Главная

Статьи

Класифікація зовнішніх установок, будівель, споруд і приміщень на основі категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, що необхідно змінити і який реальний стан справ

Светушенко Станіслав Геннадійович, ТОВ «АСО»,
викладач «Володимирський державний університет імені Олександра Григоровича і Миколи Григоровича Столєтова» (ВлГУ),
директор ТОВ «Аудит Сервіс Оптимум»

Існуюча система категорирования в даний час має досить широке застосування до вимог пожежної безпеки. За минуле століття в ній з'явилася така кількість понять і визначень, методів розрахунку і припущень, що в результаті з стрункої системи взаємозв'язку величин пожежного навантаження вийшла складна залежність заходів з пожежної безпеки.

Від категорії приміщення залежить його обладнання автоматичної установкою пожежної сигналізації (АУПС), автоматичною установкою пожежогасіння (АУПТ), ступінь вогнестійкості, площа пожежних відсіків, виконання обладнання наявного всередині приміщень і т.д., а, як наслідок, безпека людей і виробничого процесу.

Сучасне уявлення категорій будівель з вибухопожежної та пожежної небезпеки виглядає наступним чином:

Будівля відноситься до категорії А, якщо в ньому підсумовувана площа приміщень (ΣSп) категорії А перевищує 5% ΣSп всіх приміщень або 200 кв.м.

категорія А> 5% -------------------------------------- категорія Б, якщо сума А + Б> 5%

Будівля не відноситься до кат. А (кат. Б), якщо ΣSп кат. А та Б в будівлі не перевищує 25% ΣSп всіх розміщених в ньому приміщень (але не більше 1000 кв. М.), І ці приміщення оснащуються установками автоматичного пожежогасіння (АУПТ).

Будівля відноситься до категорії В, якщо одночасно виконані такі умови: будівля не відноситься до кат. А чи Б і ΣSп кат. А, Б, В1, В2 і В3 перевищує 5% (10%, якщо в будівлі відсутні пом. Кат. А та Б) ΣSп всіх приміщень.

категорія В при сумі А + Б + В1 + В2 + В3> 5% ---- категорія В при сумі В1 + В2 + В3> 10%

Будівля не відноситься до категорії В, якщо ΣSп пом. кат. А, Б, В1, В2 і В3 в будівлі не перевищує 25% ΣSп всіх розміщених в ньому пом. (Але не більше 3500 кв.м.) і ці приміщення оснащуються АУПТ.

Будівля відноситься до категорії Г, якщо одночасно виконані такі умови: будівля не відноситься до категорії А, Б або В і ΣSп пом. кат. А, Б, В1, В2, В3 і Г перевищує 5% ΣSп всіх приміщень.

категорія Г ------------------------------------------- категорія Г + пожежогасіння < 25%

категорія Г ------------------------------------------- категорія Г + пожежогасіння < 25%

Поява класифікацій будівель, споруд і приміщень за пожежною та вибухопожежної небезпеки для встановлення вимог пожежної безпеки сталося ще в 30-х роках. Введений Комітетом у справах будівництва при РНК Союзу РСР нормативний документ ОСТ 90015-39 «Загальносоюзні протипожежні норми будівельного проектування промислових підприємств» [1] на 45 сторінках, встановив нові поняття - «необхідні протипожежні заходи», які призначаються в залежності від: I) ступеня пожежної небезпеки того, що відбувається в будівлі виробничого процесу і 2) ступеня вогнестійкості окремих елементів будівлі і всієї будівлі в цілому.

За ступенем пожежної небезпеки виробництва поділялися на наступні п'ять категорій: А, Б, В, Г, Д.
По всій видимості, бажання регламентувати пожежну безпеку в залежності від кількості, виду і агрегатного стану речовин і матеріалів, підштовхувало нормотворців до все більшого ускладнення понять щодо небезпеки, застосування тих чи інших технологій виробництва. Кількісна оцінка ризику створюваного промисловим об'єктом для населення вимагала все більш детальних підходів до визначення ступеня небезпеки в залежності від виду виробництва. Деякі з вимог придбали абсолютний характер, хоча при цьому прірва між ткацьким виробництвом і установкою католицького крекінгу колосальна [2, стор. 455 гл. 17.2.3].

