Главная

Статьи

Аналіз руху грошових коштів за даними звітності: прямий і непрямий метод, особливості складання звіту

 1. особливості прогнозування
 2. Фактичні потоки
 3. Основні коефіцієнти і методи їх оцінки
 4. прямий
 5. непрямий

Всі виробничі підприємства прагнуть налагодити контакти з іншими компаніями, а також приватними особами під час своєї роботи. Вони збільшують коло партнерів шляхом проведення певних розрахунків.

Вони збільшують коло партнерів шляхом проведення певних розрахунків

Грошові кошти, які мають найвищу ліквідністю, дозволяють здійснити виконання всіх зобов'язань. З усіх засобів, які беруть участь в обороті, вони є найважливішими. Саме вони за умови їх наявності в достатніх обсягах здатні забезпечити успішний розвиток і стабільність в компанії, а також ступінь її фінансової незалежності.

Так, запорукою якісного регулювання активів організації є правильний фінансовий аналіз пересування грошових коштів.

Зміст статті

особливості прогнозування

Аналізуючи інформацію про фінанси в компанії, необхідно пройти аналітичну обробку, яка включає в себе: Аналізуючи інформацію про фінанси в компанії, необхідно пройти аналітичну обробку, яка включає в себе:

 • порівняння результатів, які принесла діяльність організації в поточний період, з відомостями в минулих періодах;
 • визначення ступеня впливу окремих факторів на кінцеву ефективність роботи організації;
 • виявлення недоліків і будь-яких збоїв в діяльності компанії, а також нереалізованих можливостей і розкриття додаткових резервів.

Результати аналітичної роботи необхідні для того, щоб обґрунтувати і прийняти деякі рішення для оптимізації роботи організації і поліпшення її роботи шляхом усунення виявлених проблем. Добре поставлений облік і правильна аналітична оцінка досягаються за допомогою об'єктивного сприйняття фінансового становища фірми і її подальших перспектив.

Аналіз фінансових потоків включає в себе визначення ступеня їх оборотності, розгляд структури, а також прогнозування майбутньої ситуації. Крім цього, необхідно скласти платіжний бюджет організації. Саме тому важливо вміти правильно розділяти грошові потоки.

Фактичні потоки

Здійснивши фактичні виплати і отримавши грошові кошти від своїх контрагентів, можна проаналізувати фактичний рух потоків за певний період Здійснивши фактичні виплати і отримавши грошові кошти від своїх контрагентів, можна проаналізувати фактичний рух потоків за певний період. План-факт дозволяє виявляти деякі відхилення в роботі.

Важливо відзначити, що в такій ситуації у менеджменту є всі можливості для проведення найбільш оперативного і достовірного аналізу, що дозволить керівникові прийняти оперативне управлінське рішення для коригування руху і розподілу грошових потоків, керуючись висновком аналізу.

Аналіз руху грошових коштів допоможе інвесторам і кредиторам визначити фінансове становище організації, тобто чи зможе вона справно розплачуватися з усіма фінансовими зобов'язаннями. А керівник компанії, в свою чергу, успішно спланує виробничу, фінансову та інвестиційну політику.

Отже, результати аналізу пересування і розподілу грошових потоків в організації включають в себе наступну інформацію:

 • джерела, які постачають гроші в компанію, і в якому обсязі;
 • на що відбувається витрачання грошових коштів;
 • здатність компанії перевищити рівень і коштів над тими, які необхідно виплатити;
 • здатність фірми розплатитися за всіма фінансовими зобов'язаннями;
 • чи вистачає отриманого прибутку для успішного розвитку підприємства;
 • причини виникає різниці між прибутком і вільними коштами;
 • здатність організації вкласти власні кошти в розвиток іншого підприємства.

Під час обґрунтування висновків, які показав аналіз грошових коштів компанії, важливо приділити особливу увагу на наступні аспекти.

Під час припливу грошових ресурсів:

 • не збільшився приплив грошей шляхом виникнення короткострокових зобов'язань, які неминуче призведуть до їх майбутнього відтоку;
 • не збільшилася чи кількість акціонерного капіталу шляхом додаткової емісії;
 • не відбулася чи продаж майна компанії;
 • чи не відбулося зменшення готових товарів на складі.

