Главная

Статьи

Міжархівних база даних по документам переписом 1897 року: розробка структури та особливості заповнення


історична інформатика

Правильна посилання на цю статтю:

Брюханова Е.А. - міжархівних база даних по документам переписом 1897 року: розробка структури та особливості заповнення // Історична інформатика. - 2017. - № 4. - С. 1 - 10. DOI: 10.7256 / 2585-7797.2017.4.25029 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25029Міжархівних база даних по документам переписом 1897 року: розробка структури та особливості заповнення

Брюханова Олена Олександрівна
кандидат історичних наук
доцент, ФГБОУ ВО "Алтайський державний університет"
656049, Росія, Алтайський край, м Барнаул, вул. Леніна, 61, ауд. 312
Bryukhanova Elena Aleksandrovna
PhD in History
Altai State University
656049, Russia, Altaiskii krai, g. Barnaul, ul. Lenina, 61, aud. 312

Анотація.

У статті представлена ​​характеристика завдань та структури джерельної бази даних, основною метою якої є акумулювання відомостей про збережених у вітчизняних і зарубіжних архівах документів Першої загального перепису населення Російської Імперії 1897 База даних складається з двох основних модулів введення і збереження даних «Архів» та « НСА ». Перший модуль є реалізацією ідеї про збереження ієрархічної рівневої структури, характерної для системи архівного зберігання (архів - фонд - опис - справа - документ). Другий - відображає історію пошуку, тобто відомості про архівні довідниках, інформацію про наявність електронних копій архівних довідників і документів, а також умов доступу до них. Міжархівних база є результатом Архивоведческие, документоведческой і джерелознавчого аналізу як самих документів архівних фондів, так і науково-довідкового апарату до них. Ідея створення подібної джерельній системи за матеріалами Першої загального перепису населення Російської імперії представляється оригінальною для російської історичної науки. Для користувачів база даних забезпечує пошук (в тому числі в онлайн режимі) по архівах, фондах, справах, видам документів, а також по адміністративних одиницях з урахуванням не тільки історичних, але й сучасних назв.
Ключові слова: перепис, база даних, архів, фонд, джерелознавчих аналіз, документоведческой аналіз, НСА, електронний довідник, Російська імперія, міжархівних пошук

DOI:

10.7256 / 2585-7797.2017.4.25029

Дата направлення до редакції:

18-12-2017

Дата рецензування:

18-12-2017

Дата публікації:

29-12-2017

Abstract.

The article characterizes the goals and the structure of a database which aims at accumulating data of the First General 1 897 Population Census of the Russian Empire preserved by Russian and foreign archives. The database has two basic data input and data retention modules "Archive" and "Finding Aid". The first module realizes the idea about the hierarchical level structure preservation characteristic of archival storage system (archive - fund - series - file - document). The second module reflects the search history that is data on archival reference books, information about electronic copies of archival reference books and documents as well as their access conditions. The interarchive database is a result of archive, document and source analysis both of archival fund documents and their finding aid. The author considers the idea to create such a system based on the First General Population Census of the Russian Empire new for Russian historical studies. A user is provided with an opportunity to carry out a search (online as well) by archives, funds, files, document types as well as administrative units with account of both to historical and present day names.

Keywords:

fund, source analysis, document analysis, finding aid, electronic reference book, the Russian Empire, interarchive search, archive, database, census