Надалі розвиток системи вимог, побудованих на категоріях по пожежа-ної та вибухопожежної небезпеки, значно розширилося і проявилося в виданні низки документів детально регламентують присвоєння тій чи іншій категорії в залежності від речовин і матеріалів їх фізичних станів і виду розрахункової аварії. В [1] був ді-ректівно вказано ряд виробництв, яким привласнювали ту чи іншу категорію. В цілому, від А до Д всі категорії схожі на ті, що використовуються в СП 12.13130.2009 [3], при цьому до категорії Г ставилися будівлі трансформаторних підстанцій, котельні. Треба відзначити документ [1] примітний ще й тим, що там в наводилися приклади виробництв, які можуть бути віднесені до тієї чи іншої категорії. За ступенем вогнестійкості будинку ділилися на 4 групи (вогнестійкі, полуогнестойкіе, полусгораемие і згоряє). Від категорій залежали протипожежні відстані, поверховість і вогнестійкість, кількість і розташування евакуаційних виходів, площа могла залежати від наявності спринклерних систем. Документ б забезпечений великою кількістю малюнків, деякі з яких і зараз ще актуальні.

Надалі було видано на 53 сторінках НСП 102-51 «Протипожежні норми будівельного проектування промислових підприємств і населених місць» [4], в якому з'явилося 5 ступенів вогнестійкості (вже звичних для нас) і також наведено 5 категорій (А, Б, В, Г і Д). У документі [4] була введена більш докладна таблиця характеристик пожежної небезпеки технологічного процесу і найменування виробництва, де більш конкретизовано перераховані виробництва, що відносяться до тієї чи іншої категорії. Кордон температури спалаху між А і Б приймалася рівною 28 градусів С. З'явилося поняття нижньої межі вибуховості. Площа виробництва могла бути збільшена при наявності спринклерних і автоматичних дренчерних установок. Тобто були зроблені позитивні зрушення до оснащення об'єктів установками (спринклерного, дренчерного) пожежогасіння. Була введена залежність кількості людей і способів їх евакуації від категорії будинку. Зазначено важливе зауваження до таблиці 3: «До категорій А, Б і В не відносяться виробництва, в яких горючі рідини, гази і пари спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання в цьому ж приміщенні, а також виробництва, в яких технологічний процес протікає з застосуванням відкритого вогню ».

Надалі був випущений нормативний документ на 80 сторінках Н 102-54 «Протипожежні норми будівельного проектування промислових підприємств і населених місць» [5]. Далі були прийняті будівельні норми і правила - СНиП II-М.2-62 «Виробничі будівлі промислових підприємств. Норми проектування »(49 сторінок, із зазначенням категорій) і СНиП II-А.5-62« Протипожежні вимоги. Основні положення проектування »(12 сторінок), вказівки на категорії не зустрічаються. Категорії присвоювалися згідно аналогічної нормам [4] таблиці.

З виходом СНиП II-М.2-72 «Виробничі будівлі промислових підприємств. Норми проектування »[6] присвоєння категорії (п. 1.3) виробництв по вибуховий, вибухопожежної та пожежної небезпеки (А, Б, В, Г, Д і Е) слід приймати за нормами технологічного проектування або за спеціальними переліками виробництв, встановлюється-БЕЗПЕЧУЮТЬ категорії вибухової, вибухопожежної і пожежної небезпеки, складеним і затвердженим міністерствами. Була введена категорія Е (горючі гази без рідкої фази і вибухонебезпечного пилу в такій кількості, що вони можуть утворити вибухонебезпечні сме¬сі в обсязі, що перевищує 5% об'єму приміщення, і в якому за умовами технологічного процесу можливий тільки вибух (без подальшого горіння); речовини, здатні вибухати послідуючого горіння) при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним).

У розвитку СНИП [6] приймається СН 463-74 «Вказівки щодо визначення категорії виробництв по вибуховий, вибухопожежної та пожежної небезпеки» [7], на 8 сторінках кото-рого робляться боязкі спроби ввести уточнення щодо визначення категорії, виходячи з властивостей і кількості горючих речовин (п.1.1 [7]). Вказується про 5% обсягу вибухонебезпечний-ної суміші від обсягу приміщення, наводиться формула часу випаровування, коеф. запасу, кратність повітрообміну - всього в документі 4 формули.

