Главная

Статьи

Розділ IX. Державний і муніципальний фінансовий контроль

 1. Глава 26. Основи державного і муніципального фінансового контролю
 2. Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
 3. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
 4. Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Міністерством фінансів Російської Федерації
 5. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками, розпорядниками бюджетних коштів
 6. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації...
 7. Стаття 271. Підготовка звіту про виконання бюджету
 8. Стаття 272. Розгляд звіту про виконання бюджету представницьким органом
 9. Стаття 273. Відхилення звіту про виконання бюджету
 10. Глава 27. Підготовка, розгляд та затвердження звіту про виконання федерального бюджету
 11. Стаття 275. Подання звіту про виконання федерального бюджету в Державну Думу
 12. Стаття 276. Документи та матеріали, що подаються в Державну Думу одночасно із звітом про виконання...
 13. Стаття 277. Проведення зовнішньої перевірки звіту про виконання федерального бюджету
 14. Стаття 278. Висновок Рахункової палати Російської Федерації
 15. Стаття 279. Розгляд звіту про виконання федерального бюджету Державною Думою
 16. Стаття 280. Наслідки виявлення фактів недостовірності і неповноти відомостей, що містяться у висновках...

«<Попередня. | ЗМІСТ | Слід. »»

Глава 26. Основи державного і муніципального фінансового контролю

Стаття 265. Форми фінансового контролю, здійснюваного законодавчими (представницькими) органами, представницькими органами місцевого самоврядування

1. Законодавчі (представницькі) органи, представницькі органи місцевого самоврядування здійснюють наступні форми фінансового контролю:

попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань;
поточний контроль - у ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп законодавчих (представницьких) органів, представницьких органів місцевого самоврядування в ході парламентських слухань та в зв'язку з депутатськими запитами;
наступний контроль - в ході розгляду і затвердження звітів про виконання бюджетів.

2. Контроль законодавчих (представницьких) органів, представницьких органів місцевого самоврядування передбачає право відповідних законодавчих (представницьких) органів, представницьких органів місцевого самоврядування на:

отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідних супровідних матеріалів при затвердженні бюджету;
отримання від органів, які виконують бюджети, оперативної інформації про їх виконання;
твердження (незатвердження) звіту про виконання бюджету;
створення власних контрольних органів (Рахункова палата Російської Федерації, контрольні палати, інші органи законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування) для проведення зовнішнього аудиту бюджетів;
винесення оцінки діяльності органів, які виконують бюджети.

3. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати всю інформацію, необхідну для здійснення парламентського контролю, законодавчим (представницьким) органам, представницьким органам місцевого самоврядування в межах їх компетенції з бюджетних питань, встановленої Конституцією Російської Федерації, справжнім Кодексом, іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.

Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування

1. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, головні розпорядники, розпорядники бюджетних коштів.

2. Форми і порядок здійснення фінансового контролю органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування встановлюються цим Кодексом, іншими актами бюджетного законодавства та нормативно-правовими актами Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування.

Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством

Федеральне казначейство здійснює попередній і поточний контроль за веденням операцій з бюджетними коштами головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, кредитних організацій, інших учасників бюджетного процесу по виконуваним бюджетам і бюджетам державних позабюджетних фондів, взаємодіє з іншими федеральними органами виконавчої влади в процесі здійснення зазначеного контролю і координує їх роботу.

Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Міністерством фінансів Російської Федерації

1. Міністерство фінансів Російської Федерації здійснює внутрішній контроль за використанням бюджетних коштів головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

2. У встановлених цим Кодексом випадках Міністерство фінансів Російської Федерації здійснює фінансовий контроль за виконанням бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів.

3. Міністерство фінансів Російської Федерації організовує фінансовий контроль і перевірки юридичних осіб - одержувачів гарантій Уряду Російської Федерації, бюджетних кредитів, бюджетних позичок та бюджетних інвестицій.

Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками, розпорядниками бюджетних коштів

1. Головні розпорядники, розпорядники бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів у частині забезпечення цільового використання та своєчасного повернення бюджетних коштів, а також подання звітності та внесення плати за користування бюджетними коштами.

2. Головні розпорядники бюджетних коштів проводять перевірки підвідомчих державних і муніципальних підприємств, бюджетних установ.

Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень

1. При самостійному виконанні бюджетів фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, кредитних організацій, інших учасників бюджетного процесу.

2. У разі передачі виконання бюджету органам Федерального казначейства фінансові органи здійснюють фінансовий контроль за дотриманням головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів умов виділення, розподілу, отримання, цільового використання і повернення бюджетних кредитів, бюджетних позичок, бюджетних інвестицій, державних і муніципальних гарантій.

Стаття 271. Підготовка звіту про виконання бюджету

1. Звіт про виконання бюджету готує орган, який виконує бюджет, на підставі звітів головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

2. При розгляді звіту про виконання бюджету в органі виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або орган місцевого самоврядування може бути призначена внутрішня перевірка зазначеного звіту.

3. Внутрішня перевірка звіту про виконання бюджету здійснюється органами Міністерства фінансів Російської Федерації відповідно до укладених угод між органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування і Міністерством фінансів Російської Федерації.

Стаття 272. Розгляд звіту про виконання бюджету представницьким органом

1. Звіт про виконання бюджету подається до відповідного представницький орган у формі проекту закону (рішення) разом з документами і матеріалами, передбаченими цим Кодексом.

2. Звіт про виконання бюджету повинен бути складений відповідно до тієї ж структурою і бюджетної класифікації, які застосовувалися при затвердженні бюджету.

3. До початку розгляду звіту про виконання бюджету представницьким органом проводиться зовнішня перевірка зазначеного звіту.

4. Зовнішня перевірка звіту про виконання бюджету здійснюється відповідними контрольними органами представницьких органів.

5. Представницький орган приймає рішення щодо звіту про ібюджета після отримання результатів перевірки зазначеного звіту, проведеної відповідними контрольними органами.

Представницький орган має право звернутися до органів прокуратури Російської Федерації для перевірки обставин невідповідності виконання бюджету прийнятому закону (рішенню) про бюджет в разі перевищення прав, наданих органу, виконуючому бюджет, цим Кодексом та законом (рішенням) про бюджет, по скороченню витрат, переміщенню асигнувань і блокування витрат і залучення до відповідальності винних посадових осіб.

Стаття 273. Відхилення звіту про виконання бюджету

1. Якщо в ході перевірки бюджету виявлено невідповідність виконання бюджету з прийнятим законом (рішенням) про бюджет в разі, якщо не вводився режим скорочення і блокування витрат, відповідний представницький орган має право прийняти рішення про відхилення звіту про виконання бюджету.

2. Якщо звіт про виконання бюджету відхиляється представницьким органом за обставинами, викладеними в пункті 1 цієї статті, то зазначений орган має право звернутися в прокуратуру Російської Федерації для перевірки обставин порушення бюджетного законодавства та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

3. Відповідно до законодавства суб'єкта Російської Федерації і статутом муніципального освіти законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування має право порушити процедуру висловлення недовіри відповідному органу виконавчої влади та його посадових осіб, відкликання виборних посадових осіб суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування , залучення до інших форм відповідальності виконавчого органу або його посадових осіб.

Глава 27. Підготовка, розгляд та затвердження звіту про виконання федерального бюджету

Стаття 274. Підготовка звіту про виконання федерального бюджету

1. В кінці кожного фінансового року міністр фінансів видає розпорядження про закриття року та підготовці звіту про виконання федерального бюджету в цілому і бюджету кожного державного позабюджетного фонду окремо.

2. На підставі розпорядження міністра фінансів всі отримувачі бюджетних коштів готують річні звіти по доходах і видатках.

