Главная

Статьи

Аудитор - юрист або бухгалтер?

Дане питання є досить цікавим, і турбує багатьох дослідників не тільки зараз, але і в минулому. Із стрімким розвитком бухгалтерського обліку, важливими стали професії бухгалтера та аудитора. Батьківщиною аудиторської професії вважається Великобританія. Як свідчить історія, саме в цій країні зустрічаються перші згадки про аудиторів, датовані 1299 роком.

Закон України «Про аудиторську діяльність», який був прийнятий в 1993 році, узаконив діяльність аудиторів в Україні, і встановив їх правові норми діяльності. Виникнення і розвиток професії «аудитор» було необхідною умовою для проведення незалежної оцінки, перевірки та контролю фінансово-господарської діяльності підприємства. Перевірка фінансової звітності підприємства допомагає:

 • виявити шахрайські і незаконні операції;
 • мінімізувати економічні ризики законними шляхами.

Аудитор - це досить відповідальна робота. Спеціаліст в цій сфері повинен володіти такими професійними навичками:

 • глибокі знання в бухгалтерському обліку;
 • знання податкового законодавства;
 • Знання іноземних мов;
 • вміння розрізняти навмисні і ненавмисні порушення і помилки;
 • знання програм, необхідних для проведення аудиторської перевірки.

Професія аудитора вимагає як бухгалтерських, так і юридичних навичок і умінь. Професійний аудитор крім навичок, повинен мати такі якості: гарна пам'ять, акуратність, емоційна стійкість, принциповість, уважність. Як і будь-яка робота, професія має свої плюси і мінуси.

Плюси професії:

 • популярність на ринку праці;
 • гідна оплата праці.

Мінуси професії:

 • службові відрядження;
 • ненормований робочий час;
 • обробка великого обсягу роботи за короткий проміжок часу;
 • аудитор не має права на помилку (при наявності помилки клієнт заплатить штраф в ході податкової перевірки, аудиторська компанія втратить репутацію);
 • нечітке формулювання законів і регулярні їх коригування;
 • важко працевлаштуватися без досвіду роботи.

Здійснюючи аудит, застосовують наступну послідовність дій:

 1. Збір повної інформації щодо діяльності підприємства. При зустрічі з дирекцією компанії обговорюються деталі аудиту.
 2. Здійснюється сама перевірка щодо діяльності підприємства:
 • аудитор для більш детального розуміння діяльності підприємства знайомиться з попередніми результатами перевірок (якщо проводилися);
 • порівнюються грошові кошти в бухгалтерському обліку підприємства з даними в банку;
 • перевіряються активи підприємства за їх матеріальним відображенням в обліку;
 • податкова і фінансова документація перевіряється на достовірність;
 • складання повного переліку постачальників клієнта;
 • розглядаються, і вивчаються методи, які використовує клієнт для інвентаризації.
 1. Заключним етапом перевірки підприємства аудиторами є складання звіту про виконану роботу.

Аудитор в звіті описує недоліки, і дає свої поради для вирішення проблемних питань. Факти, отримані під час перевірки, є більш достовірними, ніж факти надані підприємством. Аудиторська перевірка компанії може відбуватися протягом декількох тижнів або до трьох місяців, в залежності від масштабу діяльності. Результат проведення аудиторської перевірки повинен відповідати всім стандартам аудиту, бути публічним, правдивим і прозорим, що підвищить конкурентоспроможність підприємства. Основна проблема для підприємницької діяльності та аудиторів є недостатня прозорість і корупція. Аудит підприємства, як правило, включає в себе перевірку та аналіз звітної документації, розробку фінансових прогнозів, консультації з питань менеджменту.

Аудитором в Україні може працювати тільки кваліфікований фахівець, який має сертифікат, виданий Аудиторською палатою України і дає право на аудиторську діяльність. Для отримання сертифікату претенденту необхідно:

 • Скласти кваліфікаційний іспит.
 • До моменту отримання результатів іспиту претенденту необхідно мати не менше трьох років досвіду роботи в сфері аудиторської або бухгалтерської діяльності (два роки з яких обов'язково повинні бути в сфері аудиту).
 • З моменту прийняття рішення Єдиної атестаційної комісії про складання кваліфікаційного іспиту до моменту отримання заяви про видачу сертифіката Української аудиторською палатою має пройти не більше одного року.