Прийнятий СНиП II-90-81 «Виробничі будівлі промислових підприємств» нічого суттєво не змінив, категорії присвоювалась таблично, без формул і визначень. В подальшому з прийняттям СНиП 2.09.02-85 *, категорії будівель і приміщень встановлюються в технологічній частині проекту відповідно до загальносоюзних норм технологічного проектування "Визначення категорій приміщень і будинків по вибухопожежної і пожежної небезпеки» ОНТП 24-86 [8], затвердженими МВС СРСР, відомчими нормами технологічного проектування або спеціальними переліками, затвердженими в установленому порядку. За вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення і будівлі поділяються на категорії (А, Б, В, Г, Д) в залежності від розміщених у них технологічних процесів і властивостей знаходяться (обертаються) речовин і матеріалів. Категорія Е була прибрана. Введено важливе положення в пункті 2.2 [8] «Визначення категорій приміщень слід здійснювати шляхом послідовної перевірки належності приміщення до категорій, наведених у табл. I, від вищої (А) до нижчої (Д). ».

З прийняттям [8] ступінь свободи у виборі категорії безформульним способом за-канчівалісь.
В даний час Федеральний закон від 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. Від 02.07.2013) "Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки" (з ізм. І доп., Вступ. В силу з 13.07.2014) [9] ввів окремо класифікацію зовнішніх установок по пожежній небезпеці і окремо класифікацію будівель, споруд і приміщень за пожежною та вибухопожежної небезпеки.

Класифікація зовнішніх установок по пожежній небезпеці використовується для уста-новлення вимог пожежної безпеки, спрямованих на запобігання можливо-сти виникнення пожежі та забезпечення протипожежного захисту людей і майна в разі виникнення пожежі на зовнішніх установках.
Класифікація будівель, споруд і приміщень за пожежною та вибухопожежної небезпеки застосовується для встановлення вимог пожежної безпеки, спрямований-них на запобігання можливості виникнення пожежі та забезпечення протипожежного захисту людей і майна в разі виникнення пожежі в будівлях, спорудах і приміщеннях.

Відмінність обох термінологій у відсутності слова «вибухопожежної» у зовнішніх установок і відмінності слів «застосовується» (АН-ДН) і «використовується» (А-Д). Навіщо так запу-танно все виглядає, не знаємо, хоча ще в ОСТ 90015-39 [1] і наступних [5.6] не робилося відмінностей між зовнішніми пристроями та будівлями.
Тут [9] визначення категорій зовнішніх установок по пожежній небезпеці осу-ється шляхом послідовної перевірки їхньої належності до категорій від наибо-леї небезпечною (АН) до найменш небезпечної (ДН). Що призводить також до абсурду ряду положень - горючий газ, який міг бути віднесений до категорії А в приміщенні, в зовнішніх установ-ках з величини пожежного ризику може не потрапити ні в одну категорію, наприклад, за умови що його маса невелика і він не створює достатньою хвилі тиску і, відповідно, не перевищить величину пожежного ризику, що дорівнює одній мільйонній в рік на відстані 30 м від зовнішньої установки. Адже в категоріях БН, ВН і ДН немає згадки про горючий газ (в ГН він спалюється або утилізується як паливо, що не завжди має місце в приміщеннях вузлів нагрівальних приладів). До таких же питань відноситься воспрос, чому горючі рідини категорії БН і ВН не відрізняються один від одного (в БН - згоряння пароповітряних сумішей з утворенням хвиль тиску або в ВН - згоряння зазначених речовин (тут горюча рідина горить сама, а не парова фаза над нею !)). У категорії ДН зустрічається фраза «в основному негорючі речовини і (або) матеріали в холодному стані», а далі можна здогадуватися: «і якщо по перерахованим вище критеріям вона не відноситься до категорії АН, БН, ВН або ГН».

