Главная

Статьи

Електронний уряд: досвід Казахстану

ДЕРЖАВА

Захоплені інформатизацією власних органів влади та місцевого самоврядування, ми мало уваги звертаємо на дії в цьому напрямку колишніх братніх республік. У них, звичайно, не такі ресурси і масштаби, як у Росії, але, може бути, саме це змушує їх концентрувати свої зусилля на більш вузькому фронті, уникати концептуального розбіжності між відомствами і за допомогою міжнародних організацій та передових країн створювати у себе електронні уряду . Можливо, їх досвід * 1 виявиться корисним і для наших поборників е-уряду та інформатизації держорганів.

_____

* 1 Цього літа в столиці Казахстану відбувся круглий стіл на тему "Розвиток" електронного уряду "і Казнет". Матеріали круглого столу знаходяться за адресою: www.aic.gov.kz/ru/news_sobyt_pod.asp?stat=10&id1=339.

Програма побудови е-уряду Казахстану

Кілька років тому в Республіці Казахстан були закладені законодавчі основи створення е-уряду, зокрема прийнятий закон "Про електронний документ і електронний цифровий підпис". Агентство з інформатизації та зв'язку Казахстану вивчило досвід будівництва е-урядів в Південній Кореї, Сінгапурі, Італії, Німеччини та Естонії, після чого в країні за допомогою міжнародних експертів була розроблена і в 2004 р затверджена "Державна програма формування електронного уряду на 2005-2007 роки ". Вона виконується в чотири етапи - така практика вже стала загальноприйнятою у всьому світі (див. Малюнок). Зауважимо, що в російській ФЦП по адміністративній реформі про етапи реалізації державних послуг взагалі не йдеться (див. Www.ar.economy.gov.ru).

На першому етапі - інформаційному - впроваджуються портали, на яких розміститься інформація про діяльність центральних органів влади, необхідна громадянам і бізнесу. На другому, інтерактивному етапі (він намічений на наступний рік) буде введений в експлуатацію засвідчує центр (УЦ) електронно-цифрового підпису (ЕЦП) для населення та бізнесу, а також відомчі інформаційні системи держорганів і акіматів (регіонів), призначені для реалізації найбільш затребуваних населенням і бізнесом інтерактивних послуг, таких як електронні державні закупівлі, видача ліцензій і дозвільних документів, подача електронних митних декларацій, електронне навчання. На третьому етапі (почнеться в 2008 р) держоргани повинні почати надання транзакційних послуг. Для цього буде побудована інфраструктура електронних платежів і вирішені відповідні завдання, включаючи нормативно-правове забезпечення електронних платежів, створення платіжного програмного шлюзу, інтегрованого з банками другого рівня і забезпечує проведення грошових транзакцій, його інтеграція з порталом електронного уряду та інформаційними системами відомств і акіматів. На четвертому етапі відбудеться повний переклад діяльності уряду на ІКТ та інтеграція органів влади на всіх рівнях адміністративного поділу країни.

На четвертому етапі відбудеться повний переклад діяльності уряду на ІКТ та інтеграція органів влади на всіх рівнях адміністративного поділу країни

Етапи створення е-уряду Казахстану

Для впровадження е-уряду в Казахстані буде виділено понад 10 млрд. Тенге (приблизно 85 млн. Дол.).

Таким чином, створені законодавчі умови для втілення в життя національного завдання, поставленого президентом Назарбаєвим, щодо входження республіки до п'ятдесяти найбільш конкурентоспроможних країн світу * 1.

_____

* 1 Зараз в рейтингу ООН щодо готовності до е-уряду групу перших 50 країн замикає Росія, а Казахстан знаходиться на 65-му місці (див. United Nations Global E-Government Readiness Report 2005, unpan1.un.org/intradoc/groups/ public / documents / un / unpan021888.pdf).

У нинішньому вересні закінчується інформаційний етап програми і починається інтерактивний. Портал електронного уряду (www.e.gov.kz) вже працює з квітня і пропонує більше 500 інформаційних послуг громадянам та бізнесу.

