Главная

Статьи

Новий порядок обчислення страхових внесків до Пенсійного фонду РФ індивідуальними підприємцями в 2014 році

 1. Розмір страхового внеску індивідуальних підприємців з обов'язкового пенсійного страхування буде визначатися...
 2. приклад 1
 3. приклад 2
 4. При цьому доходи враховується наступним чином:
 5. Також податкові органи зобов'язані направляти в ПФР дані про виявлені під час податкових перевірок...
 6. Відповідно до пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування...

З 1 січня 2014 г. змінений графік порядок визначення розміру внесків до Пенсійного фонду РФ (далі - ПФР), що сплачуються індивідуальними підприємцями за себе. Федеральним законом від 23.07.2013 р N 237-ФЗ «Про внесення змін до статті 22 Федерального закону« Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації »і статті 14 і 16 Федерального закону« Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування »встановлено порядок обчислення страхових внесків до ПФР в розмірі, що враховує величину доходу, отриманого індивідуальним підприємцем.

У 2013 р сума страхових внесків, що сплачуються самозайнятою населенням в фіксованих розмірах, збільшилася в порівнянні з 2012 р майже в 2 рази. Нагадаємо, що за 2013 р індивідуальні підприємці повинні сплатити в ПФР за себе 32 479 руб. 20 коп. Дана сума не змінюється в залежності від величини отриманого доходу. З метою пом'якшення негативних наслідків підвищення страхової навантаження вищевказаним законом визначений новий порядок обчислення страхових внесків. З 1 січня 2014 р розмір страхового внеску, що перераховується до ПФР самозайнятими громадянами за себе, буде визначатися в залежності від того, чи перевищила величина доходів порогову суму в 300 000 руб.

З 1 січня 2014 р розмір страхового внеску, що перераховується до ПФР самозайнятими громадянами за себе, буде визначатися в залежності від того, чи перевищила величина доходів порогову суму в 300 000 руб

Розмір страхового внеску індивідуальних підприємців з обов'язкового пенсійного страхування буде визначатися в наступному порядку:

1) у разі, якщо величина доходу платника страхових внесків за розрахунковий період не перевищує 300 000 руб. - у фіксованому розмірі, який визначається як добуток мінімального розміру оплати праці (МРОТ), встановленого федеральним законом на початок фінансового року, за який сплачуються страхові внески, та тарифу страхових внесків до ПФР, встановленого пп. 1 п. 2 ст.12 Федерального закону від 24.07.2009 р N 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування» (далі - Закон № 212-ФЗ) , збільшене в 12 раз;

Таким чином, якщо з 2014 р не збільшиться розмір МРОТ, який згідно з Федеральним законом від 19.06.2000 р N 82-ФЗ «Про мінімальний розмір оплати праці» (в ред. Від 03.12.2012 р) з 1 січня 2013 р . становить 5 205 руб., то величина страхового внеску індивідуального підприємця буде розраховуватися наступним чином:

5 205 руб. х 26% х 12 = 16 239 руб. 60 коп.

2) у разі, якщо величина доходу за розрахунковий період перевищує 300 000 руб. - у фіксованому розмірі, який визначається як добуток МРОТ на початок фінансового року, за який сплачуються страхові внески, та тарифу страхових внесків до ПФР, встановленого пп. 1 п. 2 ст.12 Закону № 212-ФЗ, збільшене в 12 раз, плюс 1% від суми доходу, що перевищує 300 000 руб. за розрахунковий період.

Слід зазначити, що для даного випадку законом передбачено обмеження: сума страхових внесків не може бути більше розміру, що визначається як добуток восьмикратного МРОТ на початок фінансового року, за який сплачуються страхові внески, та тарифу страхових внесків до ПФР, встановленого пп. 1 п. 2 ст.12 Закону № 212-ФЗ, збільшене в 12 раз. Гранична сума страхових внесків дорівнюватиме:

8 х 5 205 руб. х 26% х 12 = 129 916 руб. 80 коп.

приклад 1

Дохід індивідуального підприємця за 2014 р - 400 000 руб.

Розрахуємо суму страхового внеску в ПФР:

5 205 руб. х 26% х 12 + (400 000 руб. - 300 000 руб.) х 1% = 16 239,60 + 1 000 = 17 239 руб. 60 коп.

60 коп

приклад 2

Дохід індивідуального підприємця за 2014 г. - 12 000 000 руб.

Розрахуємо суму страхового внеску в ПФР:

5 205 руб. х 26% х 12 + (12 000 000 руб. - 300 000 руб.) х 1% = 16 239,60 + 117 000 = 133 239 руб. 60 коп.

При цьому слід враховувати, що сума страхового внеску не може бути більше граничного розміру. Таким чином, сума страхового внеску, яку повинен сплатити індивідуальний підприємець за 2014 р складе 129 916 руб. 80 коп.

