Главная

Статьи

Підтвердженні митної вартості, при ввезенні обладнання іноземним інвестором для цілей внеску в статутний капітал

Митна вартість товару
Перелік документів для підтвердження відомостей щодо митної вартості, заявлених при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезених) на митну територію Російської Федерації
Перелік документів для підтвердження відомостей щодо митної вартості, заявлених при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) з митної території Російської Федерації
Порядок визначення митної вартості товару. Система правил митної оцінки (Customs valuation code)
Методи визначення митної вартості товару
Метод визначення митної вартості на основі віднімання вартості
Метод визначення митної вартості на основі додавання вартості
Метод визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів
Метод визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними товарами
Метод визначення митної вартості за ціною угоди з однорідними товарами
Резервний метод визначення митної вартості
Митна декларація (Customs declaration; Customs entry)
митний кордон
Вільна митна зона (вільний склад)
Ставки мит
Платники ПДВ стосовно митних правил
Порядок і терміни сплати ПДВ стосовно митних правил
Обчислення ПДВ стосовно митних правил
Документи, що надаються з метою звільнення від сплати ПДВ товарів, ввезених на митну територію РФ і призначених для виконання робіт за угодою про розподіл продукції

Митна вартість товару

Митна вартість товарів - це грошова вартість товару, на основі величини якої нараховуються митні збори, збори і платежі на ввезений в країну товар; визначається декларантом відповідно до правил і методів митної оцінки.

Митна вартість товару являє собою вартість товару, яка визначається декларантом відповідно до Закону РФ "Про митний тариф" від 21 травня 1993 року і використовується з метою:
- оподаткування товару митом;
- зовнішньоекономічної та митної статистики;
- застосування інших заходів державного регулювання торгово-економічних відносин (включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторговельних операцій та розрахунків банків по них).

Система визначення митної вартості товару (митної оцінки) грунтується на загальних принципах митної оцінки, прийнятих в міжнародній практиці, і поширюється на товари, що ввозяться на митну територію РФ.

Порядок застосування системи митної вартості товару, що ввозяться на митну територію РФ, встановлюється Урядом РФ на основі положень зазначеного закону.

Митна вартість товару заявляється (декларується) митному органу РФ при переміщенні товару через митний кордон РФ. Визначається декларантом згідно з методами визначення митної вартості.

Правильність митної вартості товару визначається відповідним митним органом РФ.

Перелік документів для підтвердження відомостей щодо митної вартості, заявлених при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезених) на митну територію Російської Федерації

При декларуванні товарів, що ввозяться (ввезених) на митну територію Російської Федерації, відповідно до обраного митного режиму в залежності від застосовуваного методу визначення митної вартості декларантом подаються документи для підтвердження заявлених відомостей щодо митної вартості, якщо такі документи не видаються відповідно до підпунктів "а "-" г "," е "-" ф "пункту 1 Переліку документів і відомостей, необхідних для митного оформлення товарів у відповідності з обраним митним режимом.

