Главная

Статьи

Обкладення ПДФО та страховими внесками путівок на санаторно-курортне лікування. Корпоративи та подарунки до свят

 1. Огляд Податкових новин для бухгалтера від Облік-Сервіс Випуск №13 (127) від 16 Июня 2015 року
 2. Роз'яснення Мінфіну щодо спрощення бухобліку
 3. Обкладення ПДФО та страховими внесками путівок на санаторно-курортне лікування
 4. Корпоративи та подарунки до свят - без страхових внесків
 5. Затверджено вимоги до змісту єдиного реєстру перевірок
 6. Черговий законопроект про посилення відповідальності за ухилення від сплати податків
 7. Відпустка з Наступний звільненням
 8. Як продовжується відпустку
 9. Опубліковано закон про збільшення вартості майна, що амортизується
 10. Минулі випуски:

Огляд Податкових новин для бухгалтера від Облік-Сервіс

Випуск №13 (127) від 16 Июня 2015 року

Випуск №13 (127) від 16 Июня 2015 року

Роз'яснення Мінфіну щодо спрощення бухобліку

Обкладення ПДФО та страховими внесками путівок на санаторно-курортне лікування

Корпоративи та подарунки до свят - без страхових внесків

Затверджено вимоги до змісту єдиного реєстру перевірок

Черговий законопроект про посилення відповідальності за ухилення від сплати податків

Відпустка з наступним звільненням

Як продовжується відпустку

Опубліковано закон про збільшення вартості майна, що амортизується

Роз'яснення Мінфіну щодо спрощення бухобліку

В "Інформації" N ПЗ-3/2015 Мінфін нагадав, що спрощені способи ведення бухобліку, включаючи спрощену бухгалтерську (фінансову) звітність, має право застосовувати такі економічні суб'єкти (за винятком організацій, зазначених у частині 5 статті 6 закону про бухоблік):

 • суб'єкти малого підприємництва;
 • некомерційні організації;
 • організації, які отримали статус учасників проекту відповідно до федеральним законом "Про інноваційному центрі" Сколково ".

Організація, яка застосовує спрощені способи, має можливість самостійно обирати, які спрощені способи застосовувати для ведення бухобліку (незалежно від застосування інших спрощених способів). Вибір окремих спрощених способів проводиться, як правило, виходячи з умов господарювання, величини організації та інших факторів.

Організація, яка застосовує спрощені способи, зокрема, може:

 • скоротити кількість синтетичних рахунків в прийнятому їй робочому плані рахунків бухобліку;
 • прийняти рішення про використання касового методу обліку доходів і витрат;
 • прийняти рішення не проводити переоцінку основних засобів для цілей бухгалтерського обліку

Відомство дало також масу інших рекомендацій і роз'яснень про спрощений ведення бухобліку.

Посилання по темі:

Обкладення ПДФО та страховими внесками путівок на санаторно-курортне лікування

ПДФО

Згідно п. 9 ст. 217 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ) не обкладаються ПДФО суми повної або часткової компенсації (оплати) роботодавцями своїм працівникам і (або) членам їх сімей, колишнім своїм працівникам, які звільнилися у зв'язку з виходом на пенсію по інвалідності або по старості, інвалідам, які не працюють в даній організації, вартості придбаних путівок, за винятком туристичних, на підставі яких зазначеним особам надаються послуги санаторно-курортними та оздоровчими організаціями, що перебувають на території РФ, а також сум и повної або часткової компенсації (оплати) вартості путівок для не досягли віку 16 років дітей, на підставі яких зазначеним особам надаються послуги санаторно-курортними та оздоровчими організаціями, що перебувають на території РФ, що надаються за рахунок коштів організацій, якщо витрати по такій компенсації (оплати ) відповідно до НК РФ не віднесені до витрат, що враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток організацій.

При цьому з метою застосування гл. 23 «Податок на доходи фізичних осіб» НК РФ до санаторно-курортним і оздоровчим організацій належать санаторії, санаторії-профілакторії, профілакторії, будинки відпочинку і бази відпочинку, пансіонати, лікувально-оздоровчі комплекси, санаторні, оздоровчі та спортивні дитячі табори.

