Главная

Статьи

Точка беззбитковості: приклад розрахунку з графіком в Excel - PowerBranding.ru

  1. Як розрахувати?
  2. Перший варіант розрахунку: знаємо витрати і обсяг продажів
  3. Другий варіант розрахунку: знаємо ціну і витрати
  4. Третій варіант розрахунку: для сфери послуг та торгівлі
  5. Графік точки беззбитковості
  6. Готові рішення

Точка беззбитковості визначає поріг прибутковості від реалізації товару і означає рівень ціни, обсягу продажів і собівартості продукту, при яких всі витрати компанії будуть рівні виручці від реалізації (тобто прибуток = 0). Точка беззбитковості підприємства є контрольною точкою для розробки стратегії ціноутворення, встановлення ціни на товар, значень максимальних знижок і проведення цінової дискримінації. Поняття точки беззбитковості виробництва широко використовується для захисту інвестиційних проектів, затвердження бізнес плану компанії. За фактом точка беззбитковості показує, яким повинен бути обсяг продажів компанії за прогнозований рівень витрат для отримання нульового прибутку від проекту.

При розрахунку точки беззбитковості ви повинні визначити її значення в грошовому вираженні (обсяг продажів або виручка) і в натуральному вираженні (в одиницях продукції). Іноді розраховують необхідний рівень маржинальної прибутку в точці беззбитковості, який означає рентабельність продажів при поточних змінних витратах на виробництво.

У даній статті ми розглянемо детально поняття «точки беззбитковості виробництва», покажемо як знайти і визначити точку беззбитковості підприємства на простому прикладі, а також розкриємо особливості розрахунку точки беззбитковості для невиробничих видів діяльності: торгівлі та сфери послуг.

Як розрахувати?

Універсальна формула для розрахунку точки беззбитковості виглядає наступним чином: P * X = FC + VC (X) і означає рівність виручки від реалізації фактичними витратами компанії. Опис основних показників для розрахунку точки беззбитковості:

Показник у формулі Опис P фактична ціна продажу товару покупцеві, може бути середньою ціною продажу продукту (в разі, коли розраховується точка беззбитковості для групи товарів) X кількість одиниць продукції, яке необхідно провести для досягнення порогу беззбитковості продажів; іншими словами це обсяг виробництва в натуральному вираженні (в штуках, літрах, кілограмах і т.п.) FC постійні витрати - витрати, які несе компанія незалежно від того, який обсяг товару вона виробляє, такі витрати не змінюються при зміні обсягу виробництва; це все витрати, які в будь-якому випадку буде нести компанія (навіть при нульовому обсязі продажів); до них відносяться витрати на персонал (окладная частина), оренда приміщень і будь-які організаційні витрати компанії; планований рекламний бюджет на розвиток проекту, страховка, податки і т.п. VC (X) змінні витрати - витрати, які необхідно понести компанії для виробництва 1 одиниці товару. Змінні витрати безпосередньо залежать від обсягу виробництва і змінюються при зміні обсягу продажів; це можуть бути витрати на сировину і упаковку продукту, витрати на обслуговування виробничих потужностей при їх роботі (електроенергія), витрати на придбання товару (для магазинів), транспортні витрати, відрядна заробітна плата і% від продажів, премії співробітникам, акції зі стимулювання продажів, і т.п.

Існує кілька варіантів розрахунку точки беззбитковості по даній формулі. Розглянемо найбільш часто вживані способи.

Перший варіант розрахунку: знаємо витрати і обсяг продажів

На основі зазначеної формули ви можете вирахувати ціну, при якій компанія зможе досягти нульового прибутку при наявному рівні витрат і плановому обсязі продажів. В такому випадку ви визначите мінімальний поріг ціни, який вам забезпечить досягнення точки беззбитковості проекту. Для того, щоб розрахувати точку беззбитковості таким способом, вам необхідно знати: постійні витрати вашої компанії, (змінну) собівартість виробництва 1 одиниці продукції і обсяг продажів, який ви плануєте робити. Граничне значення ціни для знаходження точки беззбитковості ви можете визначити за формулою:

P = (FC + VC (X)) / Х, де VC (x) - це твір собівартості 1 одиниці продукції і цільового обсягу продажів.

Наведемо приклад того, як розрахувати точку беззбитковості першим способом: Ми розробили продукт із собівартістю 5 руб і в ході дослідження ринку визначили, що попит на нього складе 200 штук на місяць за умови, що коштувати він буде 19 рублів. Саме така ціна є привабливою для нашої цільової аудиторії. Але нам необхідно зрозуміти, чи зможемо отримувати дохід від такого продажу? Нам необхідно розрахувати ціну в точці беззбитковості для проекту, знаючи що постійні витрати становитимуть 1500 рублів.