Під час відпливу грошових коштів:

 • знизилися чи показники рентабельності, а також оборотності активів;
 • виросли чи сумарні показники по статям витрат і запасів;
 • зменшилася чи оборотність активів;
 • збільшився чи обсяг продажів і чи відбувся ріст виробництва, а, отже, зросли чи постійні і перемененние витрати.

На загальний грошовий потік впливають такі чинники:

 • зміна виручки, отриманої від реалізації і повного збуту продукції;
 • рентабельність активів в підприємстві;
 • розмір відсотків, які виплачуються за борговими зобов'язаннями.

Основні коефіцієнти і методи їх оцінки

Найчастіше в економіці користуються кількома методами для оцінки коефіцієнтів: прямий, непрямий Найчастіше в економіці користуються кількома методами для оцінки коефіцієнтів: прямий, непрямий. Прямий метод базується на даних про кількість та обсяг грошових коштів, які надходять за певний часовий проміжок, а також про прибуток і понесених витратах.

Іншими словами, можна сказати, що здійснюється обчислення всіх надходжень в результаті здійснення операційної діяльності, надання послуг та реалізації товарів, отриманих авансових платежів, а також різної прибутку. Крім того, враховується обчислення з вибуття, тобто витрат на виплату надходять рахунків, банківської заборгованості і повернення позик .

Інший, непрямий метод, використовується при аналізі пересування грошових коштів з урахуванням інформації, що міститься у фінансовому результаті за встановлений раніше період. Він полягає в тому, що ідентифікується не тільки регулярність, а й різні обсяги фінансових потоків, і кінцевий результат. Дані методи рекомендується застосовувати в сукупності, оскільки саме так можна добитися найбільш точного результату.

прямий

Даний метод має на увазі проведення розрахунків в залежності від обсягу прибутку і виду діяльності організації. Так, діяльність, що розділяє грошові потоки, підрозділяється на:

 • поточну, або як її ще називають операційну, яка визначає розмір отриманої від продажу товарів виручки, засобів від взятих кредитів та авансів;
 • інвестиційну, тобто ту, яка фіксує динаміку надходження фінансів і контролює реалізацію різних фондів, придбання нематеріальних активів;
 • фінансову, тобто ту, яка спрямована на придбання будь-яких сторонніх позик, виплату кредитних заборгованостей, оплату дивідендів та інвестування.

Таким чином, прямий аналіз ґрунтується на базових фінансових показниках, які відображаються в четвертій звітній формі. Він дозволяти контролювати дані показники і оцінювати платоспроможність організації.

непрямий

При цьому аналізі розраховуються показники, які характеризують розмір чистого економічного потоку, а також їх взаємозв'язок з виручкою При цьому аналізі розраховуються показники, які характеризують розмір чистого економічного потоку, а також їх взаємозв'язок з виручкою. Непрямий метод грунтується на проведенні перерахунку в уже зробленому аналізі. При цьому коригуванню підлягає обсяг чистого прибутку.

Даний аналіз можна використовувати, коли необхідно оцінити інвестиційні та фінансові потоки. У вищеописаному випадку застосовується тільки прямий аналіз.

Якщо сума грошових активів не відповідає обсягу фінансового результату, то можна зробити висновок про відповідному принципі нарахування прибутку, при якому відстежити динаміку грошових коштів можна тільки з використанням касового апарату.

Крім того, певні доходи і витрати формуються, не впливаючи на підсумковий розмір прибутку і загальну фінансову структуру.

Непрямий аналіз використовується для проведення необхідних коригувань, які пов'язані з:

 • періодичними відмінностями в способі відображення доходів і витрат під час припливу і відтоку грошових коштів;
 • діями, що не впливають на проведення розрахунків чистого прибутку, однак викликають зміни в динаміці грошових ресурсів;
 • діями, які впливають на здійснення розрахунків прибутку, проте не змінюють обсяг фінансів.

Непрямий метод базується на аналізі динаміки грошових коштів при розрахунку чистого прибутку. При цьому її розмір представляється в звітній формі номер два. Далі відбувається коригування сум, які не впливають на рух фінансових потоків, тобто підвищується або зменшується прибуток.

Щоб систематизувати отримані дані, для обороту активних рахунків введено знак «мінус», а при його зменшенні - «плюс». І навпаки, пасивний оборот відзначають знаком «плюс», а при його зниженні - «мінус».

Як проводиться аналіз руху грошових коштів керівником? Дивіться в даному відео.

Як проводиться аналіз руху грошових коштів керівником?