Главная

Статьи

Передбачувані правові наслідки виходу Великобританії з ЄС на ринку похідних фінансових інструментів


Міжнародне право і міжнародні організації / International Law and International Organizations

Правильна посилання на цю статтю:

Крігер А.М. - Передбачувані правові наслідки виходу Великобританії з ЄС на ринку похідних фінансових інструментів // Міжнародне право і міжнародні організації / International Law and International Organizations. - 2017. - № 4. - С. 37 - 45. DOI: 10.7256 / 2454-0633.2017.4.23898 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23898Передбачувані правові наслідки виходу Великобританії з ЄС на ринку похідних фінансових інструментів

Крігер Анжеліка Михайлівна
аспірант, Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС Росії
119454, Россия, г. Москва, пр. Вернадського, 76
Kriger Anzhelika Mikhailovna
Post-graduate student, the department of European Law, Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
119454, Russia, Moscow, Prospekt Vernadskogo 76
php?id=23898&id_user=28271> Інші публікації цього автора

Анотація.

Ця стаття присвячена проблемі виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Брексил) і подальшого впливу даної події на економічні та політичні відносини між сторонами. Важливість Брексил розглядається в роботі на прикладі правового регулювання похідних фінансових інструментів, операції з якими є невід'ємною частиною фінансових ринків і складають значний відсоток в ВВП Великобританії. На даний момент доля двосторонніх відносин залишається невизначеною, і глибина негативних наслідків буде залежати від обраного Лондоном і Брюсселем остаточного формату співпраці. В результаті проведеного дослідження автор виявляє чотири найбільш ймовірні моделі побудови відносин, які відрізняються ступенем економічної і політичної інтеграції. У статті використано аналітичний, історичний і порівняльний методи наукового дослідження. Правовий механізм виходу Великобританії з ЄС і його вплив на ринок ПФІ мало вивчені в російській науці. Результати роботи можуть бути застосовані вченими, що спеціалізуються на питаннях Брексил, відносинах Великобританії і ЄС, а також будуть цікаві дослідникам інтеграційних і наднаціональних утворень.
Ключові слова: Великобританія, Європейський союз, деривативи, Брексил, похідні фінансові інструменти, угода, фінансові ринки, Європейське фінансове право, кліринг, Зона вільної торгівлі

DOI:

10.7256 / 2454-0633.2017.4.23898

Дата направлення до редакції:

23-08-2017

Дата рецензування:

24-08-2017

Дата публікації:

16-01-2018

Abstract.

This article is dedicated to the problem of termination of the UK membership in the European Union (Brexit) and its implications on economic and political relations between the parties. The importance of Brexit is viewed in the context of legal regulation of the derivatives, which transactions are the intrinsic part of financial markets, as well as comprise a significant percentage of UK's GDP. Currently, the future of the bilateral relations remains uncertain, and the extent of the negative consequences depends on the final format of cooperation selected by London and Brussels. The author identifies the four most probable models of cooperation with different levels of political and economic integration. The legal mechanism of Brexis along with its impact upon the derivatives market is insufficiently studied in the Russian science. The results of this work can be applies by the scholars specialized on the questions regarding Brexit, relationship between UK and EU, as well as valuable for the researchers of the integration and supranational formations.

Keywords:

European Financial Law, financial markets, agreement, financial derivatives, Brexit, derivatives, European Union, United Kingdom, clearing, European Free Trade Association

Вступ

На референдумі про членство Великобританії у Євросоюзі, який відбувся 23 червня 2016 р 51,89% британців висловилися проти збереження членства в ЄС. Причинами таких результатів голосування стали збільшення розриву в доходах між найбільш і найменш забезпеченими верствами населення (з 2,7 до 3,7 разів) [1] , А також міграційні та фінансові кризи, гостро проявилися Європі в останні роки. Незважаючи на те, що референдум носив дорадчий характер, урядом Великобританії було прийнято рішення про початок процедури виходу зі складу ЄС відповідно до ст. 50 Договору про Європейський Союз.

