Главная

Статьи

Правила заповнення бланків ЄДІ

Учасники ЄДІ виконують екзаменаційні роботи на бланках ЄДІ, форми і опис правил заповнення яких наведені далі.

бланк реєстрації бланк реєстрації

Бланк відповідей № 1 Бланк відповідей № 1

Бланк відповідей № 2 Бланк відповідей № 2

Бланк відповідей № 2 (оборот) Бланк відповідей № 2 (оборот)

Додатковий бланк відповідей № 2 Додатковий бланк відповідей № 2

При заповненні бланків ЄДІ необхідно точно дотримуватися цих правил, тому що інформація, внесена в бланки, сканується і обробляється з використанням спеціальних апаратно-програмних засобів.

При нестачі місця для запису відповідей на завдання з розгорнутою відповіддю на бланку відповідей N 2 (включаючи зворотну сторону бланка) організатор в аудиторії видає додатковий бланк відповідей N 2.

Додаткові бланки відповідей N 2 не приймаються до оцінювання, якщо хоча б одна зі сторін попередніх бланків відповідей N 2 не заповнена.

Основні правила заповнення бланків ЄДІ

Всі бланки ЄДІ заповнюються гелевою або капілярною ручкою чорного кольору.

Символ мітки ( "хрестик") в полях бланка реєстрації не повинен бути занадто товстим. Якщо ручка залишає занадто товсту лінію, то замість хрестика в поле потрібно провести тільки одну діагональ квадрата (будь-яку).

Учасник ЄДІ повинен зображувати кожну цифру і літеру у всіх заповнюваних полях бланка реєстрації, бланка відповідей N 1 і верхньої частини бланка відповідей N 2, ретельно копіюючи зразок її написання з рядка із зразками написання символів, розташованими у верхній частині бланка реєстрації та бланка відповідей N 1 .

Учасник ЄДІ повинен зображувати кожну цифру і літеру у всіх заповнюваних полях бланка реєстрації, бланка відповідей N 1 і верхньої частини бланка відповідей N 2, ретельно копіюючи зразок її написання з рядка із зразками написання символів, розташованими у верхній частині бланка реєстрації та бланка відповідей N 1

Недбале написання символів може привести до того, що при автоматизованій обробці символ може бути розпізнаний неправильно.

Кожне поле в бланках заповнюється, починаючи з першої позиції (в тому числі і поля для занесення прізвища, імені та по батькові учасника ЄДІ).

Якщо учасник ЄДІ не має інформації для заповнення якогось конкретного поля, він повинен залишити це поле порожнім (не робити прокреслень).

При записи відповідей необхідно строго слідувати інструкціям по виконанню роботи (до групи завдань, окремих будівель), зазначеним в КІМ.

На бланках відповідей N 1 та N 2, а також на додатковому бланку відповідей N 2 не повинно бути позначок, що містять інформацію про особу учасника ЄДІ.

Категорично забороняється:

робити в полях бланків ЄДІ, поза полів бланків ЄДІ або в полях, заповнених друкарським способом, будь-які записи і (або) позначки, що не відносяться до змісту полів бланків ЄДІ;

використовувати для заповнення бланків ЄДІ кольорові ручки замість чорної, олівець, засоби для виправлення внесеної в бланки ЄДІ інформації ( "замазку", "ластик" і ін.).

За вказівкою відповідального організатора в аудиторії учасники ЄДІ приступають до заповнення верхньої частини бланка реєстрації:

За вказівкою відповідального організатора в аудиторії учасники ЄДІ приступають до заповнення верхньої частини бланка реєстрації:

Учасником ЄДІ заповнюються всі поля верхній частині бланка реєстрації, крім полів для службового використання (поля "Службова відмітка", "Резерв-1").

Поля середній частині бланка реєстрації "Відомості про учасника єдиного державного іспиту" заповнюються учасником ЄДІ самостійно, крім полів для службового використання ( "Резерв-2", "Резерв-3" і "Резерв-4"):

У середній частині бланка реєстрації розташована коротка інструкція по визначенню цілісності індивідуального комплекту учасника ЄДІ і поле для підпису учасника ЄДІ.

