Главная

Статьи

Порядок застосування міграційної карти

1. Іноземному громадянину при в'їзді на територію Республіки Білорусь необхідно отримати міграційну карту.

2. Міграційна карта видається іноземному громадянину безкоштовно в разі проходження:

повітряним, морським, річковим транспортом - членами екіпажів повітряних, морських, річкових суден; залізничним транспортом - членами поїзних бригад; автомобільним транспортом загального користування (автобусами) - водіями; іншими механічними транспортними засобами або пішим порядком - посадовими особами відповідних компетентних органів.

3. У виняткових випадках отримання та заповнення міграційної карти іноземним громадянином, які в'їжджають на територію Республіки Білорусь, здійснюється безпосередньо в залах прибуття аеропортів, на залізничних вокзалах, станціях, автодорожніх пунктах пропуску до початку прикордонного контролю.

4. Заповнену міграційну карту іноземець пред'являє в пункті пропуску через державний кордон Республіки Білорусь посадовій особі прикордонних військ Республіки Білорусь, який перевіряє заповнення обох частин міграційної карти, відповідність відомостей, що містяться в них відомостей, що містяться в його візі і документі для виїзду за кордон, проставляє в обидві частини відмітки про в'їзд, вилучає заповнену частину «а» міграційної картис проставленими відмітками про в'їзд, а частина «Б» - повертає іноземному громадянину. Частина «Б» міграційної карти зберігається у іноземного громадянина протягом усього періоду його перебування на території Республіки Білорусь і здається посадовій особі прикордонних військ Республіки Білорусь при виїзді.

5. Для реєстрації за місцем фактичного проживання в Республіці Білорусь іноземний громадянин пред'являє до органу реєстрації разом з документами, необхідними для реєстрації, частина «Б» міграційної карти з відміткою про в'їзд в Республіку Білорусь. На підставі поданих документів відповідний орган реєстрації проставляє в частині «Б» міграційної карти відмітку про реєстрацію іноземного громадянина за місцем його фактичного проживання.

6. Перебування в Республіці Білорусь без міграційної карти тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. Республіка Білорусь.

7. При виїзді з Республіки Білорусь іноземний громадянин зобов'язаний здати частину «Б» міграційної карти або її дублікат при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон Республіки Білорусь посадовій особі прикордонних військ.

8. У разі втрати або псування міграційної карти в період перебування на території Республіки Білорусь іноземний громадянин протягом трьох робочих днів заявляє про це в територіальний орган відповідного компетентного органу за місцем перебування або реєстрації , Який протягом трьох робочих днів видає йому дублікат міграційної карти з проставленням відмітки про реєстрацію, відповідного запису «Дублікат» в графі «Службові позначки».

Порядок заповнення міграційної карти

1. Частини «А» і «Б» міграційної карти заповнюються іноземним громадянином чорнилом в російській або латинської транслітерації на підставі паспорта або іншого документа, що його замінює, призначеного для виїзду за кордон (далі - документ для виїзду за кордон), розбірливо, друкованими літерами , без помарок і виправлень, в строго відведених розділах і графах.

Допускається заповнення міграційної карти з іноземним громадянином, який не може самостійно заповнити міграційну карту, іншою особою. При цьому обидві частини міграційної карти підписуються особою, її заповнив, або іноземним громадянином, за якого заповнюється міграційна карта. Якщо іноземний громадянин, за якого заповнена міграційна карта, не може її підписати в силу малолітнього віку, хвороби або інвалідності, обидві частини міграційної карти підписуються особою, її заповнили.

2. В обидві частини міграційної карти вносяться такі відомості:

прізвище ім'я по батькові);

дата народження (число, місяць, рік) - заповнюється у форматі «ДД ММ РРРР», наприклад «02 04 1996»;

пол - закреслюється квадрат, який відповідає підлозі іноземного громадянина;

громадянство - вказується громадянство іноземного громадянина на підставі документа для виїзду за кордон;

3. Обидві частини міграційної карти підписуються іноземним громадянином з зазначенням дати заповнення та особисто пред'являються посадовій особі прикордонних військ Республіки Білорусь.

мета візиту - підкреслюється мета перебування іноземного громадянина на території Республіки Білорусь;

номер візи - вказується номер візи Республіки Білорусь, на підставі якої іноземний громадянин прибув до Республіки Білорусь. Для громадян держав, що мають безвізовий режим в'їзду в Республіку Білорусь, в цій графі ставиться прочерк;

відомості про запрошує стороні (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я (по батькові) фізичної особи) - вказується повне найменування сторони, що запрошує, населений пункт;

термін перебування - вказується дата в'їзду на територію Республіки Білорусь і передбачувана дата виїзду з території Республіки Білорусь.

документ, що засвідчує особу - вказується серія і номер документа для виїзду за кордон іноземного громадянина;

1