Підставивши до формули дані ми отримаємо: Мінімальна ціна = (1500 + 5 * 200) / 200 = 12,5 рублів. Таким чином, при ціні в 12,5 рублів наш проект стане беззбитковим. Це означає, що ціна в 19 рублів дозволить отримувати нам додатковий прибуток з продажів і буде вигідною для компанії.

Другий варіант розрахунку: знаємо ціну і витрати

Даний варіант є найбільш поширеним у світовій практиці. Найчастіше компанія при запуску проекту знає ціну, по якій ринок готовий купити товар і за якою товар буде відповідати своєму ринковому позиціонуванню; а також знає постійні і змінні витрати на розвиток проекту. У такому випадку нам необхідно визначити обсяг, який дозволить вийти на нульовий прибуток при наявному рівні затрат.Найті точку беззбитковості в такому випадку допоможе формула:

X = FC / (P-VC), де VC - собівартість 1 одиниці продукції, Р - ціна 1 одиниця товару, а FC - постійні витрати проекту.

Наведемо приклад, як провести розрахунок точки беззбитковості за другим способом в Excel. Припустимо, ми відкриваємо компанію з виробництва яблук. Ми знаємо, що постійні витрати нашого виробництва складуть 1500 рублів, собівартість 1 одиниці буде 7 рублів, а ціна відвантаження - 15 рублів. Нам необхідно розрахувати обсяг виробництва в точці беззбитковості проекту - використовуємо для цього формулу вище.

Підставивши до формули дані, ми отримаємо: Обсяг виробництва в натуральному вираженні = 1500 / (15-7) = 188 одиниць. Помноживши вийшло значення на ціну - ми отримаємо виручку, при якій наш проект стане беззбитковим.

Третій варіант розрахунку: для сфери послуг та торгівлі

Даний варіант допоможе визначити точку беззбитковості для сфери торгівлі (оптового, роздрібного, інтернет - магазину) або для галузі послуг. Якщо компанія не є виробничим підприємством, то розрахувати собівартість 1 одиниці товару для неї або складно, або ці значення занадто різні, щоб брати за ним середнє значення. Коли у торгового підприємства 1000 найменувань по абсолютно різною входить ціною, зручніше враховувати в розрахунках цільову рентабельність продажів, а не фактичні показники собівартості. Для галузі послуг також зручніше розраховувати точку беззбитковості на основі цільової рентабельності роботи.

Рентабельність продажів - це встановлене співвідношення між ціною товару і його собівартістю. Іншими словами компанія визначає норму прибутку, яку він планує заробляти з продажу товару (націнку на його собівартість). Знаючи цільову рентабельність і постійні витрати, можна визначити необхідний розмір виручки в точці беззбитковості за такою формулою:

S = FC / R, де S - виручка від продажів за період, R - цільова рентабельність продажів, а FC - постійні витрати проекту.

Розберемо на прикладі такий варіант розрахунку. Припустимо ми вирішили відкрити компанію по наданню консалтингових послуг. У зв'язку з широтою поняття наших послуг нам дуже складно визначити собівартість 1 проекту, тому нам простіше закласти в бізнес план цільову рентабельність по проекту. Ми вирішили встановити норму рентабельності продажів на утраті 57%. Ми прогнозуємо, що наші постійні витрати на місяць становитимуть 280 000 рублів, а середня ціна послуги буде складати 8 000 рублів.

Ми прогнозуємо, що наші постійні витрати на місяць становитимуть 280 000 рублів, а середня ціна послуги буде складати 8 000 рублів

Таким чином, використовуючи нашу формулу ми можемо визначити точку беззбитковості проекту: Цільовий обсяг продажів = 280 000/57% = 491 228 рублів. Припустивши, що середня ціна нашої послуги буде складати 8 000 рублів, нам для окупності проекту необхідно отримувати по 61 клієнтові в місяць (491228/8000 = 61).

Графік точки беззбитковості

Визначити точку беззбитковості проекту можна також графічним методом. Для того, щоб побудувати графік для знаходження точки беззбитковості вам необхідно знати: рівень постійних витрат, собівартість 1 одиниці товару і ціну продажу 1 одиниці товару. Потім ви повинні побудувати 2 кривих. Перша крива буде сумою всіх витрат компанії (і залежати від обсягу виробництва): y = FC + VC (x). Друга крива буде означати виручку від продажу товару, яка буде залежати від обсягу виробництва компанії: y = px.

Перетин двох даних кривих і буде точкою беззбитковості проекту.

Готові рішення

Приклад розрахунку точки беззбитковості в форматі Excel і приклад побудови графіка для визначення точки беззбитковості в Excel ви можете скачати в розділі «Готові шаблони з маркетингу» .

comments powered by

Як розрахувати?
Як розрахувати?
Але нам необхідно зрозуміти, чи зможемо отримувати дохід від такого продажу?

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,