Матеріали перепису населення в історіографії та інформаційному середовищі

Перша загальний перепис 1897 р проходила на всій території Російської імперії і була найбільша вітчизняна статистичне захід кінця XIX - початку XX ст. Завдяки масштабності, великій програмі і комплексної статистичної обробки матеріали переписом 1897 р стали одним з найбільш затребуваних історичних джерел. Багато опубліковані результати перепису були оцифровані і включені в електронні фонди російських і зарубіжних бібліотек (ГПИБ, РНБ, РДБ, НЕП, Бібліотека конгресу США). Перекладені в цифровий вигляд статистичні таблиці агрегованих даних стали основою створеної нами інтернет-системи «Професії і заняття населення Російської імперії в кінці XIX - початку XX ст.» (Http://hcod.asu.ru/), а також склали історичну частину деяких відомих онлайн ресурсів - таких, як «ДемоскопWeekly» (http://demoscope.ru) і Електронний архів Російської історичної статистики (https://ristat.org). Але, не дивлячись на високий попит і значна кількість дореволюційних, радянських і сучасних робіт, заснованих в основному на нормативних документах і результатах перепису, до сих пір не ставилося завдання створення комплексного ресурсу, що об'єднує відомості про опубліковані і архівних матеріалах, а також про проекти та дослідженнях , в яких використовувалися дані переписом 1897 р

Особливу важливість в цьому плані представляє виявлення і збір відомостей про первинні документи переписом 1897 р, що збереглися в регіональних архівах і представлених в історіографії досить розрізнено. Їх можна знайти, наприклад, в статтях про формування переписних комісій Тобольської (С. С. Воропаєва [1] ), Ярославській і Володимирській губерній (Д. А. Разживін [2] ), Про етнічні особливості губерній і повітів (Н. А. Ліскевич, А. Х. Машаріпова [3] , О. В. Родіонова [4] ) І ін. Можна назвати зовсім небагато спеціальних досліджень, що містять джерелознавчих аналіз архівних матеріалів перепису по окремих регіонах, наприклад, Курської губернії (Н. Д. Борщик [5] ), Якутській області (Т. Т. Курчатова [6] ), Тобольської (Е. А. Брюханова, В. Н. Владимиров [7] , Н. В. Неженцева [8] ) І Московської (К. Б. Литвак [9] ) Губерніях.

Зарубіжні автори також проявляють інтерес до матеріалів переписом 1897 р з метою, перш за все, генеалогічних досліджень. Так, журнал Avotaynu в 2000 р опублікував статтю Т. К. Едланд (TK Edlund) [10] , В якій повідомлялося про переписних листах, що збереглися по населеним пунктам Гродненської, Рязанської, Тобольської губерніях, містах Одеса, Санкт-Петербург, Тарту (Юр'єв), Екатеринославль, а також населеним місцях сучасних Латвії та Литви. При цьому автор посилається на оцифровані файли переписних листів, що зберігаються в генеалогічного товариства Штату Юта. У 2008 р в цьому ж журналі вийшла стаття А. Дунаї (A. Dunai) [11] , Дополнившая представлений список відомостями по Подільській і Київській губерніях, підтвердженими даними про архіви, фондах та обсязі виявлених переписних листів. Таким чином, навіть короткий огляд показує, що збереглися в регіональних і зарубіжних архівах матеріали переписом 1897 р не розглядалися як єдиний комплекс, більш того, в деяких випадках вельми складно скласти уявлення про те, які документи і в яких обсягах збереглися в архівах.

Крім того, слід зазначити, що в практиці зарубіжних досліджень існує кілька великих національних і міжнародних проектів (NAPP, IPUMS, MOSAIC project і ін.) Щодо акумулювання великих обсягів первинних матеріалів переписів і інших регістрів населення в єдині інформаційні системи і надання до них доступу в мережі інтернет. На сучасному етапі російської історичної науки таке завдання, на жаль, не ставиться. Тим не менш, дуже актуальним є пошук і джерелознавчих аналіз первинних матеріалів переписів і інших форм обліку населення, а також узагальнення розрізнених даних територіальних архівів в єдиний інформаційний масив. Для реалізації цих цілей нами створюється джерельна база даних, основною метою якої є акумулювання відомостей про збережених у вітчизняних і зарубіжних архівах документах Першої загального перепису населення Російської Імперії 1897

Завдання міжархівних бази даних по документам переписом 1897 р

Джерельна міжархівних база даних створюється як частина інформаційно-пошукової системи, одним з основних завдань якої є забезпечення можливості різноаспектного і многозадачного пошуку матеріалів переписом 1897 р в онлайн режимі. Запропонована база даних повинна забезпечувати пошук: по архівах, фондах, справах, видам документів, а також з адміністративних одиниця, з урахуванням не тільки історічехкіе, а й сучасних назв. Реалізація таких можливостей передбачається як архітектурою бази даних, так і специфікою заповнення.