 1. При здійсненні поставки за договором купівлі-продажу або іншим договором, коли, на думку декларанта, можливе застосування методу за ціною угоди із ввезених товарів, декларантом подаються такі документи:
  - установчі документи декларанта;
  - договір (контракт), що діють додатки, доповнення та зміни до нього;
  - рахунок-фактура (інвойс) і банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено) або рахунок-проформу (для умовно-вартісних угод), а також інші платіжні та / або бухгалтерські документи, що відображають вартість товару;
  - біржові котирування, в разі якщо ввозиться біржовий товар;
  - транспортні (перевізні) документи;
  - страхові документи, якщо вони є, в залежності від встановлених договором умов поставки;
  - рахунок за транспортування або калькуляцію транспортних витрат у випадках, коли транспортні витрати не були включені в ціну угоди або заявлені відрахування цих витрат з ціни угоди;
  - копію вантажної митної декларації та декларації митної вартості, прийнятих з першого постачання за контрактом, або на поставку, виробленої після підписання додаткових додатків і / або угод до контракту, які вплинули на відомості, зазначені в першому аркуші ДТС-19 поданої при першій поставці ( якщо змінюється місце митного оформлення товарів);
  - інші документи, які декларант вважає за необхідне представити на підтвердження заявленої митної вартості.
 2. При визначенні митної вартості за методом за ціною угоди з ідентичними (однорідними) товарами для підтвердження заявлених відомостей щодо митної вартості декларантом подаються документи, які раніше були представлені для підтвердження обгрунтованості застосування методу 1 для визначення митної вартості розглянутих ідентичних (однорідних) товарів, ціна угоди з якими обрана в якості основи для визначення митної вартості:
  - вантажну митну декларацію та декларацію митної вартості (форма ДМВ-1);
  - договір купівлі-продажу (контракт) і додаткові угоди до нього;
  - рахунок-фактуру (інвойс);
  - банківські платіжні документи (якщо рахунок був оплачений), а також інші платіжні та (або) бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару;
  - транспортні (перевізні) документи;
  - страхові документи, якщо вони були в залежності від умов поставки;
  - рахунок за транспортування або калькуляцію транспортних витрат у випадках, коли транспортні витрати не були включені в ціну угоди або були відняті з неї при визначенні митної вартості;
  - акт митного огляду, акт повторного митного огляду (якщо він проводився);
  - інші документи, які були представлені для підтвердження заявленої митної вартості при застосуванні методу 1 щодо ідентичних (однорідних) товарів.
 3. При визначенні митної вартості за методом на основі віднімання вартості для підтвердження заявлених відомостей щодо митної вартості декларантом подаються такі документи:
  - установчі документи особи, якій продано оцінювані, ідентичні або однорідні товари;
  - договори купівлі-продажу (контракти), за якими оцінювані, ідентичні або однорідні товари продані на внутрішньому ринку Російської Федерації;
  - оформлення в установленому порядку рахунки-фактури, виставлені під час продажу товарів на внутрішньому ринку Російської Федерації;
  - банківські платіжні документи (якщо рахунки-фактури оплачені);
  - бухгалтерські документи, що відображають витрати, пов'язані з ввезенням і реалізацією товару на території Російської Федерації;
  - інші документи, що вимагаються для підтвердження заявленої ціни за одиницю товару і витрати, що підлягають відрахуванню з неї.
 4. При визначенні митної вартості за методом на основі складання вартості для підтвердження заявлених відомостей декларантом подаються такі документи:
  - бухгалтерська документація виробника оцінюваних товарів, яка містить дані про вартість матеріалів та витратах, понесених у зв'язку з виробництвом та постачанням в Російську Федерацію оцінюваних товарів, а також прибутку, одержуваної в результаті такої поставки;
  - бухгалтерська документація виробника і (або) експортера, що містить дані про загальні витрати у зв'язку з виробництвом оцінюваного товару, а також прибутку, одержуваної в результаті поставки в Росію таких товарів.
 5. При визначенні митної вартості за резервним методом для підтвердження заявлених відомостей декларантом подаються такі документи:
  - в залежності від основи, обраної для визначення митної вартості, документи, перераховані в пунктах 2-4 цього додатка;
  - копії першого (обкладинка із зазначенням найменування та дати джерела інформації) та відповідних листів нейтральних джерел інформації, які містять відомості про ціни, за якими товари того ж класу або виду, що й оцінювані, продаються або пропонуються для продажу на світовому ринку в той же або майже в той же час, коли здійснюється ввезення в Російську Федерацію оцінюваних товарів; видання, що містять докладний опис конкретного товару і чітке визначення структури ціни; публікуються або розсилаються офіційні прейскуранти на товари або торгові пропозиції фірм з постачання конкретних товарів і їх цінами, а також біржові котирування цін;
  - договори оренди або лізингу на ввезені товари, що містять відомості для розрахунку вартості;
  - звіт про оцінку товару, проведеної в установленому порядку організацією, уповноваженою в області оціночної діяльності відповідно до законодавства, що регулює оціночну діяльність в Російській Федерації;
  - транспортні тарифи, що діють в той же або майже в той же час, коли здійснюється ввезення в Російську Федерацію оцінюваних товарів;
  - інші документи, що вимагаються для підтвердження заявлених відомостей.

