Главная

Статьи

Інтегрована система менеджменту

СИБУР орієнтований на безперервне і стабільний розвиток і надає великого значення зниження негативного впливу своєї діяльності на працівників і споживачів, території, на яких здійснює свою ділову активність.

З метою підвищення результативності своєї діяльності на основі світових практик в СИБУРі впроваджена і сертифікована інтегрована система менеджменту (ІСМ), що відповідає вимогам міжнародних стандартів:

  • OHSAS 18001 - система менеджменту професійного здоров'я і безпеки,
  • ISO 9001 - система менеджменту якості,
  • ISO 14001 - система екологічного менеджменту,
  • ISO 50001 - система енергоменеджменту,

Орієнтуючись на потреби і очікування споживачів, СИБУР впровадив міжнародний стандарт ISO 9001, що дозволяє побудувати систему менеджменту - основу для попередження ризиків в якості продукції і для виявлення можливостей постійного поліпшення процесів і самої системи в цілому.

Впровадження міжнародних стандартів ISO 14001 та ISO 50001 дозволило вибудувати систему управління екологічної та енергетичної результативністю СИБУРу, ризиками впливу на навколишнє середовище в умовах безперервного посилення природоохоронного законодавства, розвитку державної політики енергозбереження, з урахуванням загального зростання стурбованості зацікавлених сторін питаннями збереження навколишнього середовища і сталого розвитку.

Радою Директорів СИБУРу затверджена Політика інтегрованої системи менеджменту ТОВ '' СИБУР '' і підприємств групи - єдиний документ для керуючої організації і всіх підприємств, який об'єднує в собі наміри і директиви по відношенню до діяльності в галузі охорони здоров'я та навколишнього середовища, промислової безпеки, якості та енергоефективності.

Політика ІСМ служить орієнтиром для кожного працівника СИБУРу і є основою для встановлення цілей у цих областях і подальших дій по їх досягненню.

Політика інтегрованої системи менеджменту ТОВ «СИБУР» і підприємств ПАТ «СИБУР Холдинг» (в області охорони праці і навколишнього середовища, промислової безпеки, якості та енергоефективності) Політика інтегрованої системи менеджменту ТОВ «СИБУР» і підприємств ПАТ «СИБУР Холдинг» (в області охорони праці і навколишнього середовища, промислової безпеки, якості та енергоефективності)