Заповнення бланка відповідей N 1

Бланк відповідей № 1 призначений для запису результатів виконання завдань з короткою відповіддю.

У верхній частині бланка відповідей N 1 інформація для заповнення полів про код регіону, код і назву предмета повинна бути продубльована з інформації, внесеної в бланк реєстрації.

У верхній частині бланка відповідей N 1 інформація для заповнення полів про код регіону, код і назву предмета повинна бути продубльована з інформації, внесеної в бланк реєстрації

У середній частині бланка відповідей N 1 - коротка відповідь записується праворуч від номера завдання в області відповідей з назвою "Результати виконання завдань з короткою відповіддю".

У середній частині бланка відповідей N 1 - коротка відповідь записується праворуч від номера завдання в області відповідей з назвою Результати виконання завдань з короткою відповіддю

Відповідь на завдання з короткою відповіддю потрібно записати в такій формі, в якій потрібно в інструкції до даного завдання, розміщеної в КІМ, перед відповідним завданням або групою завдань.

Чи не дозволяється використовувати при запису відповіді на завдання з короткою відповіддю ніяких інших символів, крім символів кирилиці, латиниці, арабських цифр, коми і знака "дефіс" ( "мінус").

Коротка відповідь, відповідно до інструкції до завдання, може бути записаний тільки у вигляді:

слова або словосполучення;

одного цілого числа;

комбінації букв і цифр;

десяткового дробу (з використанням цифр, коми і знака "мінус" при необхідності), якщо в інструкції з виконання завдання зазначено, що відповідь можна дати у вигляді десяткового дробу;

перерахування необхідних в завданні пунктів, розділених комами, якщо в інструкції до завдання зазначено, що у відповіді елементи необхідно перерахувати через кому.

Кожна цифра, буква, кома або знак "мінус" (якщо число негативне) записується в окрему клітинку, строго за зразком з верхньої бланка відповідей N 1.

При написанні відповідей, що складаються з двох або більше слів, кожне слово записується відповідно до інструкцій по запису відповідей в КІМ по відповідним навчальним предметам (наприклад: без пробілів, ком та інших додаткових символів).

Якщо у відповіді більше 17 символів (кількість клітинок, відведений для запису відповідей на завдання з короткою відповіддю), то відповідь записується в відведеному для нього місці, не звертаючи уваги на розбиття цього поля на клітинки. Відповідь має бути написаний розбірливо, вужчими символами в одну строчку, з використанням всієї довжини відведеного під нього поля. Символи у відповіді не повинні стикатися один з одним. Термін слід писати повністю. Будь-які скорочення заборонені.

Якщо короткою відповіддю повинно бути слово, пропущене в тексті завдання, то це слово треба писати в тій формі (рід, число, відмінок і т.п.), в якій він повинен стояти в завданні.

Якщо числова відповідь виходить у вигляді дробу, то її слід округлити до цілого числа за правилами округлення, якщо в інструкції з виконання завдання не потрібно записати відповідь у вигляді десяткового дробу (наприклад: 2,3 округляється до 2; 2,5 - до 3; 2,7 - до 3). Це правило повинне виконуватися для тих завдань, для яких в інструкції з виконання роботи немає вказівок, що відповідь потрібно дати у вигляді десяткового дробу.

У відповіді, записаному у вигляді десяткового дробу, як роздільник слід вказувати кому.

Забороняється записувати відповідь у вигляді математичного виразу або формули. У відповіді не вказуються назви одиниць виміру (градуси, відсотки, метри, тонни і т.д.) - так як вони не будуть враховуватися при оцінюванні. Неприпустимі заголовки або коментарі до відповіді.

У нижній частині бланка відповідей N 1 передбачено поля для запису виправлених відповідей на завдання з короткою відповіддю натомість помилково записаних:

Для заміни внесеного в бланк відповідей N 1 відповіді потрібно в відповідних полях заміни проставити номер завдання, відповідь на який слід виправити, і записати нове значення вірної відповіді на вказане завдання.

У разі якщо в області заміни помилкових відповідей на завдання з короткою відповіддю буде заповнено поле для номера завдання, а новий відповідь не внесений, то для оцінювання буде використовуватися порожня відповідь (тобто завдання буде зараховано невиконаним). Тому в разі неправильного зазначення номера завдання в області заміни помилкових відповідей, неправильний номер завдання слід закреслити.

