Главная

Статьи

формула розрахунку маржинального прибутку

 1. Звідки у прибутку таку назву?
 2. Що таке маржинальний прибуток і як її розрахувати?
 3. Зв'язок маржинальної прибутку з прибутком
 4. Коефіцієнт маржинального прибутку і його застосування

Складаючи звіт про фінансові результати, бухгалтер традиційно розраховує кілька видів прибутку: валовий, від продажів, до оподаткування та чистий. В управлінському обліку використовується ще один вид - маржинальна.

В управлінському обліку використовується ще один вид - маржинальна

Формула розрахунку маржинального прибутку проста, але застосування її неоднозначно. Це пов'язано з різним розумінням іноземних термінів.

Звідки у прибутку таку назву?

Приставку «маржинальна» показник отримав завдяки принципу віднімання, який використовується для розрахунку і від початку було закладено в суть маржі.

Маржа - це різниця між ціною реалізації конкретного товару (роботи, послуги) і його собівартістю. Вона буває двох видів:

 • Абсолютна - в грошовому вираженні як фінансовий результат на одиницю продукції;
 • Відносна - у відсотках від ціни продажу як коефіцієнт прибутковості.

Наприклад, в банківській сфері маржею називають різницю між процентними ставками на депозити і кредити, а в маркетинговій діяльності - націнку.

Для розрахунку маржі можна використовувати кілька формул:

 • Маржа = (Виручка - Собівартість): Кількість реалізованої продукції в натуральних одиницях
 • Маржа = Ціна - Собівартість одиниці продукції
 • Маржа (%) = (Ціна - Собівартість одиниці продукції): Ціна

Що таке маржинальний прибуток і як її розрахувати?

Маржинальний прибуток (дохід) - це частина чистого доходу підприємства, що залишається після компенсації понесених ним змінних витрат. Надалі маржинальний прибуток піде на фінансування постійних витрат і отримання прибутку.

Розрахунок цього показника передбачає обов'язкове розділення витрат на дві групи:

 • Змінні - це витрати, які знаходяться в лінійній залежності від масштабу діяльності (чим більше потрібно виробити продукції, тим більше вони будуть);
 • Постійні - це витрати, зміна яких прямо не залежить від обсягів виробництва. Вони будуть мати місце, навіть якщо компанія нічого не зможе зробити і продати.

Методику поділу визначає бухгалтер виходячи з технологічних особливостей підприємства і галузі.

Для визначення загального розміру маржинального прибутку застосовується формула:

Маржинальний прибуток = Чистий дохід - Змінні витрати

Якщо потрібно визначити її величину на одиницю продукції, то використовують формулу:

Маржинальний прибуток = (Чистий дохід - Змінні витрати): Обсяг реалізації в натуральних одиницях = Ціна - Змінні витрати на одиницю

Маржинальний прибуток ≠ Валовий прибуток

Багато бухгалтери, кажучи про прибуток, ототожнюють поняття «валова» і «маржинальна». Насправді вони відрізняються один від одного по суті і по методиці розрахунку.

Валовий прибуток - це виручка за вирахуванням всіх виробничих витрат, які відносяться до реалізованої в звітному періоді продукції.

Маржинальний прибуток - це виручка мінус всі змінні витрати, які були понесені для виробництва реалізованої продукції.

Як видно, для визначення валового фінансового результату потрібно розділяти витрати на виробничі і невиробничі. Це має на увазі калькуляцію повної виробничої собівартості. Для маржинальної прибутку потрібно розділяти витрати на змінні і постійні. При цьому змінні складуть собівартість конкретних видів продукції. Постійні, які залежать не від обсягів діяльності, а від часу, слід розглядати як витрати періоду (не включаються до собівартості).

Постійні, які залежать не від обсягів діяльності, а від часу, слід розглядати як витрати періоду (не включаються до собівартості)

Іноді бухгалтер вважає, що виробничі витрати - це змінні, а невиробничі - постійні. Але це не так. Наприклад, до виробничих відносять амортизацію і витрати на обслуговування обладнання, які за своєю природою постійні. А до невиробничих витрат відносять бонуси продавця у відсотках від обсягу продажів і вони безумовно є змінними.