Іншими словами, в разі якщо Підприємство не враховує вартість путівки в складі витрат з податку на прибуток, то і ПДФО на неї нараховувати не потрібно.

Аналогічну позицію можна зустріти і в роз'ясненнях контролюючих органів, так зокрема, Мінфін Росії в листі від 01.07.2013 № 03-04-06 / 24981 роз'яснив наступне:

«Таким чином, вартість санаторно-курортних путівок, придбаних організацією для своїх працівників, а також вартість таких путівок, наданих працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації, не підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб на підставі п. 9 ст. 217 Кодексу ».

Страхові внески

Згідно ч. 1 ст. 7 Федерального закону від 24.07.2009 № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування» (далі - Закон № 212-ФЗ) об'єктом обкладання страховими внесками для організацій визнаються виплати та інші винагороди, що нараховуються організаціями на користь фізичних осіб, в тому числі в рамках трудових відносин.

Аналогічна норма міститься і в ст. 20.1 Федерального закону від 24.07.1998 № 125-ФЗ «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань», згідно з якою об'єктом обкладання страховими внесками визнаються виплати та інші винагороди, що виплачуються страхувальниками на користь застрахованих в рамках трудових відносин.

Як можна помітити, об'єкт обкладання страховими внесками визнаються не будь-які виплати, а лише ті, що зроблені в рамках трудових відносин.

Разом з тим, на думку контролюючих органів, об'єктом обкладання страховими внесками є всі виплати на користь працівника, вироблені роботодавцем, за винятком тих, які прямо перераховані в ст.9 Закону № 212-ФЗ. У зазначеній же нормі в основному перераховані виплати, передбачені чинним законодавством, а також деякі види матеріальної допомоги.

Отже, ненарахування страхових внесків на виплати роботодавця на користь працівника, прямо не перераховані в ст. 9 Закону № 212-ФЗ, є ризиком для роботодавця.

Разом з тим, судова практика підходить в вирішення питання більш вибірково, і багато виплати на користь працівника визнаються виплатами, що не входять в об'єкт обкладання страховими внесками.

Що стосується конкретно розглянутої в запиті ситуації - придбання Підприємством путівок на санаторно-курортне лікування в інтересах працівника (фактично компенсація їх вартості), то, як вже було зазначено вище, на думку контролюючих органів, вартість путівки, придбаної організацією для працівника (як, до речі , і вартість компенсації такої путівки, придбаної працівником самостійно), повинна обкладатися страховими внесками, тому що це виплата в рамках трудових правовідносин. При цьому не важливо, передбачена чи ні дана виплата трудовим договором (див., Наприклад, листи Мінпраці від 05.12.2013 № 17-3 / 2055 , ФСС РФ від 17.11.2011 № 14-03-11 / 08-13985).

Однак на нашу думку дана позиція є спірною, оскільки в силу норми п. 1 ст. 7 Закону № 212-ФЗ об'єктом обкладення страховими внесками для платників страхових внесків, які виробляють виплати й інші винагороди фізичним особам, визнаються виплати та інші винагороди, що нараховуються ними на користь фізичних осіб в рамках трудових відносин.

В силу ст.ст. 15 ТК РФ трудові відносини - це відносини, засновані на угоді між працівниками і роботодавцем про особисте виконання працівником за плату трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилами внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором.

Відповідно до ст. 16 ТК РФ трудові відносини виникають між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору.

Згідно ст.129 ТК РФ заробітна плата (оплата праці працівника) - це винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та інші виплати компенсаційного характеру) і стимулюючі виплати (доплати і надбавки стимулюючого хара тера, премії та інші заохочувальні виплати).

Умова про оплату праці обов'язково включається в трудовий договір, укладений з працівником, відповідно до діючих у даного роботодавця системами оплати праці (ст. 57, 135 ТК РФ).