3. У звітах бюджетних установ в обов'язковому порядку відображаються ступінь виконання завдання з надання державних або муніципальних послуг, дані про доходи, отриманих в результаті надання платних послуг, про використання державного або муніципального майна, закріпленого за ними на праві оперативного управління.

Головні розпорядники бюджетних коштів зводять і узагальнюють звіти підвідомчих їм бюджетних установ.

4. Одержувачі бюджетних коштів, наданих у формі субвенцій, бюджетних кредитів та бюджетних позичок, готують звіти за видатками зазначених бюджетних коштів. Міністерство фінансів Російської Федерації як головний розпорядник бюджетних коштів із зазначених видатків готує зведений звіт про витрати федерального бюджету, здійснених шляхом надання субвенцій, бюджетних кредитів та бюджетних позичок.

5. Міністерство фінансів Російської Федерації або інший уповноважений орган виконавчої влади спільно з Міністерством державного майна Російської Федерації готує зведений звіт про витрачання коштів федерального бюджету, вкладених у статутні (складеному) капітали юридичних осіб, і про доходи, отриманих від таких вкладень.

6. Державні замовники готують зведений звіт про використання коштів федерального бюджету, виділених їм за державними замовленнями.

7. Федеральні казенні підприємства готують річні та бухгалтерські звіти і направляють їх головним розпорядникам бюджетних коштів.

Стаття 275. Подання звіту про виконання федерального бюджету в Державну Думу

1. Щорічно не пізніше 1 червня поточного року Уряд Російської Федерації представляє в Державну Думу і Рахункову палату Російської Федерації звіт про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік у формі федерального закону.

2. Одночасно із звітом про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік до Державної Думи вносяться звіти про виконання бюджетів федеральних цільових бюджетних фондів.

3. Звіт про виконання федерального бюджету повинен бути складений відповідно до структури і бюджетною класифікацією, які застосовувалися при затвердженні федерального закону про федеральний бюджет на звітний рік.

Стаття 276. Документи та матеріали, що подаються в Державну Думу одночасно із звітом про виконання федерального бюджету

Звіт про виконання федерального бюджету подається до Державної Думи одночасно з наступними документами і матеріалами:

звітом про витрачання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України та резервного фонду Президента Російської Федерації;
звітом Міністерства фінансів Російської Федерації та інших уповноважених органів про надання та погашення бюджетних позик, бюджетних кредитів;
звітом Міністерства фінансів Російської Федерації та інших уповноважених органів про надані державні гарантії;
звітом про внутрішні і зовнішні запозичення Російської Федерації за видами запозичень;
звітом про доходи, отриманих від використання державного майна;
зведеними звітами про виконання планових завдань з надання державних і муніципальних послуг;
зведеними звітними кошторисами доходів і видатків бюджетних установ по головних розпорядниках бюджетних коштів;
реєстром федеральної державної власності на перший і останній день звітного фінансового року;
звітом про стан зовнішнього і внутрішнього боргу Російської Федерації на перший і останній день звітного фінансового року;
звітом Федерального казначейства про розглянутих справах і накладених стягнення за порушення бюджетного законодавства.

Стаття 277. Проведення зовнішньої перевірки звіту про виконання федерального бюджету

Рахункова палата Російської Федерації проводить перевірку звіту про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік і готує висновок щодо звіту Уряду Російської Федерації про виконання федерального бюджету протягом 4,5 місяця після подання Кабінетом Міністрів України зазначеного звіту до Державної Думи, використовуючи матеріали і результати проведених перевірок .

