Главная

Статьи

Положення про порядок формування тарифів на перевезення вантажів

(Текст документа за станом на січень 2010 року. Архів) оновлення

документи на NewsBY.org

<<<< зміст >>>>

Зареєстровано в НРПА РБ 16 квітня 2001 N 8/5530


Відповідно до Закону Республіки Білорусь від 10 травня 1999 р N 255-З "Про ціноутворення" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 37, 2/30) та Указом Президента Республіки Білорусь від 19 травня 1999 р N 285 "Про деякі заходи щодо стабілізації цін (тарифів) в Республіці Білорусь" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 40, 1/371; N 89, 1/781; 2000 р N 37, 1 / 1163; N 95, 1/1662; N 107, 1/1765) Міністерство економіки Республіки Білорусь і Міністерство транспорту і комунікацій Республіки Білорусь постановляють:

1. Затвердити Положення про порядок формування тарифів на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в Республіці Білорусь.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 2 серпня 1999 р N 142-Ц "Про затвердження Методичних вказівок щодо формування тарифів на послуги автомобільного транспорту в Республіці Білорусь" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 69, 8/789).

3. Це Положення набирає чинності з дня офіційного опублікування.


Перший заступник Міністра економіки -

голова Комітету цін при

Міністерстві економіки

Республіки Білорусь В.К.АДАШКЕВІЧ


Міністр транспорту і комунікацій

Республіки Білорусь А.В.ЛУКАШОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь та Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь 12.04.2001 N 74/8

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ І

ПАСАЖИРІВ автомобільним транспортом

В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ


Глава 1. Загальні положення


1. Положення про порядок формування тарифів на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в Республіці Білорусь розроблено відповідно до Закону Республіки Білорусь від 10 травня 1999 р N 255-З "Про ціноутворення" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 37, 2/30) та Указом Президента Республіки Білорусь від 19 травня 1999 р N 285 "Про деякі заходи щодо стабілізації цін (тарифів) в Республіці Білорусь" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 40, 1 / 371; N 89, 1/781; 2000 р N 37, 1/1163; N 95, 1/1662; N 107, 1/1765).

2. Це Положення встановлює єдиний порядок формування тарифів на внутрішньореспубліканські перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом і є обов'язковим для всіх юридичних осіб та індивідуальних підприємців, що здійснюють перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в Республіці Білорусь (далі - перевізники) незалежно від форми власності та відомчої належності , за винятком юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування і провідних облік в книзі доходів і рас одов організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, а також індивідуальних підприємців, які сплачують єдиний податок з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб або які застосовують спрощену систему оподаткування.

3. У цьому Положенні використовуються наступні значення окремих термінів:

один тонно-кілометр (1 x ткм) - одиниця виміру транспортної роботи, відповідна перевезення однієї тонни вантажу по автомобільній дорозі на відстань в один кілометр;

один пасажиро-кілометр (1 пасс.-км) - одиниця виміру транспортної роботи, відповідна перевезення одного пасажира по автомобільній дорозі на відстань в один кілометр;

один платний кілометр (1 пл.км) - одиниця виміру транспортної роботи, відповідна перевезення пасажирів в легковому автомобілі-таксі по автомобільній дорозі на відстань в один кілометр;

одна відправка / їздку (1 їздку) - одиниця виміру транспортної роботи, відповідна одній поїздці автомобіля з вантажем між двома кінцевими пунктами, на яких були зроблені навантаження і розвантаження, по автомобільній дорозі;

один автомобіле-день (1 авт.-день) - одиниця виміру транспортної роботи, що відповідає одному дню роботи автомобіля;

одна зміна (1 зміна) - одиниця виміру транспортної роботи, відповідна тривалості роботи автомобіля 8 годин на день.


Глава 2. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ


4. Регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу міським транспортом загального користування, на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом у приміському сполученні здійснюється обласними (Мінським міським) виконавчими комітетами (за погодженням з Міністерством економіки Республіки Білорусь).

Регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом у міжміському сполученні здійснюється Міністерством економіки Республіки Білорусь.

5. Тарифи на перевезення вантажів, замовні перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Республіці Білорусь (далі - тарифи) формуються перевізником.

