Главная

Статьи

КВН, «Що? Де? Коли? »Та авторська пісня: три проекти, які об'єднують

Природа культури не любить меж і не хоче конфліктів. Не випадково питання культурного співробітництва країн Євразії останнім часом актуалізуються. Зокрема, 2018 рік рішенням Ради глав держав СНД оголошений Роком культури.

Рада з культурного співробітництва держав-учасниць СНД затвердив окремий план, присвячений Року культури. Це близько 90 різнопланових заходів і проектів. Серед них Міжнародна виставка ART EXPO у вірменському місті Горіс; Всесвітні ігри кочівників в Киргизстані під час яких пройде і Другий фестиваль національних видів спорту країн СНД; 90-річний ювілей письменника Чингіза Айтматова; Молодіжні Дельфійські ігри. План включає також більше десяти різноманітних театральних, фольклорних, музичних і кінофестивалів, ряд виставкових проектів, науково-методичних заходів.

Казахстанські експерти зібралися обговорити питання культурного співробітництва країн Євразії в Алмати, де пройшло засідання експертного клубу «Світ Євразії». Тема зустрічі була сформульована так: «У дружбі, мирі та єдності: діалог культур та культура діалогу»

* * *

У сучасних міжнародних відносинах питання побудови культурних контактів набувають особливого значення. Адже культура, будучи процесом духовного, творчого, інтелектуального спілкування, виконує важливу комунікативну функцію, об'єднуючи різні групи людей, країни і народи. У свою чергу міждержавні культурні зв'язки допомагають згладжувати виникаючі непорозуміння і складності.

Здавалося б, саме поняття «спільний культурний простір» вже має об'єднувати, тим більше що після розпаду СРСР минуло лише трохи більше чверті століття. За такий короткий за історичними мірками період країни «пішли» один від одного в культурному відношенні недалеко. Проте треба визнати, що з розпадом СРСР культурний простір зазнало безліч змін. Але при цьому зміни в культурних орієнтирах нових незалежних держав проходили не так швидко, як реформи в політиці та економіці. З одного боку, настала комерціалізація, зміцнила свій вплив масова культура, але, з іншого боку, різке скорочення фінансування культурних проектів в країнах СНД дозволило їм певною мірою «законсервуватися» до кращих часів. У всякому разі, експерти вважають, що основні культурні цінності залишаються загальними. Але не все так однозначно.

«В останнє десятиліття говорять про те, що старе - погане, але нове ще не напрацювали, - вважає Лейла Ахметова, директор Центру ЮНЕСКО КазНУ імені аль-Фарабі. - Суспільство виразно переживає культурний криза. Культура формується як певний запит і до минулого, і до майбутнього, вона є важливою скріпою інтеграції. Потрібна постійна інтенсивність культурних зв'язків і взаємообмін, щоб міцніла євразійська складова. Хоча в більшості своїй наші громадяни все-таки поки будуть головним вважати національну складову культури. У нас є загальна Євразійська академія радіо і телебачення, інші євразійські проекти, пов'язані з культурою. Ось в цьому напрямку треба працювати і бути в партнерстві ».

Але чи задовольняє цей запит сучасна культура, яка формується сьогодні в пострадянських країнах? Причому якщо говорити про запит до минулого, то тут, здавалося б, все більш-менш зрозуміло - воно було загальним, що ж стосується майбутнього, то воно демонструє несподіванки.

«За нашими дослідженнями, в Казахстані є як і раніше уявлення про те, що люди повинні бути культурними. Інша справа, що розуміється під словом «культурний»? - роз'яснила президент Центру соціальних і політичних досліджень «Стратегія» Гульмира Ілеуова. - Найчастіше під цим словом розуміється «освічений», «має освіту». Така підміна відбулася. На фокус-групах часто дорослі говорять про те, що молодь безкультурна, не знає радянських авторів, не читає радянські книги, не дивиться радянське кіно. Так це так. Але це покоління людей не вважає себе некультурним ».

Цікаві дослідження, пов'язані зі сприйняттям культур різних країн населенням Казахстану. У моніторингу, присвяченому виявленню інтеграційного потенціалу культурного діалогу, людям ставили таке питання: "Як вам здається, з яких країн в нашу країну треба більше запрошувати артистів, письменників, художників, закуповувати і переводити книги, кіно, музичну, іншу продукцію?" За підсумками 2017 року констатували інтерес до культурних продуктів країн СНД - на рівні 68%, перш за все, до Росії, є також зростання інтересу до країн ЄС, в основному до Франції. Крім того, спостерігається збільшення інтересу до культурних продуктів Туреччини.

«Я бачу деяке протиріччя в вживанні словосполучення« інтеграційний потенціал культури »стосовно СНД, - тим часом зауважив незалежний експерт Аскар Нурша. - Справа в тому, що з політичної і економічної точок зору ми прийняли концепцію різновекторної інтеграції. Причому вважається, що у нас на протязі 20 років СНД - в кризі, і від нього потроху відходять, створюються інші об'єднання. Але при цьому ми продовжуємо говорити про успіхи співпраці в рамках СНД і що культура повинна нас інтегрувати ».