Однією з основних ідей і завдань в цьому плані стало збереження ієрархічної рівневої структури, характерної для системи архівного зберігання (архів - фонд - опис - справа - документ). Така структура, з одного боку, забезпечує пошукову функцію, з іншого, зберігає «образ» документної системи, в якій відклалися оригінальні матеріали перепису. Система зберігання архівних документів лягла в основу модуля «Архів», що включає форму для введення даних, ряд таблиць і довідників. Ієрархічна структура введення даних модуля «Архів» представлена ​​на рисунку 1.

Малюнок 1. Структура форми введення даних модуля «Архів»

Виявлення архівів і фондів з матеріалами переписом 1897 р здійснюється як за традиційним, так і за електронною науково-довідкового апарату (далі - НСА) органів управління архівною справою і архівних установ. Можливість віддаленого міжархівних і межфондового пошуку в межах архівів Російської Федерації забезпечується завдяки таким інформаційним системам, як Центральний фондовий каталог [12] і база даних «Путівники по російських архівів» [13] . Найбільш поширеними видами НСА як вітчизняних, так і зарубіжних архівів є путівники, каталоги і описи. Архівні довідники можуть бути представлені в традиційній (у вигляді спеціального видання) або оцифрованої формі: в форматі зображень (наприклад, опису Російського державного історичного архіву [14] ) Або текстів (наприклад, путівник Національного архіву Республіки Саха (Якутія) [15] . При цьому найбільший інтерес для дослідників представляють інформаційно-пошукові системи архівів, що забезпечують можливість онлайн пошуку та ознайомлення з електронними путівниками, описами і електронними копіями справ. Такими ресурсами в даний час володіє обмежена кількість регіональних архівів. Найбільші колекції оцифрованих справ по переписом 1897 р представлені в інформаційних системах Державного архіву в м Тобольську [16] і Державного архіву Ярославської області [17] . При цьому в подібних інформаційних системах можуть бути різні умови доступу до пошукових засобів і власне електронного архіву. Так, списки фондів і опису справ надаються безкоштовно, а віддалений доступ до електронних образів документів в ряді архівів здійснюється за плату. Проте, варто відзначити два аспекти при роботі з оцифрованими довідниками і електронними системами. З одного боку, вони істотно розширюють пошукові можливості дослідників і дозволяють виявляти матеріали переписом 1897 р в «непрофільних» документальних комплексах, тобто в фондах губернських, повітових, волосних управлінь, земських засідателів, поліцейських ділянок і т.д. З іншого, наявність межфондового пошуку не вирішує проблеми коротких або неповних заголовків, коли в заголовку справи немає вказівки на вид поміщених в нього документів, відсутні зв'язку з переписом населення, а хронологічні межі вказані для всього фонду, а не для окремої справи, тобто . заголовок справи складається тільки з назви населеного пункту (дивіться приклад заголовка справи на рисунку 1). У цьому випадку пошук в інформаційній системі дає неповні результати, а виявити оригінальні матеріали переписом 1897 р без додаткових джерел досить складно.

У зв'язку з очевидною специфікою і складністю пошукового етапу при розробці архітектури джерельній (міжархівних) бази даних було прийнято рішення про збереження історії пошуку, відомостей про архівні довідниках, інформації про наявність електронних копій архівних довідників і документів, а також умов доступу до них. Для цих цілей був створений модуль «НСА» (Малюнок 2), в який увійшли форма для введення даних, дві таблиці ( «НСА», «Фонди НСА») і два довідника ( «Вид НСА», «Доступ»). Але при цьому для зручності заповнення модуль «НСА» був інтегрований в форми модуля «Архів», тобто при додаванні даних про фонд можна відразу додати всі види довідників та інформаційних систем, в яких зустрічається інформація про фонд, і при необхідності написати для них коментарі. Крім того, кожен фонд супроводжується анотаціями, що заповнюються відповідно до офіційних архівними довідниками. Відмітки про наявність електронних копій та інтернет-посилання були включені в форми / таблиці «Описи» і «Дела», для яких також зберігалися відомості про умови доступу ( «вільний», «для зареєстрованих користувачів», «платний» і т.д. ) за допомогою довідника «Доступ». Модуль «НСА» є не тільки засобом верифікації відомостей джерельної бази даних, але і буде інформувати майбутніх користувачів про можливості та умови віддаленої роботи в електронних архівах.

