Главная

Статьи

Експертиза технічних пристроїв

Технічні пристрої, що застосовуються на небезпечному виробничому об'єкті, в процесі експлуатації підлягають експертизі промислової безпеки згідно з Федеральним законом № 116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» в установленому порядку Технічні пристрої, що застосовуються на небезпечному виробничому об'єкті, в процесі експлуатації підлягають експертизі промислової безпеки згідно з Федеральним законом № 116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» в установленому порядку.

Експертиза технічних пристроїв передбачає оцінку відповідності технологічного обладнання, агрегатів і механізмів, технічних систем і комплексів, приладів і апаратури вимогам нормативних технічних документів в галузі промислової безпеки, а також оцінку технічного стану технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечних виробничих об'єктах.

Експертиза промислової безпеки технічних пристроїв проводиться в обов'язковому порядку в наступних випадках:

 • при відсутності паспорта на технічний пристрій;
 • при виробленні встановленого нормативного терміну експлуатації, зазначеного в паспорті на технічний пристрій;
 • наступ терміну, встановленого за результатами попередньої експертизи;
 • при відсутності в технічній документації даних про термін служби технічного пристрою, якщо фактичний термін його служби перевищує встановлений в нормативних документах для відповідної галузі промисловості;
 • при впливі на технічний пристрій в процесі експлуатації факторів, що перевищують розрахункові параметри (температура, тиск, зовнішні силові навантаження і ін.)
 • в результаті порушення регламентованого режиму роботи;
 • при виявленні видимих ​​дефектів;
 • при проведенні ремонтно-зварювальних робіт, пов'язаних зі зміною конструкції, заміною матеріалу несучих елементів технічного пристрою;
 • після аварії обладнання;
 • при розконсервації технічного пристрою;
 • при зміні власника або переустановлення судини;
 • за приписом органів Ростехнагляду.

Затверджене Ростехнадзором висновок експертизи промислової безпеки технічного пристрою необхідно для отримання Дозволи Ростехнагляду на застосування технічного пристрою на небезпечних виробничих об'єктах.

Складовою частиною експертизи промислової безпеки технічних пристроїв є комплекс робіт по технічного діагностування та неруйнівного контролю (НК) обладнання .

ЗАТ "НДЦ" НПФ "Російська лабораторія" проводить експертизу промислової безпеки технічних пристроїв на небезпечних виробничих об'єктах, віднесених до наступних видів нагляду:

 • нагляд за об'єктами нафтогазовидобутку та магістрального трубопровідного транспорту;
 • нагляд за системами газорозподілу і газоспоживання;
 • нагляд за обладнанням, що працює під тиском, тепловими установкам і мережами;
 • нагляд за металургійними і коксохімічні виробництвами і об'єктами;
 • нагляд за об'єктами нафтохімічної та нафтопереробної промисловості;
 • нагляд за пожежовибухонебезпечними, хімічно небезпечними об'єктами і об'єктами спецхімії;
 • нагляд за транспортуванням небезпечних речовин.

Фахівці ЗАТ "НДЦ" НПФ "Російська лабораторія" професійно і в стислі терміни проведуть експертизу промислової безпеки Вашого обладнання та технічних пристроїв:

 • встановлять повноту, достовірність і правильність поданої документації, відповідність її стандартам, нормам і правилам промислової безпеки;
 • приведуть у відповідність з нормативними вимогами або повністю розроблять технічну документацію на технічні пристрої;
 • проведуть натурне обстеження об'єкта на виробничому майданчику Замовника (в тому числі неруйнівного контролю в необхідному нормативно-технічною документацією обсязі);
 • візьмуть участь у випробуваннях об'єкта;
 • проведуть фізичні дослідження матеріалів;
 • складуть і оформлять звітні документи і додатки;
 • складуть попереднє рішення за результатами експертизи, що включає перелік заходів, які необхідно провести для її завершення;
 • складуть, узгодять і затвердять висновок експертизи промислової безпеки до відповідного органу Ростехнагляду.

Багаторічний досвід співробітників ЗАТ "НДЦ" НПФ "Російська лабораторія" в проведенні експертизи промислової безпеки широкого спектра нового і діючого устаткування і технічних пристроїв, включаючи технічне діагностування з визначенням залишкового ресурсу, являє собою основну базу для успішної роботи.

Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного об'єкта експертизи, оптимально поєднує інтереси замовника, строгість сучасних вимог і промислову безпеку.

У процесі проведення експертизи з Вами буде працювати персональний менеджер, який контролює і при необхідності проконсультує на всіх етапах роботи. Висновок експертизи промислової безпеки буде доставлено до Вас в офіс.

Роблячи свій вибір на користь ЗАТ "НДЦ" НПФ "Російська лабораторія" Ви отримаєте гарантований результат в мінімальні терміни з високим рівнем якості.