Главная

Статьи

Органи державного управління

 1. Поняття органів державного управління поняття органів державно го управління, незважаючи на свою...

Поняття органів державного управління

поняття органів державно го управління, незважаючи на свою значимість, не закріплені в Конституції Російської Федерації. Дана обставина, безумовно, негативно позначається на якості виконання державних функції з управління країною. Визначення «органу державного управління» закріплюється в деяких підзаконних актах, маючи при цьому лише непряме відображення.

визначення 1

Органи державного управління - це одна з різновидів органів влади держави, що відрізняються областю їх дії і специфічністю здійснюваних ними функцій і завдань.

Перш за все, слід підкреслити, що органи управління, будучи видом державних органів, мають їх основними рисами. Саме тому, слід визначити, що являє собою сам державний орган. Так, він характеризується як організованого колективу, який утворює окрему частину апарату держави, наділену своєї компетенції.

Основні риси державних органів:

Основні риси державних органів:

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

 • є частиною державного апарату;
 • виступають в якості організації, тобто осередки нікого колективу;
 • політичні організації;
 • виконують функції і завдання від імені всієї держави;
 • мають державно-владні повноваження;
 • мають своєї компетенції, структурою і територіальним масштабом діяльності ;
 • несуть перед державою відповідальність за виконувану або невиконуюча діяльність;
 • утворюються в тому порядку, який передбачений законом.

зауваження 1

Варто зазначити, що поняття «орган держави» і «орган державного управління» збігаються, але друге є більш широким.

Всі загальні риси, що відносяться до державних органів, поширюються і на органи державного управління, які, поряд із зазначеними, мають також свої специфічні особливості.

Ознаки органів державного управління

Як вже було зазначено, органи державного управління мають, як і всі державні органи, свою компетенцію, структуру і територію, на яку вони поширюють свою діяльність. Але при цьому органи управління мають свої ознаки, що володіють якоюсь специфікою, і які відрізняють їх від інших органів держави. Визначення таких ознак відбувається в залежності від своєрідності завдань, які стоять перед виконавчою владою, і методів, за допомогою яких ці завдання здійснюються. Так, до ознак органів державно Управління ставляться такі:

 • здійснення специфічної в змісті і методах діяльності - державного управління;
 • відносяться до виконавчої влади;
 • утворюються на основі чинного законодавства;
 • їх діяльність будується на чіткій відповідності до закону, а також на виконанні закону з використанням при цьому різних юридичних засобів, що мають нормотворчий і оперативно-виконавчий (юрисдикційний) характер;
 • органи державного управління здійснюють свою діяльність в межах, які надані їм відповідно до державно-владними повноваженнями, а також з метою забезпечення керівництва різними об'єктами (господарськими, адміністративними, політичними, культурними, соціальними і т.д.).

Органи державного управління включають в себе більшість лінійних і функціональних підрозділів органів виконавчої влади, які здійснюють виконавчі та розпорядчі функції в залежності від предметів ведення та обсягу компетенції. При цьому вони не мають функцій, пов'язаних з державною політикою і нормотворчеством. Існує часткове виключення у випадках, коли територіальні органи державного управління можуть отримати частину повноважень федеральних органів виконавчої влади з умовою призначення посадової особи.