Главная

Статьи

Науково-дослідний інститут теорії та практики державного управління

 1. Особисті сторінки працівників НДІ
 2. Основні напрямки наукових досліджень НДІ ТПГУ
 3. Контактна інформація

Директор НДІ ТПГУ, доктор юридичних наук, професор - Князєв Станіслав Никифорович .

Особисті сторінки працівників НДІ


Науково-дослідний інститут теорії та практики державного управління (далі - НДІ ТПГУ) є структурним підрозділом Академії управління без права юридичної особи, що здійснює наукову, інноваційну, інформаційно-аналітичну, консультаційну та іншу діяльність у сферах державного управління, державної кадрової політики, ідеологічної роботи, інформаційних освітніх технологій, неперервної професійної освіти.

Діяльність НДІ ТПГУ спрямована на виконання завдань Академії управління в рамках законодавства Республіки Білорусь, доручень Президента Республіки Білорусь, Адміністрації Президента Республіки Білорусь, керівництва Академії управління. НДІ ТПГУ в своїй діяльності керується Конституцією Республіки Білорусь, рішеннями Глави держави, Статутом Академії управління, затвердженим Указом Президента Республіки Білорусь від 2 червня 2009 р № 275 «Про деякі заходи щодо вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері управління», а також іншими нормативно-правовими актами.

НДІ ТПГУ бере активну участь у виконанні науково-дослідних робіт (НДР) в рамках завдань державних програм, а також Грантів Білоруського фонду фундаментальних досліджень.

За підсумками оцінки результатів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Академії управління (в тому числі НДІ ТПГУ) отримано свідоцтво про акредитацію наукової організації від 27.12.2017 № 190, видане Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь.


Основні завдання та функції НДІ ТПГУ

Основні завдання НДІ ТПГУ:

 • здійснення наукової і інноваційної діяльності в сферах державного управління, державної кадрової політики, державної ідеології і державної служби;
 • надання консультаційних послуг з питань державного управління, державної кадрової політики, державної ідеології за заявками державних органів і інших організацій;
 • розвиток міжнародного співробітництва з закордонними науковими, громадськими та іншими організаціями;
 • інші завдання в межах компетенції, визначеної законодавством.

Основні функції НДІ ТПГУ:

 • виконання наукових досліджень і розробок загальнодержавного, галузевого призначення, спрямованих на науково-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента Республіки Білорусь в сферах, визначених у підпункті 13.1 пункту 13 цього Положення;
 • підготовка за результатами наукових досліджень аналітичних матеріалів і методичних рекомендацій щодо розвитку системи державного управління, державної кадрової політики, державної ідеології і державної служби;
 • участь в реалізації державної кадрової політики в частині науково-методичного забезпечення формування кадрового потенціалу державного та місцевого управління;
 • участь в розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів з питань державної кадрової політики, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування керівних кадрів;
 • участь у підготовці підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних та довідкових матеріалів Академії управління;
 • підготовка до публікації монографій, брошур, аналітичних та інформаційно-аналітичних доповідей та інших матеріалів за результатами наукових досліджень НДІ ТПГУ;
 • узагальнення та експертний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, результатів наукових досліджень з метою їх впровадження в практику державного управління, процес навчання управлінських кадрів;
 • участь в підготовці наукових працівників вищої кваліфікації в сфері управління;
 • виконання робіт і надання консультативних послуг державним органам, іншим організаціям або фізичним особам, в тому числі на платній основі відповідно до чинного законодавства;
 • організація проведення наукових конференцій та семінарів;
 • встановлення і розвиток творчих зв'язків з науковими та іншими організаціями в Республіці Білорусь та за кордоном;
 • реалізація Політики Академії управління в області якості, вимог стандартів системи менеджменту якості в межах своїх повноважень, в тому числі по процесу «Науково-дослідна та інноваційна діяльність» в якості виконавця процесу.
  Основні напрямки наукових досліджень НДІ ТПГУ

  З метою науково-технічного забезпечення діяльності Адміністрації Президента Республіки Білорусь НДІ ТПГУ щорічно проводить тематичні дослідження.

  Науково-дослідні роботи (НДР)

   Співробітники НДІ теорії та практики державного управління

  Контактна інформація

  Адреса: 220007, Мінськ, вул. Московська, 17
  Телефон: (+375 17) 229-51-20
  e-mail: [email protected]
  Контактна особа: Борд Інна Наумівна