Великобританія історично вважалася фінансовим центром Європи, і, ставши в 1973 р повноправним державою-членом Європейського економічного співтовариства, лише зміцнила свої позиції. У Лондоні розташовуються біржі (Лондонська фондова біржа, Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів і опціонів), найбільші банки (HSBC Bank, Barclays PLC) і страхові компанії світу (Prudential PLC, Legal & General). При цьому діяльність на фінансових ринках становить в середньому від 5 до 9% ВВП держави. 50% доходів від фінансового сектора припадають на Лондон, проте в Великобританії функціонують і інші великі фінансові центри, такі як Единбург і Лідс [2] .

Згідно з численними дослідженнями, реальні обороти фінансового сектора британської економіки значно вище офіційних даних. Останнє пов'язано з проведенням великої кількості тіньових операцій: так, щомісяця Великобританія залучає інвестиції в розмірі 1 млрд. Фунтів стерлінгів [3] .

Сучасне стану ринку ПФІ в ЄС і Великобританії

Великобританія як член ЄС користується правами, встановленими первинним і вторинним правом ЄС. Норми первинного права закріплюють, а вторинного розвивають чотири фундаментальні свободи ЄС - руху осіб, товарів, послуг і капіталів. У зв'язку з цим необхідно вказати на особливість регулювання фінансового сектора - «паспортний режим», встановлений Директивою № 2004/39 / ЄС «Про ринки фінансових інструментів». Відповідно до нього компанії, засновані в ЄС, має право вільно здійснювати свою діяльність в будь-якому з 28 держав-членів [4] . Касьянов Р.А. детально розкриває даний механізм регулювання ринку фінансових послуг в ЄС: «Директива про ринки фінансових інструментів накладає на держави - члени ЄС обов'язки щодо забезпечення дії« європейського паспорта », який дозволить інвестиційним компаніям (кредитним установам) здійснювати інвестиційну діяльність і (або) надавати інвестиційні (допоміжні ) послуги, а також відкривати філії в рамках всього ЄС, на підставі дозволу, отриманого в країні їх реєстрації. Приймаючі держави - члени ЄС не має права встановлювати будь-які додаткові вимоги » [5] .

Під тиском світової економічної і фінансової кризи 2007-2009 рр. ЄС ініціював масштабну реформу, яка торкнулася як інституційний механізм регулювання фінансового ринку ЄС, так і ряд банків, що діяли на той момент актів європейського фінансового права, в тому числі і Директиву № 2004/39 / ЄС «Про ринки фінансових інструментів» [6] . Паралельно прийняті нові правові акти ЄС у фінансовій сфері, що в певній мірі стало відповідною реакцією на світову економічну і фінансову кризу 2008-2009 рр. «Прийняття нових нормативно-правових актів стало можливим саме завдяки кризі, позначивши перед ЄС необхідність термінових реформ» [7] . Одним з напрямків реформи стала розробка нової правової бази для регулювання ринків похідних фінансових інструментів в ЄС.

Похідний фінансовий інструмент (далі - ПФІ) - це договір, відповідно до якого сторони беруть на себе певні зобов'язання щодо базового активу. Базовими активами можуть виступати акції, боргові зобов'язання, товари споживання або будь-яка інша змінна, простіша за сутністю, ніж ПФИ [8] . Договори характеризуються тим, що його сторони беруть на себе значні фінансові зобов'язання, що пов'язане з ризиками для кожної зі сторін. Якщо ПФИ, які звертаються на біржах, контролюються торговими майданчиками і не становлять значної небезпеки для економіки окремої держави, то укладаються поза біржею договори становлять серйозну загрозу. До такого висновку прийшли багато експертів після аналізу подій світової фінансової кризи 2007-2009 рр., Коли великі американські і європейські компанії (в тому числі AIG і Lehman Brothers) збанкрутували або зазнали великих втрат саме через зловживання позабіржовими ПФИ [9] .