6. Тарифи формуються відповідно до Положення про порядок формування і застосування цін і тарифів, затверджених постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 22 квітня 1999 р N 43 "Про затвердження Положення про порядок формування і застосування цін і тарифів" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 39, 8/316; N 53, 8/488; N 58, 8/607; N 74, 8/865; 2000 р N 10, 8/1541; N 50, 8 / 3467; N 96, 8/4209), на основі планової собівартості за статтями витрат, всіх видів встановлених податків і неподаткових платежів відповідно до податкового та бюджетного закон одательством, прибутку, необхідного для відтворення, що визначається з урахуванням якості послуг і кон'юнктури ринку, а також особливостей, що встановлюються цим Положенням.

7. Тарифи встановлюються перевізником за групами рухомого складу в залежності від вантажопідйомності, місткості (довжини) автобусів або по конкретним типам і маркам автотранспортних засобів, а також від системи оплати за транспортну роботу за наступні показники:

одну тонну;

одну відправку (поїздку);

один тонно-кілометр;

один автомобіле-день (зміну) роботи;

один годину знаходження рухомого складу у замовника;

один кілометр пробігу;

інші показники виміру транспортної роботи.

Для визначення тарифу на необхідну підприємству одиницю виміру розраховані витрати діляться на відповідний обсяг транспортної роботи.

При застосуванні відрядної системи оплати за перевезення вантажів автомобільним транспортом тарифи розраховуються на встановлений перевізником показник вимірювання транспортної роботи.

При застосуванні погодинної системи оплати за перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом (замовні перевезення) тарифи розраховуються на дві одиниці виміру транспортної роботи: на 1 годину використання і 1 км пробігу рухомого складу. При обслуговуванні замовника зі сформованими пробігами за час обслуговування допускається використовувати тарифи, розраховані на один автомобіле-день (зміну) або один автомобіле-годину перебування автомобіля у замовника.

8. Розраховані тарифи затверджуються керівником автотранспортного підприємства (індивідуальним підприємцем), поміщаються в рекомендовану форму прейскуранта згідно з додатком 1 та зберігаються на паперових носіях. Надання послуг на території Республіки Білорусь всім замовникам незалежно від форми власності здійснюється за затвердженими перевізником тарифів.

9. Перевізник має право надавати клієнту знижку від встановленого їм тарифу з урахуванням обсягів перевезень, термінів оплати, сезонності перевезень і в інших випадках, обумовлених договором.

У цьому випадку тарифи на перевезення підлягають узгодженню з замовником в протоколах узгодження цін згідно з додатком 2, договорах на надання послуг.

Тарифи можуть бути змінені протягом терміну дії договору за погодженням перевізника із замовником.

10. Тарифи на перевезення вантажів і пасажирів встановлюються в білоруських рублях, якщо право на інше не встановлено чинним законодавством.

11. Виключений. - Постанова Мінекономіки, Мінтрансу від 15.09.2004 N 212/37.


Глава 3. СКЛАД ВИТРАТ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ


12. Для розрахунку планової собівартості одиниці транспортної роботи (1 x ткм, 1 пасс.-км, 1 км, 1 годину, 1 пл.км, 1 т та інші) складається планова калькуляція за відповідними статтями витрат.

13. При формуванні тарифів на перевезення вантажів в планову собівартість включаються витрати, безпосередньо пов'язані з перевезеннями.

Тарифи на додаткові роботи і послуги, пов'язані з перевезеннями (експедирування, вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання вантажу, зважування вантажу, перевезення багажу, надання в користування контейнерів, причепів, інші аналогічні роботи і послуги), формуються перевізником або іншими організаціями - виробниками зазначених послуг .

Витрати на оплату за проїзд по платних дорогах, мостах, переправах, оплату екологічних, місцевих та інших встановлених відповідно до законодавства зборів, а також витрати на відрядження водіїв і супроводжуючих його осіб в тарифи на перевезення вантажів і тарифи на додаткові роботи і послуги не включаються. Зазначені витрати додатково відшкодовуються замовниками чи іншою стороною відповідно до договору у випадках, коли перевізник несе вказані витрати за дорученням замовника.

Загальна сума плати за перевезення вантажу визначається як сума плати перевізника за перевезення вантажу та за додаткові роботи і послуги, пов'язані з їх перевезенням.