Заповнення бланка відповідей N 2

Бланк відповідей № 2 призначений для запису відповідей на завдання з розгорнутою відповіддю (строго відповідно до вимог інструкції до КІМ і до окремих будівель КІМ).

Інформація для заповнення полів верхній частині бланка відповідей N 2 ( "Код регіону", "Код предмета" і "Назва предмета") повинна відповідати інформації, внесеній до бланку реєстрації та бланк відповідей N 1.

Інформація для заповнення полів верхній частині бланка відповідей N 2 ( Код регіону, Код предмета і Назва предмета) повинна відповідати інформації, внесеній до бланку реєстрації та бланк відповідей N 1

Поле "Додатковий бланк відповідей N 2" заповнює організатор в аудиторії під час видачі додаткового бланка відповідей N 2, вписуючи в це поле цифрове значення штрихкоду додаткового бланка відповідей N 2 (розташоване під шріхкодом бланка), який видається учаснику ЄДІ. Поле "Резерв-6" не заповнюється.

При нестачі місця для відповідей на лицьовій стороні бланка відповідей N 2 учасник ЄДІ повинен продовжити записи на зворотному боці бланка, зробивши в нижній частині області відповідей лицьового боку бланка запис "дивись на звороті". Для зручності всі сторінки бланка відповідей N 2 пронумеровані і розлініяний пунктирними лініями "в клітинку".

При нестачі місця для відповідей на основному бланку відповідей N 2 учасник ЄДІ повинен продовжити записи на д Щоб отримати додаткову бланку відповідей № 2, що видається організатором в аудиторії на вимогу учасника ЄДІ в разі, коли в області відповідей основного бланка відповідей N 2 не залишилося місця. У разі заповнення додаткового бланка відповідей N 2 при незаповненому основному бланку відповідей N 2, відповіді, внесені в додатковий бланк відповідей N 2, оцінюватися не будуть.

Заповнення додаткового бланка відповідей N 2

Додатковий бланк відповідей № 2 видається організатором в аудиторії на вимогу учасника ЄДІ в разі нестачі місця для запису розгорнутих відповідей.

У верхній частині додаткового бланка відповідей N 2 розташовані вертикальний штрихкод, горизонтальний штрихкод і його цифрове значення, поля "Код регіону", "Код предмета", "Назва предмета", а також поля "Наступний додатковий бланк відповідей N 2" і "Лист N "," Резерв-7 ".

У верхній частині додаткового бланка відповідей N 2 розташовані вертикальний штрихкод, горизонтальний штрихкод і його цифрове значення, поля Код регіону, Код предмета, Назва предмета, а також поля Наступний додатковий бланк відповідей N 2 і Лист N , Резерв-7

Інформація для заповнення полів верхній частині бланка ( "Код регіону", "Код предмета" і "Назва предмета") повинна повністю відповідати інформації бланка відповідей N 2.

Поле "Наступний додатковий бланк відповідей N 2" заповнюється організатором в аудиторії під час видачі наступного додаткового бланка відповідей N 2, якщо учаснику ЄДІ не вистачило місця на раніше виданих бланках відповідей N 2. У цьому випадку організатор в аудиторії вносить в це поле цифрове значення штрихкоду наступного додаткового бланка відповідей N 2 (розташоване під штрихкодом бланка), який видає учаснику ЄДІ для заповнення.

В поле "Лист N" організатор в аудиторії під час видачі додаткового бланка відповідей N 2 вносить порядковий номер аркуша роботи учасника ЄДІ (при цьому листом N 1 є основною бланк відповідей N 2, який учасник ЄДІ отримав в складі індивідуального комплекту).

Поле "Резерв-7" не заповнюється.

Відповіді, внесені в кожен наступний додатковий бланк відповідей N 2, оцінюються тільки в разі повністю заповненого попереднього додаткового бланка відповідей N 2 і основного бланка відповідей.

Додаток 2
до листа Рособрнадзора
від 25.12.2015 N 01-311 / 10-01

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,