Главная

Статьи

Державне регулювання зайнятості населення :: Склад і структура трудового потенціалу :: Прикладна економіка

  1. Інші статті ...

Ключовий елемент державного регулювання ринку праці, визначальна умова зайнятості населення - створення робочих місць. Політика зайнятості, рівень її активності визначаються динамікою створення робочих місць. Основним лімітом на ринку праці є нестача робочих місць, а не відсутність кваліфікованої робочої сили. Більш того, навчання і перенавчання робочої сили ефективно тільки в тому випадку, якщо є відповідні здобутої спеціальності та кваліфікації вільні робочі місця. Динаміка чисельності безробітних, зареєстрованих в органах з праці, зайнятості та соціального захисту, і потреби в працівниках, заявленої організаціями в органи по праці, зайнятості та соціального представлена ​​на малюнку 7.

Динаміка чисельності безробітних, зареєстрованих в органах з праці, зайнятості та соціального захисту, і потреби в працівниках, заявленої організаціями в органи по праці, зайнятості та соціального представлена ​​на малюнку 7

Мал. 7 Динаміка чисельності безробітних, зареєстрованих в органах з праці, зайнятості та соціального захисту, і потреби в працівниках, заявленої організаціями в органи по праці, зайнятості та соціального захисту (на кінець року; осіб) [4, с.215]

Система державного регулювання на макрорівні включає в себе взаємопов'язані підсистеми законодавчого, перспективного і оперативного регулювання.

Законодавча підсистема забезпечує формування відповідної правової основи характеру відносин працівника і роботодавця, а також їх відносин з державними органами та органами самоврядування різних рівнів, визначає форми, методи і засоби регулювання даних відносин.

Державне регулювання зайнятості населення передбачає:

· Надання допомоги в працевлаштуванні і матеріальну підтримку незайнятого населення;

· Професійну підготовку та перепідготовку незайнятого населення, вдосконалення системи професійної орієнтації;

· Бронювання (квотування) і створення робочих місць на діючих підприємствах і в організаціях для працевлаштування громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці (інвалідів, молоді, жінок та ін.) З частковою компенсацією витрат на ці цілі з коштів державного фонду сприяння зайнятості;

· Розвиток інформаційно-довідкової мережі, що забезпечує облік попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці.

Найбільш важливою умовою дієвого регулювання ринку праці є проведення ефективної політики зайнятості. Відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП) та нормативними актами про зайнятість населення при здійсненні державної політики зайнятості необхідно керуватися такими принципами:

· Забезпечення рівних можливостей усім громадянам країни в реалізації права на працю і вільний вибір зайнятості;

· Сприяння продуктивній зайнятості. Суспільно прийнятною роботою може вважатися лише та, яка відповідає двом вимогам: приносить дохід, що забезпечує умови життя, гідні людини; є економічно доцільною і продуктивної;

· Добровільність праці, відповідно до якої зайнятість заснована на вільному волевиявленні громадян;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Інші статті ...

Ринок праці його характерні риси, функції та інфраструктура
У зв'язку з сучасним етапом розвитку економіки змінилися погляди на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Це говорить про реальне зростання ролі людського фактора в умовах науково-технічного розвитку, так як вид ...

Діяльність організації соціального захисту як фактор забезпечення економічної безпеки населення регіону (на прикладі Управління Соціального захисту населення Артемівської міської округу)
Проблеми управління в сфері захисту громадян, суспільства в цілому особливо загострюються на стадії становлення ринкових відносин, коли найбільш яскраво проявляються, з одного боку, ключові ознаки ринкової економіки (множинність форм з ...