Главная

Статьи

Закон Про аудиторську діяльність. Стаття 7. Стандарти аудиторської діяльності та кодекс професійної етики аудиторів 2016-2019г. ЮрІнспекція

1. Аудиторська діяльність здійснюється відповідно до міжнародних стандартів аудиту, які є обов'язковими для аудиторських організацій, аудиторів, саморегулівних організацій аудиторів і їх працівників, а також зі стандартами аудиторської діяльності саморегулівних організацій аудиторів. На території Російської Федерації застосовуються міжнародні стандарти аудиту, прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів і визнані в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Частина 1 в ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 403-ФЗ)

2. Стандарти аудиторської діяльності саморегулівної організації аудиторів:

1) визначають вимоги до аудиторських процедур, додаткові до вимог, встановлених міжнародними стандартами аудиту, якщо це обумовлюється особливостями проведення аудиту або особливостями надання супутніх аудиту послуг;

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 403-ФЗ);

2) не можуть суперечити міжнародним стандартам аудиту;

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 403-ФЗ);

3) не повинні створювати перешкоди здійсненню аудиторськими організаціями, індивідуальними аудиторами аудиторської діяльності;

4) є обов'язковими для аудиторських організацій, аудиторів, які є членами зазначеної саморегулівної організації аудиторів.

3. Кодекс професійної етики аудиторів - звід правил поведінки, обов'язкових для дотримання аудиторськими організаціями, аудиторами при здійсненні ними аудиторської діяльності.

4. Кожна саморегульована організація аудиторів приймає схвалений радою по аудиторську діяльність кодекс професійної етики аудиторів. Саморегульована організація аудиторів має право включити в приймається нею кодекс професійної етики аудиторів додаткові вимоги.

 • Олеся Маркова

  Олеся Маркова

  В яких випадках в ВАТ проводиться аудиторська перевірка?

  • Відповідь юриста: що стосується обов'язкової щорічної аудиторської перевірки ... З аналізу п.1 ст.7 ФЗ "Про аудиторську діяльність" випливає, що фінансова (бухгалтерська) звітність ВАТ підлягає аудиторській перевірці в силу організаційно-правової форми організації. тобто на підставі того, що ця організація є відкритим акціонерним товариством !!! якщо держава володіє 25% і більше акціями, то договір на проведення аудиторської перевірки повинен укладатися з аудиторською організацією за підсумками конкурсу, проведенння відповідно до ФЗ від 21.07.2005 № 94-ФЗ. Згідно пп.10 п.1 ст.48 ФЗ "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів зобов'язана затверджені аудитора товариства (це положення відноситься до проведення обов'язкової щорічної аудиторської перевірки). Таким чином, для проведення обов'язкової щорічної аудиторської перевірки необхідно: - Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ - Протоколи засідань конкурсної комісії (у разі проведення конкурсу з відбору аудиторської організації відповідно до ФЗ від 21.07.2005 № 94-ФЗ) - Договір на проведення аудиторської перевірки ... фінансова (бухгалтерська) звітність ВАТ також може бути піддати ініціативної аудиторської перевірки, тобто акціонер ВАТ може укласти з аудиторською організацією договір на проведення аудиторської перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності цього ВАТ
 • Владислав Пшеничний

  Владислав Пшеничний

  в яких нормах права написано, що закон про цінні папери як спеціальний має пріоритет над нормами ЦК РФ

  • Відповідь юриста:

   У жодному чинному федеральному законі така норма не прописана. Однак є загальновизнаний принцип права, згідно з яким у разі колізії між різними законами рівної юридичної сили пріоритетними визнаються наступний закон і закон, який спеціально призначений для регулювання відповідних отношеній.Данний принцип був закріплений у низці рішень Конституційного Суду РФ (напр., Визначення від 2 березня 2006 р N 54-О "За скаргою товариства з обмеженою відповідальністю" Аудиторська фірма "АрістаЛюКС" на порушення конституційних прав і свобод положеннями статей 7, 75 і 183 Кримінально-процессуал ьного кодексу Російської Федерації ", Визначення від 5 жовтня 2000 р N 199-О" Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Кушнарьова Андрія Михайловича на порушення його конституційних прав положеннями частини першої статті 40.1 Кодексу законів про працю Російської Федерації і пункту 1 статті 12 Закону Російської Федерації "Про зайнятість населення в Російській Федерації").