Викликають питання фіксації величин категорії зовнішніх установок - «позначення категорій має бути зазначено на установці» (ст. 24 п. 3 [9]). При цьому в [3] є формула [Г.3] де фігурує швидкість руху людини і характерний час виявлення пожежі. В [3] прийнято багато формул з вихідними величинами з фразою «допускається приймати». Тоді поняття «стабільно» певної «навіки» категорії втрачає сенс, адже вона варіюється від людського фактора (швидкості руху людини і його місця розташування до зони, де інтенсивність теплового випромінювання не перевищує 4, м). Тобто змінна величина пожежного ризику залежить від безлічі факторів повинна бути визначена в проектній документації (ст. 24 п. 3 [9]) і може бути незмінна при експлуатації зовнішньої установки. Адже перерахувати її не можна, крім випадків капітального будівництва та реконструкції.

У класифікаціях будівель, споруд і приміщень за пожежною та вибухопожежної небезпеки (ст. 27 п. 3 [9]) введена категорія «пожежонебезпека» (В1-В4) яка має множинне назву в пункті 7 ст. 27 [9] ( «до категорій В1 - В4»), пункті 16-19 ст. 27 [9].

У категоріях будівель, споруд і приміщень також є абсурд: «горючий газ» - через недостатню величини надлишкового тиску вибуху в приміщенні, що не перевищує-щем 5 кіло Паскалей - може не потрапити ні в одну категорію, наприклад за умови, що його маса невелика і він не створить достатньої хвилі тиску. У категоріях Б, В і Д немає згадки про горючий газ, в Г він обов'язково спалюється або утилізується як паливо. У категорії Д навіть відсутня фраза категорії ДН ( «в основному негорючі речовини і (або) матеріали в холодному стані»), до категорії Д належать приміщення, в яких знаходяться (обертаються) негорючі речовини і матеріали в холодному стані. Однозначно «негорючі» і ще в «холодному стані». Тут також відзначається гра слів категорії Д - «негорючі речовини» в «холодному стані».

Погіршує ситуацію введена в НПБ 105-95 [10] категорія В1-В4. У листі [11] вказувалося: «Принциповою відмінністю НПБ 105-95 є введення нової концепції щодо розмежування категорій приміщень В і Д. До пожежонебезпечної категорії В слід відносити приміщення, в технологічному процесі яких знаходяться або звертаються горючі матеріали, при цьому рівень пожежної небезпеки враховується введенням такого критерію, як пожежна навантаження і встановлюється диференційованої класифікацією, відповідно до якої приміщення категорії в поділяються на 4 категорії (В1, В2, В3, В4) в залежності від питомої брешемо ної пожежної навантаження (в технології). До категорії Д (непожароопасние) відносяться приміщення, де не застосовуються і не використовуються горючі матеріали (без урахування будівельних конструкцій). При цьому категорії В1, В2 і ВЗ за вимогами протипожежного захисту в основному відповідають чинній в даний час в будівельних нормах і правилах категорії В, а категорії В4 з практичної точки зору аналогічна існуючій категорії Д (з невеликою пожежної навантаженням) ».

Не дано визначення «тимчасова пожежне навантаження» (пункт Б.1 [3]). У пункті Б.2 [3] зазначено: «У приміщеннях категорій В1-В4 допускається наявність декількох ділянок з пожежної навантаженням, що не перевищує значень, наведених у таблиці Б.1.» - що може означати, що не тільки приміщення кат. В4 але інші приміщення В2, В3 обмежуються способом розміщення [12]. Адже тільки для В4 відстані між цими ділянками повинні бути більшим від граничних. Без дотримання граничних відстаней можна розбити цех категорії В1 на окремі ділянки, які будуть категорійних як В3, а значить і цех буде категорії В3?

В [3] не введений термін, що розуміти під площею приміщення (виділяється як-то приміщення при цьому протипожежними перешкодами по аналогії з положеннями пункту 2 НПБ 110-03). Чи слід при цьому відокремлювати приміщення однієї категорії один від одного (по-лагая, що розрахунком встановлено різні умови присвоєння категорії, одна за ознакою площі, інша за ознакою граничних відстаней). Виникає питання: чим можуть бути відокремлені різні ділянки з розміщеної пожежної навантаженням (щоб виконати умови граничних відстаней).