Перелік документів для підтвердження відомостей щодо митної вартості, заявлених при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) з митної території Російської Федерації

При декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) з митної території Російської Федерації, відповідно до обраного митного режиму декларантом подаються документи для підтвердження заявлених відомостей щодо митної вартості, якщо такі документи не видаються відповідно до підпунктів "а" - "г", "е "-" х "пункту 13 Переліку документів і відомостей, необхідних для митного оформлення товарів у відповідності з обраним митним режимом.

 1. При здійсненні поставки за договором купівлі-продажу або іншим договором, коли митна вартість визначається на основі ціни угоди, тобто ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті при продажу товарів на експорт, декларантом подаються в залежності від основи, обраної для визначення митної вартості, такі документи:
  - установчі документи декларанта;
  - договір (контракт), що діють додатки, доповнення та зміни до нього;
  - рахунок-фактура (інвойс) і банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено) або рахунок-проформу (для умовно-вартісних угод), а також інші платіжні та / або бухгалтерські документи, що відображають вартість товару;
  - транспортні (перевізні) документи;
  - страхові документи, якщо вони є, в залежності від встановлених договором умов поставки;
  - біржові котирування, в разі якщо вивозиться біржовий товар;
  - інші документи, які декларант вважає за необхідне представити на підтвердження заявленої митної вартості.
 2. При відсутності угоди купівлі-продажу щодо товарів, що вивозяться або неможливості використання ціни угоди в якості основи для визначення митної вартості, декларантом подаються в залежності від основи, обраної для визначення митної вартості, такі документи:
  - бухгалтерська документація продавця-експортера, що містить дані про витрати в зв'язку з виробництвом і реалізацією оцінюваного товару;
  - бухгалтерська документація продавця-експортера, що містить дані про величину прибутку, одержуваної експортером при вивезенні ідентичних або однорідних товарів з митної території Російської Федерації;
  - бухгалтерська документація продавця-експортера про оприбуткування і списання з балансу товарів, що вивозяться;
  - документи, що підтверджують відомості про ціни на ідентичні (однорідні) товари;
  - калькуляція вартості (собівартості) вивозяться ідентичних або однорідних товарів;
  - інші документи, що вимагаються для підтвердження заявлених відомостей.

Порядок визначення митної вартості товару. Система правил митної оцінки (Customs valuation code)

Порядок визначення митної вартості товару - послідовність з шести методів визначення митної вартості товару:

 1. за ціною угоди із ввезених товарів;
 2. за ціною угоди з ідентичними товарами;
 3. за ціною угоди з однорідними товарами;
 4. метод вирахування вартості;
 5. метод складання вартості;
 6. резервний метод.

Основним методом визначення митної вартості є оцінка за ціною угоди з ввезеними товарами (метод 1). У разі, якщо основний метод не може бути використаний, застосовується один з наступних методів. При цьому кожен з них застосовується, якщо митна вартість не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. Методи 4 і 5 можуть застосовуватися в зворотній послідовності на розсуд декларанта.

Методи визначення митної вартості товару

Методи визначення митної вартості товару - єдина система визначення вартості товарів, що ввозяться на митну територію даної країни. У РФ така система включає шість методів, відповідних загальним принципам системи митної оцінки генеральної угоди про тарифи й торгівлю (ГАТТ).

Метод визначення митної вартості на основі віднімання вартості

Метод визначення митної вартості на основі віднімання вартості - метод визначення митної вартості ввезеного на митну територію РФ товару за допомогою вирахування з ціни одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні або однорідні товари продаються найбільшою партією на території РФ учаснику угоди, яка не є взаємозалежним з продавцем особою, наступних компонентів:

 1. витрат на виплату комісійних винагород, звичайні надбавок на прибуток і загальних витрат у зв'язку з продажем в РФ товарів, що ввозяться того ж класу та виду;
 2. сум ввізних митних зборів, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в РФ у зв'язку з ввезенням або продажем товарів;
 3. звичайних витрат, понесених в РФ на транспортування, страхування, навантажувальні і розвантажувальні роботи.