 • Станіслав Домерщіков

  Станіслав Домерщіков

  який потрібен мінімальний розмір частки в ТОВ, щоб ініціювати проведення аудиторської перевірки

  • Відповідь юриста: Будь-який! Навіть 1% статутного капіталу Товариства. Але в разі, якщо аудиторська перевірка проводиться на вимогу одного з учасників, оплата послуг аудитора здійснюється за його счёт.Статья 48. Аудиторська перевірка товариства Для перевірки і підтвердження правильності річних звітів і бухгалтерських балансів суспільства, а також для перевірки стану поточних справ товариства воно має право за рішенням загальних зборів учасників товариства залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством, членами ради директорів (наглядової ради) товариства, особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу товариства, членами колегіального виконавчого органу товариства та учасниками общества.По вимогу будь-якого навчаючи стніка суспільства аудиторська перевірка може бути проведена вибраним їм професійним аудитором, який повинен відповідати вимогам, встановленим частиною першою цієї статті. У разі проведення такої перевірки оплата послуг аудитора здійснюється за рахунок учасника товариства, на вимогу якого вона проводиться. Витрати учасника товариства на оплату послуг аудитора можуть бути йому відшкодовані за рішенням загальних зборів учасників товариства за рахунок коштів общества.Прівлеченіе аудитора для перевірки і підтвердження правильності річних звітів і бухгалтерських балансів суспільства обов'язково у випадках, передбачених федеральними законами та іншими правовими актами Російської Федерації.
 • Денис Авдотьино

  чи може податкова вимагати аудиторський висновок у організації за 2006р чи може податкова вимагати аудиторський висновок у організації за 2006р.?. Його не було робили, а вони встановили термін для виконання своєї вимоги 5 днів. Це законний термін? (Вимагають відповідно до п.п.1,3 ст.7 Закону "Про аудиторську діяльність")

  • Відповідь юриста: Дивно, що ви не замовляли аудиторську перевірку, якщо ви ВАТ, та ще й підпадаєте під параметри виручки або активів, зазначених в п. 3 ст. 7 ФЗ "Про аудиторську діяльність" .Як податківці у вас в 2007 році звітність за 2006 рік прийняли без укладення? Странно.Статья 93 НК РФ імперативно встановлює п'ятиденний термін для надання будь-яких запитуваних документів. Податкові органи вважають, що в будь-якому випадку порушення даного терміну тягне за собою відповідальність за п. 1 ст. 126 НК РФ - стягнення штрафу в розмірі 50 рублів за кожне неподання документ.
 • Володимир Вербин

  Володимир Вербин

  Принципи аудиторського контролю в РФ

  • Відповідь юриста: Якщо розглядати аудит - як один з видів фінансового контролю (т. К. Існує ще, наприклад, екологічний аудит), то: Аудиторська діяльність , Аудит - підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців - поняття дано у Федеральному законі № 119- ФЗ «Про аудиторську діяльність ».Загальні принципи аудиту звітності визначені Правилом (стандартом) № 1« Мета і основні принципи аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності: При виконанні своїх професійних обов'язків аудитор повинен керуватися нормами, встановленими професійними аудиторськими об'єднаннями, членом яких він є (професійними стандартами), а також наступними етичними принципами: незалежність, чесність, об'єктивність; професійна компетентність і сумлінність; конфіденційність; професійне поведе ня.
 • Вадим Роднін

