Главная

Статьи

Читати курсова з банківської справи: "Особливості страхування майна фізичних осіб"

(Назад)   (Завантажити роботу)   Функція читання служить для ознайомлення з роботою (Назад) (Завантажити роботу)

Функція "читання" служить для ознайомлення з роботою. Розмітка, таблиці і картинки документа можуть відображатися невірно або не в повному обсязі!

Зміст Введення 2 Глава 1. Страхування майна фізичних осіб як різновид майнового страхування 41.1 Поняття, класифікація майнового страхування 41.2 Принципи страхування майна фізичних осіб 61.3 Організаційна структура страхування майна фізичних осіб 8Глава 2. Страхування квартир в ВАТ Росгосстрах 132.1 Характеристика ВАТ Росгосстрах 132.2 Суб'єкти, об'єкти страхування 152.3 Страхові ризики і термін страхування 182,4 Страхова сума і премія 202.5 Права і обов'язки сторін 312.6 Страхові виплати 33Заключеніе 36Спісок чи ратури 381.Гражданскій Кодекс РФ: за станом на 20 листопада 2009 року. - Новосибірськ: Сибірське унив. вид-во, 2009. - 541с. 382.Закон №4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації від 27 листопада 1992 року 383.Правіла добровільного страхування будівель, квартир, домашнього та іншого майна, цивільної відповідальності власників майна (єдині) ВАТ" Росгосстрах "№169 від 15.10. 2007 р 384.Временная інструкція про порядок укладання договорів страхування від імені ТОВ "Росгострах - Столиця" від 12 березня 2007 р 385.Учебнік по страховому продукту Росгосстрах КВАРТИРА "Актив" 386.Ахвледіані Ю.Т. Страхування: Підручник для студентів - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 387.Ахвледіані Ю.Т. Імущес ничих страхування: Учеб. посібник для вузів / Під ред. С.Л. Єфімова-2-е изд., перераб. і доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002-286с. 388.Страхованіе: Учеб. О.М. . Базанов, Л.В. Белінська, П.А. Власов, під ред. Чернової - М: ТК Велбі, Видавництво проспект, 2007 389.Водолазькій В. Автострахування в питаннях і відповідях - Ростов Н / Д: "Фенікс", 2005 -192с. (серія "Бібліотечка автомобіліста") 3810.Гріщенко Н.Б. Основи страхової діяльності: Учеб. Посібник - М: Фінанси і статистика, 2006 3811.Галаганов В.П. Страхова справа: підручник для студ. середовищ. проф. навч. закладів / В.П. Галаганів - 2е вид., Перераб. і доп. - М: Видавничий центр "Академія", 2006-272с. 3812.Гвозденко А.А. Основи страхування: Підручник - 2е вид. перераб. і доп. - М: Фінанси і статистика, 2004-320с .: ІЛ 3813.Гінзбург А.І. Страхованіе.2е вид. - СПб: Пітер, 2006-208с: ІЛ (серія "Короткий курс") 3814.Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхування: Навчальний посібник для вузів - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004-462с. 3915.Маренков Н.Л., Косаренко М.М. Страхова справа для студентів вузів. Серія "Шпаргалки", Ростов Н / Д: Фенікс, 2004-256с. 3916.Нікуліна М.М. Страхування. Теорія і практіка6 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (080105) "Фінанси і кредит", (080109) "Бух. Облік, аналіз і аудит" /Н.Н. Нікуліна, С.В. Березина-2е вид., Перераб. і доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 3917.Страховое справа: Учеб. для поч. проф. Освіти / Л.А. Орланюк - Малицька, Л.О. Алексєєв, В.В. Аленічев. Під ред. Л.А. Орланюк-Малицької. - М: Изд. центр "Академія", 2003 3918.Страхованіе: Учеб. посібник / під ред. проф.В.І. Рябікина - М: Економіст, 2006 3919.Сербіновскій Б.Ю. Страхова справа: Учеб. посібник для вузів / Б.Ю. Сербиновского, В.Н.

Новости