Главная

Статьи

Процес нарахування відсотків по карт-рахунках

Як відбувається нарахування відсотків?

Відсотки розраховуються виходячи з щоденних розрахованих позитивних залишків (на початок операційного дня) з поточного (розрахункового) рахунку, доступ до якого забезпечується банківською платіжною карткою (далі - рахунок). Розрахований позитивний залишок по рахунку обчислюється з урахуванням дати здійснення операції з використанням картки або її реквізитів, при його розрахунку враховуються операції списання, операції зарахування, нефінансові операції і комісії, не враховуються операції перегляду балансу Картки, історії картки і зміни ПІН-коду картки.

У разі, якщо за операціями, здійсненими з використанням картки або її реквізитів в попередньому місяці, грошові кошти відображені по рахунку в поточному місяці, то за цими операціями розраховується залишок по рахунку на початок періоду розрахунку відсотків поточного місяця. Перерахунок відсотків за попередній місяць не проводиться.

Для карткових продуктів, за якими діє диференційована шкала нарахування відсотків - встановлюються різні відсотки залежно від попадання в відповідний діапазон залишків грошових коштів на рахунку картки. Для карткових продуктів, за якими немає диференційований шкали, а встановлюється єдина ставка - нарахування відсотків відбувається за єдиною ставкою в залежності від щоденних розрахованих позитивних залишків на рахунку.

При нарахуванні відсотків в останній робочий день місяця, а також вихідні та святкові дні місяця, оголошені в установленому порядку неробочими, що збігаються з останнім (і) днем ​​(днями) місяця, відсотки приєднуються до наступного звітного періоду.
В останній робочий день року нарахування відсотків здійснюється за розрахованим позитивним залишкам на рахунках, включаючи останній робочий день місяця і вихідні дні, що збігаються з останнім днем ​​року.
Нараховані відсотки приєднуються до суми грошових коштів на рахунку в день їх нарахування. При розрахунку відсотків приймається фактична кількість днів у році, що дорівнює 365 (366).

ВАЖЛИВО! При проведенні операції поповнення картки готівковими коштами або переказу грошових коштів з картки на картку зарахування на рахунок картки грошових коштів, здійснюється не пізніше 3 робочих днів з дня проведення операції, проте нарахування відсотків від загальної суми, що знаходиться на рахунку картки (з урахуванням суми поповнення ) відбувається виходячи з дати здійснення операції.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВІДСОТКІВ ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВІДСОТКІВ

Що таке незнижуваний залишок?

Незнижуваний залишок означає, що спочатку на рахунок картки необхідно внести суму, що відповідає розміру незнижуваного залишку в залежності від конкретного виду карткового продукту. Надалі, сума незнижуваного залишку не бере участі в розрахунках з використанням банківської платіжної картки (при перегляді балансу картки сума незнижуваного залишку не відображається) і повертається в разі розірвання договору з банком. На суму незнижуваного залишку нараховуються відсотки (розмір залежить від конкретного карткового продукту).

Як відбувається нарахування відсотків?

Новости