  Завдання з аудиту на тему: Атестація та етичні норми аудиту, допоможіть вирішити Завдання з аудиту на тему: Атестація та етичні норми аудиту, допоможіть вирішити. Аудиторська організація "Арго-аудит" є засновником ЗАТ "Аз-Буки" .ЗАО "Аз-Буки" - єдиний засновник ЗАТ "Веди-Глаголь" .ОЦеніте ситуацію: чи може аудиторська організація "Арго-аудит" проводити аудиторську перевірку організацій "Аз-Буки "і" Веди-Глаголь ", якщо вони потребують обов'язковий аудит? Заранее спасибо!

  • Ні звичайно - порушується основний принцип незалежності аудитора від клієнта.

 • Григорій Потапушін

  Григорій Потапушін

  аудиторам і бухгалтерам! аудит проводиться в організаціях чий прибуток вище 500тис МРОТ або 500тис руб ??? МРОТ = 4330руб ????

  • Відповідь юриста: У статті 5 Закону про аудиторську діяльність від 31.12.2008. № 307-ФЗ Стаття 5. обов'язковий аудит 1. обов'язковий аудит проводиться у випадках, якщо: 1) організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства; 2) організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, страховою організацією, суспільством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, фондом, джерелом утворення коштів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб; 3) обсяг виручки від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком сільськогосподарських кооперативів і союзів цих кооперативів) протягом попереднього звітного рік перевищує 50 мільйонів рублів або сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець року, що передував звітному, перевищує 20 мільйонів рублів. Для муніципальних унітарних підприємств законом суб'єкта Російської Федерації фінансові показники можуть бути знижені; 4) в інших випадках, встановлених федеральними законами. ТАК ЩО НЕ ПРИБУТОК, А виручка 50 млн рублів (500000 х 100 рублів)
 • Анна Шестакова

  Анна Шестакова

  Дуже потрібна допомога !!! Підкажіть, будь ласка, хто знає: міжнародні стандарти системного аудиту. Заздалегідь дякую:). Заздалегідь дякую: )

  • Відповідь юриста: У ряді зарубіжних країн складені і давно діють Кодекси, Положення, Правила аудиторської етики. У нашій країні Кодекс професійної етики аудиторів сформульований і затверджений на загальних зборах Аудиторської палати Росії в 1996 році. Він заснований на міжнародних етичних нормах, розроблених Міжнародною федерацією бухгалтерів. У Кодексі усуспільнено етичні норми професійної поведінки незалежних аудиторів, визначено моральні, моральні цінності які стверджує у своєму середовищі аудиторський співтовариство: незалежність, чесність, об'єктивність, професійна компетентність, конфіденційність, професійна поведінка. Дотримання загальнолюдських і професійних етичних норм є неодмінною обов'язком і обов'язком кожного аудитора, керівника і співробітника аудиторської організації. Аудитор повинен бути завжди незалежний. При наданні аудиторських послуг аудитору необхідно дотримуватися професійну компетентність. Аудитор зобов'язаний неухильно додержуватися податкове законодавство в усіх аспектах. Аудитори зобов'язані зберігати в таємниці конфіденційність отриманої в ході перевірки інформації про справи клієнта без обмеження в часі і незалежно від збереження або припинення відносин з ним. Аудиторська організація відповідає за збереження конфіденційної інформації з боку всього персоналу організації. Аудитори зобов'язані заздалегідь обумовити з клієнтом і письмово закріпити в договорі умови і порядок оплати за свої професійні послуги. Аудиторам слід утримуватися від виплати і отримання, комісійних за придбання або передачу клієнтів або передачу комісійних за придбання або передачу клієнтів або передачу кому б то не було послуг третьої сторони. Чи не має право вони також отримувати плату за професійні послуги готівкою понад загальновстановлені норм розрахунків. Реклама аудиторських послуг повинна бути чесною, витриманою в хорошому тоні, що виключає будь-яку можливість обману і введення в оману клієнтів. Аудитори повинні підтримувати добрі відносини з колегами по професії, ділитися з ними накопиченим досвідом аудиторської роботи, утримуватися від необгрунтованої критики їх діяльності. Дотримання зазначених етичних норм професійної поведінки гарантується високими моральними якостями і професійної відповідальністю аудиторів, об'єктивної необхідністю підтримувати в громадській думці повагу та довіру до професії аудитора. Порушники норм професійної етики виявляють неповагу до всього аудиторській спільноті, наносять йому моральну та матеріальну шкоду.
 • Євгенія Кисельова