Таким чином, на нашу думку, підставою для нарахування страхових внесків є не всі виплати, вироблені працівникові роботодавцем, а тільки виплати, передбачені системою оплати праці і вироблені на користь працівників у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків за певний трудовий результат.

Іншими словами, якщо виплати не пов'язані з виконанням працівниками трудових обов'язків, не є стимулюючими чи компенсують виплатами, винагородою або елементами оплати праці, вони не повинні визнаватися об'єктом обкладання страховими внесками.

Саме такий висновок зроблено в Постанові Президії ВАС РФ від 14.05.2013 № 17744/12. Суд, зокрема, зазначив, що на відміну від трудового договору, який відповідно до ст.ст.15, 16 ТК РФ регулює саме трудові відносини, колективний договір згідно ст.40 ТК РФ регулює соціально-трудові відносини.

Як вказав суд, виплати соціального характеру, засновані на колективному договорі, не є стимулюючими, які не залежать від кваліфікації працівників, складності, якості, кількості, умов виконання самої роботи, не є оплатою праці працівників (винагородою за працю), в тому числі і тому , що не передбачені трудовими договорами. Тому ці виплати не є об'єктом обкладення страховими внесками і не підлягають включенню в базу для нарахування страхових внесків. При цьому сам по собі факт наявності трудових відносин між роботодавцем і його працівниками чи не свідчить про те, що всі виплати, які нараховуються працівникам, являють собою оплату їх праці.

Позиція Президії ВАС знаходить своє відображення в рішеннях судів нижчих інстанцій з даного питання. Так, наприклад, ФАС ЗСО в постанові від 11.09.2013 № А67-5932 / 2012 розглянув наступну ситуацію: Суспільство справляло своїм працівникам виплати у вигляді часткової компенсації вартості путівок, які були одноразовими виплатами соціального характеру. Названі виплати не передбачені трудовими договорами, укладеними Товариством з конкретними працівниками, при цьому підставою для таких виплат був колективний договір. Суд зробив висновок, що дані виплати не пов'язані з трудовими правовідносинами, тому не обкладаються страховими внесками. При цьому суд послався на відсутність доказів того, що такі виплати були оплатою праці працівників, тобто носили систематичний характер, залежали від трудового вкладу працівників, складності, кількості і якості виконуваної роботи, обчислювалися виходячи з встановлених окладів, тарифів, надбавок, періоду трудового стажу .

Однак, особливо звертаємо Вашу увагу, що якщо в суді буде встановлено, що вартість путівки для працівника є елементом оплати праці (відповідно до локальними актами критерії отримання путівки - стаж роботи, характеристика працівника, якісні та кількісні показники роботи), донарахування страхових внесків, найімовірніше, буде визнано правомірним.

Так, наприклад, ФАС УО в постанові від 06.08.2013 № Ф09-6904 / 13 зроблено висновок, що компенсація працівникові вартості путівки для його дитини обкладається страховими внесками. Суд, зокрема, прийняв до уваги, що розділом «Соціальні гарантії, допомога і компенсації» колективного договору передбачено, що роботодавець купує путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих оздоровчих таборів. Путівки надавалися працівникам з частковим відшкодуванням вартості. При цьому виплати у вигляді часткового відшкодування нараховувалися на користь працівників. Зазначені путівки були виділені на дітей працівників товариства на підставі їх письмових заяв. У зв'язку з цим суд дійшов висновку про здійснення товариством часткової оплати вартості путівок в табір на користь своїх працівників в рамках трудових відносин і визнав правомірним нарахування на них страхових внесків.

Резюмуючи вищевикладене, вважаємо, що суми оплати санаторно-курортних путівок для працівників та членів їх сімей, передбачені колективним договором і не є оплатою праці, не підлягають обкладенню страховими внесками.

Разом з тим, з огляду на позицію контролюючих органів, таку точку зору, найімовірніше, доведеться доводити в суді. Судова ж практика з цього питання не є однозначною. Однак, наявність Постанови Президії ВАС РФ від 14.05.2013 № 177744/12 знижує ризики несприятливих наслідків для роботодавця.

