Главная

Статьи

Підсумкова атестація - 2019

 • ДПА-9

 • Підсумкове співбесіда з російської мови-9

 • ДПА-11
 • Підсумкове твір (переказ) -11

 • КДР, ВВР, НІКО

 • Інформація про різні оціночних процедурах якості і рівня шкільної освіти в Росії / Zip 750 Kb Інформація про різні оціночних процедурах якості і рівня шкільної освіти в Росії  / Zip 750 Kb   Федеральний закон від 29 Федеральний закон від 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. Від 03.08.2018) "Про освіту в Російській Федерації"

  Успішний захист проекту Успішний захист проекту? Значить тобі до нас! Матеріали допоможуть тобі правильно підготуватися до захисту проекту та отримати допуск до ОГЕ.

  Дослідження або проект.pdf 2.1 МБ

  Положення про проектно-дослідницької діяльності .pdf 665 КБ

  Стаття 59. Підсумкова атестація

  1. Підсумкова атестація є формою оцінки ступеня і рівня освоєння учнями освітньої програми.

  2. Підсумкова атестація проводиться на основі принципів об'єктивності та незалежності оцінки якості підготовки учнів.

  3. Підсумкова атестація, завершальна освоєння основних освітніх програм основної загальної та середньої загальної освіти, основних професійних освітніх програм, є обов'язковою і проводиться в порядку і в формі, які встановлені освітньою організацією, якщо інше не встановлено цим Законом.

  4. Підсумкова атестація, завершальна освоєння мають державну акредитацію основних освітніх програм, є державною підсумковою атестацією. Державна підсумкова атестація проводиться державними екзаменаційними комісіями з метою визначення відповідності результатів освоєння учнями основних освітніх програм відповідним вимогам федерального державного освітнього стандарту або освітнього стандарту.

  5. Форми державної підсумкової атестації, порядок проведення такої атестації з відповідних освітніх програм різного рівня і в будь-яких формах (включаючи вимоги до використання засобів навчання та виховання, засобів зв'язку при проведенні державної підсумкової атестації, вимоги, що пред'являються до осіб, які залучаються до проведення державної підсумкової атестації, порядок подання та розгляду апеляцій, зміни та (або) анулювання результатів державної підсумкової атестації), а також терміни ін оведенія державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти і тривалість проведення іспитів з кожного навчального предмету в рамках державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно- правового регулювання у сфері освіти, якщо цим законом не вуст ановлено інше.

  (В ред. Федерального закону від 19.02.2018 N 25-ФЗ)

  (Див. Текст в попередній редакції)

  6. До державної підсумкової атестації допускається навчається, не має академічної заборгованості і в повному обсязі виконав навчальний план або індивідуальний навчальний план, якщо інше не встановлено порядком проведення державної підсумкової атестації з відповідних освітніх програм.

  7. Ті, що навчаються, які не пройшли державну підсумкову атестацію або отримали на державній підсумковій атестації незадовільні результати, має право пройти державну підсумкову атестацію в терміни, що визначаються порядком проведення державної підсумкової атестації з відповідних освітніх програм.

  8. Не допускається стягнення плати з учнів за проходження державної підсумкової атестації.

  9. Державні екзаменаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти створюються:

  1) уповноваженими органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації при проведенні державної підсумкової атестації на територіях суб'єктів Російської Федерації;

  2) федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері освіти, при проведенні державної підсумкової атестації за межами території Російської Федерації.

  10. Державні екзаменаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації за освітніми програмами середньої професійної освіти і вищої освіти створюються відповідно до порядку проведення державної підсумкової атестації за вказаними освітніми програмами.

  11. При проведенні державної підсумкової атестації, якщо інше не передбачено порядком проведення державної підсумкової атестації з відповідних освітніх програм, використовуються контрольні вимірювальні матеріали, що представляють собою комплекси завдань стандартизованої форми. Інформація, що міститься в контрольних вимірювальних матеріалах, використовуваних при проведенні державної підсумкової атестації, відноситься до інформації обмеженого доступу. Порядок розробки, використання і зберігання контрольних вимірювальних матеріалів (включаючи вимоги до режиму їх захисту, порядком та умовами розміщення інформації, що міститься в контрольних вимірювальних матеріалах, в мережі "Інтернет") встановлюється центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері освіти .