Перші кроки

Але для реалізації е-уряду недостатньо лише розробити програму його впровадження. Потрібно також готувати людей, які, володіючи комп'ютерною грамотністю і маючи доступ до ІКТ, зможуть взаємодіяти з е-урядом в будь-якій географічній точці країни. На вирішення цієї проблеми спрямована програма навчання жителів, держслужбовців і військових. В майбутньому при прийомі на роботу в держоргани від претендентів потрібно сертифікат комп'ютерної грамотності, а громадяни при пред'явленні такого сертифіката отримають знижки на придбання домашніх комп'ютерів. Крім того, розроблена і запущена програма скорочення цифрової нерівності, яка передбачає розгортання в 2007-2009 рр. мережі пунктів громадського доступу в Інтернет по всій країні.

Технопарк по імені ПІТ

Казахстан не відстає від Росії і по частині ІТ-технопарків, правда, там вони створюються як вільні економічні зони (ВЕЗ). Нещодавно в рамках проекту Парку інформаційних технологій (ПІТ) в Алма-Аті відбулося перше засідання казахстансько-індійської робочої групи, на якому обговорювалися проблеми створення технічної і законодавчої бази для розвитку ІТ і реалізації е-уряду.

Перший в Казахстані ПІТ буде створений в селищі Алатау, де розташований Інститут ядерної фізики. Вибір території грунтується на близькості великих міжнародних транспортних вузлів і можливості створення анклаву, необхідного для вирішення митних питань і забезпечення безпеки іноземних інвесторів. Та й сусідство з Алма-Атой має не останнє значення. Очікується, що відкриття парку відбудеться у вересні нинішнього року, а його площа складе 314 га.

ПІТ - це якась територія, що володіє необхідними умовами для залучення капіталу і новітніх технологій. На ній буде створюватися розвинена інфраструктура, що включає виробничі, лабораторні та офісні будівлі, сучасну комп'ютерну і телефонну мережу та інші необхідні компоненти. Технопарки в Казахстані повинні будуть вирішувати завдання створення ІТ міжнародного рівня, сприяти найбільш повному використанню наукового та інтелектуального потенціалу країни. Для їх організації передбачається задіяти наявні наукові та інженерні кадри.

З 1 вересня 2006 року на 25% зменшиться тариф на послуги Інтернету. Але для доступу до нових державних онлайн-послуг людям потрібно електронна ідентифікаційна карта (e-ID), яка повинна з'явитися незабаром у рамках програми створення національної ідентифікаційної системи (НІС). З такою картою громадянин зможе зайти на портал е-уряду та отримати будь-які довідки в електронному вигляді, уникнувши стомлюючого стояння в чергах.

Національна ідентифікаційна система

Програма формування НІС почнеться в Казахстані у вересні 2007 р Відповідне рішення було недавно прийнято на нараді під головуванням прем'єр-міністра республіки Даніала Ахметова. Завдяки НІС для отримання державних послуг громадянам буде достатньо лише двох документів - е-ID-карти і електронного паспорта * 1. Останній їм буде потрібен тільки для виїзду за кордон, а е-ID-карта - для посвідчення особи всередині країни. Вона також обладнана електронним чіпом, в якому містяться дані про власника. В даний час неелектронні ідентифікаційні карти використовуються в 110 країнах світу, а електронні паспорти - в 85 державах.

_____

* 1 Електронний паспорт - це різновид посвідчення, в якому для встановлення особи використовуються біометричні дані. Він містить безконтактний радіочастотний чіп з даними власника (фото, відбитки пальців, райдужні оболонки очей та ін.), Завірені електронним підписом для забезпечення цілісності інформації та захисту від підробки.

Згідно з програмою уряду створення НІС завершиться до кінця 2007 р, і тоді 15-18% економічно активного населення Казахстану отримає е-ID-карти. Впровадження НІС прямо пов'язане з інфраструктурою відкритих ключів та відповідних УЦ.

