Главная

Статьи

Схема функціональної структури. Приклад формування з використанням AllFusion Process Modeler (Bpwin). функції підсистем

 1. Елементи функціональної структури
 2. Функції і завдання підсистем Системи
 3. Підсистема збору, обробки і завантаження даних
 4. Підсистема зберігання даних
 5. Підсистема формування та візуалізації звітності
 6. Інформаційні зв'язки між елементами Системи з зовнішнім середовищем
 7. Деталізовані схеми частин функціональної структури

згідно РД 50-34.698-90 «Автоматизовані системи вимоги до змісту документів», документ «Схема функціональної структури» містить:

Нижче представлений приклад формування схеми функціональної структури з використанням AllFusion Process Modeler (Bpwin) в форматі IDEF0. Схема функціональної структури розробляється на етапі технічного проектування. Як приклад для формування схеми функціональної структури в форматі IDEF0 була взята система аналітичного сховища даних і її підсистеми.

Елементи функціональної структури

В даному розділі вказується склад функціональної структури системи, наводиться перелік підсистем відповідно до технічним завданням на її створення.

наприклад:

У складі Системи виділяються наступні функціональні підсистеми:

 1. підсистема збору, обробки і завантаження даних - призначена для реалізації процесів збору даних з систем джерел, приведення зазначених даних до виду, необхідному для наповнення підсистеми зберігання даних;
 2. підсистема зберігання даних - призначена для зберігання даних в структурах, націлених на прийняття рішень;
 3. підсистема формування та візуалізації звітності - призначена для формування бізнес-орієнтованих вітрин даних та звітності.

Функції і завдання підсистем Системи

Для кожної підсистеми наводиться перелік виконуваних нею функцій і завдань. Перелік функцій і завдань береться з розділу «Вимоги до функцій, виконуваних системою» технічного завдання.

Підсистема збору, обробки і завантаження даних

Функція Завдання Управляє процесами збору, обробки і завантаження даних Створення, редагування та видалення процесів збору, обробки і завантаження даних Формування послідовності виконання процесів збору, обробки і завантаження даних ( регламентів завантаження даних ) Визначення і зміна розкладу процесів збору, обробки і завантаження даних Виконання процесів збору, обробки і завантаження даних з джерел в ХД Запуск процедур збору даних з систем джерел, завантаження даних в область тимчасового, постійного зберігання Обробка і перетворення витягнутих даних Підтримка повільно мінливих вимірювань Протоколює результати збору, обробки і завантаження даних Ведення журналів результатів збору, обробки і завантаження даних Оперативне повідомлення користувачів про всі позаштатних ситуаціях в процесі роботи підсистеми

Підсистема зберігання даних

Функція Завдання Створення і супровід структури бази даних Підтримка (розробка, модифікація) моделі ХД Створення таблиць, уявлень, матеріалізованих уявлень, послідовностей, табличних просторів, функцій, пакетів, тригерів Запис, зберігання і модифікація даних Виконання операцій в термінах мови SQL (Insert, Update , Delete) Збереження значень раніше завантажених даних в разі їх зміни Архивирование маловикористовувані інформації Резервне копіювання даних Здійснення повного холодного копіювання Здійснення ло гического копіювання Здійснення інкрементального резервного копіювання Надання даних Рятувальна операція надання даних в термінах мови SQL (Select) Протоколювання результатів роботи підсистеми Ведення журналів подій СУБД Оперативне сповіщення адміністратора СУБД про всіх позаштатних ситуаціях

Підсистема формування та візуалізації звітності

Функція Завдання Створення і супровід логічного представлення інформації Створення логічного представлення інформації у вигляді бізнес опису збережених даних Модифікація логічного представлення інформації Створення та супровід запитів і звітності Створення шаблонів запитів даних Налаштування табличних форм і графіків аналізу даних Надання звітності та інструментів аналізу даних Надання можливості проведення математичних операцій над показниками Надання можливості виконання групових операції над даними (SUM, MIN, MAX і ін.) в режимі реального часу Візуалізація Переднастроєні OLAP звітності в табличному і графічному видах

Інформаційні зв'язки між елементами Системи з зовнішнім середовищем

У розділі наводиться модель в нотації IDEF0, що відображає інформаційні зв'язки між елементами (підсистемами) інформаційної системи і зовнішнім середовищем.

На наведеній нижче діаграмі IDEF0 представлена модель, що відображає інформаційні зв'язки між елементами (підсистемами) інформаційної системи і зовнішнім середовищем. Призначенням використання діаграми IDEF0 служить візуальне відображення потоків даних між підсистемами і потік взаємодії із зовнішніми, відносно Системи, елементами.

В кордону охоплення моделі входять всі підсистеми інформаційної системи, представлені функціональними блоками.

Основними об'єктами моделі є:

 1. Функціональні блоки. Відображають назву функціональних підсистем.
 2. Стрілки управління (зверху функціонального блоку). Відображають команди (запити від користувачів або інших підсистем) і інструкції, що впливають на роботу підсистеми.
 3. Стрілки входу (зліва від функціонального блоку). Відображають вхідні потоки даних із зовнішнього середовища або іншої підсистеми.
 4. Стрілки виходу (праворуч від функціонального блоку). Відображають вихідні потоки (результати роботи підсистеми) даних в зовнішнє середовище (користувачам і адміністраторам) або в іншу підсистему.
 5. Стрілки виконуючого механізму (знизу функціонального блоку). Відображають кошти (програмне забезпечення, людські ресурси), які використовуються при роботі підсистеми.
згідно  РД 50-34

Деталізовані схеми частин функціональної структури

У розділі наводиться детальна модель в нотації IDEF0, що відображає інформаційні зв'язки між функціями підсистем інформаційної системи і їх взаємозв'язку з зовнішнім середовищем.

Завантажити: IDEF0_example_DataWarehouse_v1.zip