«Група двадцяти» взяла на себе зобов'язання внести зміни в регулювання відносин у сфері ПФИ: держави-учасники зустрічі в Піттсбурзі (2009 г.) пообіцяли до кінця 2012 р ввести обов'язковий кліринг ПФИ, надання інформації про договори торговим репозитарій, а також перевести угоди з ПФІ з позабіржового простору на регульовані майданчики [10] .

В ЄС реалізація реформи була покладена на Єврокомісію, яка в 2010 році почала підготовку проектів нормативно-правових актів у цій галузі [11] . У 2012 р був прийнятий Регламент Європарламенту та Ради ЄС № 648/2012 / ЄС «Про позабіржових похідних фінансових інструментах, центральних контрагентів і торгових репозитариях». Документ вносить істотні зміни в правила укладання угод з ПФІ. Договори повинні проходити обов'язковий кліринг в встановлених Регламентом випадках: якщо сторонами ПФИ є фінансові контрагенти або якщо компанією був перевищений встановлений кліринговий поріг. Інформація про укладені угоди надається торговому репозитарій - органу, акумуляційного відомості про всіх договорах з ПФИ [12] . Директивою № 2014/65 / ЄС «Про ринки фінансових інструментів» і Регламентом № 600/2014 / ЄС «Про ринки фінансових інструментів» встановлено «трейдинговий зобов'язання», відповідно до якого всі угоди з позабіржовим ПФИ повинні укладатися на одному з встановлених видів торгових майданчиків. Нові правила і вимоги до укладання угод з ПФІ вступають в силу в період з 2016 по 2018 рр. Великобританія як член ЄС бере участь в імплементації норм і приведення свого законодавства у відповідність з нововведеннями.

За статистичними даними, 74% європейських позабіржових ПФІ полягає в Великобританії. У світовому масштабі показники Великобританії не менш значні: оборот процентних свопів в державі за станом на 2013 р склав 69% від світових показників [13] . На Лондонській біржі торгуються ПФИ на акції, валютні, товарні та сільськогосподарські ПФИ. Крім того, дві найбільші клірингові організації, засновані в Лондоні, LCH Limited і ICE Clear Europe Limited, надають послуги з клірингу та розрахункового обслуговування для певних договорів з ПФІ в різній валюті, включаючи євро.

Сполучене Королівство справило значний вплив на розробку Регламенту Європарламенту та Ради ЄС № 648/2012 / ЄС «Про позабіржових похідних фінансових інструментах, центральних контрагентів і торгових репозитариях». З моменту початку розробки документа Єврокомісією Великобританія наполягала на збереженні права клірингових установ, надавати послуги в фунтах стерлінгів. Отримавши обіцянку від Єврокомісії про дотримання даної вимоги, Великобританія пішла на поступки і погодилася на обмежену сферу дії регламенту, положення якого поширилися тільки на позабіржові інструменти [14] . Поряд з іншими членами «Групи двадцяти», Великобританія «транслювала» в ЄС зобов'язання Групи щодо введення клірингу ПФИ і надання інформації торговим репозитарій.

Прогнози щодо ринку ПФІ в Великобританії з урахуванням новин про результати референдуму звучали вкрай невтішно: «Франція і Німеччина перетягнуть на себе кліринг ПФИ в євро» [15] . На думку фахівця з євроінтеграції Грехема Бішопа, у Європейського Центрального Банку немає іншого виходу, крім як позбавити Великобританію права здійснювати кліринг ПФИ в євро. Голова Комісії США по товарних ф'ючерсів висловив аналогічну ідею під час свого візиту в Лондон в січні 2017 р Глава Лондонської фондової біржі Ксав'єр Ролет проявив стурбованість щодо можливої ​​втрати Великобританією клірингового бізнесу. На його думку, припинення клірингових зв'язків між ЄС та Великобританією призведе до значних звільнень у фінансовому секторі (до 100 тис. Робочих місць [16] ).