Малюнок 2. Модуль «НСА»

Ще одним завданням при проектуванні міжархівних бази даних стала уніфікація складу матеріалів переписом 1897 р на основі документоведческой аналізу. Архівні фонди являють собою полівідовие документні комплекси, в яких найбільш часто зустрічаються такі види матеріалів переписом 1897 р, як організаційні документи і листування (наприклад, копія циркуляра Головною переписної комісії від 26 березня 1897 р за №3505 про забезпечення збереження і недоступності других примірників переписом 1897 р [18] ), Відкриті листи і звіти лічильників (наприклад, Відкритий лист переписувача Мангішлакского повіту російською та киргизькою мовами [19] ), Господарсько-економічні документи і звіти переписних комісій (журнали засідань, про отримання бланків, їх розсилці, закупівлю канцелярії і т.п.). Також в фондах зустрічаються матеріали з підготовки до перепису населення: попередні обстеження, відомості про населені місцях, списки лічильників і т.д. Найбільший інтерес для дослідників представляють матеріали первинної статистики (відомості підрахунку населення, обкладинки) і переписні листи. Всі перераховані документи стали основою довідника «Види документів». Крім того, при порівняльному вивченні комплексів переписних листів виявилося, що вони неоднорідні. Мова йде не про відмінність встановлених Центральним статистичним комітетом форм, а про типи переписних документів. Наприклад, в Російському державному історичному архіві збереглися перші екземпляри переписних листів з розміткою для перенесення на рахункові картки, в Державному архіві в м Тобольську відклалися другі екземпляри переписних листів, які передавалися в архіви губернського управління, в Центральному архіві Республіки Казахстан (м.Алмати) були виявлені пробні переписні листи 1895 року з відгуками і пропозиціями переписувачів; в архівах також зустрічаються чорнові переписні листи, заповнені олівцем і мають численні виправлення. Всі варіанти переписних листів і форм первинної статистики склали довідник «Типи документів». Таким чином, уніфікація не тільки забезпечує можливості пошуку «за видами документів», а й відображає інформацію про особливості і «як» джерел.

Наступним завданням при розробці структури бази даних стала «ідентифікація» матеріалів перепису (фондів - справ - документів) відповідно до адміністративно-територіального поділу. Така територіальна «прив'язка» виконує відразу кілька функцій: пошукову, сполучну і джерелознавчих. Виявлення назв поселень і їх місця в адміністративній ієрархії Російської імперії дозволило сформувати два довідника ( «Адміністративні одиниці» і їх «Типи»). Але, так як створювана інформаційна система орієнтована на широке коло користувачів, можна припустити, що пошук буде здійснюватися не тільки по історичним, а й за сучасними назвами населених пунктів. Для коректного виконання таких запитів довідник «Адміністративні одиниці» буде доповнено відомостями про відповідність сучасним поселенням (в тих випадках, де це можливо) і їх адміністративної приналежності. Єднальна функція дозволяє при запиті «по адміністративній одиниці» отримати відомості про всі фондах, справах і документах, в яких є відомості про даній території, навіть в тому випадку, якщо вони відклалися в різних архівах. Наприклад, матеріали про проведення перепису населення в Тобольської губернії збереглися не тільки в Державному архіві в м Тобольську (Ф. 477, 571-573), але і в Державному архіві Тюменської області (Ф. 232-234) і Історичному архіві Омської області ( Ф. 414, 418). Територіальна «ідентифікація», крім того, спрямована на оцінку обсягу і репрезентативності збережених матеріалів, що дозволяє здійснити їх джерелознавчий аналіз.

