Главная

Статьи

Операції комерційних банків на первинному і вторинному ринках цінних паперів

зміст

Вступ

Глава 1. Операції комерційних банків на первинному і вторинному ринках цінних паперів

1.1 Характеристика первинного і вторинного ринків цінних паперів

1.2 Комерційні банки як учасники ринку цінних паперів

1.3 Операції комерційних банків на первинному і вторинному ринках цінних паперів

ГЛАВА 2. ОПЕРАЦІЇ ОЩАДБАНКУ НА ПЕРВИННОМУ І ВТОРИННОМУ РИНКАХ ЦІННИХ БУМА

Г

2.1 Характеристика діяльності ВАТ "Ощадбанк"

2.2 Операції Ощадбанку на первинному і вторинному ринках цінних паперів

2.3 Проблеми в діяльності Ощадбанку на ринку РЦБ та рекомендації по їх вирішенню

висновок

Список літератури

Вступ

Ринок цінних паперів становить один з найбільш динамічних сегментів фінансового ринку і є, по суті, сполучною ланкою ринку капіталів і грошового ринку.

Комерційні банки як універсальні кредитно-фінансові інститути є учасниками ринку цінних паперів. При цьому, банки мають суттєві відмінності від інших фінансових інститутів, і це обумовлює деяку специфіку операцій банків з цінними паперами.

В даний час доходи комерційних банків від операцій з цінними паперами та грають все більш помітну роль у формуванні їхнього прибутку. Все це говорить про виняткову важливість налагодженості та ефективності операцій банків на ринку цінних паперів, як для самих банків, так і для економіки в цілому.

Мета курсової роботи полягає в проведенні теоретичних і аналітичних досліджень операцій проведених комерційними банками на первинному і вторинному ринках цінних паперів.

Курсова робота передбачає вирішення таких найважливіших завдань:

-вивчення сутності ринку цінних паперів;

-дослідження первинного і вторинного ринків цінних паперів;

-вивчення операцій здійснюваних комерційними банками на первинному і вторинному ринках цінних паперів;

-дослідження операцій Ощадбанку на первинному і вторинному ринках цінних паперів.

При написанні курсової роботи, використовувалися різні джерела інформації, серед них: економічна література та фінансова звітність досліджуваного підприємства, законодавчі акти і федеральні закони.

Об'єктом дослідження є сукупність економічних відносин учасників первинного і вторинного ринку цінних паперів з приводу випуску та обігу цінних паперів. Предметом дослідження є операції проводяться комерційним банком, на первинному і вторинному ринках цінних паперів.

Діяльність банків на ринку цінних паперів багатогранна, оскільки вони не тільки традиційно є посередниками, що зв'язують інтереси і грошові кошти емітентів і інвесторів, а й самі активно використовують фінансові інструменти для формування власної ресурсної бази, розміщення грошових коштів в високоліквідні і прибуткові цінні папери.

Таким чином, тема курсової роботи є актуальною і важливою, так як потреба в знаннях в області цінних паперів, а зокрема операцій комерційних банків на первинному і вторинному ринках цінних паперів, на сьогоднішній сформувалася не тільки у професійних учасників фінансового ринку, а й тих, хто виявляє до нього інтерес в якості потенційного інвестора або емітента.

Глава 1. Операції комерційних банків на первинному і вторинному ринках цінних паперів

1.1 Характеристика первинного і вторинного ринків цінних паперів

Приступаючи до вивчення операцій комерційних банків на первинному і вторинному ринках цінних паперів, першочерговим кроком є ​​визначення основних понять, що використовуються в даному параграфі - поняттям цінний папір і ринок цінних паперів. Аналіз економічної літератури, показує, що:

Цінні папери - це товар особливого роду, який виступає як титул власності або боргове зобов'язання, що дає право на отримання доходу і має ходіння на ринку. [18, 16 с.]

Цінні папери мають ряд властивостей, серед яких - обертаність, тобто здатність купуватися і продаватися на ринку; отримання доходу; ліквідність, тобто здатність бути проданими і перетвореними в грошові кошти без істотних втрат для держателя при невеликих коливаннях ринкової вартості і витратах на реалізацію; ризикованість.

Таким чином, цінним папером вважається та, яка володіє всіма чотирма властивостями

Цінний папір - це особлива форма існування капіталу поряд з його існуванням в грошовій, продуктивній і товарній формах, при якій у власника капіталу сам капітал відсутній, але є майнові права на нього, які й зафіксовані у формі цінного паперу. Остання дозволяє відокремити власність на капітал від самого капіталу і відповідно включити останній в ринковий процес у таких формах, в яких це необхідно для самої економіки.

Цінний папір - це всього лише право, а не яка-небудь річ, а тому для неї не існує ні стадії виробництва, ні стадії споживання. Єдине місце в економіці, де вона може існувати - це сфера обігу. [16, 16 с.]

Цінні папери можуть бути поділені на первинні і вторинні.

Первинні - це цінні папери, що дають право на дохід або частку капіталу (акції та облігації).

Вторинні дають право на придбання первинних паперів і діляться на опціонні, що дають право на придбання акцій і облігацій на вторинному ринку, і ваучерні, що дають право на придбання акцій на первинному ринку або при первинному їх розміщенні. До них відносяться конвертовані акції і облігації, ваучери, варранти. [18, 18 с.]

Для цінних паперів в сфері обігу зосереджені всі етапи її життя - "народження, життя і смерть", які в сукупності складають її кругообіг. Останній розпадається на три стадії: випуск, тобто обмін позичкового капіталу на титул; власне звернення як перехід права власності на неї від одного власника до іншого; гасіння, або вилучення, титулу з обігу, або його зворотний обмін на дійсний капітал.

Таким чином, стадії кругообігу цінного паперу представлені на малюнку 1.1.

Малюнок 1.1. Кругообіг цінних паперів

Перераховані стадії кругообігу цінного паперу мають свої особливості: в першій і третій стадіях цінний папір перебуває тільки один раз, а в другій стадії, в зверненні, проходить більша частина її життя.

Оскільки цінний папір - це особливий рід капіталу, то і її ринком є ​​особливий ринок - ринок цінних паперів, на якому титули капіталу (тобто відповідні права) звертаються як звичайні товари, але у яких споживною вартістю є якесь право (на дохід), а мінової вартістю - фіктивна вартість (капіталізований дохід). [16, 18 с.]

Ринок цінних паперів - це не зовсім те ж саме, що ринок товарів або грошей. Ринок цінних паперів - це економічні відносини з приводу кругообігу цінних паперів, або економічні відносини, що виникають у зв'язку з їх кругообігом, а стадії кругообігу - це складові частини зазначеного ринку.

У загальному вигляді ринок цінних паперів можна визначити як сукупність економічних відносин його учасників з приводу випуску та обігу цінних паперів. [16, 191 с.]

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Інші реферати на тему «Банківська, біржова справа і страхування»:

Пошук рефератів

Останні реферати розділу

Новости