У сфері ПФИ Брексил, ймовірно, вплине на наступні категорії юридичних осіб: фінансових і нефінансових контрагентів, торговельні майданчики, центральних контрагентів і торгових репозитаріїв. Що стосується фінансових і нефінансових компаній, що здійснюють свою діяльність на підставі Регламенту № 648/2012 / ЄС в сфері ПФИ, після виходу Великобританії з ЄС, їх розглядатимуть як «установи з третіх країн».

Крім перерахованого вище, стабільність фінансових ринків може бути порушена такими потенційними негативними наслідками, як поділ ринків, збільшення транзакционной вартості і необхідність адаптації існуючих договорів до змінилося законодавству.

Ймовірні варіанти регулювання відносин між Великою Британією та ЄС в сфері ПФИ

1) Європейська економічна зона

Членами Європейської економічної зони (далі - ЄЕЗ) є держави-члени ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. ЄЕЗ передбачає доступ членів до єдиного ринку ЄС. Великобританія є членом ЄЕЗ з моменту заснування в 1994 р, підписавши Угоду «Про Європейську економічну зону» від 02.05.1992 р [17] Здійснивши вихід з ЄС, Великобританія де-юре залишиться як членом ЄЕЗ, як і єдиного ринку. Однак Прем'єр-міністр Великобританії Т. Мей заявила, що членство в єдиному ринку суперечить концепції Брексил [18] . У той же час багато політиків в Великобританії і ЄС висловлюються за збереження відносин в форматі єдиного ринку.

Членство в ЄЕЗ дозволило б підтримати статус-кво відносин в сфері ПФИ між ЄС і Великобританією, включаючи «паспортний режим», клірингові послуги, біржі і т.д. При цьому ЄЕЗ надасть Сполученому Королівству достатню політичну волю і можливість брати участь в проектах ЄС без шкоди для суверенітету [19] . Даний формат відповідає концепціям збереження «Бізнесу як зазвичай» (Business as usual) і м'якого Брексіта (Soft Brexit).

Даний сценарій видається найменш вірогідним. В першу чергу, тому, що на країни ЄЕЗ автоматично поширюються чотири фундаментальні свободи, які гарантуються ЄС, включно зі свободою пересування. Але саме вона піддавалася найбільш серйозній критиці з боку прихильників виходу з ЄС, які виступали проти зростання числа трудових мігрантів.

2) ЄАВТ

Великобританія може вступити в Європейську асоціацію вільної торгівлі (далі - ЄАВТ) і стати її членом поряд з Норвегією, Швейцарією, Ісландією і Ліхтенштейном. Великобританія стояла біля витоків створення Асоціації в 1960 р і покинула ЄАВТ в 1973 р в зв'язку зі вступом в ЄЕС. ЄАВТ - це економічний, а не політичний союз. Перевагами вступу в ЄАВТ є свобода прийняття рішень і лібералізація торгових відносин.

В даний час ЄАВТ не може стати повноцінною заміною єдиного ринку ЄС, так як передбачає лише торгову інтеграцію з країнами-членами ЄАВТ.

3) Двосторонній договір

Зважаючи на особливий характер відносин між ЄС і Великобританією найбільш вірогідним сценарієм розвитку подій залишається укладення двостороннього договору. В рамках документа, найімовірніше, будуть обговорені такі важливі теми, як свобода пересування і співробітництво в сфері європейського фінансового права. Так як Лондон приваблює дуже багато клієнтів з ЄС, йому вигідно зберегти національний режим для європейських компаній, по крайней мере, в питаннях укладення фінансових угод.

Існує декілька форматів, в яких ЄС готовий співпрацювати з іншими державами. За прикладом відносин між ЄС і Швейцарією сторонами можуть бути розроблені окремі секторальні угоди.

Приклад Норвегії може також бути використаний при вибудовуванні відносин між ЄС і Великобританією. Норвегія двічі (в 1972 і 1994 рр.) Проводила референдум з питання вступу в ЄС, однак ця пропозиція не була підтримана населенням країни. У зв'язку з цим між Норвегією і ЄС були встановлені відносини в рамках ЄЕЗ і на двосторонній основі [20] .