Якщо пожежне навантаження буде розміщена в металевих ящиках або інших Негоро-чих ємностях, то розрахунок граничного відстані між ділянками розміщення пожежного навантаження для В4 може бути проведений з урахуванням негорючості ящиків і розміщення навантаження (піддонів, ємностей, коробів), швидше за все це теж потрібно десь -то враховувати. Також в [3] не вказується, як можуть бути розташовані приміщення по відношенню один до одного (над або під ними) або через скляну перегородку, наприклад, в лабораторіях.

Ми такоже знаємо что в пріміщеннях В4 НЕ нормується, Якими конструкціямі смороду відокремлюються одна від одної (п. 7.3 СНиП 31-03-2001 для існуючіх будівель). Кроме цього перехід від В4 до В3 пов'язаний з Виконання димовидалення, відділенням протипожежний перешкоду, установкою вогнезатримуючих клапанів.
Якщо пожежне навантаження буде розміщена за рогом приміщення, що має складну конфігурацію, то розрахунок граничного відстані між ділянками розміщення пожежного навантаження для В4 може бути проведений з урахуванням того, що променисте тепло і, відповідно Lпр, враховується з меншим значенням (з урахуванням відображення променистого тепла від поверхонь і їх поглинання) або зовсім без вказівки значення, це повинно мати відображення в методах розрахунку.

Необхідно внести коригування по Lпр. Не зовсім справедливо зазначено положе-ня про використання 12 м для матеріалів з невідомими значеннями qкр, так як 12 мет-рів підлягає коригуванню в залежності від Н (висоти) у формулі L = Lпр + (11-Н), а крім цього Lпр має значення 12 м при qкр = 5 кВт / м.кв., і відповідно може бути ще зменшена з урахуванням Н (пропозиція була прийнята МНС [13], але не було внесено в СП 12 [3] після його коригування). Необхідно вказати лінійну інтерполяцію значень таблиці Б.2.

У таблиці Б.3 необхідно вказати більше речовин і матеріалів в різній упаковці (в ящиках, коробах, всередині чого-небудь або в трудногорючей тарі та упаковці).

Необхідно ввести одну категорію В, а В1-В4 визнати характеристикою категорії В (адже все одно горіти буде що В1, що В4, і будівля буде піддано загрозі не менш від того в якій кількості в ньому розміщуються В).

В4 несправедливо виключена з понять відносяться до будівель. Адже якщо в будинку буде безліч приміщень В4, то його пожежонебезпека стане не менше, ніж у одного приміщення В1 і, відповідно, будівля теж буде горіти так само, як і не віднесене до категорії В.

У таблицю в рядок В1-В4 слід додати горючий газ і горючі пилу, адже тепло-та згоряння горючого газу при аварії теж буде грати ключову роль (при вторинної аварії трубопроводу і факельній горінні). Для приміщень в якості розрахункової маси може бути враховано те, що надійде, з урахуванням роботи вентиляції і автоматики відключення трубопроводів.

Несправедливо забута роль категорії Г (котельні, дизельні електростанції, електростанції, газоперекачувальні агрегати). Визначаючи послідовно категорії від А до Д (від небезпечної до найменш небезпечної), ми втрачаємо сенс визначення категорій, їх класифікації (ст. 26 [9]), тобто ми не можемо встановити конкретні вимоги пожежної безпеки, а ми лише створюємо ілюзію управління необхідними заходами пожежної безпеки (в якійсь мірі «підправляє» пожежний ризик), наприклад установкою запірних клапанів на трубопроводах, аварійною вентиляцією). Яскравий приклад: дизельна електростанція: в режимі очікування пуску одна пожежна небезпека, а включена в роботу електростанція - інша пожежна небезпека (адже дизель може і не знадобиться протягом тривалого часу) Може бути тому в СП 5.13130 ​​зазначено, що генератори необхідно обладнати автоматичним пожежогасінням . Виходячи з того, хто і як визначить категорію, той так і виконає різні вимоги пожежної безпеки (візьме різний витрата води, візьме інші протипожежні перешкоди, площа забудови, кількість пожежних кранів, відстань до евакуаційного виходу і т.п.).