Самостійної завдання є создания інтернет-версії розроблюваної бази даних и Надання вільного доступу до зібранімі матеріалами. Ідея Полягає в тому, щоб на інтерактівніх картах дослідник МІГ отріматі, з одного боку, Відомості про архівні установи, в якіх зберегліся матеріали переписом 1897 р з можлівістю Вибори окремий категорій документів (Нормативні акти, листування, подсчетних Відомості, перепісні листи и т. Д .), а, з іншого, відомості по населеним пунктам, про яких збереглися архівні матеріали переписом 1897 р (подсчетних відомості, переписні листи) з оцінкою їх обсягу. Таке завдання представляється перспективною і дозволить розширити призначені для користувача можливості завдяки використанню інтерактивних карт.

Характеристика таблиць і довідників міжархівних бази даних по документам переписом 1897 р

Для роботи з базою даних проекту необхідна програма Microsoft Access 2010 і вище, встановлена ​​на комп'ютері, до якого ставляться такі системні вимоги: операційна система Microsoft Windows 7 і вище, 1 гігабайт (32-розрядний випуск) або 2 гігабайти (64-розрядний випуск) оперативної пам'яті і 3 гігабайти вільного місця на жорсткому диску.

На початковому етапі проекту для організації введення і перегляду даних організований розрахований на багато користувачів режим з одночасним доступом до всіх записів. Для цього використовується метод поділу файлу бази даних Access на серверний і призначений для користувача файли. Серверний файл містить тільки таблиці, призначений для користувача - форми введення і представлення даних. Файл серверної частини розміщується на сервері в локальній мережі. Користувачі отримують доступ до даних з локальної мережі або домашньої мережі з підключенням по VPN. Надалі до бази даних буде організований он-лайн доступ.

Структура бази даних, що складається з 2 форм введення, 7 таблиць і 7 довідників, представлена ​​на рисунку 3.

Малюнок 3. Структура форм, таблиць і довідників міжархівних бази даних

Модуль «Архів» включає 5 таблиць.

Таблиця / форма «Архіви» призначена для збереження відомостей про архівні установи і складається з полів, що відображають повне офіційне та скорочена назва архіву, місце його розташування ( «Регіон», «Населений пункт», «Адреса»), включаючи електронну посилання на офіційний ресурс архіву в мережі інтернет.

Таблиця / форма «Фонди» містить поля, що відображають основні характеристики архівних фондів: номер, заголовок, крайні дати, обсяг, а також коротку анотацію з офіційних довідників архіву.

Таблиця / форма «Опису» спрямована на збереження відомостей про номер, крайніх датах і кількості справ, внесених в опис, крім того, передбачені відмітки про наявність електронної копії опису, організації доступу до неї і посилання на офіційний ресурс.

Таблиця / форма «Дела» включає поля, що відображають основні характеристики архівних справ (номер, заголовок, крайні дати, кількість аркушів), а також передбачає збереження інформації про наявність електронної копії справи, формату доступу до нього та інтернет-посилання (якщо є можливість онлайн доступу).

Таблиця / форма «Документ» передбачає можливість внесення відомостей як про всіх документах справи в цілому, так і інформації про окремі документах, що представляють особливий інтерес для дослідників, наприклад, переписні аркушах форми А / Б з перекладом на національні мови. Таблиця вимагає внесення таких відомостей: номери аркушів, вид, тип, мова документа, адміністративна одиниця, до якої відноситься документ, примітки, що передбачають збереження інформації про особливості форми і пометах переписного листа (наприклад, «заповнені олівцем», «містить багато правок») , про специфічні носіях ( «на микрофишах, якість зображення погане», «на мікрофільмах, якість зображення гарне»), фізичний стан ( «збереглася тільки верхня частина переписного листа»).

Модуль «НСА» включає 2 таблиці.