Метод визначення митної вартості на основі додавання вартості

Метод визначення митної вартості на основі додавання вартості - метод визначення митної вартості ввезеного на митну територію РФ товару шляхом складання:

 1. вартості матеріалів і витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом оцінюваного товару;
 2. загальних витрат, характерних для продажу РФ з країн вивезення товарів того ж виду;
 3. прибутку, зазвичай одержуваної експортером в результаті поставки в РФ таких товарів.

Метод визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів

Метод визначення митної вартості на основі додавання вартості - метод визначення митної вартості ввезеного на митну територію РФ товару шляхом складання:

 1. витрати з доставки товару до авіапорту, порту або іншого місця ввезення товару на митну територію РФ, включаючи витрати з транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування;
 2. витрати, понесені покупцем;
 3. відповідна частина вартості сировини, матеріалів, деталей і т.п. товарів і послуг, які прямо або побічно були надані покупцем безкоштовно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом або продажем на вивезення оцінюваних товарів;
 4. ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу оцінюваних товарів;
 5. величина частини прямого або непрямого прибутку продавця від будь-яких подальших перепродажів, передачі або використання оцінюваних товарів на території РФ.

Метод визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними товарами

Метод визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними товарами - метод визначення митної вартості ввезеного на митну територію РФ товару за ціною угоди з ідентичними товарами. Ціна угоди з ідентичними товарами приймається в якості основи для визначення митної вартості, якщо ці товари:

 1. продані для ввезення на територію РФ;
 2. ввезені одночасно з товарами, що оцінюються або не раніше ніж за 90 днів до ввезення оцінюваних товарів;
 3. ввезені приблизно в тій же кількості і / або на тих же комерційних умовах.

Метод визначення митної вартості за ціною угоди з однорідними товарами

Метод визначення митної вартості за ціною угоди з однорідними товарами - метод визначення митної вартості ввезеного на митну територію РФ товару за ціною угоди з однорідними товарами.

Резервний метод визначення митної вартості

Резервний метод визначення митної вартості - метод митної оцінки, застосовуваний в тих випадках, якщо митна вартість товару не може бути визначена декларантом в результаті послідовного застосування інших методів митної оцінки. При цьому в якості основи для визначення митної вартості товару не можуть бути використані:

 1. ціна товару на внутрішньому ринку РФ;
 2. ціна товару, що поставляється з країни його вивезення в треті країни;
 3. ціна на внутрішньому ринку РФ на товари російського походження;
 4. довільно встановлена ​​чи достовірно не підтверджена ціна товару.

Митна декларація (Customs declaration; Customs entry)

Митна декларація - це документ, оформлений відповідно до вимог національного законодавства і містить відомості про переміщуваний через митний кордон вантаж: товари, багажі, ручній поклажі, валюті і т.д.

Митна декларація заповнюється розпорядником вантажу і пред'являється митним органам, які контролюють дотримання встановленого порядку ввезення і вивезення вантажів через кордон.

Відповідальність за правильність і повноту відомостей про вантаж, що пред'являються до митного контролю, несе подавач митної декларації. Предмети, не зазначені в декларації та приховані від митного контролю, підлягають конфіскації.

митний кордон

Митний кордон - це умовна лінія, що обмежує митну територію цієї держави. Митний кордон РФ окреслює просторові межі дії російського митного законодавства і розділяє митні території суміжних країн. Розрізняються поняття зовнішньої і внутрішньої митним кордоном.

Зовнішньої митним кордоном є межі митної території держави; вона, як правило, збігається з державним кордоном (за винятком митних анклавів, ексклавів і інших ситуацій). На зовнішньої митному кордоні діє адміністративно-правовий режим, який встановлюється законодавством про державний кордон. Охороняється митниками спільно з прикордонними військами.

Внутрішньої митним кордоном є периметри вільних митних зон і вільних складів. За правовим статусом внутрішня межа прирівняна до зовнішньої: територія вільної зони розглядається як прикордонна, в'їзд туди здійснюється строго за перепустками через спеціальні контрольно-пропускні пункти. Через внутрішню митний кордон багаж і предмети ручної поклажі пропускаються за митними правилами, що застосовуються на державному кордоні. Охороняється митниками спільно з адміністрацією вільної митної території.