14. Витрати, пов'язані з перевізної діяльністю, включаються в собівартість відповідно до Основних положень по складу витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), затвердженими Міністерством економіки Республіки Білорусь 26 січня 1998 р N 19-12 / 397, Міністерством фінансів Республіки Білорусі 30 січня 1998 р N 3, Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусі 30 січня 1998 р N 01-21 / 8 і Міністерством праці Республіки Білорусі 30 січня 1998 р N 03-02-07 / 300 (Бюлетень нормативно-правової інформації, 1998 г., N 5; N 9; Національний реї тр правових актів Республіки Білорусь, 1999 г., N 39, 8/314; 2000 р N 82, 8/3896), і Особливостями складу витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) в організаціях, що здійснюють транспортну діяльність, затвердженими постановою Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 4 квітня 2007 р N 18 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2007 р N 118, 8/16338).

15. При калькулюванні собівартості перевезень вантажів і пасажирів витрати групуються за такими статтями:

заробітна плата персоналу з організації та здійснення перевезень (заробітна плата ремонтних і допоміжних робітників може включатися до статті "ремонт і технічне обслуговування рухомого складу", заробітна плата керівників, фахівців і службовців може включатися до статті "загальногосподарські (накладні) витрати");

відрахування на бюджетні та позабюджетні фонди від коштів на оплату праці;

паливо;

мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

ремонт автомобільних шин;

ремонт і технічне обслуговування рухомого складу;

амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

загальногосподарські (накладні) витрати;

податки та обов'язкові платежі, що включаються в собівартість.

16. Заробітна плата персоналу з організації та здійснення перевезень визначається відповідно до чинних на підприємстві положеннями про оплату праці, структурою і штатним розписом адміністративно-управлінського персоналу. Заробітна плата персоналу з організації та здійснення перевезень включає в себе заробітну плату водіїв, ремонтних і допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців.

До складу заробітної плати включаються виплати за відрядними розцінками, тарифними ставками і посадовими окладами, виплати компенсуючого та стимулюючого характеру, доплати і надбавки, а також резерв нарахувань до оплати трудових відпусток, компенсація за невикористану відпустку та інші види заробітної плати.

16.1. Для цілей планування заробітна плата водіїв визначається виходячи з тарифної ставки першого розряду, яка діє на підприємстві, тарифного коефіцієнта водіїв в залежності від вантажопідйомності автомобіля, габаритної довжини автобуса, робочого об'єму двигуна легкового автомобіля, прийнятого відповідно до Інструкції про порядок застосування Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь, затвердженої постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 20 вересня 2002 N 123 (Національний реєст правових актів Республіки Білорусь, 2002 г., N 140, 8/8828), з урахуванням премії за виробничі результати роботи і спеціальних видів премій (за економію матеріальних ресурсів і автомобільного палива, збільшення пробігу автомобільних шин та інших), доплат і надбавок до заробітної платі водія (за інтенсивність праці, за роботу у вечірній і нічний час, з особливими умовами праці, на повністю амортизованих рухомому складі, за керівництво бригадою (ланкою), за класність, за стаж роботи, за виконання особливо важливої ​​роботи та інших), на оплату чередних відпусток, компенсація за невикористану відпустку і інше.

16.2. Заробітна плата ремонтних і допоміжних робітників визначається виходячи з норм витрат на заробітну плату ремонтних і допоміжних робітників на 1000 км пробігу відповідно до норм витрат на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту Республіки Білорусь, затвердженими постановою Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 1 листопада 2002 N 35 "Про затвердження норм часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом і норм витрат на технічне обслуговування і ремонт підщепі ного складу автомобільного транспорту Республіки Білорусь "(Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2002 г., N 139, 8/8827), годинної тарифної ставки першого розряду, яка діє в організації, з урахуванням коефіцієнтів коригування норм витрат в залежності від типу рухомого складу і проходження капітального ремонту.

Заробітна плата ремонтних і допоміжних робітників також може визначатися на основі норм, затверджених керівником підприємства, але не вище вищеназваних норм.

16.3. Витрати по заробітній платі керівників, фахівців і службовців, що включаються в тарифи на перевезення, визначаються виходячи з питомої ваги загальної суми заробітної плати керівників, фахівців і службовців від заробітної плати водіїв. У разі, якщо перевізники здійснюють тільки перевезення вантажів (пасажирів), питома вага заробітної плати керівників, фахівців і службовців визначається як відношення суми заробітної плати керівників, фахівців і службовців до заробітної плати водіїв за період (місяць, квартал), що передує розрахунковому.