Розмір доходу платників внесків буде визначатися за правилами Податкового кодексу РФ відповідно до того режимом оподаткування, який застосовує конкретний платник.

Розмір доходу платників внесків буде визначатися за правилами Податкового кодексу РФ відповідно до того режимом оподаткування, який застосовує конкретний платник

При цьому доходи враховується наступним чином:

 • Для платників страхових внесків, які сплачують податок на доходи фізичних осіб, - у відповідності зі ст.227 НК РФ.

Враховуються всі доходи, одержані як у грошовій, так і в натуральній формах, або право на розпорядження якими в підприємця виникло, а також доходи у вигляді матеріальної вигоди.

 • Для платників страхових внесків, які застосовують спрощену систему оподаткування, - відповідно до ст. 346.15 НК РФ.

Враховуються доходи від реалізації, що визначаються ст. 249 НК РФ і позареалізаційні доходи, які визначаються ст. 250 НК РФ.

 • Для платників страхових внесків, які сплачують єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності, - відповідно до ст. 346.29 НК РФ.

Враховується величина поставлений дохід платника податків, розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності. Показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності і базова прибутковість на місяць наведено в ст. 346.29 НК РФ.

 • Для платників страхових внесків, які застосовують патентну систему оподаткування, - відповідно до ст. 346.47 і 346.51 НК РФ.

Доходом визнається потенційно можливий до отримання річний дохід індивідуального підприємця за відповідним видом підприємницької діяльності, встановлений законами суб'єктів РФ.

 • Для платників страхових внесків, які застосовують більш одного режиму оподаткування, оподатковувані доходи від діяльності підсумовуються.

З 2014 року податкові органи зобов'язані направляти в ПФР відомості про доходи від діяльності платників страхових внесків за розрахунковий період, не пізніше 15 червня року, що настає після закінчення розрахунковим періодом.

З 2014 року податкові органи зобов'язані направляти в ПФР відомості про доходи від діяльності платників страхових внесків за розрахунковий період, не пізніше 15 червня року, що настає після закінчення розрахунковим періодом

Також податкові органи зобов'язані направляти в ПФР дані про виявлені під час податкових перевірок факти заниження доходів платників податків.

Зазначені дані надсилаються протягом 5 днів після набрання законної сили рішенням податкового органу про притягнення відповідного платника податків до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.

При цьому відомості про доходи від діяльності платників податків за розрахунковий період і дані про виявлені факти податкових порушень, є підставою для стягнення з індивідуального підприємця відповідної недоїмки по страхових внесках, пені та штрафів.

У разі, якщо у вказаній інформації відсутні відомості про доходи платників податків у зв'язку з неподанням ними необхідної звітності до податкових органів, страхові внески стягуються в фіксованому розмірі в сумі 129 916 руб. 80 коп.

В даний час відповідно до п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування з об'єктом оподаткування у вигляді доходів, і не виробляють виплати й інші винагороди фізичним особам, зменшують суму податку (авансових платежів з податку) на сплачені за себе страхові внески в ПФР в фіксованому розмірі.

При цьому на зазначених індивідуальних підприємців обмеження у вигляді зменшення суми обчисленого податку на суму страхових внесків не більше ніж на 50% не поширюється (Лист ФНС РФ від 29.05.2013 р N ОД-4-3 / 9779 @). Згідно з роз'ясненнями ФНС, викладеним в Листі від 25.02.2013 р N ОД-3-3 / 643 @ дана категорія індивідуальних підприємців має право зменшити суму податку (авансових платежів з податку) на всю суму сплачених страхових внесків до ПФР в фіксованому розмірі.

Відповідно до пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування з об'єктом оподаткування у вигляді доходів, зменшених на величину витрат, при визначенні податкової бази зменшують отримані доходи на витрати у вигляді страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування.

На момент написання статті ніяких змін з даного питання в НК РФ внесено не було, роз'яснення ФНС і Мінфіну Росії поки також відсутні.

Слід зазначити, що страхові внески у фіксованому розмірі, як і раніше, необхідно сплатити не пізніше 31 грудня поточного розрахункового періоду.

Суму внесків, обчислену з доходу, що перевищує 300 000 руб., Необхідно буде сплатити не пізніше 1 квітня року, що настає після закінчення розрахунковим періодом.

ЗДАЧА НУЛЬОВИЙ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ІП С ROSCO!

При цьому страхові внески, обчислені понад страхового внеску у фіксованому розмірі, направляються на фінансування страхової та накопичувальної частин трудової пенсії в розмірах, визначених пропорційно тарифами страхових внесків, встановленим п. 2.1 ст. 22 Федерального закону від 15.12.2001 р N 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації».

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,