Главная

Статьи

Кадрове планування в організації

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Система кадрового планування в організації
 3. Завдання кадрового планування в організації
 4. Найбільш ефективне використання робочої сили досягається при виконанні умов:
 5. Кадрове планування в організації включає ряд послідовних етапів.

Планування кадрів організації як найважливіший елемент кадрової політики компанії сприяє виконанню її завдань через проведення відповідних заходів. Чим більше керівництво компанії приділяє увагу відстеженню змін в професійно-кваліфікаційній структурі кадрів, тим більший ефект можна спостерігати в довгостроковій перспективі.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Сутність планування кадрів полягає в забезпеченні організації необхідною робочою силою і визначенні неминучих при цьому витрат. Надані людям робочі місця повинні відповідати гідних умов праці та дозволяти співробітникам оптимальним чином підвищувати ефективність роботи, розвивати свої здібності.

Система кадрового планування в організації

Система кадрового планування в організації складається з наступних заходів:

 • контроль і оцінка виробничої діяльності;
 • аналіз складу і використання робочої сили;
 • оцінка поточної потреби в нових співробітниках;
 • прогноз на майбутнє потреби в робочій силі;
 • прогноз ринку робочої сили та її конкурентоспроможності;
 • виявлення проблем у сфері трудових ресурсів;
 • регулярний моніторинг ринку праці ;
 • Розробка та впровадження програми розвитку персоналу.

Планування потреби в кадрах організації реалізується за допомогою цілого комплексу взаємопов'язаних заходів по роботі з персоналом.

Керівництво компанії формує кадрові заходи з урахуванням стратегії і політики розвитку персоналу. Перш за все, в кадровій системі мають значення дії, спрямовані на досягнення відповідності персоналу задачам підприємства. У таблиці 1 описані найбільш оптимальні кадрові заходи з урахуванням стану підприємства.

Таблиця 1. Плановані заходи кадрової системи

стратегія організації

управлінське планування

Стратегічне планування

оперативне планування

підприємницька стратегія

Планування і підбір перспективних кадрів, створення банку даних, гранти, конкурси, активна робота з ринком праці

Залучення молодих перспективних фахівців, активна реклама підприємства

Вибір менеджерів і фахівців різного профілю для роботи над бізнес-проектами

стійка прибутковість

Розробка і впровадження ефективних систем мотивації персоналу , Аналіз і раціональне використання робочих місць

Розробка під нові технології нових форм організації праці

Реалізація програм оцінки і стимулювання праці, наймання ефективних менеджерів

динамічне зростання

Формування вертикальних і горизонтальних управлінських гілок Розробка принципів і процедур оцінки претендентів, планування нових робочих місць

Перехід до політики активного залучення професіоналів

Розробка функціональних обов'язків і штатного розкладу, набір співробітників під конкретні види робіт, адаптація нового персоналу

Ліквідаційна стратегія організації

Розробка нормативних документів по персоналу, ліквідація підприємства, взаємодія з ринком праці

Чи не розглядається

Оцінка персоналу з метою скорочення штату, опрацювання питань профорієнтації та перенавчання співробітників, використання схем часткової зайнятості кадрів

стратегія перетворень

Підбір перспективних фахівців, оновлення банку даних, видача грантів, організація конкурсів, встановлення контактів з ринками праці

Аналіз потреби в кадрах для різних етапів діяльності підприємства

Допоміжна діяльність по реструктуризації, реформування штату, соціальна і адаптаційна підтримка працівників

співвіднесення кадрових заходів зі стратегією підприємства дозволяє сформувати бюджет витрат на персонал і розробити елементи кадрової стратегії відповідно до політики компанії.

Читайте також матеріали по темі:

Завдання кадрового планування в організації

Основний кадрової завданням будь-якого підприємства можна назвати забезпечення штату достатньою кількістю персоналу відповідної кваліфікації, необхідним для досягнення виробничих цілей. Кадрове планування в організації повинне виконуватися як в інтересах підприємства, так і в інтересах його персоналу.

Крім основної, можна виділити наступні завдання кадрового планування в організації:

Створення системи мотивації для більш ефективної продуктивності праці і задоволеності персоналу своєю роботою. Співробітників залучають ті робочі місця, де пропонуються умови для розвитку їх здібностей і буде забезпечений високий і стабільний заробіток в умовах справедливої ​​конкуренції.

Формування системи оптимального використання персоналу відповідно до його здібностями і кваліфікацією.

Планування навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Своєчасне і гармонійний розвиток персоналу необхідно для виконання нових видів діяльності та підтримання належного рівня знань відповідно до запитів бізнесу.

кадрового планування персоналу в організації є визначення потреб підприємства в кадрах на різних етапах діяльності, вироблене в нерозривному кількісної та якісної зв'язку. При цьому має враховуватися не тільки обгрунтування гарантії розвитку компанії, але і гарантії її економічного зростання.

Ще одна мета організації і планування кадрів полягає у встановленні змін витрат на штат всередині заданого планового проміжку часу. Одночасно проводиться зіставлення з очікуваною ступенем успішності компанії, її здатності витримати плановану зміну витрат.

Всі ці цілі досягаються за рахунок реалізації оптимальної структури кадрового складу і найбільш успішного використання можливостей кожного співробітника і кадрового потенціалу компанії в цілому.

Довідка

Найбільш ефективне використання робочої сили досягається при виконанні умов:

 1. стимулювання високої продуктивності праці;
 2. розвитку у працівників потрібних виробничих навичок шляхом навчання і стимулювання самонавчання;
 3. забезпечення командної роботи за рахунок оптимального структурування колективів спільно працюючих співробітників.

Етапи кадрового планування в організації

Довідка

Кадрове планування в організації включає ряд послідовних етапів.

На першому, інформаційному етапі проводиться збір статистичних даних та іншої необхідної інформації про персонал за допомогою спеціально розроблених інформаційних листів, що надають дані про постійний склад персоналу, його структурі, змінюваності та плинності кадрів, тривалості робочого дня, відпусток, про заробітну плату і послуги соціального характеру .

На другому етапі розробляються варіанти кадрового планування. Аналіз кадрових планів проводиться на основі зіставлення отриманої інформації з цілями підприємства. Тут краща чорнова, ескізна опрацювання кількох варіантів кадрових планів без деталізації.

Третій етап - прийняття рішення та затвердження одного з варіантів кадрового плану з точки зору його найкращого відповідності цілям підприємства. Прийнятий варіант допрацьовується до найдрібніших деталей, уточнюється кількісними і якісними показниками.

Якісний і кількісний розрахунок потреби в кадрах виконується на основі плану розвитку компанії. Потреби в персоналі виникають під впливом зовнішніх і внутрішньо організаційних чинників. Тому кадровим службам необхідно відстежувати динаміку і володіти в повному обсязі актуальною інформацією про штат підприємства.

Розрахована потреба в персоналі забезпечується через планування і реалізацію організаційно-штатних заходів:

залучення нових співробітників;

зміна організаційної структури компанії;

введення нових схем управління і посад;

вивільнення, перерозподіл працюючого персоналу і т.д.

На закінчення важливо підкреслити, що напрямки кадрового планування організації повинні забезпечувати, насамперед, раціональне використання персоналу, відповідність кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників вимогам посади. Ефективне використання інтелектуальних, організаторських можливостей співробітників, їх раціональна зайнятість сприятливо позначається на динаміці розвитку всієї кадрової системи.

Розрахунок бюджету на навчальні заходи

Читайте також матеріали по темі:

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,