Порівнювати ситуацію з іншими двосторонніми відносинами ЄС, на нашу думку, немає підстав, так як жодна держава не було настільки тісно інтегровано з ЄС, як Великобританія.

Незважаючи на тісну співпрацю континентальної Європи і Великобританії в сфері фінансового регулювання, між сторонами зберігалися суперечності з деяких питань. Одним з них стало наділення Європейського органу з цінних паперів і ринків (далі - ЕОЦБР) правом приймати юридично обов'язкові рішення щодо національних фінансових ринків держав-членів ЄС при наявності серйозної загрози для стабільності фінансових ринків ЄС. Великобританія, побоюючись за збереження свого фінансового ринку, звернулася з позовом про скасування Регламенту № 236/2012 в Суд ЄС. Судовий орган не побачив порушень у тексті регламенту і залишив його без змін [21] .

4) ГАТС

У разі відсутності додаткової угоди між ЄС і Великобританією відносини між державами в сфері фінансового права будуть регулюватися Генеральною угодою про торгівлю послугами (ГАТС) 1995 і Додатком про фінансові послуги, яке застосовується до всіх членів Світової організації торгівлі (СОТ). Основним принципом організації є режим найбільшого сприяння.

После можливий виход Великобритании з ЄС в режімі ГАТС британські компании НЕ зможуть користуватись «паспортного режиму» І, втратять європейськіх КЛІЄНТІВ. За фактом позбавлення британських компаній «паспорта» держави-члени ЄС можуть зажадати від них заснувати філію або отримати авторизацію на ведення діяльності в якості установи, зареєстрованого в третій країні. У зв'язку зі вступом в силу Директиви № 2014/65 / ЄС «Про ринки фінансових інструментів» Великобританія повинна буде вирішити, приводити національне законодавства у відповідність до положень документа. Згідно з нормами нової директиви, британські компанії можуть отримати «європейський паспорт» для надання транскордонних інвестиційних послуг в разі визнання британських норм повністю еквівалентними [22] . Якщо оцінка еквівалентності нічого очікувати зроблена вчасно, то британським компаніям для продовження ведення бізнесу доведеться засновувати філії на території ЄС. Перенесення клірингу ПФИ в континентальну Європу займе тривалий час і буде являти собою дорогу операцію як для компаній, так і для Великобританії і ЄС (законодавчі витрати і реальні збитки) [23] .

Проблема сучасного регулювання клірингу в ЄС полягає в тому, що зарубіжні клірингові установи, визнані еквівалентними, можуть здійснювати діяльність по клірингу ПФИ в євро нарівні з органами, зареєстрованими в ЄС [24] . Відповідність органу встановлюється на підставі рішення про еквівалентність, що видається компетентним органом (ЕОЦБР). При наданні ЕОЦБР рішень про еквівалентність клірингові агентства і торгові репозитарії, зареєстровані у Великобританії, зможуть продовжувати свою діяльність [25] .

Всі варіанти, що розглядаються Великобританією, в залежності від ступеня внесення змін до нинішній стан відносин можна розділити на «м'який» і «жорсткий» Брексил. Останній передбачає не тільки зниження рівня політичних відносин, але і розрив певних економічних зв'язків.

Безумовно, ідея Брексіта не знайшла б підтримки з боку британського населення, якби вона обіцяла виключно негативні наслідки.

Для Великобританії вихід з ЄС, з точки зору ПФИ і фінансових ринків, може привести до економічного зростання, більшої незалежності в сфері прийняття рішень. Крім того, в разі введення європейського податку на фінансові операції британським компаніям не потрібно буде робити відрахування на користь бюджету ЄС [26] .

Однак слід зазначити, що піддані Великобританії, голосуючи проти членства держави в ЄС, не конкретизували, яким чином повинні вибудовуватися майбутні відносини сторін [27] .

Ймовірно, Сполучене Королівство віддасть перевагу зберегти дію європейського законодавства з метою забезпечення однакового правового регулювання фінансових ринків і збереження тісних контактів з європейськими контрагентами за рахунок підписання певного договору. Як заявила Т. Мей, «важливою частиною нового стратегічного партнерства є можливість доступу до єдиного ринку на принципах взаємності за рахунок вичерпного торгового угоди» [28] . Однак результати переговорів будуть повністю залежати від настрою обох сторін і готовності йти на компроміс.