Отже, щоб правильно знайти маржинальний прибуток, важливо все витрати підприємства розділити на змінну і постійну частини незалежно від того, на якому етапі вони виникли.

Зв'язок маржинальної прибутку з прибутком

Маржинальний прибуток показує, скільки коштів залишається у компанії, щоб:

 • Покрити постійні витрати;
 • Отримати прибуток (до оподаткування).

Тому показник ще називають покриттям або внеском на покриття, що відбивається у формулі:

Маржинальний прибуток = Постійні витрати + Прибуток

Фактично це верхня межа прибутку при зміні величини постійних витрат з плином часу, а саме:

 • Чим більше розмір постійних витрат, тим менше прибуток;
 • Підприємство буде нести збитки, якщо рівень постійних витрат перевищить маржинальний прибуток;
 • Максимальний розмір прибуток досягає тоді, коли постійні витрати прямують до нуля.

Ці закономірності дуже важливі для аналізу, щоб зрозуміти, як зміна обсягів вплине на фінансовий результат. Зміни (Δ) двох показників можна виразити так:

Δ МП = Δ ЧД - ΔЗпереем і ΔОП = ΔЧД - (ΔЗперем + ΔЗпост)

де ЧД - чистий дохід; Зпер - витрати змінні;

З пост - витрати постійні.

Коли змінюється масшабов виробництва і реалізації, З пост залишаються на колишньому рівні, тобто ΔЗпост = 0.

Тоді отримуємо логічну взаємозв'язок:

ΔОП = ΔЧД - (ΔЗперем + 0) = Δ МП

Висновок: оцінюючи динаміку маржинальної прибутку, можна сказати, наскільки збільшиться або зменшиться весь прибуток.

Висновок: оцінюючи динаміку маржинальної прибутку, можна сказати, наскільки збільшиться або зменшиться весь прибуток

Коефіцієнт маржинального прибутку і його застосування

Коефіцієнт маржинального прибутку (КМП) - це питома вага маржинального прибутку в чистому доході. Він показує, скільки копійок прибутку принесе кожен додатковий карбованець виручки. Розраховується за формулою:

(КМП) = Маржинальний прибуток: Чистий дохід

або

(КМП) = Змінні витрати на одиницю: Ціна

Цей показник важливий в прийнятті управлінських рішень, орієнтованих на ринок. Він є постійною величиною і ніяк не залежить від обсягів діяльності. З його допомогою можна передбачити, наскільки зміниться фінансовий результат, якщо очікується зростання або падіння продажів:

ΔОП = ΔЧД × КМП

Наприклад, якщо при КМП = 0,3 планується збільшити обсяг реалізації на 120 000 руб., То слід очікувати приріст прибутку на 36 000 руб. (120 000 × 0,3).

Точка беззбитковості (поріг рентабельності) - це такий рівень виробництва, при якому витрати підприємства знаходяться на рівні доходів, а прибуток дорівнює нулю.

Точка беззбитковості (поріг рентабельності) - це такий рівень виробництва, при якому витрати підприємства знаходяться на рівні доходів, а прибуток дорівнює нулю

Опускаючи виробництво нижче цього рівня, підприємство отримує збиток, а нарощуючи - починає отримувати прибуток. Щоб знайти цей показник в грошовому вираженні, використовують коефіцієнт прибутку:

Точка беззбитковості = Постійні витрати: КМП

Ця формула зручна тим, що дозволяє розрахувати беззбитковий рівень реалізації навіть для підприємств, які випускають широкий асортимент продукції, оскільки не потрібно враховувати ціну кожної окремої одиниці.

Коефіцієнт (КМП) дозволить компанії:

 • Визначити критичний рівень виробництва і контролювати його;
 • Плануючи розширення діяльності, з високою точністю спрогнозувати зміну прибутку;
 • При негативних фінансових показниках, розрахувати нову точку беззбитковості і підкоригувати план виробництва і продажів.

Головний недолік: це ідеально працює, тільки коли продукція повністю продається, тобто відсутня незавершене виробництво і залишки готової продукції на кінець місяця.

Звідки у прибутку таку назву?
Що таке маржинальний прибуток і як її розрахувати?
Звідки у прибутку таку назву?

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,