Було б здорово, вважає експерт, зберегти об'єднуючі чинники культури, але мова вже йде про наявність поколенческих розривів. Молодь до 30 років, яка не знає, наприклад, хто такий Ленін, і не дивиться радянські фільми, вже зовсім інша. У Казахстані - це «покоління Netflix», яке більш вільно говорить на іноземних мовах, представники його комфортніше себе почувають в західній середовищі, ніж в інших пострадянських країнах.

«Скільки живу, весь час чую про кризу культурних цінностей і культури в цілому. Думаю, ніякої кризи немає, а є абсолютно природний процес зміни суспільства, - вважає Ірина Черних, головний науковий співробітник Казахстанського інституту стратегічних досліджень при Президентові РК. - Коли ми говоримо про культуру, то в будь-якому випадку повинні стосуватися ціннісного ядра. Якщо ми не визначимо, про яких культурні цінності зараз говоримо, то тоді дискусія не має сенсу ».

Розмірковуючи про якийсь інтеграційному культурний потенціал, вважає вчений, треба відзначити, що він змінюється, тим більше якщо за якусь цінність приймаються радянські культурні імперативи. Змінюється і йде в минуле, але на його місце приходить щось нове. Добре це чи погано - сказати складно. «Але все ж за ці роки ми в тій чи іншій мірі зберегли російськомовний простір, - підкреслила І. Черних. - Це може бути позитив для інтеграційного потенціалу ».

На думку головного редактора Інформаційно-аналітичного центру Caspian Bridge Замира Каражанова, що відбувається в культурі Казахстану, та й решти пострадянського простору, не варто називати кризою. «Трансформація цінностей - це нормальне явище, - каже експерт. - Щось йде з об'єктивних причин. Розмиваються радянські цінності колективізму, рівності і т.д. Але все це природний процес ».

При цьому в багажі минулого є три культурні проекти, які прижилися і зараз, вважає оглядач газети «Аргументи і факти Казахстан» Олег Бєлов. «Це КВН, в якому команда з Казахстану - діючий чемпіон, - підкреслив він. - Успішно розвивається версія цієї гри на казахською мовою. Крім того, це авторська пісня, найбільшими центрами якої є Астана, Алмати, Шимкент, Актобе і Усть-Каменогорськ. Великий фестиваль авторської пісні проходить в Астані. І третій значимий проект - це гра «Що? Де? Коли? ». В Алмати вже проходив Євразійський кубок, а в Астані - Чемпіонат світу. Ця гра по своїй популярності помітно перевершує індивідуалістичні західні формати, так як є командною ».

В цілому учасники дискусії погодилися, що певна проблема в контексті оцінки значущості зроблених зусиль в рамках культурного взаємодії країн СНД полягає у відсутності механізмів їх вимірювання. Статистичний облік проведених заходів ніяк не наближає нас до розуміння ступеня їх ефективності. Серйозною перешкодою є і відсутність уніфікованого розуміння термінології.

Що розуміти під культурою? Які її прояви можуть стати основою «м'якої сили» наших країн? Яке цілепокладання культурного взаємодії? Найлегше відповісти на ці питання, спираючись на розуміння культури як галузі економіки. Набагато складніша ситуація виглядає, якщо мова заходить про місію культури.

Також важливо, що сьогоднішня інформаційна епоха ставить такі умови, в яких культура діалогу здатна займати домінуюче становище. Цікавий і показовий в цьому сенсі приклад Франції, адже культура стала її світовим брендом, вона використовується країною для вирішення різних завдань, формуючи її привабливий імідж.

«Для справи миру, злагоди і взаєморозуміння між народами культура може служити надійним фундаментом, - робить висновок PR-консультант Казахстанської комунікативної асоціації Володимир Павленко. - Обговорення нами теми сьогоднішньої зустрічі це підтверджує. Поет Осип Мандельштам в 1912 році випустив свою статтю «Про співрозмовника» і почав її так: «Для людини немає нічого страшнішого, ніж інша людина, якій немає до нього ніякого діла». Показати ж, що справа є і проявити щирий інтерес до співрозмовника, можливо тільки через діалог. Якщо віднести слова поета не до окремих осіб, а до цілих народів, можна стверджувати, що вони приходять до взаєморозуміння багато в чому завдяки діалогу культур. При цьому, безумовно, важливо дотримуватися культури діалогу. Отже, ми бачимо силу культури і силу діалогу. І ці дві сили відображені в програмі і плані Року культури в СНД, який проводиться в даний час ».

Але чи задовольняє цей запит сучасна культура, яка формується сьогодні в пострадянських країнах?
Інша справа, що розуміється під словом «культурний»?
І третій значимий проект - це гра «Що?
Де?
Коли?
Що розуміти під культурою?
Які її прояви можуть стати основою «м'якої сили» наших країн?
Яке цілепокладання культурного взаємодії?

Новости