Главная

Статьи

Внутрішній аудит: «Кодекс етики»

згідно з визначенням «Інституту внутрішніх аудиторів» , «Внутрішній аудит є незалежною, що забезпечує об'єктивність консультативною діяльністю, спрямованою на вдосконалення та підвищення якості оперативної діяльності організації. Він допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління ». Керівник програми сертифікації НП «ІВА» Денис Малихін та заступник директора НП «ІВА» Розанна Уразова в бесіді з E xecutive.ru розповіли про те, чи відбувається сьогодні в компаніях зміна ролі внутрішнього аудиту, як його стандарти поєднуються з індивідуальними вимогами організацій, для чого внутрішньому аудитору навички управління бізнесом і навіщо потрібна сертифікація CIA Rus.

E xecutive: Розкажіть про ситуацію на ринку на сьогоднішній день. Відбувається зміна ролі внутрішнього аудиту в компаніях?

Розанна Уразова: Сучасний етап розвитку внутрішнього аудиту в Україні характеризується підвищенням значимості його ролі, тоді як власники компаній починають пред'являти більш високі вимоги до ефективності діяльності внутрішніх аудиторів, до яких далеко не всі служби виявляються готові. Розуміння цілей акціонерів і допомогу в їх досягненні - ось основне завдання внутрішнього аудиту, крім створення середовища, в якій менеджмент сприймає внутрішнього аудитора, перш за все, як консультанта і партнера.

На сьогоднішній день в функції внутрішніх аудиторів входить оцінка системи внутрішнього контролю за достовірністю інформації, дотримання законодавства, збереження активів, ефективності та результативності діяльності підрозділів, оцінка відповідності системи корпоративного управління компанією корпоративного законодавства і принципам управління. Внутрішні аудитори проводять аналіз системи управління ризиками та пропонують методи їх зниження.

E xecutive: Як індустріальні стандарти внутрішнього аудиту поєднуються з індивідуальними вимогами компаній?

Р.п. .: В даний час питання, пов'язані з внутрішнім аудитом, не регулюються російським законодавством, за винятком окремих положень, що стосуються фінансово-кредитних організацій і професійних учасників фондового ринку. Багато служби внутрішнього аудиту російських компаній керуються в своїй діяльності Міжнародними професійними стандартами внутрішнього аудиту .

На мій погляд, найбільш оптимальною є розробка службою внутрішнього аудиту власних стандартів діяльності, заснованих на кращих практиках і знанні специфіки бізнесу компанії.

E xecutive: Розкажіть, чим займається і які функції несе Інститут внутрішніх аудиторів в Росії?

Р.п. .: Некомерційне партнерство «Інститут внутрішніх аудиторів» (НП «ІВА») був створений в 2000 році. Інститут є професійною асоціацією, що об'єднує внутрішніх аудиторів, ревізорів, співробітників контрольно-ревізійних підрозділів, фахівців в області внутрішнього контролю російських компаній і організацій. Наша місія - бути провідною асоціацією, покликаної розвивати професію внутрішнього аудитора і підтримувати внутрішніх аудиторів в Росії. Основними цілями організації є: виконання експертної ролі, сприяння професійному розвитку фахівців і популяризація професії в Росії в області внутрішнього аудиту.

Інститут організовує щомісячні зустрічі, які стали чудовою нагодою для його членів встановити контакти з колегами і отримати відповіді на питання, що цікавлять. Членство дає можливість познайомитися з сучасними методами і способами організації і проведення внутрішнього аудиту, а також отримати доступ до великої інформаційної базі. Експерти ІВА проводять семінари та корпоративні тренінги, на яких обговорюються теоретичні та практичні аспекти внутрішнього аудиту.

Однією з пріоритетних завдань інституту є просування внутрішнього аудиту на регіональному рівні. В даний час працюють п'ять регіональних центрів ІВА: в Санкт-Петербурзі, Тюмені, Новосибірську, Нижньому Новгороді і Краснодарі. У найближчих планах -Відкриття регіональних центрів в Казані, Іркутську, Єкатеринбурзі та Самарі.