  Євгенія Кисельова

  Назвіть формальні критерії незалежності аудиторської організації.

  • Аудит не може здійснюватися: 1) аудиторськими організаціями, керівники та інші посадові особи яких є засновниками (учасниками) аудіруемих осіб, їх посадовими особами, бухгалтерами та іншими особами, що несуть відповідальність ...

 • Віктор Вольнов

  Віктор Вольнов

  питання з аудиту. якщо аудитор хороший знайомий керівника організації, в якій проводиться аудиторська перевірка, то які етичні принципи порушені (виходячи з кодексу етики аудиторів)?

  • Відповідь юриста:

   п. 1.6. Аудитор може опинитися в ситуації, яка може пошкодити його об'єктивності. Аудитору слід уникати відносин, які можуть спотворити або вплинути на його професійні судження.
   1.27. Дотримання основних принципів може загрожувати широке коло обставин. Більшість загроз можна розділити на наступні категорії:
   г) загрози близького знайомства, які можуть виникнути, якщо в результаті близьких відносин аудитор починає з зайвим співчуттям ставитися до інтересів інших осіб;
   1.29. Прикладами обставин, при яких можуть виникнути загрози особистої зацікавленості, є, зокрема:
   в) наявність тісних ділових відносин з клієнтом;

 • Зоя Крилова

  Зоя Крилова

  Допоможіть терміново! Завтра здавати! Визначити, які проблеми виникнуть у разі: .... Умова: клієнт пропонує аудиторській фірмі розташувати свій офіс в будівлі, власником якого він є ???

  • Відповідь юриста:

   Буде порушений кодекс професійної етики аудитора, а саме:
   Об'єктивність - Аудитор може опинитися в ситуації, яка може пошкодити його об'єктивності. Аудитору слід уникати відносин, які можуть спотворити або вплинути на його професійні судження.
   Так само виникає загроза особистої зацікавленості, які можуть виникнути внаслідок фінансових або інших інтересів аудитора: спільна з клієнтом фінансова зацікавленість.

 • Катерина Веселова

  Катерина Веселова

  З ким і з якого приводу можливе виникнення конфлікту інтересів?

  • Відповідь юриста:

   307 ФЗ "Закон про аудиторську діяльність"
   Аудиторські організації, індивідуальні аудитори немає права здійснювати дії, що тягнуть виникнення конфлікту інтересів або створюють загрозу виникнення такого конфлікту. Для цілей цього Закону під конфліктом інтересів розуміється ситуація, при якій зацікавленість аудиторської організації, індивідуального аудитора може вплинути на думку такий аудиторської організації, індивідуального аудитора про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи. Випадки виникнення у аудиторської організації, індивідуального аудитора зацікавленості, яка призводить або може призвести до конфлікту інтересів, а також заходи щодо запобігання або врегулювання конфлікту інтересів встановлюються кодексом професійної етики аудиторів.
   Кодекс етики аудитора.
   Аудитор повинен робити розумні кроки для виявлення обставин, в яких може виникнути конфлікт інтересу. Такі обставини можуть привести до виникнення загрози порушення основних принципів. Наприклад, в разі, коли аудитор є безпосереднім конкурентом клієнта або бере участь в спільному бізнесі або аналогічної діяльності з основним конкурентом клієнта, може виникнути загроза порушення принципу об'єктивності. Загроза порушення принципу об'єктивності або принципу конфіденційності може також виникнути, якщо аудитор надає послуги клієнтам, у яких існує конфлікт інтересів або суперечка, що мають відношення до предмету послуг.

