Главная

Статьи

Промислова безпека

Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про цивільний захист» від 11 квітня 2014 р № 188-V, Правилами та Вимогами    щодо забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах в гірничо-металургійній, геологорозвідувальної, Нафтохімічн-ської, газової, енергетичної, машинобудівної і будівельній галузях, а також на об'єктах котельного господарства, підйомних споруд та посудин, що працюють під тиском пропонуємо Вам:   ♦ провести навчання з промислової безпеки Ваших співробітників по 40-ка годинний Програмі перевірки знань забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах для технічних керівників, фахівців, інженерно-технічних працівників, відповідальних за промислову безпеку в організації, затвердженої керівником ТОВ «Центр ВІД і ПБ» у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка і пакетом необхідної нормативно-технічної документації;   ♦ провести навчання з промислової безпеки Ваших співробітників по 10-ти годинний Програмі перевірки знань забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах для посадових осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт на небезпечних виробничих об'єктах, а також працівників, які виконують роботи на них, затвердженої керівником ТОВ « центр ВІД і ПБ »у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка і пакетом необхідної нормативно-технічної документації

Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про цивільний захист» від 11 квітня 2014 р № 188-V, Правилами та Вимогами щодо забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах в гірничо-металургійній, геологорозвідувальної, Нафтохімічн-ської, газової, енергетичної, машинобудівної і будівельній галузях, а також на об'єктах котельного господарства, підйомних споруд та посудин, що працюють під тиском пропонуємо Вам:

  • ♦ провести навчання з промислової безпеки Ваших співробітників по 40-ка годинний Програмі перевірки знань забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах для технічних керівників, фахівців, інженерно-технічних працівників, відповідальних за промислову безпеку в організації, затвердженої керівником ТОВ «Центр ВІД і ПБ» у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка і пакетом необхідної нормативно-технічної документації;
  • ♦ провести навчання з промислової безпеки Ваших співробітників по 10-ти годинний Програмі перевірки знань забезпечення промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах для посадових осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт на небезпечних виробничих об'єктах, а також працівників, які виконують роботи на них, затвердженої керівником ТОВ « центр ВІД і ПБ »у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка і пакетом необхідної нормативно-технічної документації.

Для прийняття рішення по навчанню Ваших співробітників з промислової безпеки пропонуємо ознайомитися з основними положеннями законодавчих актів

ВИЛУЧЕННЯ з Статті 79 Закону Республіки Казахстан «Про цивільний захист»

від 11 квітня 2014 р № 188-V

Стаття 79. Підготовка, перепідготовка фахівців, працівників небезпечних виробничих об'єктів та інших організацій з питань промислової безпеки

1. Забезпечення підготовки, перепідготовки фахівців, працівників небезпечних виробничих об'єктів з питань промислової безпеки покладається на керівників організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти. Забезпечення підготовки, перепідготовки фахівців, працівників атестованих, проектних організацій та інших організацій, що залучаються для роботи на небезпечних виробничих об'єктах, з питань промислової безпеки покладається на керівників цих організацій. Підготовка, перепідготовка здійснюються шляхом проведення навчання і подальшої перевірки знань (іспитів).

2. Навчання і перевірка знань (іспити) фахівців, працівників небезпечних виробничих об'єктів, а також атестованих, проектних організацій та інших організацій, що залучаються для роботи на небезпечних виробничих об'єктах, виробляються в навчальному центрі небезпечного виробничого об'єкта або навчальної організації при наявності у них атестата, надає право на підготовку, перепідготовку фахівців, працівників в області промислової безпеки.

3. Організації, атестовані на право підготовки, перепідготовки фахівців, працівників в області промислової безпеки, для проведення навчання розробляють у чебний план і програми навчання працівників вимогам промислової безпеки, які затверджуються їх керівником.