Стаття 278. Висновок Рахункової палати Російської Федерації

Висновок Рахункової палати Російської Федерації щодо звіту Уряду Російської Федерації про виконання федерального бюджету включає:

висновок по кожному розділу і підрозділу функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації і по кожному головному розпоряднику коштів федерального бюджету із зазначенням виявлених сум нецільового використання бюджетних коштів, керівників органів державної влади або одержувачів бюджетних коштів, які прийняли рішення про нецільове використання бюджетних коштів, і посадових осіб Федерального казначейства, які допустили здійснення таких платежів;
висновок по кожному розділу і підрозділу функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації і по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів, за якими виявлено витрачання коштів федерального бюджету понад затверджені бюджетних асигнувань або понад бюджетного розпису, із зазначенням керівників органів державної влади або одержувачів бюджетних коштів, які взяли зазначені рішення , і посадових осіб Федерального казначейства, які допустили здійснення таких платежів;
висновок по кожному виявленому випадку фінансування витрат, не передбачених федеральним законом про федеральний бюджет або бюджетним розписом, із зазначенням керівників органів державної влади або одержувачів бюджетних коштів, які взяли зазначені рішення, і посадових осіб Федерального казначейства, які допустили здійснення таких платежів;
аналіз надання та погашення бюджетних кредитів і бюджетних позичок, укладення за виявленими фактами надання бюджетних кредитів та бюджетних позичок з порушенням вимог цього Кодексу;
аналіз надання зобов'язань за державними гарантіями та їх виконання, укладення за виявленими фактами надання державних гарантій з порушенням вимог цього Кодексу, розслідування кожного випадку виконання зобов'язань, забезпечених державною гарантією, за рахунок бюджетних коштів;
аналіз надання бюджетних інвестицій, аналіз укладених договорів з точки зору забезпечення державних інтересів, укладення за виявленими фактами надання бюджетних інвестицій з порушенням вимог цього Кодексу;
аналіз виконання планових завдань з надання державних послуг і дотримання нормативів фінансових витрат на надання державних послуг;
інші матеріали, визначені постановами Державної Думи або Ради Федерації.

Стаття 279. Розгляд звіту про виконання федерального бюджету Державною Думою

1. Державна Дума розглядає звіт про виконання федерального бюджету протягом 1,5 місяця після отримання висновку Рахункової палати Російської Федерації.

2. При розгляді звіту про виконання федерального бюджету Державна Дума заслуховує:

доповідь керівника Федерального казначейства про виконання федерального бюджету; рального казначейства про виконання федерального бюджету;
доповідь міністра фінансів про виконання федерального бюджету;
доповідь Генерального прокурора Російської Федерації про дотримання законності в області бюджетного законодавства;
висновок Голови Рахункової палати Російської Федерації.

За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Голова Конституційного Суду Російської Федерації, Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Голова Верховного Суду Російської Федерації можуть виступити або представити доповіді з аналізом розглянутих протягом звітного фінансового року справ, пов'язаних з бюджетними суперечками і порушеннями бюджетного законодавства .

3. За підсумками розгляду звіту про виконання федерального бюджету та висновки Рахункової палати Російської Федерації Державна Дума приймає одне з таких рішень:

про затвердження звіту про виконання федерального бюджету;
про відхилення звіту про виконання федерального бюджету.

Стаття 280. Наслідки виявлення фактів недостовірності і неповноти відомостей, що містяться у висновках та інших документах, що подаються в Державну Думу для розгляду звіту про виконання федерального бюджету

1. Керівники та аудитори Рахункової палати Російської Федерації в разі встановлення фактів недостовірності і неповноти відомостей, що містяться у висновках, звільняються від займаних посад відповідно до рішення Державної Думи або Ради Федерації, що призначили конкретна посадова особа, з дотриманням вимог статті 29 Федерального закону «Про Рахунковій палаті Російської Федерації ».

2. Інші посадові особи, зазначені у цьому Кодексі, несуть відповідальність за недостовірність і неповноту відомостей, що містяться у висновках і документах, які подаються до Державної Думи для прийняття рішення щодо звіту про виконання федерального бюджету, відповідно до законодавства Російської Федерації.

«<Попередня. | ЗМІСТ | Слід. »»


Новости