 • Тетяна Бєляєва

  Тетяна Бєляєва

  Дозрів до мережевого маркетингу. Яку компанію Ви б порадили і чому?

  • ніяку - трата часу і коштів даремно

 • Аліна Анісімова

  Чи може аудиторська організація прийняти цю пропозицію Чи може аудиторська організація прийняти цю пропозицію?. Аудиторська організація отримала пропозицію від економічного суб'єкта, провідного бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерної програми «Парус», укласти договір на проведення аудиту. У аудиторської організації немає фахівців, які володіють цією програмою.

  • Цією програмою користуються в основному бюджетники, але аудитором все одно на чому ви працюєте, попросять на паперових носіях головну книгу, оборотку, касу (якщо є), перевірять під звіт, з / фактрури, банк, може іншу первинку, і все стане ясно, де у вас помилки

 • Микита Малишев

  Микита Малишев

  в чому полягає функції Ради з аудиторської діяльності?

 • Юрій тормаза

  Юрій тормаза

  За псіхолоніг! Контрольна робота

  • 2) Гра це такий вид діяльності, результатом якого стає виробництво будь-якого матеріального чи ідеального продукту. 3) Визначити клімат того чи іншого аудиторського колективу це значить виявити фактори, які або ...

 • Катерина Анісімова

  Катерина Анісімова

  Які переваги та недоліки сформованої практики ?. Протягом декількох років клієнт звертається до услу¬гам однієї і тієї ж аудиторської фірми для підтвердження на¬логовой звітності. Протягом всього часу взаємин в перевірках бере участь група одних і тих же аудиторів, які з року в рік спеціалізуються на аудиті конкретних ділянок ( «Податок на прибуток», «ПДВ» і т.п.). Які переваги та недоліки сформованої практики?

  • Виникають ризики ..., читайте далі "етика аудиторів" і т. П.

 • Дар'я Рябова

  Дар'я Рябова

  Нормативні документи та стандарти з аудиту РФ .. Підкажіть, будь ласка, чим регулюється аудит. діяльність і держ. контроль в Росії. Посилання пріветствуються, большое спасибо !!!

  • Відповідь юриста:

   Відповідно до федерального закону на держ. рівні регулюванням аудиторської діяльності займається уповноважений федеральний орган, яким зараз є Міністерство фінансів РФ. Для того щоб врахувати не менше професійних учасників аудиторського ринку при Міністерстві фінансів створено раду з аудиторської діяльності. здається так...))

 • Ярослав Церенов

  Проаналізуйте ситуацію, що склалася, визначте міру відповідальності аудитора смирнова Проаналізуйте ситуацію, що склалася, визначте міру відповідальності аудитора смирнова. атестування аудитор А. В. Смирнов, будучи співробітником аудиторської організації К-Аудит, брав участі в розробці пакету внутрішньофірмових правил (стандартів) аудиторської діяльності цієї організації. За оканчании розробки і затвердження внутрішньофірмових правил (стандартів) копальні їх залишилися у Смирнова. Аудиторська організація К-Аудит не укладав зі своїми співробітниками угод зобов'язують їх не розголошувати зміст внутрішньофірмових правил і не використовувати їх в не діяльність даної організації. Через два місяці Смирнов звільнився з К-Аудит і був прийнятий на роботу в нову аудиторську організацію Н-Аудит, якій були потрібні внутірфірменние правила аудиторської діяльності Смирнов надав наявної у нього пакет правил за що був заохочений премією. Про це випадково дізнався керівник К-Аудит.

  • Цей випадок суперечить професійній етиці фахівця. Просто він "підмочив" свою репутацію.

