Главная

Статьи

Журнал "Демографія та соціальна економіка"

 1. Журнал "Демографія та соціальна економіка"

Журнал "Демографія та соціальна економіка"

ISSN 2309-2351 (Online), ISSN 2072-9480 (Print)
Journal DOI https://doi.org/10.15407/dse

Перший номер українського наукового журналу "Демографія та соціальна економіка" Інститут видав у 2004 році. Свідоцтво про державну реєстрацію журналу видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України від 12.01.2004 (серія КВ № 8304). Перереєстрований 22.06.2012 (серія КВ №19037-7827 ПР) Державною реєстраційною службою України.

Згідно наказу МОН України від 15.01.2018 р №32 журнал «Демографія і соціальна економіка» входить в категорію В Переліку наукових фахови' будівель, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

13 лютого 2009 року журнал "Демографія та соціальна економіка" отримав міжнародний стандартний серійний номер періодичного видання ISSN 2072-9480; ISSN 2309-2351 (Online), 2013 р

Науковий журнал «Демографія і соціальна економіка» зареєстрований в 12 міжнародних і вітчизняних базах даних .

Журналу «Демографія і соціальна економіка» (Demography and social economy) присвоєно DOI (цифровий ідентифікатор об'єкта) CrossRef: https://doi.org/10.15407/dse

З 2015 року журнал виходить тричі на рік згідно з листом Міністерства юстиції України №20679-0-33-151194 від 12.08.2015 р. про внесення дозволу до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами (відповідно до поданої оригіналом) і обов'язково супроводжуються анотаціями на зазначених трьох мовах.

Термін подачі статей в журнал:
• до першого номера до 20 грудня (подача журналу до друку в березні поточного року);
• до другого номеру до 25 березня (подача журналу до друку в липні поточного року);
• до третього номеру до 10 вересня (подача журналу до друку в грудні поточного року).

Публікація статей для авторів - без оплати.

Тираж 200 примірників. Поширюється в Україні, країнах СНД, Східної і Центральної Європи. Публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії і практики демографічного прогнозування, соціальної політики і безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.

Наукові напрямки публікацій журналу "Демографія та соціальна економіка":

 • теоретичні проблеми демографії;
 • демографічні процеси: народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні процеси, міграція;
 • соціально-демографічні структури і якість населення;
 • людський розвиток;
 • формування соціального капіталу;
 • рівень і якість життя;
 • бідність і соціальне воспроізведство;
 • ринок праці;
 • соціально-демографічна політика;
 • соціальний захист населення;
 • гендерні дослідження;
 • розвиток соціальної інфраструктури;
 • соціально-демографічне прогнозування;
 • кількісні методи в соціально-демографічних дослідженнях;
 • інформаційне забезпечення соціально-економічних і демографічних досліджень;
 • регіональні соціально-демографічні дослідження;
 • потенціал соціалізації;
 • соціальна відповідальність.

Свіжий випуск:

№1 (35) 2019 р

Новости