Таблиця / форма «НСА» передбачає наступні поля: вид НСА (наприклад, анотований реєстр описів, традиційна опис справ, електронний архів і т.д.), назва НСА (для друкованих або оцифрованих видань вказується повна назва з вихідними даними, для електронних - назва «з екрану»), посилання (для електронних довідників або доступних онлайн), примітка (можуть бути відзначені умови доступу до НСА, наприклад, тільки в читальному залі архіву).

Таблиця «Фонди НСА» є зведеної і відображає список фондів, а також перелік архівних довідників, в які внесені відомості про представлених фондах.

Для цілей уніфікації даних і стандартизації введення були розроблені довідники.

Довідник «Мова» призначений для таблиці «Документи», для позначення мови оригіналу. Більшість документів виконано російською мовою, але зустрічаються документи на узбецькому, киргизькому, німецькою, польською мовами.

Довідник «Доступ» служить для відображення в таблицях «Описи» і «Дела» варіантів доступу до НСА та архівних документів (тільки для зареєстрованих користувачів, платний, вільний, тільки в читальному залі і т.д.).

Довідники «Типи документів» і «Види документів» застосовуються для таблиці «Документи». Під видами ми розуміємо відмінності в цільовому призначенні документів фондів (журнали, протоколи, витяги з протоколів, списки населених місць, списки лічильників, переписні листи і т.д.). Довідник по типам призначений тільки для таких форм документів як «переписні листи», «обкладинки», «відомості підрахунку населення» і відображає становлення даних форм, особливості та варіанти їх збереження (пробні 1895 р другі екземпляри, перші екземпляри, чернетки).

Довідник «Види НСА» уніфікує види архівних довідників (путівник, опис справ традиційна, опис справ електронна, центральний фондовий каталог і т.д.) для заповнення таблиці / форми «НСА».

Довідники «Адміністративні одиниці» (Малюнок 4) і «Типи адміністративних одиниць» взаємопов'язані і спрямовані не тільки на подальше відображення територіальних даних на інтерактивних картах, але і на зв'язок з уже існуючою базою даних по агрегованих даними перепису 1897 р [20] , Заснованої на аналогічному довіднику. Такий зв'язок дозволить оперативно отримувати відомості про міста і адміністративних центрах.

Малюнок 4. Довідник «Адміністративні одиниці»

Висновок.

Таким чином, структура міжархівних бази даних за матеріалами переписом 1897 р розроблена на основі Архивоведческие, документоведческой і джерелознавчого аналізу як самих документів архівних фондів, так і науково-довідкового апарату до них. База поповнюється відомостями за підсумками пошукової роботи з виявлення й аналізу комплексів матеріалів перепису, що відклалися в архівних установах Росії і зарубіжних країн. А створення онлайн версії міжархівних бази даних дозволить користувачам в кілька «кліків» отримають інформацію про те, які документи, в якому архіві, в якому обсязі і про яких населених пунктах збереглися.

Бібліографія

1 .

Воропаєва С. С. Формування і склад переписних комісій Тобольської губернії при підготовці Першої загального перепису населення Російської імперії 1897 року // Вісник Хмельницького державного університету. 2013. № 6 (297). Історія. Вип. 54. С. 25-30.

2 .

Разживін Д. А. Завідувачі переписним ділянками загального перепису 1897 р .: обов'язки, повноваження, обсяг роботи // Вісник Ленінградського державного університету ім. А. С. Пушкіна. 2013. № 2. Том 4. С. 135-143.

3 .

Ліскевич Н. А., Машаріпова А. Х. Формування і розселення груп комі на території Ялуторовського повіту Тобольської губернії в XIX початку XX ст. // Вісник археології, антропології та етнографії. 2012. № 2 (17). С. 113-119.

4 .

Родіонова О. В. Російські піддані в Фінляндії за даними Першої загального перепису населення 1897 року. (Населення мису Катаянокка (Katajanokka) // Управлінське консультування. 2014. № 8 (68). С. 170-176.

5 .

Борщик Н. Д. Історія Першої загального перепису населення 1897 р на прикладі Курської губернії. Автореф. дис. ... канд.іст.наук. Курськ, 2003.

6 .