 • Світлана Нікітіна

  Світлана Нікітіна

  Добрий день! Допоможіть плиз знайти тему: аудиторські норми

  • Етика - це система норм моральної поведінки людини або будь-якої громадської чи професійної групи. Коротко етичні норми аудиторської діяльності можна сформувати як незалежність; компетентність; сумлінність; ...

 • Яків Головін

  Яків Головін

  Який документ регламентує принципи аудиту?

  • Закон 307-ФЗ, Правила (стандарти) аудиторської діяльності та Кодекс етики аудиторів.

 • Оксана Казакова

  Оксана Казакова

  Відповідальність співробітників. Приклад. Колега (працює бухгалтером) на день прострочила звіт в ПФР. Чи загрожує штраф 10%. Як думаєте, начальник на неї перекладе цю проблему (відніме із з / п)? Якщо який-небудь із співробітників компанії, працюючи не має значення ким допустив фінансовий косяк і компанія несе збиток - хто в кінцевому рахунку буде нести тягар фінансової відповідальності?

  • Відповідь юриста: ТК РФ Стаття 137 . Обмеження відрахувань із заробітної плати Утримання із заробітної плати працівника виробляються ТІЛЬКИ у випадках, передбачених ЦИМ Кодексом та іншими федеральними законами. Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися: для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого в зв'язку зі службовим відрядженням або переведенням на іншу роботу в іншу місцевість, а також в інших випадках; для повернення сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильних помилок, а також сум, зайво виплачених працівнику, в разі визнання органом по розгляду індивідуальних трудових спорів провини працівника у невиконанні норм праці (частина третя статті 155 цього Кодексу) або просте (частина третя статті 157 цього кодексу); при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Утримання за ці дні не виробляються, якщо працівник звільняється з підстав, передбачених пунктом 8 частини першої статті 77 або пунктами 1, 2 або 4 частини першої статті 81, пунктах 1, 2, 5, 6 і 7 статті 83 цього Кодексу. У випадках, передбачених абзацами другим, третім і четвертим частини другої цієї статті, роботодавець має право прийняти рішення про утримання із заробітної плати працівника не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або неправильно обчислених виплат, і за умови, якщо працівник не оспорює підстав і розмірів утримання. Заробітна плата, зайво виплачена працівнику (в тому числі при неправильному застосуванні трудового законодавства чи інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права), не може бути з нього стягнена, за винятком випадків: лічильної помилки; якщо органом по розгляду індивідуальних трудових спорів визнана вина працівника у невиконанні норм праці (частина третя статті 155 цього Кодексу) або просте (частина третя статті 157 цього Кодексу); якщо заробітна плата була зайво виплачена працівнику в зв'язку з його неправомірними діями, встановленими судом. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору Матеріальна відповідальність сторони трудового договору настає за шкоду, заподіяну нею іншій стороні цього договору в результаті її винного протиправної поведінки (дій або бездіяльності), якщо інше не передбачено цим Кодексом або іншими федеральними законами. Кожна зі сторін трудового договору зобов'язана довести розмір заподіяної їй шкоди. "Якщо який-небудь із співробітників компанії, працюючи не має значення ким допустив фінансовий косяк ..." ось тут якраз і важливо КИМ. Матеріально відповідальна особа, припустимо, відповідає за збереження переданого йому майна в повному обсязі. У той же час продавець (мат. Відповідальна особа) не видав касовий чек покупцеві при контрольній закупівлі. Штраф накладається на нього (5 000 руб.) І на організацію (40 000 руб.). У цьому випадку на продавця "перекласти" витрати не вдасться - двічі за один проступок не карають. Тому "косяк" від "косяка" відрізняються і розміром, і формою, і складом.
 • Лілія Максимова

  Лілія Максимова

  КАк і хто пише обліковуполітику?