Вільна митна зона (вільний склад)

Вільна митна зона (вільний склад) - це митний режим, при якому іноземні товари розміщуються і використовуються у відповідних територіальних межах або приміщеннях (місцях) без стягування мит, податків, а також без застосування до зазначених товарів заходів економічної політики, а російські товари розміщуються і використовуються на умовах, застосовуваних до вивозу відповідно до митного режиму експорту, в порядку, встановленому митним кодексом РФ.

Ставки мит

Ставки мит - це грошові суми в російській або іноземній валюті, що встановлюються в певному співвідношенні до митної вартості переміщуваного через митний кордон товару.

Згідно зі Статтею 3 Закону РФ "Про митний тариф" від 21 травня 1993 р ставки мита є єдиними і не підлягають зміні в залежності від осіб, які переміщують товари через митний кордон РФ, видів угод та інших факторів, за винятком випадків, передбачених самим законом.

Ставки ввізних мит не більше, встановлених зазначеним вище законом, визначаються Урядом РФ.

Ставки вивізних митних зборів і перелік товарів, щодо яких вони застосовуються, встановлюються Урядом РФ і є виключно заходами оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на території РФ.

У РФ застосовуються такі види ставок мит:
- адвалорні, нараховані у відсотках митної вартості оподатковуваних товарів;
- специфічні, що нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів;
- комбіновані, що поєднують обидва названих види митного обкладення.

Платники ПДВ стосовно митних правил

ПДВ сплачується безпосередньо декларантом або іншими особами відповідно до митного законодавства РФ. Будь-яка зацікавлена ​​особа має право сплатити податок на додану вартість, за винятком випадків, передбачених Митним кодексом РФ.

Порядок і терміни сплати ПДВ стосовно митних правил

При ввезенні товарів на територію РФ ПДВ сплачується до або одночасно з прийняттям митної декларації. Якщо митна декларація не була подана в строк, встановлений Митним кодексом РФ, то терміни сплати ПДВ обчислюються з дня закінчення встановленого терміну подання митної декларації.

Відповідно до законодавства РФ про податки і збори і митним законодавством РФ може бути надано відстрочку або розстрочку сплати податку на додану вартість згідно з установленим порядком.

ПДВ сплачується митному органу, що проводить митне оформлення товарів.

Що стосується товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, ПДВ сплачується державному підприємству зв'язку, яке перераховує сплачені суми ПДВ на рахунки митних органів РФ. За письмовим дозволом ГТК Росії ПДВ може сплачуватися на рахунки Державного митного комітету РФ.

За бажанням платника, ПДВ може сплачуватися як у валюті РФ, так і в іноземних валютах, курси яких котируються Центральним банком РФ. Сплата сум ПДВ в різних видах валют допускається за згодою митного органу. Перерахунок іноземної валюти в валюту РФ при сплаті ПДВ проводиться за курсом Центрального банку РФ, що діє на день прийняття митної декларації митним органом, а у випадках, передбачених митним законодавством РФ, - на день сплати.

Належна до сплати сума ПДВ при її обчисленні округлюється за правилами округлення до другого знака після коми.

ПДВ може сплачуватися митному органу як і безготівковому порядку, так і готівкою в касу митного органу в межах сум, встановлених законодавством РФ. Всі банківські перекази, що надходять на рахунки митного органу, повинні бути оформлені у формі платіжних доручень або інших платіжних документів відповідно до встановленого порядку.

Обчислення ПДВ стосовно митних правил

За загальним правилом податкова база для обчислення ПДВ при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації визначається як сума: митної вартості товарів; підлягає сплаті мита; що підлягають сплаті акцизів (з підакцизних товарів та підакцизного мінеральної сировини). При звільненні від сплати митних зборів або акцизів в податкову базу для обчислення ПДВ умовно нараховані суми митних зборів і акцизів не включаються. У разі звільнення від сплати ПДВ, для цілей обліку в податкову базу для обчислення включаються умовно нараховані суми митних зборів і акцизів. При ввезенні на митну територію Російської Федерації товарів, раніше вивезених з неї для переробки за межами митної території Російської Федерації відповідно до митним режимом переробки за межами митної території, податкова база визначається як вартість такої переробки.