джерело: www.nalog-briz.ru

Посилання по темі:

Корпоративи та подарунки до свят - без страхових внесків

В ході виїзної перевірки встановлено заниження бази по страхових внесках на вартість оплати Товариством корпоративних заходів в липні і грудні 2011 року (День медика і Новорічне свято) і вартість подарунків, вручених працівникам до 23 лютого і 8 березня 2012 і 2013 років.
Розглянувши матеріали перевірки, керівник Управління прийняв рішення про притягнення Товариства до відповідальності. У цьому ж рішенні Товариству запропоновано сплатити страхові внески.
Товариство з рішенням Управління не погодилося і оскаржило його в арбітражному суді.

Суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що вартість святкування корпоративних заходів і подарунків працівникам не підлягає включенню до бази для нарахування страхових внесків.
Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції.

Арбітражний суд Волго-Вятського округу, керуючись ст. 8 Закону № 212-ФЗ, ст. 129 Трудового кодексу РФ, прийшов до висновку, що сам по собі факт наявності трудових відносин між роботодавцем і його працівниками чи не свідчить про те, що всі виплати, які виробляються працівникам, являють собою оплату їх праці.

Суди встановили, що Товариство в липні і грудні 2011 року (День медика і Новорічне свято) провело святкові корпоративні заходи. У списки беруть участь в святкових заходах осіб включені співробітники фірми, засновники, а також особи, які не мають трудових відносин з Товариством; включення осіб до списку корпоративного заходу залежало тільки від їх бажання і не залежало від кваліфікації працівників, складності, якості і кількості виконуваної роботи, умов виконання самої роботи, не була оплатою праці працівників (винагородою за працю).

Витрати, пов'язані з купівлею подарунків до свят 23 лютого і 8 березня, здійснені заявником за рахунок чистого прибутку, що залишається після сплати податків.

Доказів того, що дані подарунки були винагородою за працю, носили компенсуючий або стимулюючий характер, Фонд не представив.

При таких обставинах суди зробили правильний висновок про те, що суми, спрямовані Товариством на святкування Дня медика і Новорічного свята, а також вартість подарунків до свят не підлягають включенню в базу для обчислення страхових внесків.

(Постанова Арбітражного суду Волго-Вятського округу від 27.05.2015 у справі № А17-7201 / 2014 року)

джерело: www.nalog-forum.ru

Затверджено вимоги до змісту єдиного реєстру перевірок

Першого липня цього року вступає в силу ст. 13.3 Федерального закону від 26.12.2008 № 294-ФЗ, що передбачає створення єдиного реєстру перевірок - федеральної державної інформаційної системи, оператором якої є Генпрокуратура РФ.

Постановою № 415 затверджено Правила формування та ведення цього реєстру. У них зазначено, які саме відомості повинні міститися в реєстрі, в які терміни вони в нього включаються і в якому порядку надаються організаціям та державним органам.

Відомості про проведення перевірки підлягають внесенню до реєстру протягом 3-5 робочих днів з дня видання розпорядження або наказу. Дані про її результати та вжиті заходи - в рамках 5-10 днів.

Єдиний реєстр перевірок буде розміщений у відкритому доступі на спеціалізованому сайті. Ознайомитися з ним можна буде безоплатно.

(Постанова Уряду РФ від 28.04.2015 № 415)

джерело: www.налоговиеновості.рф

Черговий законопроект про посилення відповідальності за ухилення від сплати податків

Отже, якщо раніше за цією статтею громадяни несли відповідальність за відкриття фірм з переведення в готівку грошей, то тепер законопроект №599584-6 «Про внесення змін до статті 173.1 і 199 Кримінального кодексу (в частині посилення відповідальності за ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації)» передбачає покарання і за користування цими конторами.

джерело: www.налоговиеновості.рф

Відпустка з Наступний звільненням

"У працівника за графіком намічається відпустку з 15 червня на 28 днів. Він хоче за час відпустки знайти іншу роботу і звільнитися, але заяву на звільнення ще не писав. Чи можемо ми надати працівникові цю відпустку з подальшим звільненням?"

