Главная

Статьи

Діловодство Архів Архівна справа Електронний Документообіг Архів підприємства Експертиза Цінності документів Зберігання документів

© Всі права захищені. при
використанні матеріалів
посилання на сайт desyatka.com.ua
обов'язкова

19 - 20 жовтня м Київ

програма:

1. Нормативно-правова база, яка регламентує діловодство та архівна справа в Україні. Нові законодавчі ініціативи.

 • Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 № 1000/5 затверджено нормативно-правовий акт «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях». Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів та роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і є нормативно-правовим актом, обов'язковим для виконання всіма установами.

2. Організація роботи служби діловодства.

 • Структура служби, вимоги до персоналу, положення про службу, посадові інструкції працівників служби.
 • Визначення чисельності працівників служби.
 • Підготовка локальних нормативних актів установи, що регулюють організацію роботи з документами (інструкція з діловодства, стандарт організації тощо).

3. Правила документування управлінської інформації. Підготовка та оформлення службових документів.

 • Типологія управлінської документації.
 • Організаційно-розпорядчі документи, їх види, порядок підготовки та оформлення.
 • Організаційна документація (правила, положення або статут, інструкції, регламенти, штатні розписи і т.п.).
 • Розпорядча документація (постанови, рішення, накази, розпорядження)
 • Інформаційно-аналітична документація (акти, довідки, доповідні записки, протоколи, службові листи і т.д.)
 • Бланки документів. Склад реквізитів управлінських документів. Обов'язкові реквізити документа.
 • Узгодження, затвердження, підписання управлінських документів, загальні вимоги до тексту.

4. Документообіг. Організація документообігу.

 • Основні принципи організації документообігу, визначення його обсягу.
 • Прийом і первинна обробка документів, їх попередній розгляд.
 • Реєстрація документів, види і форми реєстрації. Структура реєстраційного індексу.
 • Контроль виконання документів: організація і технологія контролю виконання документів.
 • Мета контролю, його види, терміни виконання документів (типові, індивідуальні). Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження термінів виконання документів, зняття документів з контролю).

5. Експертиза цінності документів.

 • Порядок проведення експертизи цінності документів.
 • Визначення термінів зберігання документів.
 • Організація роботи експертної комісії.

6. Зберігання документів в діловодстві. Номенклатура справ.

 • Номенклатура справ.
 • Технології підготовки номенклатури справ структурного підрозділу та номенклатури справ установи (зведеної). Застосування переліків документів зі строками зберігання. Вимоги до оформлення та узгодження номенклатури.
 • Підготовка справ для архівного зберігання.
 • Вимоги до оформлення справ, які підлягають архівному зберіганню. Складання та оформлення описів справ структурного підрозділу.
 • Порядок знищення справ, строк зберігання яких закінчився.
 • Порядок передачі документів до архіву (архівного підрозділу).

7. Зберігання документів в архіві (архівний підрозділ). Архів підприємства.

 • Організація роботи архіву (архівного підрозділу). Порядок розробки і затвердження положення про архів (архівний підрозділ). Визначення чисельності працівників архіву.
 • Вимоги до формування архівного фонду установи та обліку документів в архіві. Довідковий апарат до документів архіву (опису, каталоги, картотеки, бази даних і т.д.). Режим доступу і порядок користування документами архіву.
 • Складання описів справ установи та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Порядок знищення документів.
 • Забезпечення збереженості архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та його обладнання. Дотримання основних режимів зберігання: температурно - вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного і тому подібне.
 • Передача документів на постійне зберігання до архівної установи.
 • Порядок прийому-передачі документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи.

8. Електронний документообіг. Впровадження електронного документообігу. Електронний архів. Рекомендації по організації та оптимізації бюджету на його впровадження.

 • Електронний документ і документ в електронному вигляді: в чому різниця.
 • Організація електронного документообігу відповідно до Порядку роботи з електронними документами в діловодстві та їх підготовки до передачі на архівне зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 № 1886/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 за № 1421/26198.
 • Електронний цифровий підпис. Особливості організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, підтвердження юридичної сили документа.
 • Організація роботи з електронними документами та їх підготовка до передачі на архівне зберігання.

Вартість участі:

У вартість включено:

 • лекції та консультації фахівців;
 • нормативно-правові матеріали;
 • ділові аксесуари;
 • фірмові кави-паузи рівня 5 *;
 • обіди;
 • сертифікат.


Місце проведення:

 • Сучасний конференц-зал в центрі міста.

Для участі необхідно:


 • заповнити і відправити заявку на участь;
 • отримати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
 • оплатити участь.

Наші телефони:

 • (044) 451-88-12
 • (067) 403-45-46
 • (050) 312-34-73

Версія для друку