Главная

Статьи

Certified Scrum Master "CSM" з Кривицьким | Agile тренінги, навчання та сертифікації Scrum, Kanban, DevOps в Scrum Україна

 1. Короткий опис Це офіційний дводенний інтенсивний сертифікаційний клас від ScrumAlliance. курс читає...
 2. 2. Стиль навчання
 3. 3. Мета програми та сертифікація
 4. 4. Навички
 5. Умови участі:
 6. Short description
 7. 1. Large-Scale Scrum Or Scrum on an organization scale - it is from this point of view that we will look at Scrum in this training.
 8. 2. Learning style This course is designed using interactive approaches in teaching, including one of...
 9. 3. Program Objective and Certification The course program fully meets the requirements of the Cerified...
 10. 4. Skills The class is designed to give Scrum Masters and Agile Coaches practical tools for the development...

Короткий опис

Це офіційний дводенний інтенсивний сертифікаційний клас від ScrumAlliance. курс читає Олексій Кривицький - Certified Scrum Trainer, розробник, скрам-майстер і практикуючий agile-коуч з 2004 року.

Оновлений тренінг: програма розширена такими темами як Scrum в аутсорсингу, робота в розподілених командах, масштабний Scrum від 3 команд і більше, погляд на структуру продуктової організації із застосуванням принципів і каркасів Large-Scale Scrum (LeSS).

Тренінг спеціально створений, щоб допомогти розібратися в суті ролі Скрам-майстра і отримати навички для миттєвої роботи з командами. Програма готує учасників до виконання обов'язків Скрам-майстра в одній або декількох команд в компанії будь-якого розміру, типу і рівня зрілості. А також допомагає менеджерам і лідерам зрозуміти свою роль у розвитку agile-організацій.

Цей курс також знайдуть корисним все, хто працюють в компаніях (всередині або поза команд розробки), де agile-трансформація сприймається серйозно.

Тренінг проводиться російською мовою.

Детальний опис:

1. Large-Scale Scrum

Або Скрам в масштабі організації - саме з цієї точки зору ми будемо дивитися на Скрам в цьому тренінгу.

Так як сьогодні більше половини учасників працюють в багато-командних Скрам проектах, ми подивимося детально на підхід масштабування Скрам - Large Scale Scrum і обговоримо варіанти адаптації процесів і структур організацій під масштабування.

Так як сьогодні більше половини учасників працюють в багато-командних Скрам проектах, ми подивимося детально на підхід масштабування Скрам - Large Scale Scrum і обговоримо варіанти адаптації процесів і структур організацій під масштабування

2. Стиль навчання

Цей курс спроектований з використанням інтерактивних підходів у навчанні, включаючи одну з найвідоміших освітніх симуляція Скрам з ЛЕГО, винайденої Олексієм і перекладеної на більш ніж 20 мов.

Клас побудований так, щоб бути комфортним учасникам з різним досвідом роботи зі Скрам. Він не тільки навчає всіх ключових концепцій, а й дає можливість попрактикувати застосування підходів гнучкої розробки в ході безлічі різноманітних воркшопів, групових вправ, ігор і дискусій. Учасники працюють в невеликих комфортних групах, що дає відмінну можливість обговорення життєвих ситуацій і обміну досвідом.

Учасники працюють в невеликих комфортних групах, що дає відмінну можливість обговорення життєвих ситуацій і обміну досвідом

3. Мета програми та сертифікація

Програма курсу повністю відповідає вимогах програми Cerified ScrumMaster від Scrum Alliance і включає розгляд всіх стратегічних і щоденних обов'язків Скрам-майстра.

