Главная

Статьи

Перевезення небезпечних вантажів - загальні відомості

Перевезення небезпечних вантажів через обов'язкового забезпечення безпеки людей і навколишнього середовища, підпадають особливими правилами Перевезення небезпечних вантажів через обов'язкового забезпечення безпеки людей і навколишнього середовища, підпадають особливими правилами. Небезпечні вантажі і матеріали повинні бути розбиті по відповідним класифікаційними групами, а рухома одиниця, призначена для таких перевезень, повинна отримати допуск для здійснення таких перевезень. Крім сказаного, для перевезення конкретних небезпечних вантажів і матеріалів, повинні бути підібрані відповідна упаковка і позначення (маркування). Перевезення небезпечних вантажів залізницею займають близько 10% (спостерігається тенденція до їх збільшення) від загального обсягу залізничних вантажних перевезень. Сторонами, що беруть участь в таких перевезеннях, є як перевізники, так і організаційні структури, що відрізняються від залізничних перевізників. Всі згадані вище боку, організують перевезення небезпечних вантажів, підкоряються вимогам, що випливають з правових приписів, що регулюють сферу перевезення небезпечних вантажів. Керівництво вищезазначених суб'єктів господарювання (сторін) консультується у радників з безпеки таких перевезень
Сучасні небезпечні вантажі перевозяться всіма видами транспорту: залізничним, автомобільним, водним (річковим, канальним і морським) та авіаційним. Найчастіше в таких перевезеннях використовується як Мультимодальний, так і інтермодальний транспорт.
Розбіжності в національних спеціальних приписах, що регламентують перевезення небезпечних вантажів, зумовили прийняття рішень по цій сфері на міжнародному рівні.
У сфері транспорту небезпечних вантажів і матеріалів поворотним моментом стали приписи ADR (Європейська угода про перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, укладену в Женеві 30 вересня 1957 року з наступними змінами і доповненнями).
Іншим правовим актом, що стосуються небезпечних вантажів, стали приписи про перевезення небезпечних вантажів, що є додатком 2 до міжнародної угоди про міжнародне вантажне сполучення (СМГС) і видані організацією співробітництва залізниць ( ОСЗ ).
Перевезення, які здійснюються в міжнародному залізничному сполученні, регламентуються конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ).
Додаток А до вищеназваної конвенції містить в собі єдині приписи до договору про міжнародні вантажних залізничних перевезень - ЦІМ.
У додатку ж I до ЦІМ міститься регламент з міжнародного провезення небезпечних вантажів залізницею - РІД.
Крім усього іншого в РІД дається визначення класів небезпечних вантажів і матеріалів, даються вимоги до упаковок, вимоги щодо завантаження й переміщенню небезпечних вантажів і матеріалів. Завдяки РІД, був введений інститут радників-консультантів з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.