Надати відпустку з подальшим звільненням можна, якщо цього захоче сам працівник. Ви можете тільки запропонувати працівникові такий варіант. Відповідно до ч. 2 ст. 127 Трудового кодексу РФ за письмовою заявою працівника невикористані відпустки можуть бути надані йому з подальшим звільненням (за винятком випадків звільнення за винні дії). При цьом днем ​​звільнення вважається Останній день відпустки.

Для роботодавця такий варіант вигідний тим, що передумати і відкликати заяву про звільнення працівник має право тільки до початку відпустки. Після початку відпустки роботодавець може зі спокійною совістю приймати на посаду, що звільнилася нового співробітника або переводити кого-небудь із працюючих.

Яку вигоду від відпустки з подальшим звільненням отримує працівник? Розрахунок і трудова книжка видається працівникові в день, що передує першому дню відпустки.

Нагадаємо Визначення Конституційного Суду РФ від 25.01.2007 № 131-О-О (витримка):

«... роботодавець, щоб належним чином виконати закріплену Трудовим кодексом Російської Федерації (зокрема, його статтями 84.1, 136 і 140) обов'язок з оформлення звільнення і розрахунку з працівником, який звільняється, повинен виходити з того, що останнім днем ​​роботи працівника є не день його звільнення ( останній день відпустки), а день, що передує першому дню відпустки.

Саме тому право відкликати заяву про звільнення за власним бажанням, що представляє собою додаткову гарантію трудових прав працівника, може бути реалізовано їм тільки до остаточного припинення роботи у зв'язку з використанням відпустки і подальшим звільненням. Таке регулювання в повній мірі відповідає цілям правового регулювання трудових відносин, проголошеним в статті 1 Трудового кодексу Російської Федерації ... »

Якщо працівник все-таки хоче отримати окремо відпустку і окремо оформити звільнення, то це його право.

джерело: www.kadrovik-praktik.ru

Як продовжується відпустку

"Чи обов'язково видавати наказ про продовження відпустки в разі хвороби працівника? Директор каже, що я тільки папір перекладаю, а відпустку продовжується автоматично на підставі лікарняного листка"

У Трудовому кодексі РФ немає норм, що зобов'язують видавати наказ про продовження відпустки працівникові. Роботодавцем на локальному рівні може бути встановлений порядок оформлення продовження відпустки відповідним наказом (наприклад, Інструкцією з кадрового діловодства). У такому випадку його видання стає обов'язковим.

Автоматичне продовження відпустки також кодексом не передбачено. Согласно ч. 1 ст. 124 ТК РФ щорічна оплачувана відпустка повинна бути продовжений або перенесений на інший термін, який визначається роботодавцем з урахуванням побажань працівника, у випадках:

 • тимчасової непрацездатності працівника;
 • виконання працівником під час щорічної оплачуваної відпустки державних обов'язків, якщо для цього трудовим законодавством передбачено звільнення від роботи;
 • в інших випадках, передбачених трудовим законодавством, локальними нормативними актами.

І вибір: продовжити або перенести відпустку - необхідно відобразити документально: у заяві працівника, наказі роботодавця.

джерело: www.kadrovik-praktik.ru

Опубліковано закон про збільшення вартості майна, що амортизується

Амортизируемим буде визнаватися майно, первісна вартість якого перевищує 100 тис. Руб. Дане положення, яке набирає чинності з 1 січня 2016 року, буде застосовуватися до об'єктів, які введені в експлуатацію починаючи з зазначеної дати.

Документ: Федеральний закон від 08.06.2015 N 150-ФЗ

Написано 8 червня 2015 року

джерело: www.consultant.ru

Минулі випуски:

Або Дивіться архів >>>

Наш тел.: +7 (383) 249 10 83, 255 96 58
Наша адреса: 630005, Новосібірськ, вул.Крілова, 36 оф.112
www.учет-сервіс.рф

Чи можемо ми надати працівникові цю відпустку з подальшим звільненням?
Яку вигоду від відпустки з подальшим звільненням отримує працівник?

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,