Для ряду об'єктів абсолютно чітко необхідно визначити категорію табличним методом (так і надходили останні роки Газпром і РАО ЄЕС). Адже тоді цілком очевидно, що потрібно виконувати (які заходи закладати службам експлуатації), щоб не наражати на найскладніших розрахунках всіх і вся і не викликати суперечок з приводу катего-рії Г для котелень. Адже тоді точно можна сказати, що в котельні кат. Г потрібно виконан-нить. Якщо ж котельня раптом виявиться кат. В, то в ній не треба скидаються конструкцій і аварійного освітлення, і всього того що вже десятиліттями встановлено попередніми поколіннями «пожежних норматівщіков» і «гасив». У розрахунках категорій має бути більше саме заходів, вони раніше були видимими у вигляді піддонів (для обмеження розтікання ГР), швидкодіючих клапанів (відключаються при пропажі живлення), сигналізаторів загазованості і резервних вентиляторів, але при цьому посилення заходів пожежної безпеки повинно неминуче відбуватиметься з ростом енергетичної насиченості обладнання (автоматичне або автономне пожежогасіння, адресні системи АПС, автоматично опускаються протипожежні завіси і перепони, системи раннього вияв ення загорянь, системи дублювання пристроїв, що відключають, резервні засоби пожежогасіння, сухотруби - все це, як нам здається, має входити в СП 12.13130.2009 в нових редакціях в якості заходів заміщення небезпечних категорій, так щоб не тільки розрахунок кількості речовини визначав категорію приміщення, але і його ступінь захищеності засобами і системами протипожежного захисту.

Цех на малюнку 9 вибухнув через те що у болта № 5-1 на п'ятій технологічної лінії відірвалася голівка. Порівняльний аналіз результатів вимірів і вимог кон-структорской документації показує невідповідність марки стали, геометричних розмірів і значний розкид результатів по твердості (акт технічного розслідування аварії від 11.09 2007 ТОВ «Ямбурггаздобича»). Чим було корисно визначати категорію А для даної будівлі? Нічим, як бачимо, руйнування торкнулися поруч розташовані будинки.
У відповідях на запити по ВНІЇПО МНС Росії простежується головна думка - ис-ключітельно науково-дослідних робіт. «У разі якщо використання розрахункових методів не представляється можливим, допускається визначення значень критеріїв вибухо-пожежними небезпеки на підставі результатів відповідних науково-дослідних робіт, узгоджених в порядку, встановленому для узгодження від-надходжень від вимог нормативних документів з пожежної безпеки» (п. А .1.1 [3]).

З відповіді [13] - «При цьому, визначити можливість або неможливість залучення в осередок події пожежі горючих речовин та матеріалів при пошкодженні цією пожежею зазначених негорючих ящиків, корпусами верстатів та іншого обладнання можливо тільки в кожному конкретному випадку на підставі результатів відповідних науково-дослідних робіт (див. другий абзац цього документа) ». Що це: спосіб бюро-кратії розрахунків, або створення «виняткову роль» науково-дослідних робіт в питаннях визначення категорій? Наскільки загальмується питання проектування в про-проектної організації, якщо категорії треба буде визначати через науково-дослідні роботи?

До слова, на сайті ВНІЇПО досі немає «бібліотечки пожежного», відомостей про нижчої теплоти згорання на сучасні оздоблювальні та будівельні матеріали, такі як - поролон, газовий конденсат, панелі МДФ, сайдинг. В існуючих нормативних спра-вочніках зазначені дані відсутні (довідник «Пожаро-вибухонебезпечність речовин і матеріалів і кошти їх гасіння» А.Н. Баратов, довідник А.Я. Корольченко, посібник «За визначенням меж вогнестійкості конструкцій, меж поширення вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів »В.А. Кучеренко, довідник РТП). Може бути, варто розкрити секрети для спрощення розрахунків.

