Главная

Статьи

Витрати комерційних банків і їх основні види

 1. Операційні витрати комерційного банку
 2. Процентні витрати комерційного банку
 3. Інші витрати комерційного банку
 4. Витрати по забезпеченню функціонування банку

Витрати комерційних банків представляють собою використання грошових коштів, необхідних для здійснення всіх видів банківської діяльності. Вони підрозділяються за формою освіти, характером, періоду, до якого вони належать, способу обліку.

витрати комерційних банків можна групувати за такою ж класифікації, як і доходи:

 • операційні витрати, в тому числі процентні витрати, комісійні витрати, за операціями на фінансових ринках та ін .;
 • витрати по забезпеченню функціонування діяльності банку;
 • Інші витрати.

;  витрати по забезпеченню функціонування діяльності банку;  Інші витрати

Операційні витрати комерційного банку

Операційними витратами є витрати, вироблені безпосередньо для виконання банківських операцій. Головним їх відмінністю від інших видів витрат є те, що їх обсяг залежить від обсягу і структури здійснюваних банком операцій. У зв'язку з цим операційні витрати називають також прямими витратами.

Процентні витрати комерційного банку

Основна частина кредитних ресурсів банку утворює залучені кошти, використання яких необхідно оплачувати. Ці витрати складають найбільшу частину витрат банку. Плата за використання залучених ресурсів здійснюється у формі виплат відсотків, і відповідно ці витрати є процентними.

Процентні витрати комерційних банків, які здійснюють різні види кредитної діяльності, зазвичай складають більше 50% всіх його витрат. Одночасно їх питома вага в загальній сумі витрат різний для кожного банку і залежить, в першу чергу, від співвідношення окремих видів платних пасивів (зобов'язань) банку.

Найбільші суми відсотків зазвичай виплачуються за вкладами населення і кредитами, що отримуються на міжбанківському ринку, депозитам юридичних осіб, депозитними сертифікатами, цінними паперами, (облігаціями, процентними векселями). Відносно невеликі відсотки банки виплачують за використання коштів, що знаходяться на рахунках до запитання фізичних осіб, а також на розрахункових і поточних рахунках юридичних осіб.

Таким чином, обсяг прибутку банку істотно залежить від величини і співвідношення різних видів процентних витрат, чим менше величина процентних витрат, тим більше прибуток банку.

Інші витрати комерційного банку

Витрати банку по наданню клієнтам послуг некредитного характеру пов'язана в основному з витратами по оплаті послуг: банків-кореспондентів, центрального банку, бірж, юридичних фірм, процесингових і клірингових центрів і ін. Оплата такого роду послуг Здійснюється зазвичай у вигляді комісії від суми операції, що здійснюється. У зв'язку з цим дана група витрат класифікується як комісійні. Комісійні витрати становлять невелику питому вагу в загальній сумі витрат банку.

Окрему групу витрат банку становлять витрати по здійсненню операцій на фінансових ринках. До складу цієї групи входять витрати на придбання акцій, облігацій, оплату купонних доходів за облігаціями, оплата за векселями, а також витрати по переоцінці цінних паперів та іншого майна. До цієї групи витрат можна віднести і витрати за операціями з іноземною валютою.

До інших операційних витрат відноситься ряд витрат, безпосередньо пов'язаних з проведенням певних банківських операцій. Це поштові та телеграфні витрати по платежах клієнтів, податки, зараховують на витрати банку і ін.

Витрати по забезпеченню функціонування банку

Витрати по забезпеченню функціонування банку включають витрати, які не можна віднести прямо на певні банківські операції. Ці витрати є, по суті, «загальногосподарськими». Сума цих витрат знаходиться в прямій залежності від обсягів операцій і всієї діяльності банку.

До витрат по забезпеченню функціонування банку відносяться наступні види витрат:

 • на утримання всіх будівель (офісів) і допоміжних приміщень (витрати на експлуатацію та ремонт, амортизація, оренда приміщень, комунальні платежі і оплата податків на землю і майно) і ін .;
 • на утримання персоналу (оплата всіх видів праці, витрати на відрядження, соціально-побутові витрати, витрати з охорони праці, витрати з навчання та підвищення кваліфікації та ін.);
 • на придбання та експлуатацію банківського обладнання (комп'ютери, програмне забезпечення, телекомунікаційне обладнання, оргтехніка, сейфи, офісні меблі та обладнання, різний інвентар і ін.);
 • на засоби зв'язку, телекомунікацій та інформаційні послуги (оплата телефонів і факсів, інтернету, каналів зв'язку, інформаційні видання і продукти, спеціальні та періодичні видання);
 • на рекламу;
 • транспортні;
 • інші (оплата юридичних слуг, консалтингових, аудиторських послуг, послуг на наукові дослідження, податки, зараховують на витрати та ін.).

Зазначені витрати по забезпеченню функціонування діяльності банку можна згрупувати і за іншими різними ознаками: витрати, що здійснюються за рахунок прибутку банку і витрати, що відносяться на витрати; нормовані і ненормовані витрати; поточні витрати і витрати капітального характеру; придбання обладнання та ін.

До групи інших витрат зазвичай відносять витрати банку , Обумовлені непередбаченими (незапланованими) причинами. До складу інших витрат включаються витрати по списанню, недостачі і розкрадання, сплачені штрафи, пені, неустойки, витрати по списанню дебіторської заборгованості, витрати, пов'язані з виплатою сум за претензіями клієнтів, витрати минулих років, виявлені у звітному році, та інші витрати.

Особливу групу витрат в банківській практиці складають витрати, пов'язані з формуванням резервного фонду, призначеного для покриття можливих збитків і втрат по позиках, можливих збитків за іншими активними операціями, по дебіторської заборгованості, по знеціненню різних видів цінних паперів.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,