4. Підготовці підлягають технічні керівники, фахівці і працівники, які беруть участь в технологічному процесі небезпечного виробничого об'єкта, що експлуатують, виконують технічне обслуговування, технічний огляд, монтаж і ремонт небезпечних виробничих об'єктів, що надходить на роботу на небезпечні виробничі об'єкти, а також атестованих, проектних організацій та інших організацій, що залучаються для роботи на небезпечних виробничих об'єктах:

1) посадові особи, відповідальні за безпечне проведення робіт на небезпечних виробничих об'єктах, а також працівники, які виконують роботи на них, - щорічно з попереднім навчанням за десятигодинний програмі;

2) технічні керівники, фахівці та інженерно-технічні працівники - один раз в три роки з попереднім навчанням за сорока годинною програмою.

5. перепідготовки підлягають технічні керівники, фахівці і працівники, які беруть участь в технологічному процесі небезпечного виробничого об'єкта, що експлуатують, виконують технічне обслуговування, технічний огляд, монтаж і ремонт небезпечних виробничих об'єктів, а також атестованих, проектних організацій та інших організацій, що залучаються для роботи на небезпечних виробничих об'єктах, з попереднім навчанням за десятигодинний програмі в наступних випадках:

1) при введенні в дію нормативних правових актів Республіки Казахстан в сфері цивільного захисту, що встановлюють вимоги промислової безпеки, або при внесенні змін і (або) доповнень до нормативно-правові акти Республіки Казахстан в сфері цивільного захисту, які встановлюють вимоги промислової безпеки;

2) при призначенні на посаду або переведення на іншу роботу, якщо нові обов'язки вимагають від керівника або фахівця додаткових знань з безпеки;

3) при порушенні вимог промислової безпеки;

4) при введенні в експлуатацію нового обладнання або впровадженні нових технологічних процесів;

5) на вимогу уповноваженого органу або його територіальних підрозділів при встановленні ними недостатніх знань вимог промислової безпеки.

6. Організація і проведення перевірок знань (іспитів) у фахівців, працівників небезпечних виробничих об'єктів, а також атестованих, проектних організацій та інших організацій, що залучаються для роботи на небезпечних виробничих об'єктах, забезпечуються їх керівниками відповідно до затверджених графіків. Особи, які підлягають перевірці знань, повинні бути ознайомлені з графіком.

7. Для проведення перевірки знань фахівців, працівників організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, а також атестованих, проектних організацій та інших організацій, що залучаються для роботи на небезпечних виробничих об'єктах, наказом (розпорядженням) керівника організації, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти, або навчальної організації створюються постійно діючі екзаменаційні комісії, які очолюються керівником або заступником керівника навчального центру організації, експлу Атірі небезпечні виробничі об'єкти, або навчальної організації.

8. Керівники юридичних осіб, які декларують промислову безпеку, а також члени постійно діючих екзаменаційних комісій зазначених юридичних осіб складають іспити один раз в три роки в порядку, встановленому уповноваженим органом.

Керівники і члени постійно діючих екзаменаційних комісій інших юридичних осіб складають іспити один раз в три роки комісії територіального підрозділу уповноваженого органу під головуванням головного державного інспектора області, міста республіканського значення, столиці з державного нагляду у сфері промислової безпеки або його заступника.

9. Не допускається перевірка знань екзаменаційною комісією в складі не менше трьох осіб.

10. Екзаменаційні білети і (або) електронні програми тестування розробляються навчальними організаціями і затверджуються їх керівниками.

11. Результати перевірки знань оформляються протоколами. Протоколи перевірки знань зберігаються до чергової перевірки знань.

12. Особам, які склали іспити, видаються посвідчення єдиного зразка, встановленого уповноваженим органом, підписані головою екзаменаційної комісії.

13. Посвідчення дійсне на території Республіки Казахстан на період зазначених в ньому термінів.

14. Особи, які не склали іспити, проходять повторну перевірку знань в строк не пізніше одного місяця.

15. Особи, які не склали іспит, до роботи не допускаються.

16. Особи, які мають прострочені посвідчення, повинні скласти іспит протягом одного місяця після допуску до роботи.

17. Витрати по організації навчання, в тому числі з оплати праці членів екзаменаційної комісії, покладаються на організації, які експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, атестовані, проектні організації та інші організації, які залучаються для роботи на небезпечних виробничих об'єктах.