література

 1. ОСТ 90015-39 Загальносоюзні протипожежні норми будівельного проек-тування промислових підприємств: Комітет у справах будівництва при РНК Союзу РСР - М: Державне видавництво будівельної літератури, 1939. // http://standartgost.ru/g/%D0%9E%D0%A1%D0%A2_90015-39 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 2. Маршалл В. Основні небезпеки хімічних виробництв: Пер. з англ. М .: Світ, 1989.// http://bookfi.org/book/637001 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 3. СП 12.13130.2009 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»: Наказ МНС Росії від 25.03.2009 № 182 (в ред. Від 09.12.2010); М .: ФДМ ВНІЇПО МНС Росії, 2009 Пожежна безпека ", 2011 р, N 1 // http://base.garant.ru/195520/#block_10000 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 4. НСП 102-51 Протипожежні норми будівельного проектування про-промислових підприємств і населених місць: Державний комітет Ради Міністрів РСР у справах будівництва, 1951 - М: Державне видавництво літератури з будівництва та архітектури Москва - 1953. // http://standartgost.ru/g/%D0%9D%D0%A1%D0%9F_102-51 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 5. Н 102-54 Протипожежні норми будівельного проектування примушує-них підприємств і населених місць: Державний комітет Ради Міністрів РСР у справах будівництва, 1953 - М: Державне видавництво літератури з будівельник-ству та архітектури Москва, 1953. // http://standartgost.ru/g/%D0%9D_102-54 . (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 6. СНиП II-М.2-72 «Виробничі будівлі промислових підприємств. Норми проектування »: Державний комітет Ради Міністрів РСР у справах будівництва, 1972 - М: Стройздата, 1978. // http://standartgost.ru/g/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F_II-%D0%9C.2-72 * (Дата звертання-ня 21.02. 2015 г.).
 7. СН 463-74 «Вказівки щодо визначення категорії виробництв по вибуховий, вибухопожежної та пожежної небезпеки»: Державний комітет Ради Міністрів РСР у справах будівництва, 1974 - М: Стройздата, 1975. // http://standartgost.ru/g/%D0%A1%D0%9D_463-74 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 8. ОНТП 24-86 / МВД СССР «Визначення категорій приміщень і будинків по вибухопожежної і пожежної небезпеки»: МВС СРСР від 27.02.1986 за погодженням з Державною-ладом, лист від 20.12.1985 № ДП-6141-1 - М .: ВНІЇПО МВС CCCР, 1987. // http://standartgost.ru/g/%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%9F_24-86/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1% D0% A1% D0% A0 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 9. Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки: Федер. закон від 22.07.2008 р № 123-ФЗ; прийнято Держ. Думою 04.07.2008 р .; схвалити. Сов. Федерації 11.07.2008 р // Собр. зако¬нодательства РФ. - 2008. - № 30 (ч. I), ст. 3579. (з ізм. І доп., Вступ. В силу з 13.07.2014). // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159028 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 10. НПБ 105-95 «Визначення категорій приміщень і будівель по взриопожарной і пожежної небезпеки»: ГУ ДПС МВС Росії, лист від 18.09.1998 № 20 / 2.2 / 1161- М .: ВНІЇПО МВС Росії, 1998. // http://standartgost.ru/g/%D0%9D%D0%9F%D0%91_105-95 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 11. Лист Мінбуду Росії від 25 грудня 1995 № СП-601/13 і ГУГПС МВС Росії від 18 грудня 1995 № 20 / 2.2 / 2449. «Про нову редакцію НПБ 105-95« Визначення категорій приміщень і будинків по вибухопожежної і пожежної небезпеки »: Додаток до« Переліку приміщень і будівель енергетичних об'єктів РАО «ЄЕС Росії» із зазначенням категорій вибухопожежної та пожежної небезпеки »РД 34.03.350-98 . // http://docs.cntd.ru/document/9019613 (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 12. Лист ВНІЇПО МНС Росії від 02.12.10 № 13-5-03 / 6637 (відповідь на запит). www.aso33.ru/download/112/ (Дата звернення 21.02. 2015 г.).
 13. Лист МНС Росії від 21.01.13 № 19-2-4-194 (відповідь на запит). www.aso33.ru/download/300/ (Дата звернення 21.02. 2015 г.).

Без дотримання граничних відстаней можна розбити цех категорії В1 на окремі ділянки, які будуть категорійних як В3, а значить і цех буде категорії В3?
Чим було корисно визначати категорію А для даної будівлі?
Що це: спосіб бюро-кратії розрахунків, або створення «виняткову роль» науково-дослідних робіт в питаннях визначення категорій?
Наскільки загальмується питання проектування в про-проектної організації, якщо категорії треба буде визначати через науково-дослідні роботи?
Cgi?