Курчатова Т. Т. Матеріали переписів населення в Якутській області (кінець XIX початок ХХ ст.) Як історичне джерело // Теорія і практика суспільного розвитку. 2015. № 3. С. 116-119.

7 .

Брюханова Е. А., Владимиров В. Н. Кодування історичних професій. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015.

8 .

Неженцева Н. В. Статистичний облік занять населення Росії другої половина XIX - початку XX ст .: джерела і методи вивчення: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Барнаул, 2016.

9 .

Литвак К. Б. Перепис населення 1897 року про селянстві Росії // Історія СРСР. 1990. № 1. С. 114-26.

10 .

Edlund TK The Russian National Census of 1897 // Avotaynu. 2000. Vol. XVI. N 3. Pp. 29-39.

11 .

Dunai A. The 1897 All-Empire Russian Census // Avotaynu. 2008. Vol. XXIV. N. 3. Pp. 12-14.

12 .

Центральний фондовий каталог [Електронний ресурс] // Офіційний портал «Архіви Росії». URL: http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search (дата звернення 12.11.2017)

13 .

Путівники по російських архівів: база даних [Електронний ресурс]. URL: http://guides.rusarchives.ru/search/basic/BasicSearch.html (дата звернення 04.10.2017)

14 .

Російський державний історичний архів. Фонд 1290 «Центральний статистичний комітет МВС». Опис 11 (1897-1905) [Електронний ресурс] // Російський державний історичний архів: офіційний сайт. URL: http://rgia.su/imageViewer/img?url=nouLjcLOz8nKztmMmo2WnpPCzNmQnZWanIvCzcjHzMvHx8jZmI2Qio/Czw== (дата звернення 12.11.2017)

15 .

Національний архів Республіки Саха (Якутія) / путівник у 2-х ч. Якутськ, 2007. Ч. 1. 1663-1919 [Електронний ресурс] // Національний архів Республіки Саха (Якутія): офіційний сайт. URL: http://archivesakha.ru/?page_id=180 (дата звернення 12.11.2017)

16 .

Путівник по фондах архіву і автоматизовані тематичні комплекси по документам архіву [Електронний ресурс] // Державний архів у м Тобольську: офіційний сайт. URL: https://tobarhiv.72to.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f (дата звернення 12.11.2017)

17 .

АІС Архів [Електронний ресурс] // Державний архів Ярославської області: офіційний сайт. URL: https://ais.yararchive.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f (дата звернення 12.11.2017)

18 .

Державний архів Красноярського краю. Ф. 31. Оп. 1. Д. 200. Л. 3.

19 .

Центральний архів Республіка Казахстан. Ф. 40. Оп.1. Д. 562. Л. 19.

20 .

Професії і заняття населення Російської імперії кінця XIX - початку XX століття. Аналіз даних Першої всеросійського перепису населення 1897 року: інформаційна система [Електронний ресурс]. URL: http://hcod.asu.ru/ (дата звернення 12.12.2017

References (transliterated)

1 .

Voropaeva SS Formirovanie i sostav perepisnykh komissii Tobol'skoi gubernii pri podgotovke Pervoi vseobshchei perepisi naseleniya Rossiiskoi imperii 1897 goda // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 6 (297). Istoriya. Vyp. 54. S. 25-30.

2 .

Razzhivina DA Zaveduyushchie perepisnymi uchastkami vseobshchei perepisi 1 897 g .: obyazannosti, polnomochiya, ob''em raboty // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. AS Pushkina. 2013. № 2. Tom 4. S. 135-143.

3 .

Liskevich NA, Masharipova A. Kh. Formirovanie i rasselenie grupp komi na territorii Yalutorovskogo uezda Tobol'skoi gubernii v XIX nachale XX v. // Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. 2012. № 2 (17). S. 113-119.

4 .

Rodionova OV Russkie poddannye v Finlyandii po dannym Pervoi vseobshchei perepisi naseleniya 1897 goda. (Naselenie mysa katayanokka (Katajanokka) // Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2014. № 8 (68). S. 170-176.

5 .