При здійсненні перевізниками та іншої (крім перевезення) підприємницької діяльності питома вага заробітної плати керівників, фахівців і службовців визначається відповідно до облікової політики, прийнятої в організації, або наступним порядком:

визначається питома вага виручки від перевезення вантажів (пасажирів) в загальній сумі виручки за суб'єктами підприємницької діяльності за період, що передує розрахунковому;

визначається сума заробітної плати керівників, фахівців і службовців, що відноситься на перевезення, множенням питомої ваги виручки від перевезення вантажів (пасажирів) в загальній сумі виручки за суб'єктами підприємницької діяльності на суму заробітної плати керівників, фахівців і службовців в цілому по суб'єкту підприємницької діяльності;

визначається коефіцієнт заробітної плати керівників, фахівців і службовців, що припадає на один рубль заробітної плати водіїв, діленням суми заробітної плати керівників, фахівців і службовців, що відноситься на перевезення, на суму заробітної плати водіїв за той же період.

17. Відрахування в бюджетні і позабюджетні фонди від коштів на оплату праці визначаються за нормами, встановленими податковим та бюджетним законодавством.

18. Витрати на паливо визначаються виходячи з лінійних норм витрати автомобільного палива (бензин, дизельне паливо, стиснений і зріджений газ) на 100 км пробігу і додаткової витрати на 100 тонно-кілометрів або на кожну їздку з вантажем, на годину роботи спеціального обладнання у відповідності з нормами витрати палива і мастильних матеріалів на автомобілі і тракторну техніку Республіки Білорусь, затвердженими Міністерством транспорту і комунікацій Республіки Білорусь 23 жовтня 1996 р з урахуванням коефіцієнтів коригування лінійних норм ра ходу палива в залежності від дорожніх і кліматичних умов, роботи в різних режимах і інших, затверджених керівником підприємства.

19. Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали визначаються виходячи з норм їх витрати у відсотках від витрат на автомобільне паливо відповідно до норм витрат на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту Республіки Білорусь, затвердженими постановою Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 1 листопада 2002 N 35.

Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали також можуть визначатися на основі норм, затверджених керівником підприємства, але не вище вищеназваних норм.

20. Витрати на ремонт і відновлення автомобільних шин визначаються виходячи із загального пробігу автомобіля (автобуса, причепа, напівпричепа), норми зносу шин відповідної модифікації на 1000 км пробігу, кількості коліс автомобіля (автобуса, причепа, напівпричепа) відповідно до Правил експлуатації автомобільних шин , затвердженими постановою Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 21 грудня 2000 р N 52 "Про затвердження Правил експлуатації автомобільних шин" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь сь, 2001 г., N 27, 8/5171), з урахуванням коефіцієнтів коригування норм пробігу, що враховують умови експлуатації рухомого складу.

21. Матеріальні витрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти рухомого складу визначаються виходячи з норм витрат на запасні частини, вузли, агрегати та матеріали для технічного обслуговування і ремонту рухомого складу на 1000 км пробігу, прийнятих відповідно до норм витрат на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту Республіки Білорусь, затвердженими постановою Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 1 листопада 2002 N 35.

Витрати на технічне обслуговування і ремонт також можуть визначатися на основі норм, затверджених керівником підприємства, але не вище вищеназваних норм.

22. Амортизаційні відрахування основних засобів і нематеріальних активів визначаються відповідно до Інструкції про порядок нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, затвердженої постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь, Міністерства фінансів Республіки Білорусь, Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь та Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 23 листопада 2001 N 187/110/96/18 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2001 г., N 118, 8/7522; 2004 р N 77, 8/10971), і часу му республіканському класифікатора амортизованих основних засобів і нормативних строків їх служби, затвердженим постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 21 листопада 2001 N 186 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2001 г., N 114, 8/7489).

23. Загальногосподарські (накладні) витрати без урахування податків, що включаються в собівартість, і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу, включеного до загального фонду оплати праці, визначаються у відсотках від заробітної плати водіїв або персоналу з організації та здійснення перевезень в залежності від виду перевезень в розмірі, затвердженому керівником підприємства на місяць (квартал, рік).

24. Включення до складу собівартості витрат на матеріальні ресурси (паливо, шини та інші) здійснюється відповідно до облікової політики, затвердженої наказом керівника підприємства, з використанням одного з наступних методів оцінки запасів:

за середньозваженими цінами;

за обліковими цінами з урахуванням відхилень від їх фактичної вартості;

за цінами останнього придбання (метод ЛІФО).

25. Включення до складу собівартості витрат на матеріальні ресурси здійснюється без податку на додану вартість, сплаченого при їх придбанні, за винятком випадків, передбачених законодавством про податок на додану вартість.

