Главная

Статьи

Оцінка ефективності використання оборотних коштів: показники оборотності

Ефективність використання оборотних коштів вимірюється показниками їх оборотності.
Оборотність оборотних коштів - тривалість послідовного проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу.
Торговельні організації повинні доцільно і ефективно використовувати обігові кошти. Це передбачає, по-перше, збереження власних оборотних коштів, неприпустимість зменшення їх суми, наявної в розпорядженні підприємства. Необхідною умовою збереження власних оборотних коштів є рентабельна робота підприємства. По-друге, оборотні кошти (власні і позикові) повинні використовуватися на певні цілі і в розмірі, передбаченому фінансовим планом. По-третє оборотні кошти слід використовувати ефективно, тобто плани повинні виконуватися при мінімальній сумі оборотних коштів.
Під ефективним використанням оборотних коштів розуміється таке їх функціонування, при якому забезпечується стійкий стан фінансів, суворо дотримується фінансово-кошторисна дисципліна, досягаються найвищі результати при найменших затратах.

Рівень ефективності використання загальної величини оборотних коштів і окремих їх видів характеризується системою вартісних і натуральних, кількісних і якісних показників
Рівень ефективності використання загальної величини оборотних коштів і окремих їх видів характеризується системою вартісних і натуральних, кількісних і якісних показників.
При оцінці загальної ефективності використання оборотних коштів розраховуються рентабельність (прибутковість), коефіцієнти фондовіддачі, фондомісткості.
Рентабельність коштів найбільш повно характеризує ефективність фінансової діяльності торговельних підприємств, порівнюючи витрати з результатами.
Коефіцієнт фондовіддачі характеризує товарооборот, що припадає на I руб. оборотних коштів, і розраховується як відношення товарообороту до середнього запасу оборотних коштів. Цей коефіцієнт показує, який розмір оборотних коштів бере участь в одному рублі обороту. Чим менше показник завантаження оборотних коштів, тим ефективніше вони використовуються.
Ці показники на практиці застосовуються рідко - зазвичай по товарообігу і доходам визначається ефективність функціонування всіх фінансових ресурсів.
Найважливішим показником ефективності використання оборотних коштів є час товарного обігу. Це пояснюється тим, що розмір необхідних торговельним підприємствам оборотних коштів прямо пропорційний обсягу товарообігу і обернено пропорційний швидкості оборотності.

У торговельних підприємствах резерви та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів в узагальненому вигляді залежать від двох факторів: обсягу товарообігу і розміру оборотних коштів. Щоб прискорити оборотність, необхідно:
 удосконалювати рух товару і нормалізувати розміщення оборотних коштів;
 повністю і ритмічно виконувати плани господарської діяльності;
 удосконалювати організацію торгівлі, впроваджувати прогресивні форми і методи продажу;
 впорядкувати збір і зберігання порожньої тари, прискорювати повернення тари постачальникам і здачу тарособіраюшім організаціям;
 удосконалювати розрахунки з постачальниками і покупцями;
 покращувати претензійну роботу;
 прискорювати оборот грошових коштів за рахунок поліпшення інкасації торгової виручки, суворого лімітування залишків грошових коштів в касах торгових підприємств, в дорозі, на розрахунковому рахунку в банку;
 звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інвентарю, спец одягу на складі, скоротити підзвітні суми, витрати майбутніх періодів;
 не допускати дебіторської заборгованості.
Ефективність використання оборотних коштів торговельних підприємств, отже, залежить насамперед від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі, підвищувати рівень комерційної та фінансової роботи.
Особлива увага приділяється вивченню причин виявлених відхилень за окремими видами оборотних активів і розробці заходів щодо їх оптимізації. Зростання товарних запасів може бути результатом недоліків в організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, той маркетингової діяльності, наявності залежаних і неходових товарів.
Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів. Серед них можна виділити зовнішні фактори, що впливають незалежно від інтересів і діяльності підпри-ємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.
До зовнішніх факторів належать: загальна економічна ситуація, особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з бюджету. З огляду на ці та інші чинники, підприємство може використовувати внутрішні резерви раціоналізації руху оборотних коштів.
Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

Сподобався цей матеріал?
Не соромся, постав лайк, розкажи про нас своїм друзям, однокурсникам, коротше, всім, кому був би корисним наш сайт! Тобі нічого не варто, а нам приємно, що не дарма намагаємося;)

Дякуємо!

Сподобався цей матеріал?