Borshchik ND Istoriya Pervoi vseobshchei perepisi naseleniya 1897 g. na primere Kurskoi gubernii. Avtoref. dis. ... kand.ist.nauk. Kursk, 2003.

6 .

Kurchatova TT Materialy perepisei naseleniya v Yakutskoi oblasti (konets XIX nachalo KhKh vv.) Kak istoricheskii istochnik // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2015. № 3. S. 116-119.

7 .

Bryukhanova EA, Vladimirov VN Kodirovanie istoricheskikh professii. Barnaul: Izd-vo AltGU, 2015.

8 .

Nezhentseva NV Statisticheskii uchet zanyatii naseleniya Rossii vtoroi polovina XIX - nachala XX v .: istochniki i metody izucheniya: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Barnaul, 2016.

9 .

Litvak KB Perepis 'naseleniya +1897 g. o krest'yanstve Rossii // Istoriya SSSR. 1990. № 1. S. 114-26.

10 .

Edlund TK The Russian National Census of 1897 // Avotaynu. 2000. Vol. XVI. N 3. Pp. 29-39.

11 .

Dunai A. The 1897 All-Empire Russian Census // Avotaynu. 2008. Vol. XXIV. N. 3. Pp. 12-14.

12 .

Tsentral'nyi fondovyi katalog [Elektronnyi resurs] // Ofitsial'nyi portal «Arkhivy Rossii». URL: http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search (data obrashcheniya 12.11.2017)

13 .

Putevoditeli po rossiiskim arkhivam: baza dannykh [Elektronnyi resurs]. URL: http://guides.rusarchives.ru/search/basic/BasicSearch.html (data obrashcheniya 04.10.2017)

14 .

Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv. Fond 1290 «Tsentral'nyi statisticheskii komitet MVD». Opis '11 (1897-1905) [Elektronnyi resurs] // Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv: ofitsial'nyi sait. URL: http://rgia.su/imageViewer/img?url=nouLjcLOz8nKztmMmo2WnpPCzNmQnZWanIvCzcjHzMvHx8jZmI2Qio/Czw== (data obrashcheniya 12.11.2017)

15 .

Natsional'nyi arkhiv Respubliki Sakha (Yakutiya) / putevoditel 'v 2-kh ch. Yakutsk, 2007. Ch. 1. 1663-1919 [Elektronnyi resurs] // Natsional'nyi arkhiv Respubliki Sakha (Yakutiya): ofitsial'nyi sait. URL: http://archivesakha.ru/?page_id=180 (data obrashcheniya 12.11.2017)

16 .

Putevoditel 'po fondam arkhiva i avtomatizirovannye tematicheskie kompleksy po dokumentam arkhiva [Elektronnyi resurs] // Gosudarstvennyi arkhiv v g. Tobol'ske: ofitsial'nyi sait. URL: https://tobarhiv.72to.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f (data obrashcheniya 12.11.2017)

17 .

AIS Arkhiv [Elektronnyi resurs] // Gosudarstvennyi arkhiv Yaroslavskoi oblasti: ofitsial'nyi sait. URL: https://ais.yararchive.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f (data obrashcheniya 12.11.2017)

18 .

Gosudarstvennyi arkhiv Krasnoyarskogo kraya. F. 31. Op. 1. D. 200. L. 3.

19 .

Tsentral'nyi arkhiv Respublika Kazakhstan. F. 40. Op.1. D. 562. L. 19.

20 .

Professii i zanyatiya naseleniya Rossiiskoi imperii kontsa XIX - nachala XX veka. Analiz dannykh Pervoi vserossiiskoi perepisi naseleniya тисячу вісімсот дев'яносто сім goda: informatsionnaya sistema [Elektronnyi resurs]. URL: http://hcod.asu.ru/ (data obrashcheniya 12.12.2017

Посилання на цю статтю

Просто виділіть і скопіюйте посилання на цю статтю в буфер обміну. Ви можете такоже php?id=25029> спробувати знайти схожі статті


Php?
Su/imageViewer/img?
Ru/?
Aspx?
Aspx?
Su/imageViewer/img?
Ru/?
Aspx?
Aspx?