена ​​своя ставка, її потрібно вказати в обліковій політиці

Спосіб ведення книги обліку доходів і витрат

Вручну або із застосуванням облікової програми

Методи оцінки товарів

Актуально для компаній, які обрали «Доходи мінус витрати»

Робота з мінімальним податком і збитком

Вказати, в якому порядку податок поточного року зменшується на розмір збитку, отриманого в минулі податкові періоди. Прописати, як різниця між мінімальним і єдиним податком включається до складу витрат наступного року

На закінчення рекомендуємо всім компаніям, незалежно від системи оподаткування:

 • Вибирати однакові способи ведення бухгалтерського та податкового обліку у всіх випадках, коли це дозволяє чинне законодавство. Максимальне зближення бухгалтерського і податкового обліку допоможе значно полегшити роботу бухгалтерії,
 • Складати облікову політику найбільш докладно, щоб з її допомогою можна було зняти максимальний коло можливих питань перевіряючих.