E xecutive: Ви перевели іспит з отримання кваліфікації CIA на російську мову. З якою метою, простежувалася потреба переведення даного сертифікату?

Денис Малихін: Прийом першої частини іспиту «Дипломований внутрішній аудитор» (CIA) російською мовою почався з 1 травня 2011 року. За оцінками наших експертів і навчальних центрів, вже кілька років займаються підготовкою внутрішніх аудиторів і зробили нам істотну допомогу в організації прийому іспитів російською мовою, кількість внутрішніх аудиторів і фахівців інших контрольних служб в комерційних компаніях, державних і громадських організаціях Росії, країн колишніх СРСР і інших в даний час складає приблизно 1-2 млн чоловік. При цьому рівень знань англійської мови і 15 інших іноземних мов, на яких вже приймається іспит CIA, у наших колег, як правило, не достатній. З запуском іспиту на російській мові ми розраховуємо багаторазово збільшити аудиторію потенційних кандидатів на успішну здачу.

E xecutive: Яке значення сертифікації CIA Rus і підвищення освіти в сфері внутрішнього аудиту в Росії?

Д.М .: Переклад іспиту CIA російською мовою стане значущою віхою на шляху досягнення цих цілей, оскільки дає можливість багаторазово збільшити потенційну аудиторію кандидатів.

E xecutive: Що дає сертифікат його власникам, які переваги?

Д.М .: Сертифікат CIA є загальновизнаним міжнародним сертифікатом для внутрішніх аудиторів і одним з найбільш шанованих професійних сертифікатів в світі. Вимоги до теоретичної та практичної підготовки для складання іспиту дозволяють кандидату систематизувати і покращувати знання в області внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління, мати гарне уявлення про Міжнародних засадах професійної практики внутрішнього аудиту. Отримання сертифіката є свідченням високого класу фахівця і відкриває шлях до успішного розвитку кар'єри.

E xecutive: На кого спрямована дана кваліфікація, кому підходить?

Д.М .: Оскільки сертифікат і є свідченням високого класу фахівця, його отримання може бути цікаво навіть початківцям фахівцям, які планують кар'єрне зростання. У той же час для підготовки до здачі іспитів кандидатам необхідно затратити досить значні ресурси, мати достатню попередню підготовку і досвід.

Найбільшим попитом сертифікат CIA користується у діючих співробітників служб внутрішнього аудиту, підрозділів ризик-менеджменту і контролю великих компаній і банків, а також компаній з іноземними капіталом.

E xecutive: Які вимоги до кандидатів?

Д.М .: Для отримання кваліфікації кандидатам необхідно мати диплом про вищу освіту за будь-якої спеціальності і дворічний досвід роботи в області зовнішнього або внутрішнього аудиту, прийняти зобов'язання дотримуватися «Кодекс етики», а також надати письмову рекомендацію від свого керівника / роботодавця або Дипломованого внутрішнього аудитора (CIA).

При цьому один рік роботи в області аудиту можна замінити досвідом роботи в галузі фінансового обліку, фінансів чи юриспруденції або наявністю ступеня магістра або вище.

E xecutive: В одному з пунктів вимог до кандидата на отримання сертифікації числиться пункт «прийняти зобов'язання дотримуватися« Кодекс етики ». Що під цим мається на увазі?

Д.М .: Метою Кодексу етики є поширення високих етичних норм в глобальному співтоваристві професійних внутрішніх аудиторів. Він містить мінімальні вимоги до поведінки і, скоріше, очікуванню щодо поведінки в певних ситуаціях, ніж приписом конкретних дій. У Кодексі йдеться про те, що внутрішні аудитори повинні надавати послуги з внутрішнього аудиту відповідно до стандартів.

E xecutive: Чи можуть інші сертифікати бути зараховані при здачі CIA Rus?

Д.М .: Існує широкий перелік сертифікатів, наявність яких у кандидата дозволяє претендувати на залік 4-ї частини іспиту CIA (опція Professional Recognition Credit). З повним списком можна ознайомитися на сайті The Institute of Internal Auditors .

