Главная

Статьи

Реферат - Історія розвитку економічного аналізу.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Реферат Історія розвитку економічного аналізу

інформація:

Тип роботи: Реферат. Предмет: Фінансовий аналіз. Доданий: 28.08.2012. Рік: 2012. Сторінок: 30. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

зміст
введення 3
1. ВИТОКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 4
2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В УМОВАХ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ 7
3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В післяжовтневий період 12
4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО ПРОДАЖУ АБО ВІДНОСИНАМ 22
висновок 30
Список використаної літератури 31
Вступ
Теорія, методологія, методика, способи і прийоми економічного аналізу складалися поступово, проходячи, як і в інших науках, складні, часом суперечливі етапи історії.
Шлях економічного аналізу як науки складний і звивистий. Інша річ практичний аналіз, аналіз окремих фактів особистого життя, міжособистісних відносин, побутових явищ. Тут, як вказувалося, аналітико-синтетична діяльність людського мозку сформувалася тоді, коли виник Homo Sapiens.
Аналітично-синтетичний процес, що стосується суспільних явищ, явищ виробництва та обміну, соціально-економічного устрою суспільства, що стосується безлічі фактів, спостережень, привів людську думку до того, що саме виробництво, добробут людей підпорядковані якимось могутнім, але прихованим від їх безпосереднього погляду громадським чинникам, глибинним законам економічного розвитку.
Для того щоб виявити ці закони, недостатньо простого спостереження, опису явищ. Потрібна наука, здатна проникнути в суть процесів, що відбуваються і виявити їх рушійні сили.
Такою наукою стала політична економія. А разом з нею, або точніше в її надрах, виник і економічний аналіз. Історія політичної економії сягає сивої і середні віки (Ксенофонт, Платон, Арістотель та інші вчені античного світу; У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, С. Сісмонді та інші вчені нашої ери).
Деякі вчені обгрунтовано пов'язують виникнення аналізу зі становленням бухгалтерського обліку, з балансознавство.
Мета даної роботи є розгляд процесу розвитку і становлення в теперішньому часі теорії економічного аналізу.
1. ВИТОКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Теорія, методологія, методика, способи і прийоми економічного аналізу складалися поступово, проходячи, як і в інших науках, складні, часом суперечливі етапи історії. Шлях економічного аналізу як науки складний і звивистий. Інша річ практичний аналіз, аналіз окремих фактів особистого життя, міжособистісних відносин, побутових явищ. Тут, як вказувалося, аналітико-синтетична діяльність людського мозку сформувалася тоді, коли виник Homo Sapiens.
Аналітично-синтетичний процес, що стосується суспільних явищ, явищ виробництва та обміну, соціально-економічного устрою суспільства, що стосується безлічі фактів, спостережень, привів людську думку до того, що саме виробництво, добробут людей підпорядковані якимось могутнім, але прихованим від їх безпосереднього погляду громадським чинникам, глибинним законам економічного розвитку. Для того щоб виявити ці закони, недостатньо простого спостереження, опису явищ. Потрібна наука, здатна проникнути в суть процесів, що відбуваються і виявити їх рушійні сили [1, с. 21].
Такою наукою стала політична економія. А разом з нею або точніше в її надрах, виник і економічний аналіз. Історія політичної економії сягає сивої і середні віки (Ксенофонт, Платон, Арістотель та інші вчені античного світу; У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, С. Сісмонді та інші вчені нашої ери).
Деякі вчені обгрунтовано пов'язують виникнення аналізу зі становленням бухгалтерського обліку, з балансознавство. У блискучих нарисах з історії бухгалтерського обліку Я. В. Соколов пише, що «бухгалтеру необхідно завжди пам'ятати, що опису (інтерпретації) фактів господарського життя можуть бути різноманітними. Для цього використовуються засоби аналізу і синтезу. Аналіз розкриває структуру теорії, представляє знання, синтез, показує функції, які виконує теорія, дозволяє зрозуміти її. Стосовно до фактів господарського життя аналіз розглядає їх зсередини, синтез-ззовні »[57, с. 8]. Хоча з останнім твердженням можна й посперечатися - аналіз і синтез виступають в діалектичній єдності, але думка зрозуміла.
І тут аналіз як би випереджає необхідність, суспільну корисність, організаційні властивості і риси такої важливої ​​науки, як бухгалтерський облік.
Ведення бухгалтерського обліку, що вимагає солідних професійних знань, не завжди, точніше далеко не завжди, об'єктивно, достовірно і раціонально відображає реальні господарсько-фінансові процеси. А це породжує необхідність створення контрольних органів, своєрідних і самостійних структур, які здійснюють як би «нагляд», наступний контроль за правильністю ведення самого бухгалтерського обліку, за правильністю складання балансу та звіту про фінансові результати, а головне для глибокого аналізу цих результатів (розміру прибутку і факторів, її підвищують, і особливо збитків і факторів, що їх породжують). Ці контрольні функції виконуються спеціальної аудиторської службою.
Аудит (зовнішній і внутрішній), як буде показано докладніше в наступних розділах, трактується по своїй суті, своїм змістом, призначенням переважно як аналіз фінансово-господарського стану, як фінансовий аналіз .............. .
висновок
Теорія, методологія, методика, способи і прийоми економічного аналізу складалися поступово, проходячи, як і в інших науках, складні, часом суперечливі етапи історії.
З переходом до нової економічної політики (1921 г.) почали відновлюватися всі галузі народного господарства. Методи адміністративного примусу замінялися гнучкими методами економічного впливу. Питання господарського розрахунку, економічного регулювання ринку і грошового обігу, боротьби з безгосподарністю, підготовки нових кадрів господарників придбали виняткову актуальність.
Особлива активність в розробці проблем економічного аналізу господарської діяльності підприємств різних галузей народного господарства проявилася за 1960-1990 рр. в монографіях, підручниках, навчальних і практичних посібниках (не кажучи вже про журнальних статтях).
Характерна особливість економічного аналізу в післявоєнний період - його проникнення у внутрішньогосподарські підрозділи госпрозрахункових підприємств. Воно було обумовлено поширенням госпрозрахунку на все «пори господарського організму».
Великий вплив на розвиток безпосередньо теорії економічного аналізу надали монографічні праці, підручники та навчальні посібники, видані за останні роки. До них можна віднести наступні: С. Б. Барнгольц «Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку» (1984 г.); «Теорія економічного аналізу господарської діяльності» під ред. А. Д. Шеремета (1982 г.); «Функціонально-вартісний аналіз» під ред. Б. І. Майданчик (1985 г.); А. І. Муравйов «Теорія економічного аналізу» (1988 р); І. І Каракоз, В. І. Самбірський «Теорія економічного аналізу» (1989 р); «Теорія аналізу господарської діяльності» під ред. В. В. Осмоловського (1989 г.).
Список використаної літератури
1. Баканов М.І. , Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: підручник. - М .: Фінанси і статистика, 2000 - 288 с.
2. Єрмолович Л.Л., Сівчик Л.Г., Толкач Г. В., Щітніково І. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / За заг. ред. Л. Л. Єрмолович - Мн .: Інтерпрессервіс; Екоперспектіва, 2001. -576 с.
3. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. - М .: Инфра-М, 2000.
4. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004. - 424 с.
5. Колас Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства, проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник / Я.В. Соколова. - М .: ЮНИТИ, 2001..
6. Любушин Н.П., Лещев В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. Любушина Н.П. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.. - 417с.
7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. -М .: ИНФРА-М, 2004. - 425 с.
8. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л.Т. Гіляровський. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -527с.* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,