Клас покриває такі основні теми:

 • Каркас Скрам, ролі і обов'язки
 • Застосування Lean і системного мислення
 • Формування, становлення і зрілість команд
 • коучинг організації
 • Робота з Власниками Продукту
 • Менторинг учасників команд і менеджерів
 • Оцінювання і планування Agile проектів
 • менеджмент релізів
 • Проведення всіх Скрам церемоній і основи фасилітації
 • масштабування Скрам
 • і багато інших

Каркас Скрам, ролі і обов'язки  Застосування Lean і системного мислення  Формування, становлення і зрілість команд  коучинг організації  Робота з Власниками Продукту  Менторинг учасників команд і менеджерів  Оцінювання і планування Agile проектів  менеджмент релізів  Проведення всіх Скрам церемоній і основи фасилітації  масштабування Скрам  і багато інших

4. Навички

Клас побудований так, щоб дати Скрам-майстрам і Agile-коуч практичні інструменти для розвитку Agile принципів і коректного застосування Скрам в компанії. Він дає необхідні навички для старту, перезапуску і ведення Скрам-проекту.На найголовніше - він допоможе Вам стати першокласним Скрам-майстром!

-

Умови участі:

 • оплата можливо як від физ.лица за рахунком так і від юр.лица за договором
 • у вартість входить: тестування, сертифікації та дворічне членство в Scrum Alliance
 • при оплаті в гривні буде виставлений рахунок за актуальним курсом, що діє 5 днів
 • ціна і місце гарантується фактом оплати
 • звертайтеся також за груповими знижками

Відео , Як проходив наш клас в березні.

Short description

This is the official two-day intensive certification class from ScrumAlliance. Alexey Krivitsky has been reading the course - Certified Scrum Trainer, developer, scrum master and practicing agile-coach since 2004.

Updated training: the program is expanded by such topics as Scrum in outsourcing, work in distributed teams, large-scale Scrum from 3 teams and more, a look at the structure of the product organization using the principles and frameworks of Large-Scale Scrum ( LeSS).

The training is specifically designed to help understand the essence of the Scrum Master role and gain skills for short-term work with teams. The program prepares participants for the performance of the Scrum Master duties in one or more teams in a company of any size, type and level of maturity. It also helps managers and leaders to understand their role in the development of agile organizations.

This course will also be useful to everyone who works in companies (inside or outside development teams), where agile transformation is taken seriously.

The training is conducted in Russian. ## Detailed description:

1. Large-Scale Scrum Or Scrum on an organization scale - it is from this point of view that we will look at Scrum in this training.

Since today more than half of the participants work in multi-team Scrum projects, we will look in detail at the Scrum - Large Scale Scrum approach and discuss options for adapting the processes and structures of organizations for scaling.

2. Learning style This course is designed using interactive approaches in teaching, including one of the most famous educational simulation Scrum with LEGO, invented by Alexey and translated into more than 20 languages.

The class is designed to be comfortable for participants with different experience with Scrum. It not only teaches all key concepts, but also provides an opportunity to practice the use of agile approaches in a wide variety of workshops, group exercises, games and discussions. Participants work in small comfortable groups, which provides an excellent opportunity to discuss life situations and share experiences.

3. Program Objective and Certification The course program fully meets the requirements of the Cerified ScrumMaster program from the Scrum Alliance and includes consideration of all the strategic and daily responsibilities of the Scrum Master.

The class covers the following main topics:

 • Scrum framework, roles and responsibilities
 • Lean and systems thinking applications
 • Formation, formation and maturity of teams
 • Coaching organization
 • Work with Product Owners
 • Mentoring team members and managers
 • Evaluation and planning of Agile projects
 • Release Management
 • Conducting all Scrum ceremonies and foundations of facilitation
 • Scrum Scaling
 • and many others

Scrum framework, roles and responsibilities  Lean and systems thinking applications  Formation, formation and maturity of teams  Coaching organization  Work with Product Owners  Mentoring team members and managers  Evaluation and planning of Agile projects  Release Management  Conducting all Scrum ceremonies and foundations of facilitation  Scrum Scaling  and many others

4. Skills The class is designed to give Scrum Masters and Agile Coaches practical tools for the development of Agile principles and the correct application of Scrum in the company. He gives the necessary skills for starting, restarting and running the Scrum Project. But most importantly, he will help you become a first-class Scrum Master!

But most importantly, he will help you become a first-class Scrum Master

-
## The terms of participation:

 • payment is possible both from an individual in a bill and from a legal entity under an agreement
 • The price includes: testing, certification and two-year membership in the Scrum Alliance
 • if you pay in UAH will be billed at the current rate, valid for 5 days
 • price and place guaranteed by the fact of payment
 • also apply for group discounts

Video , As was our class in March.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,