Не виключено, що «мирне розлучення" не відбудеться. Т. Мей в своєму інтерв'ю 17.01.2017 р сказала, що «відсутність угоди з ЄС вигідніше для Великобританії, ніж укладення договору на умовах, що не зручних для держави».

Впевненість британського прем'єр-міністра заснована і на те, що - всупереч прогнозам євроскептиків - ВВП Великобританії продовжує зростати: за січень 2017 р показники зросли на 0,7% [29] .

Висновок

З моменту приєднання до ЄЕС Великобританія стала невід'ємною частиною економіки єдиної Європи. Так, щодня укладаються договори з позабіржовими похідними фінансовими інструментами, британські клірингові компанії беруть активну участь в кліринг інструментів в євро та ін.

Поки неясно, чим завершаться переговори між Лондоном і Брюсселем про «Брексил». Не можна виключати жоден з чотирьох потенційно можливих сценаріїв: вибудовування відносин в рамках Європейської зони вільної торгівлі або Європейської економічної зони, перехід до умов Генеральної угоди про торгівлю послугами, укладення двостороннього договору.

Цілком ймовірно, зниження рівня економічних відносин буде мати як позитивні, так і негативні наслідки для обох сторін. В області ПФИ, найімовірніше, знизиться інтенсивність взаємодії, буде спостерігатися зменшення прибутку.

Бібліографія

1 .

Dhingra S. Salvaging Brexit. The Right Way to Leave the EU // Foreign Affairs. November-December 2016. C. 90-100.

2 .

Tyler G. Financial services: contribution to the UK economy. House of Commons Library. 31/03/2017 [Електронний ресурс] URL: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06193 (дата звернення: 13.07.2017 р).

3 .

[Електронний ресурс] URL: http://uk.reuters.com/article/uk-markets-capital-flows-deutsche-idUKKBN0M61FM20150310 (дата звернення: 13.07.2017 г.)

4 .

Buttigieg CP Governance of Securities Regulation and Supervision: Quo Vadis Europa? // Columbia Journal of European Law. vol. 21. 2015. C. 411-449.

5 .

Касьянов Р.А. Ринки фінансових інструментів в Європейському союзі: правові основи регулювання // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. 2015. № 9. С. 68.

6 .

Касьянов Р.А. Реформа правових основ Європейського союзу в області регулювання ринків фінансових інструментів // Право і управління. XXI століття. 2015. №3 (36). С. 104-108.

7 .

Ліфшиц І.М. Реформа правового регулювання ринку цінних паперів в Європейському союзі // Московський журнал міжнародного права. 2010. № 2 (78). С. 125-141.

8 .

Касьянов Р.А. Загальні тенденції правового регулювання ринку цінних паперів в Європейському союзі // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. 2013. № 4. С. 95.

9 .

Hull JC Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson. 2006. C.1

10 .

Collard K. Advantages of Co-Regulatory OTC Derivatives Regime // Georgetown Journal of International Law. vol. 46. ​​2015. C. 877-913.

11 .

White T. From the Group of Twenty to the Group of Two: The Need for Harmonizing Derivatives Regulation between the Unites States and the EU // Law and Contemporary Problems. № 4. 2015. C. 300-330.

12 .

[Електронний ресурс] URL: https://ec.europa.eu/info/law/derivatives-emir-regulation-eu-no-648-2012/legislative-history_en (дата звернення: 13.07.2017 г.)

13 .

Okonjo J. Assessing the Impact of the Extraterritorial Provisions of the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) on Emerging Economies 'OTC Derivatives Markets: A Doctrine of Proportionality, Perspective Challenges and Unresolved Issues // The Indian Journal of International Economic Law. vol. VII. 2015. C. 1-51.

14 .