  12. Забезпечення проведення державної підсумкової атестації здійснюється:

  1) органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють державне управління у сфері освіти, при проведенні державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти на території Російської Федерації;

  2) федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері освіти, в тому числі спільно з засновниками освітніх організацій, розташованих за межами території Російської Федерації і реалізують мають державну акредитацію освітні програми основної загальної та середньої загальної освіти, і закордонних установ Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що мають у своїй структурі спеціалізовані структурні освітні підрозділи, при прове еніі державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти за межами території Російської Федерації;

  3) організаціями, що здійснюють освітню діяльність, при проведенні державної підсумкової атестації за основними професійними освітніми програмами, якщо інше не встановлено порядком проведення державної підсумкової атестації учнів за відповідними освітніми програмами.

  13. Державна підсумкова атестація з освітніми програмами середньої загальної освіти проводиться в формі єдиного державного іспиту (далі - єдиний державний іспит), а також в інших формах, які можуть встановлюватися:

  1) для учнів за освітніми програмами середньої загальної освіти в спеціальних навчально-виховних установах закритого типу, а також в установах, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі, для учнів, які отримують середню загальну освіту в рамках освоєння освітніх програм середньої професійної освіти, в тому числі освітніх програм середньої професійної освіти, інтегрованих з основними освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти, для про учающіхся з обмеженими можливостями здоров'я за освітніми програмами середньої загальної освіти або для учнів дітей-інвалідів та інвалідів за освітніми програмами середньої загальної освіти федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти;

  2) для учнів за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти, які вивчали рідну мову з числа мов народів Російської Федерації і літературу народів Росії на рідній мові з числа мов народів Російської Федерації і вибрали іспит з рідної мови з числа мов народів Російської Федерації і літературі народів Росії на рідній мові з числа мов народів Російської Федерації для проходження державної підсумкової атестації, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і, що здійснюють державне управління у сфері освіти, в порядку, встановленому зазначеними органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

  14. Методичне забезпечення проведення державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти, організація розробки контрольних вимірювальних матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти і критеріїв оцінювання екзаменаційних робіт, виконаних на основі цих контрольних вимірювальних матеріалів , забезпечення цими контрольними вимірювальними матеріалами державних кзаменаціонних комісій, а також організація централізованої перевірки екзаменаційних робіт учнів, виконаних на основі контрольних вимірювальних матеріалів при проведенні державної підсумкової атестації за освітніми програмами середньої загальної освіти, визначення мінімальної кількості балів єдиного державного іспиту, що підтверджує освоєння освітньої програми середньої загальної освіти, здійснюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері освіти.

  15. З метою забезпечення дотримання порядку проведення державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти громадянам, акредитованим в якості громадських спостерігачів в порядку , Встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, надається право бути присутнім при проведенні державної підсумкової атестації та направляти інформацію про порушення, виявлені при проведенні державної підсумкової атестації, в федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють державне управління у сфері освітньої ия, і органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері освіти. Акредитацію громадян в якості громадських спостерігачів здійснюють:

  1) органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють державне управління у сфері освіти, при проведенні державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної або середньої загальної освіти на територіях суб'єктів Російської Федерації;

  2) засновники освітніх організацій, розташованих за межами території Російської Федерації і реалізують мають державну акредитацію освітні програми основної загальної та середньої загальної освіти, зарубіжних установ Міністерства закордонних справ Російської Федерації, які мають у своїй структурі спеціалізовані структурні освітні підрозділи, при проведенні державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної або середньої загальної освіти за межами тер іторіі Російської Федерації.

  16. До проведення державної підсумкової атестації за основними професійними освітніми програмами залучаються представники роботодавців або їх об'єднань.

  17. Навчаються за основними професійними освітніми програмами після проходження підсумкової атестації надаються за їх заявою канікули в межах терміну освоєння відповідної основної освітньої програми, після закінчення яких проводиться відрахування учнів в зв'язку з отриманням освіти.

  Новости

  Увлекательные походы в Карпаты.

  Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

  Поход на вулкан Немрут Даг

  Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

  Антикварный магазин Домовой
  В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

  Хуэй Чжун Дан
  На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

  Капсулы для похудения Лишоу
  В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

  Регата Marmaris Race Week
  5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

  Дешевая аптека в Ромнах
  Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

  Упражнения по арт терапии
  Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

  Купить диван в Киеве недорого
  Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

  Домашние тараканы фото
  Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,