E xecutive: Як можна готуватися до здачі іспитів і які рекомендації ви можете дати для здійснення ефективної підготовки?

Д.М .: Підготовку до іспитів CIA в Росії проводить компанія Hock Training . HOCK має більш ніж восьмирічний досвід роботи з кандидатами CIA для здачі іспиту як російською, так і англійською мовою не тільки в Москві, але і в Києві, Астані.

Багато кандидатів готуються самостійно - за навчальними матеріалами (книгами і дискам). Існує цілий ряд спеціальних навчальних посібників англійською мовою для підготовки до іспиту (Gleim CIA Review, By I.Gleim; Lambers CIA Review, By Lambers; CIA Review, By S. Rao Vallabhaneni; Wiley's CIA Exam Review, By Wiley), включаючи комп'ютеризовану програму підготовки (MicroMash CIA Review).

Навчальні матеріали CIA для самостійної підготовки російською та англійською мовами також пропонуються Hock Training.

Члени ІВА можуть користуватися великою бібліотекою ІВА.

E xecutive: З чого складається іспит, і в яких питаннях аудиту повинен орієнтуватися екзаменований, щоб отримати сертифікат?

Д.М .: Іспит CIA складається з чотирьох частин:

  • «Роль внутрішнього аудиту в процесах управління ризиками, контролю та корпоративного управління» присвячена знання Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту; визначення понять внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління; ролі і завдань внутрішнього аудиту; питань визначення пріоритетів діяльності внутрішнього аудиту, а також планування і підготовки аудиторських завдань.
  • «Проведення аудиторських завдань» присвячена питанням методології проведення внутрішнього аудиту та інших аудиторських завдань; питань аудиторського інструментарію; загальних питань на тему шахрайства.
  • «Бізнес-аналіз та інформаційні технології» включає в себе наступні розділи: бізнес-процеси; фінанси та фінансовий облік; УПРАВЛІНСЬКИЙ облік; законодавче регулювання; інформаційні технології.
  • «Навички управління бізнесом» включає розділи: стратегічне планування; глобальне середовище бізнесу; організаційний розвиток; управлінські навички; навички ведення переговорів.

E xecutive: А для чого внутрішньому аудитору потрібні знання навичок управління бізнесом?

Д.М .: Внутрішні аудитори вносять свій внесок в розвиток компанії шляхом проведення самостійних оцінок надійності засобів контролю. Вони регулярно надають інформацію про функціонування системи внутрішнього контролю, зосереджуючи основну увагу на оцінці організації і застосуванні системи внутрішнього контролю, повідомляючи інформацію про переваги і недоліки системи внутрішнього контролю, а також даючи рекомендації щодо її поліпшення.

Відповідно до Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту, фахівець даної професії повинен давати оцінку та рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління стосовно до популяризації етичних норм і цінностей усередині організації; забезпечення ефективного управління діяльністю організації і відповідального ставлення до роботи; передачі відповідної інформації з питань ризиків і контролю всередині організації; координації діяльності та обміну інформацією між Радою директорів, зовнішніми і внутрішніми аудиторами і виконавчим керівництвом організації.

Таким чином, навички управління бізнесом необхідні внутрішньому аудитору для того, щоб ефективно виконувати свої завдання.

Партнерський матеріал

Зауваження та пропозиції щодо реалізації Програми сертифікації, а також питання з приводу іспитів можна направляти керівнику програми сертифікації НП «ІВА» Денису Малихіну за адресою [email protected] або тел. +7 (916) 996-04-73.

Питання щодо навчання та придбання матеріалів для підготовки до іспитів CIA можна задати менеджеру програми CIA в Hock Training Олександрі Захарової   alexandra Питання щодо навчання та придбання матеріалів для підготовки до іспитів CIA можна задати менеджеру програми CIA в Hock Training Олександрі Захарової [email protected] або по телефону: +7 (495) 645-00-80.

Також дивіться:

Аудит - бути чи не бути?

Фото: freeimages.com

Відбувається зміна ролі внутрішнього аудиту в компаніях?
З якою метою, простежувалася потреба переведення даного сертифікату?
Що під цим мається на увазі?