ПДВ щодо товарів, які обкладаються ввізним митом і акцизами, обчислюється за такою формулою:

Сндс = (Ст + Пс + Ac) x H, де:
Сндс - сума податку на додану вартість;
Ст - митна вартість ввезеного товару;
Пс - сума ввізного мита;
Ac - сума акцизу;
Н - ставка податку на додану вартість у відсотках.

ПДВ щодо товарів, які обкладаються ввізним митом і не оподатковуваних акцизами, обчислюється за формулою:

Сндс = (Ст + Пс) х Н, де:
Сндс - сума податку на додану вартість;
Ст - митна вартість ввезеного товару;
Пс - сума ввізного мита;
Н - ставка податку на додану вартість у відсотках.

ПДВ щодо товарів, що не обкладаються ввізним митом і акцизами, обчислюється за формулою:

Сндс = Ст х Н, де:
Сндс - сума податку на додану вартість;
Ст - митна вартість ввезеного товару;
Н - ставка податку на додану вартість у відсотках.

ПДВ щодо товарів, що не обкладаються ввізним митом, але підлягають обкладанню акцизами, обчислюється за формулою:

Сндс = (Ст + Ас) х Н, де:
Сндс - сума податку на додану вартість;
Ст - митна вартість ввезеного товару;
Ac - сума акцизу;
Н - ставка податку на додану вартість у відсотках.

Загальна сума ПДВ при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка обчисленої податкової бази. Якщо ж податкова база повинна визначатися окремо по кожній групі товарів, що ввозяться, по кожній із зазначених податкових баз сума податку на додану вартість обчислюється окремо відповідно до порядку, встановленого абзацом першим цього пункту. При цьому загальна сума податку на додану вартість обчислюється як сума, отримана в результаті складання сум податків на додану вартість, обрахованих окремо по кожній з таких податкових баз.

Документи, що надаються з метою звільнення від сплати ПДВ товарів, ввезених на митну територію РФ і призначених для виконання робіт за угодою про розподіл продукції

Від ПДВ звільняються товари, призначені відповідно до проектної документації для виконання робіт за угодою про розподіл продукції, що ввозяться на митну територію РФ інвестором, оператором зазначеної угоди, їх постачальниками, підрядниками та перевізниками та іншими особами, які беруть участь у виконанні робіт за вказаною угодою на основі договорів (контрактів) з інвестором і (або) оператором.

Звільнення платника податків від сплати ПДВ здійснюється за умови подання до митних органів заяви з клопотанням про звільнення, до якої додаються такі документи, що підтверджують, що товари призначені для виконання робіт за угодою про розподіл продукції:

- копія контракту між оператором, постачальником (підрядником, перевізником) і інвестором за угодою про розподіл продукції або копія контракту між постачальником (підрядником, перевізником) і оператором по конкретному угодою про розподіл продукції за умови, що оператор уповноважений укладати контракти від імені інвестора;

- копія рахунку-фактури (копія рахунку), виставленого інвестору постачальником (підрядником, перевізником);

- гарантійний лист інвестора або оператора за угодою про розподіл продукції за формою, встановленою Урядом РФ, яке підтверджує, що дані товари призначені відповідно до проектної документації для виконання робіт за вказаною угодою;

- копії транспортних і товаросупровідних документів;

- специфікований рахунок із зазначенням найменування товарів і їх вартості в тій валюті, в якій ведеться облік за угодою і (або) в якій по зазначених товарів за відсутності звільнення обчислювався б податок на додану вартість.

У разі виявлення митними органами нецільового використання товарів (в рамках терміну їх корисного використання), ввезених на митну територію РФ із застосуванням пільги, нарахування і стягування ПДВ, штрафів і пені здійснюються згідно з порядком, встановленим Податковим кодексом РФ.


Дякую за відвідування нашого сайту. Для Отримання додаткової информации по оцінці зв'яжіться з нами будь-Якім Зручне для Вас способом:

Тел.: (495) 724-75-82
Тел
E-mail: [email protected]
відправки ПОВІДОМЛЕННЯ

Новости