Hillman JA, Horlick G. Legal Aspects of Brexit. Implications of the United Kingdom's Decision to Withdraw from the European Union // Institute of International Economic Law, Washington, DC. 2017. С. 230

15 .

[Електронний ресурс] URL: https://www.ft.com/content/6b468094-eea9-11e0-959a-00144feab49a (дата звернення: 13.07.2017 г.)

16 .

[Електронний ресурс] URL: https://www.ft.com/content/6b468094-eea9-11e0-959a-00144feab49a (дата звернення: 13.07.2017 г.)

17 .

[Електронний ресурс] URL: https://www.law360.com/articles/858080/lseg-head-says-brexit-a-threat-to-uk-derivatives-business (дата звернення: 13.07.2017 г.)

18 .

Agreement on the European Economic Area (Main Part), OJ No L 1, 3.1.1994, p.3 [Електронний ресурс] URL: http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId = 448 (дата звернення: 13.07.2017 г.)

19 .

[Електронний ресурс] URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38641208 (дата звернення: 13.07.2017 г.)

20 .

Lehmann M., Zetzsche D. Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations between the EU and the UK // European Business Law Review. Issue 7. C. 999-1027.

21 .

Hillion C. Intergating an Outsider: An EU Perspective on Relations with Norway // European Foreign Affairs Review. 2011. vol. 16. C. 489-520.

22 .

[Електронний ресурс] URL: http://europeanlawblog.eu/2014/01/27/the-legal-limits-to-agencification-in-the-eu-case-c-27012-uk-v-parliament-and- council (дата звернення: 13.07.2017 г.)

23 .

De la Pena F. Gentle Brexit, a Very British Exit: EEA Membership as the Most Favourable Model to Secure Financial Services Passports // European Business and Law Review. 2016. Issue 7. C. 1057-1089.

24 .

[Електронний ресурс] URL: http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-uk-lose-derivatives-clearing-industry-banks-plan-move-france-germany-a7322166.html ( дата звернення: 13.07.2017 г.)

25 .

[Електронний ресурс] URL: https://www.ft.com/content/feade724-d7cd-11e6-944b-e7eb37a6aa8e (дата звернення: 13.07.2017 г.)

26 .

ISDA Brexit Briefings, December 2016 [Електронний ресурс] URL: https://www2.isda.org/functional-areas/legal-and-documentation/uk-brexit/ (дата звернення: 13.07.2017 г.)

27 .

Cortez B. Vogel T. A Financial Tax for Europe? // EC Tax Review. 2011. № 1. С. 27.

28 .

[Електронний ресурс] URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38653681 (дата звернення: 13.07.2017 г.)

29 .

Див. [Електронний ресурс] URL: http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth (дата звернення: 13.07.2017 г.)

References (transliterated)

1 .

Dhingra S. Salvaging Brexit. The Right Way to Leave the EU // Foreign Affairs. November-December 2016. C. 90-100.

2 .

Tyler G. Financial services: contribution to the UK economy. House of Commons Library. 31/03/2017 [Elektronnyi resurs] URL: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06193 (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.).

3 .

[Elektronnyi resurs] URL: http://uk.reuters.com/article/uk-markets-capital-flows-deutsche-idUKKBN0M61FM20150310 (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

4 .

Buttigieg CP Governance of Securities Regulation and Supervision: Quo Vadis Europa? // Columbia Journal of European Law. vol. 21. 2015. C. 411-449.

5 .

Kas'yanov RA Rynki finansovykh instrumentov v Evropeiskom soyuze: pravovye osnovy regulirovaniya // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2015. № 9. S. 68.

6 .

Kas'yanov RA Reforma pravovykh osnov Evropeiskogo soyuza v oblasti regulirovaniya rynkov finansovykh instrumentov // Pravo i upravlenie. XXI vek. 2015. №3 (36). S. 104-108.

7 .

Lifshits IM Reforma pravovogo regulirovaniya rynka tsennykh bumag v Evropeiskom soyuze // Moskovskii zhurnal mezhdunarodnogo prava. 2010. № 2 (78). S. 125-141.

