Главная

Статьи

Форми і методи державного управління. Уряд покликаний забезпечити охорону існуючого суспільного ладу, захист зовнішніх інтересів

сторінка 2

Уряд покликаний забезпечити охорону існуючого суспільного ладу, захист зовнішніх інтересів держави, здійснення економічних, соціальних та інших функцій в сфері державного управління. Уряд призначає на вищі військові і цивільні посади, у його веденні знаходиться адміністративний апарат.

Найбільш значимі рішення, що породжують юридичні наслідки і відповідальність за їхнє виконання, уряд видає у формі підзаконних актів. Крім власне регламентарной влади уряд може мати право на видання актів делегованого законодавства. Уряди більшості країн мають право законодавчої ініціативи і можуть справляти вирішальний вплив на законодавчий процес.

За проведений курс і здійснювану управлінську діяльність уряд несе, як правило. Солідарну політичну відповідальність.

Виконавча влада на місцях здійснюється за допомогою або призначуваних центром місцевих органів виконавчої влади (місцевої адміністрації), або виборних органів місцевого самоврядування. Зазвичай керівництво місцевими справами доручається призначається представнику центральної влади - губернатору, префекта, Якима. Він очолює апарат місцевого управління, який складає частину апарату державного управління. У разі, коли управління реалізується виборними органами, вони мають певну самостійність по відношенню до центральних органів виконавчої влади. Система місцевого самоврядування, або муніципальна система, містить як виборні органи самоврядування, так і адміністративні служби, що знаходяться в їхньому віданні. Ці служби утворюють комунальну, або муніципальну адміністрацію, утримання якої забезпечується за рахунок місцевого бюджету.

Виконавча влада в Казахстані є відносно самостійну гілку єдиної державної влади, тісно взаємодіє із законодавчою і судовою її гілками. Вона зовні представлена ​​системою органів державного управління, до яких відносяться: уряд РК, міністерства, державні комітети і відомства республіки, місцеві виконавчі органи, адміністрація державних установ і підприємств.

Органи виконавчої влади розробляють основні напрямки соціально-економічної політики держави, її обороноздатності, безпеки, забезпечення громадського порядку і організують їх здійснення; організують управління державною власністю; виробляють заходи з проведення зовнішньої політики і виконують інші функції, покладені законодавством республіки.

Органи виконавчої влади здійснюють діяльність, яка за своїм змістом є виконавчої і розпорядчої. Відповідно до законодавства вони мають державно-владними повноваженнями, в тому числі по виданню нормативних актів і їх реалізації. В цілому ці органи наділені широкими повноваженнями самостійного правотворчості, правозастосування і правоохорони. Підзаконні діяльності органів виконавчої влади - найважливіший момент в їх правове становище

Центральні органи виконавчої влади є органами спеціальної компетенції і поряд з урядом включаються в структуру органів виконавчої влади. До них ми відносимо галузеві та міжгалузеві (функціональні) органи. Їх структура за пропозицією прем'єр-міністра визначається Президентом РК.

В даний час в Казахстані організаційно-правовими формами центральних органів виконавчої влади є:

1. міністерство РК;

2. державний комітет РК;

3. комітет, головне управління, комісія, агентство республіки та іншої республіканський орган державного управління, що не входить до складу уряду;

4. комітет, департамент, агентство, а також інший орган державного управління при міністерстві, державному комітеті республіки. Вони узагальнено називаються відомством.

Такі центральні державні органи як Комітет державної безпеки РК не входять в систему центральних виконавчих органів республіки. Вони безпосередньо підпорядковані і підзвітні Президенту Республіки Казахстан.

Всі центральні органи виконавчої влади за винятком зазначених вище, знаходяться у віданні уряду. Воно керує діяльність міністерств, державних комітетів, інших центральних та місцевих виконавчих органів.

Місцеві виконавчі органи - місцева адміністрація, як органи державного управління на місцях здійснюють керівництво у всіх сферах життя суспільства.

Відповідно до Закону "Про місцеві представницьких і виконавчих органах в Республіці Казахстан" від 10 грудня 1993 року з змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента РК, має силу Закону, 2 травня 1995 року, систему органів виконавчої влади на місцях становлять: акім, управління, відділи, комісії та інші підрозділи і служби. Як вже говорилося, місцеві виконавчі органи входять в єдину систему виконавчих органів Республіки Казахстан.

Місцевий виконавчий орган очолює акім відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що є представником Президента і уряду Республіки (п.3 ст. 87 Конституції РК). Число заступників акима, система відділів. Управлінь та інших підрозділів визначаються відповідно до схеми управління областю, районом, містом, яка затверджується відповідним масліхатів за поданням акима. Яким місцевої адміністрації і його заступники. А також керівники відділів. Управлінь та інших служб адміністрації не можуть бути депутатами масліхатів будь-якого рівня.

Акім областей, міст республіканського значення призначаються на посаду Президентом Республіки Казахстан за поданням Прем'єр-міністра. Акім інших адміністративно-територіальних одиниць призначаються вищестоящими по відношенню до них Акімов. (П.4 ст. 87 Конституції РК).

У своїй діяльності акім підконтрольні і підзвітні вищестоящим акімам і Президенту.

Таким чином, в державному управлінні проявляється позитивна, організуюча і творча діяльність органів виконавчої влади по керівництву економікою, фінансами, культурою, наукою, освітою, охороною здоров'я, охороною громадського порядку.

Державне управління організовує і згуртовує людей, здійснюючи загальне і галузеве управління, втілене відповідно в діяльності органів виконавчої влади загальної компетенції (Уряду РК, акіматів і т.д.) і діяльності органів галузевого управління (міністерств, відомств і т.д.).

Глава 2. Поняття і сутність методів державного

управління

В останні роки в Казахстані різко впав інтерес до управління в його широкому значенні, чи стосується це державного управління в цілому або галузей і сфер, управління виробництвом, апарату управління. Особливо критично сприймається ідея державного управління як протистоїть нібито нової ролі держави в умовах формування ринкової економіки. [4] Але відбувається зміна функцій управління і методів державного регулювання і воно є, безумовно, корисним. Жодна держава не відмовляється про важелів управління та регулювання, справа в їх вмілому використанні. [5]

Для державного управління та регулювання характерні в сучасних умовах такі методи:

а) загальнормативний регулювання на відміну від індивідуально-розпорядчого та регулювання минулих років. Управління на основі та на виконання закону приходить на зміну командному та оперативному впливу;

б) застосування способів офіційного визнання господарюючих та інших суб'єктів;

в) введення ліцензування суб'єктів та їх діяльності;

г) визначення порядку здійснення видів господарської діяльності;

д) оподаткування;

е) введення стандартизації продукції, робіт і послуг;

ж) підтримка і стимулювання підприємництва;

з) здійснення наглядових функцій.

В адміністративному, фінансовому законодавстві закріплюють правові режими здійснення цих та подібних їм функцій.

1 [2] 3 4

сторінка 2   Уряд покликаний забезпечити охорону існуючого суспільного ладу, захист зовнішніх інтересів держави, здійснення економічних, соціальних та інших функцій в сфері державного управління скачати реферат