  • Відповідь юриста: Облікову політику пише головний бухгалтер, порадившись з керівником, якщо є спірні питання. Ось приклад: Додаток N 1 до наказу №62-од від 29.12.2007г. Положення про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку на 2008 рік ТОВ «» 1. Встановити організацію, форму і способи ведення бухгалтерського обліку на підставі діючих нормативних документів: Федерального Закону РФ "Про бухгалтерський облік", Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації (затв. Наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 N 34н), Положення з бухгалтерського обліку " Облікова політика організацій "(затв. наказом Мінфіну РФ від 9 грудня 1998 р N 60н), Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування (затв. наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р N 94н), Наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р N 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій". 2. Встановити, що бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою як структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером. 3.Виделіть на окремий баланс наступне відокремлений підрозділ: - Філія ТОВ «» «», з обов'язком самостійно вести бухгалтерський облік в частині здійснюваних ним фінансово-господарських операцій відповідно до Додатку N 1 до цього Положення. 4.Установіть, що бухгалтерська звітність підприємства за звітний період з урахуванням даних філії та відокремлені підрозділи, складається централізованої бухгалтерською службою. 4.1. бухгалтерську звітність подавати органам державної податкової інспекції (в електронному вигляді) та органам державної статистичної звітності в терміни, встановлені закон ства Російської Федерації. 4.2. Бухгалтерська звітність подається в обсязі і за формами затвердженими законодавством Російської Федерації. 4.3. На підставі п. 3 ст. 7 Федерального закону № 119- ФЗ «Про аудиторську діяльність », Організація ТОВ« »підлягає обов'язковій аудиторській перевірці ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності. За підсумками звітного року до бухгалтерської звітності додається аудиторський висновок. 5. Встановити комп'ютерну технологію обробки облікової інформації у філії та структурні підрозділи. 6. Застосовувати план рахунків бухгалтерського обліку, включений до складу програмного продукту «1С: Бухгалтерія 8», що відповідає Наказу Мінфіну РФ «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку
 • Лілія Медведєва

  Лілія Медведєва

  Може хто-небудь підказати умови проведення обов'язкового аудиту в 2015 році?

  • У жодному чинному федеральному законі така норма не прописана. Однак є загальновизнаний принцип права, згідно з яким у разі колізії між різними законами рівної юридичної сили пріоритетними визнаються наступний ...

 • Алена Яковалева

  Алена Яковалева

  Які можливі дії зробить керівник аудиторської фірми?

 • Станіслав Барсков

  Станіслав Барсков

  Чи є аудиторський висновок складовою частиною бухгалтерської звітності?

  • повідомити перевіряється організацію, відобразити це в ув'язненні ділитися з податковими органами або іншими аудиторами - не можна.

 • Артем Ларченко

  Артем Ларченко

  Запит виписки з ЕГРП на нерухоме майно

  • Відповідь юриста: У статті 5 Закону про аудиторську діяльність від 31.12.2008. 307-ФЗ Стаття 5. обов'язковий аудит 1. обов'язковий аудит проводиться у випадках, якщо: 1) організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства; 2) ...

Це законний термін?
Як податківці у вас в 2007 році звітність за 2006 рік прийняли без укладення?
ОЦеніте ситуацію: чи може аудиторська організація "Арго-аудит" проводити аудиторську перевірку організацій "Аз-Буки "і" Веди-Глаголь ", якщо вони потребують обов'язковий аудит?
Аудит проводиться в організаціях чий прибуток вище 500тис МРОТ або 500тис руб ?
МРОТ = 4330руб ?
Кщо аудитор хороший знайомий керівника організації, в якій проводиться аудиторська перевірка, то які етичні принципи порушені (виходячи з кодексу етики аудиторів)?
Умова: клієнт пропонує аудиторській фірмі розташувати свій офіс в будівлі, власником якого він є ?
Яку компанію Ви б порадили і чому?
Які переваги та недоліки сформованої практики?
Як думаєте, начальник на неї перекладе цю проблему (відніме із з / п)?