Наявність вищої економічної освіти, бажано за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», є обов'язковим для сертифікованого аудитора. В Україні на сьогоднішній день досить велика кількість вищих навчальних закладів, де готують фахівців цього профілю. Крім отриманого вищої освіти, щоб стати професійним і кваліфікованим аудитором, необхідно закінчити спеціальні курси , Освоїти бухгалтерські програми і регулярно підвищувати рівень своїх знань. Оплата праці молодих спеціалістів невелика, але зі збільшенням досвіду роботи вона збільшується.

Без ефективно організованої бухгалтерії неможливо уявити стабільну, успішне і прибуткове підприємство. Якщо фінансова звітність складена правильно, то інвестори будуть зацікавлені у співпраці. Бухгалтер є невід'ємним елементом на будь-якому підприємстві, незважаючи на форми власності. Надання бухгалтером правдивої і своєчасної інформації грає важливу роль в ухваленні фінансових і управлінських рішень. Хибна і несвоєчасна інформація може привести не тільки до збитків, а й до банкрутства підприємства. І тільки бухгалтер відповідальний за законність здійснення господарських операцій і несе юридичну і кримінальну відповідальність. Тому можна сказати, що бухгалтер сьогодні це той же юрист. Бухгалтерам притаманні такі особисті якості як уважність, об'єктивність, конфіденційність, чесність, професіоналізм, комунікабельність, порядність і т.д. Бухгалтер координує діяльність підприємства, відображає в обліку фінансово-господарські операції, здійснює контроль господарської діяльності. Бухгалтер забезпечує достовірне ведення бухгалтерського обліку, приносить користь підприємству, бореться з шахрайством, допомагає у виборі кращих альтернативних управлінських рішень.

Як висновок, можна сказати, що професія аудитора в Україні залишається однією з молодих і провідних галузей. Дана професія якісно покращує, доповнює, і розширює традиційні форми контролю. Слід зауважити, що професії юриста і бухгалтера не тільки престижні і цікаві, але ще і допомагають боротися з корупцією, стабілізують економіку держави, долають кризу в країні. Але якщо відповідати на питання «Аудитор -" це юрист або бухгалтер? », То бухгалтер має більше спільного з аудитом, ніж юрист. Бухгалтер і аудитор це дві професії, які тісно пов'язані між собою і є провідними в життя підприємства. З розвитком ринкової інфраструктури виникає потреба в кваліфікованих фахівцях, які можуть підвищити рентабельність підприємства.

Отже, все вищесказане показує необхідність в підготовці висококваліфікованих сучасних бухгалтерів, які б задовольняли вимоги суспільства, і в майбутньому ставали професійними і висококваліфікованими аудиторами.

Віка Хоменко

Інші матеріали по темі:
бухгалтерський облік і аудит , відповідальна робота , фінансова звітність , господарські операції , інвентаризація , ведення бухгалтерського обліку , аудит , юрист , аудитор , перевірка , перевірки , бухгалтерського , сертифікат , освіти , професія , діяльність , клієнт , облік , бухгалтера , фахівець , результат , бухгалтер , роботи , що

Статті з розділу: Кар'єрний ріст

Інші статті по темі:

Бухгалтера обов'язково брати в штат фірми або можна оформити за контрактом?

Чи потрібен на підприємстві бухгалтер?

Чи повинен бухгалтер брати участь в інвентаризації?

Функції та обов'язки у бухгалтера АТП

1С Торгівля - що потрібно знати і вміти менеджеру з продажу?


Нас знаходять: Аудитор, чи обов'язково при роботі бухгалтером знати аудит, що цікавого можна сказати про аудит, податки бухгалтерія або юрист, юрист бухгалтер


Але якщо відповідати на питання «Аудитор -" це юрист або бухгалтер?
Чи потрібен на підприємстві бухгалтер?
Чи повинен бухгалтер брати участь в інвентаризації?