Главная

Статьи

Посади працівників культури

 1. Правила складання посадової інструкції працівника культури
 2. Які помилки допускаються при складанні посадової інструкції

Посадову інструкцію становлять керівники підрозділів установи культури, керуючись при цьому нормативними документами. Головною вимогою при розробці даного документа є його відповідність професійним стандартам

У деяких установах культури до сих пір немає посадових інструкцій У деяких установах культури до сих пір немає посадових інструкцій. Їх відсутність часто призводить до виникнення спірних ситуацій, пов'язаних з розподілом обов'язків того чи іншого працівника.

Трапляється, що працівник і роботодавець не можуть прийти до спільного, взаємовигідного рішення, тому доводиться звертатися до суду.

Читайте в статті

Щоб уникнути подібних неприємностей, необхідно вивчити всі нюанси, що стосуються розробки та введення посадових інструкцій працівників культури.

Правила складання посадової інструкції працівника культури

Посадова інструкція відноситься до категорії внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, розробка яких здійснюється на підставі штатного розкладу і власних завдань установи.

На відміну від державних органів, культурні організації не зобов'язані займатися розробкою даних документів, тому відповідальність за їх відсутність вони не несуть.

Основним призначенням посадової інструкції є чітке визначення обов'язків працівників, виконанням яких він займається в процесі своєї діяльності.

Зразок посадової інструкції

Невиконання зазначених в документі обов'язків загрожує неприємними наслідками, тобто керівник має право накласти стягнення.

Однак даний документ вигідний не тільки для керівника культурної організації. Не меншу користь він приносить і самому працівнику. Адже вступаючи на нову роботу, людина, ознайомившись з обов'язками, може відразу сказати, чи підходить йому ця посада.

При розробці посадових інструкцій працівників культури необхідно керуватись такими нормативними документами:

Якщо для тієї або посади працівників культури вже є професійний стандарт, то він є основою для складання інструкції.

Наприклад, відповідно до стандарту посаду хранителя музею може займати працівник, який має, як мінімум, ступінь бакалавра за спеціальністю «музеологія» або «музейна справа».

Для невеликих регіональних і муніципальних музеїв це викликає деякі складнощі. Вирішити ситуацію можна, відправивши даного співробітника на курси підвищення кваліфікації.

Трапляється, що посада не збігається з ПРОФСТАНДАРТ. У цьому випадку варто вибрати з представленого в стандартах переліку ту посаду, яка найбільше установі.

І оскільки перехід на застосування профстандартів триватиме до січня 2021 року у керівництва культурної організації є достатньо часу на упорядкування внутрішньої документації.

що установам доведеться змінити в роботі . Новий розділ Трудового кодексу для творчих співробітників ви можете подивитися в журналі «Довідник керівника установи культури».

Посадові інструкції працівників культури складаються не для конкретної людини, а для зазначеної в штатному розписі посади. Однак це не виключає розробити подібний документ для співробітника, який володіє унікальними професійними якостями.

Хоча в разі його звільнення, інструкцію доведеться міняти.

Якщо в установі кілька співробітників працюють на одній і тій же посаді, то в даному випадку можна розробити одну інструкцію. Але ознайомити з нею доведеться кожного з працівників.

Іноді вводять додаткові характеристики, що дозволяє розмежувати обов'язки цих співробітників. При цьому обов'язково враховують взаємозамінність людей, якщо хтось із них піде у відпустку або захворіє.

Складаючи посадову інструкцію, необхідно включити в неї наступну інформацію:

 1. Точне найменування посади.
 2. Кваліфікаційні вимоги.
 3. Цілі і завдання посади.
 4. Перелік функцій і трудових обов'язків.
 5. Порядок виконання функцій і обов'язків.
 6. Види робіт, які повинен виконувати співробітник.
 7. Види робіт, що підлягають контролю з боку працівника.
 8. Порядок звітності про виконання обов'язків.
 9. Відповідальність за невиконання.
 10. Вимоги до поведінки співробітника в надзвичайних ситуаціях і виконання санітарних та інших норм.
 11. Порядок взаємодії співробітників різних підрозділів.

Необхідно розподілити всі види робіт, що виконуються в установі культури, наприклад, участь в радах або комісіях, обов'язки чергового співробітника та інше. Оскільки деякі посади припускають наявність певних пільг, то їх в обов'язковому порядку слід вказати в інструкції.

Не варто включати в типові посадові інструкції працівника культури загальні фрази і положення різних нормативних документів. Також є абсолютно марними положення, які сприяють погіршенню умов праці та порушують законні права співробітника установи.

Чи не принесуть користі і умови, що посилюють дисциплінарну та матеріальну відповідальність. Якщо в документі будуть прописані положення, в результаті яких можуть бути порушені права інших працівників, то при виникненні спірної ситуації це буде діяти проти керівника.

☆ Як скласти посадову інструкцію , Покроковий алгоритм в Системі Культура.

Складанням посадової інструкції займається керівник підрозділу. Візується вона представником юридичної та кадрового відділів і затверджується керівником культурної організації. Інструкції, які вводяться вперше, повинні узгоджуватися і з органом, що представляє інтереси працівників.

Співробітник зобов'язаний підписати два примірники інструкції, один з яких він залишає собі, а інший передає в кадрову службу. Трапляється, що співробітник відмовляється підписувати даний документ з яких-небудь причин.

В цьому випадку необхідно скласти акт у присутності сторонніх свідків і вказати в ньому, що працівник все ж був ознайомлений з його змістом.

Посадова інструкція працівника будинку культури або будь-якого іншого культурного закладу може виступати як в якості самостійного документа, так і в якості додатку до трудового договору. Вона вступає в силу тільки після того, як працівник прочитає її і поставить свій підпис.

Які помилки допускаються при складанні посадової інструкції

Практика свідчить, що при складанні посадових інструкцій працівників культури (нові зразки яких можна побачити на сайті), часто допускаються одні й ті ж помилки.

Основні помилки в посадових інструкціях , Які обернуться для установи великими санкціями, вивчіть в журналі «Довідник керівника установи культури» і використовуйте в роботі.

Наприклад, деякі роботодавці відображають вносять до переліку посад працівників культури розміри штрафних санкцій, що є протизаконним.

І якщо інструкція буде перевірена органом нагляду, то керівник в обов'язковому порядку отримає припис усунути це порушення, або ж буде оштрафований на суму близько 70 тисяч рублів.

Ще однією типовою помилкою є протиріччя положень інструкції з чинним законодавством. Як правило, вони полягають в тому, що роботодавці вводять в даний документ обставини, при настанні яких працівникові необхідно звільнитися за власним бажанням.

Якщо працівник не погодиться з такими умовами, то він має право звернутися до суду, і зазначені умови будуть визнані недійсними.

Крім цього, перелік типових помилок включає наступне:

 • інструкція складається тільки співробітниками кадрового відділу, хоча це повинно входити в обов'язки керівників підрозділів;
 • документ затверджується уповноваженою особою, що при виникненні спірної ситуації може бути визнано недійсним;
 • положення посадової інструкції не відповідають кваліфікаційним довідникам.

Деталізуючи трудові функції в даному документі, допомагає роботодавцю в разі, якщо працівник не виконує свої обов'язки, порушує дисципліну та інше. Однак у разі встановлення невідповідностей інструкції до положень кваліфікаційного довідника працівник може бути відновлений на своїй посаді.

Тому деталізацію функціоналу співробітників установи культури найкраще виконати в додаткових регламентах, затверджених наказом керівника.

Новости