Відсутність єдиних правил ідентифікації громадян і організацій у взаєминах з державними органами привело до створення в Казахстані (як і в Росії) відомчих механізмів ідентифікації, таких, як реєстраційний номер юридичної особи, обліковий номер платника податків, соціальний індивідуальний код і ін. В результаті юридичним особам доводиться багаторазово реєструватися в податкових інспекціях, органах юстиції, статистики та мати для цього кілька документів. Це, а також відсутність ефективної інформаційної взаємодії між різними реєструючими органами ускладнює і без того важке завдання відстеження змін відомостей про організації, які створюються, закриваються, зливаються і роз'єднуються.

Передбачається, що дані проблеми будуть вирішені після створення державних баз даних "Фізичні особи" і "Юридичні особи", основними функціями яких є генерація і присвоєння ідентифікаційного номера. Крім того, для уніфікації всіх поштових адрес Казахстану і їх машинної обробки буде запроваджено єдиний адресний регістр і кожну адресу отримає свій ідентифікаційний номер.

Порівняння державних вертикалей інформатизації Росії і Казахстану

Будуть внесені відповідні зміни в нормативну правову базу в сфері застосування ідентифікаційних номерів фізичних і юридичних осіб та адресної інформації. Якщо перераховані рішення будуть реалізовані, процедура реєстрації суб'єктів спроститься, електронні послуги стануть більш адресними, а розвиток відомчих ІС - скоординованим.

Інфраструктура відкритих ключів (PKI) дозволить за допомогою ланцюжка довірчих відносин аутентифицировать споживачів на основі ЕЦП. Для генерації, зберігання та застосування ідентифікаційних даних і ключів ЕЦП планується використовувати технологію смарт-карт. УЦ для фізичних і юридичних осіб Казахстану буде також виконувати сертифікацію засвідчувальних центрів. Для реєстрації та видачі ключів організовуються центри реєстрації. Створення національної ідентифікаційної системи дозволить забезпечити санкціонований доступ до ІС і ресурсів державних органів.

Найближчим часом агентство з інформатизації та зв'язку Казахстану займеться пошуком і вибором системного інтегратора для впровадження НІС. "Тендер повинна виграти фірма, яка вже займалася подібними системами в Західній Європі або США", - підкреслив Даніал Ахметов. Глава уряду також доручив вивчити можливість виробництва зчитувальних пристроїв для e-ID-карт в технопарку "Алатау".

е-ID-карти будуть також служити платіжними інструментами. У зв'язку з цим прем'єр доручив національному банку і комітету національної безпеки розробити відповідні засоби захисту інформації.

висновок

Як видно з викладеного, в загальних рисах плани Казахстану і Росії збігаються (див. PC Week / RE, N 21/2006, с. 41) з тією різницею, що Казахстан вже створив необхідне працює законодавство для е-уряду та збирається перескочити через етап впровадження електронних соціальних карт, визначив терміни впровадження e-ID-карт і передбачив в бюджеті необхідне фінансування. Здається, що така цілеспрямованість пов'язана, зокрема, і з тим, що в Казахстані на самому верху є єдине джерело державної політики в сфері ІКТ - Комісія з координації робіт по формуванню та розвитку національної інформаційної інфраструктури під головуванням заступника прем'єр-міністра, реалізація ж цієї політики здійснюється вертикаллю органів впровадження ІКТ на центральному, регіональному та місцевому рівнях (див. таблицю), що дозволяє уникнути міжвідомчих довгострокових протистоянь, гальмо ящіх розвиток єдиних загальнодержавних та міжвідомчих ІКТ-систем.

Проте впадає в очі й те, що в публічних виступах керівників інформатизаційній галузі Казахстану впровадження ІКТ поки ніяк не пов'язується з реформою державного управління. Разом з тим створення е-уряду в республіці здійснюється за участю міжнародних експертів, які мають досвід реалізації подібних програм в країнах, значно просунулися в цій справі, і є надія, що вони привнесуть в програму робіт по е-уряду Казахстану ідею вдосконалення держуправління (читай: адміністративної реформи) на основі застосування ІКТ. У Росії тільки на четвертому році виконання ФЦП "Е-Росія" було прийнято рішення синхронізувати її з тільки що запущеної ФЦП "Адміністративна реформа".

Версія для друку

Asp?