8 .

Kas'yanov RA Obshchie tendentsii pravovogo regulirovaniya rynka tsennykh bumag v Evropeiskom soyuze // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2013. № 4. S. 95.

9 .

Hull JC Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson. 2006. C.1

10 .

Collard K. Advantages of Co-Regulatory OTC Derivatives Regime // Georgetown Journal of International Law. vol. 46. ​​2015. C. 877-913.

11 .

White T. From the Group of Twenty to the Group of Two: The Need for Harmonizing Derivatives Regulation between the Unites States and the EU // Law and Contemporary Problems. № 4. 2015. C. 300-330.

12 .

[Elektronnyi resurs] URL: https://ec.europa.eu/info/law/derivatives-emir-regulation-eu-no-648-2012/legislative-history_en (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

13 .

Okonjo J. Assessing the Impact of the Extraterritorial Provisions of the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) on Emerging Economies 'OTC Derivatives Markets: A Doctrine of Proportionality, Perspective Challenges and Unresolved Issues // The Indian Journal of International Economic Law. vol. VII. 2015. C. 1-51.

14 .

Hillman JA, Horlick G. Legal Aspects of Brexit. Implications of the United Kingdom's Decision to Withdraw from the European Union // Institute of International Economic Law, Washington, DC. 2017. S. 230

15 .

[Elektronnyi resurs] URL: https://www.ft.com/content/6b468094-eea9-11e0-959a-00144feab49a (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

16 .

[Elektronnyi resurs] URL: https://www.ft.com/content/6b468094-eea9-11e0-959a-00144feab49a (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

17 .

[Elektronnyi resurs] URL: https://www.law360.com/articles/858080/lseg-head-says-brexit-a-threat-to-uk-derivatives-business (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

18 .

Agreement on the European Economic Area (Main Part), OJ No L 1, 3.1.1994, p.3 [Elektronnyi resurs] URL: http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId = 448 (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

19 .

[Elektronnyi resurs] URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38641208 (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

20 .

Lehmann M., Zetzsche D. Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations between the EU and the UK // European Business Law Review. Issue 7. C. 999-1027.

21 .

Hillion C. Intergating an Outsider: An EU Perspective on Relations with Norway // European Foreign Affairs Review. 2011. vol. 16. C. 489-520.

22 .

[Elektronnyi resurs] URL: http://europeanlawblog.eu/2014/01/27/the-legal-limits-to-agencification-in-the-eu-case-c-27012-uk-v-parliament-and- council (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

23 .

De la Pena F. Gentle Brexit, a Very British Exit: EEA Membership as the Most Favourable Model to Secure Financial Services Passports // European Business and Law Review. 2016. Issue 7. C. 1057-1089.

24 .

[Elektronnyi resurs] URL: http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-uk-lose-derivatives-clearing-industry-banks-plan-move-france-germany-a7322166.html ( data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

25 .

[Elektronnyi resurs] URL: https://www.ft.com/content/feade724-d7cd-11e6-944b-e7eb37a6aa8e (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

26 .

ISDA Brexit Briefings, December 2016 [Elektronnyi resurs] URL: https://www2.isda.org/functional-areas/legal-and-documentation/uk-brexit/ (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

27 .

Cortez B. Vogel T. A Financial Tax for Europe? // EC Tax Review. 2011. № 1. S. 27.

28 .

[Elektronnyi resurs] URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38653681 (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

29 .

Sm. [Elektronnyi resurs] URL: http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth (data obrashcheniya: 13.07.2017 g.)

Посилання на агентство Цю статтю

Просто віділіть и скопіюйте посилання на агентство Цю статтю в буфер обміну. Ви можете такоже php?id=23898> спробуваті найти схожі статті


Php?
Buttigieg CP Governance of Securities Regulation and Supervision: Quo Vadis Europa?
Do?
A Financial Tax for Europe?
Buttigieg CP Governance of Securities Regulation and Supervision: Quo Vadis Europa?
Do?
A Financial Tax for Europe?

Новости