26. Податки і платежі, що включаються в собівартість і сплачуються з виручки відповідно до чинного податкового та бюджетного законодавства, визначаються відповідно до чинних нормативно-правовими актами щодо порядку обчислення і сплати податків, платежів, відрахувань.

27. Прибуток приймається в розмірі, необхідному для відтворення, з урахуванням якості послуг і кон'юнктури ринку.

28. Розрахований тариф без податку на додану вартість збільшується на встановлену ставку податку на додану вартість і застосовується в розрахунках з усіма споживачами транспортних послуг.

29. Податок на додану вартість визначається відповідно до чинного податкового законодавства.


Додаток 1

до Положення про порядок формування

тарифів на перевезення вантажів

і пасажирів автомобільним

транспортом в Республіці Білорусь


Прейскурант на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом _______________________________________________________ (найменування перевізника)
------------------ + ------------------------------- + -------- + ------ ¬ |Марка рухомого | Тариф за | Дата |Пріме-| | складу, + ------- + ------- + - ------ + ------- + введенія|чаніе | | відстань | 1 км | 1 годину | 1 т | | в | | | перевезення, + --- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + действіе| | |грузопод'емность, |з |без|с |без|с |без|с |без| | | | місткість |НДС |НДС|НДС|НДС|НДС|НДС|НДС|НДС| | | + ----------------- + --- + --- + --- + - - + --- + --- + --- + --- + -------- + ------ + | | | перевезення вантажів | | | | Перевезення пасажирів | | | |- -------------------------------------------------- ---------------
Керівник підприємства _______________ _________________ (підпис) (І. Б. Прізвище)

Додаток 2

до Положення про порядок формування

тарифів на перевезення вантажів

і пасажирів автомобільним

транспортом в Республіці Білорусь


ПРОТОКОЛ N _______ узгодження тарифів на послуги автомобільного транспорту між ______________________ і ______________________ (перевізник) (замовник)
---------------- + ---------- + ----------- + ---------- + ---------------- ¬ | Найменування | Марка | Обсяг |Расстояніе|Таріф, рублів за| | послуг |подвіжного| перевезення |перевозкі, + ---- + --- --T ----- + | | складу | (тонн, годину) | км | 1 км|1 час| | + --------------- + ----- ----- + ----------- + ---------- + ---- + ----- + ----- + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + --------------- + ---------- + ----------- + ---------- + ---- + ----- + ----- + | 1. Перевезення | | | | | | | |грузов: | | | | | | | | | | | | | | | |1.1. на | | | | | | | |сдельной оплате| | | | | | | | _______________ | | | | | | | | (вид вантажу) | | | | | | | | _______________ | | | | | | | | | | | | | | | |1.2. на | | | | | | | |повременной | | | | | | | |оплате | | | | | | | | _______________ | | | | | | | | _______________ | | | | | | | + ----- ---------- + ---------- + ----------- + ---------- + ---- + ----- + ----- + | 2. Перевезення | | | | | | | |пассажіров | | | | | | | | _______________ | | | | | | | | _______________ | | | | | | | + -------------- - + ---------- + ----------- + ---------- + ---- + ----- + --- - + | 3. Інші | | | | | | | |услугі | | | | | | | | _______________ | | | | | | | | _______________ | | | | | | | | -------------- - + ---------- + ----------- + ---------- + ---- + ----- + --- ---
Термін дії цього Протоколу з "__" ____________ 200_ р по "__" __________ 200_ р
Від перевізника: від замовника: ________________________________ ___________________________________ (посада) (посада) ________________ _______________ ________________ __________________ (підпис) (І. Б. Прізвище) (підпис) (І. Б. Прізвище)
М.П. М.П. ________________________________ ___________________________________ (дата) (дата)
ПРОТОКОЛ N _______ узгодження тарифів на послуги автомобільного транспорту між ______________________ і ______________________ (перевізник) (замовник)   ---------------- + ---------- + ----------- + ---------- + ---------------- ¬ | Найменування | Марка | Обсяг |Расстояніе|Таріф, рублів за| | послуг |подвіжного| перевезення |перевозкі, + ---- + --- --T ----- + | | складу | (тонн, годину) | км | 1 км|1 час| | + --------------- + ----- ----- + ----------- + ---------- + ---- + ----- + ----- + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + --------------- + ---------- + ----------- + ---------- + ---- + ----- + ----- + | 1 |