Главная

Статьи

Суть власного капіталу та управління ним

Належать господарюючому суб'єкту кошти, авансовані їм в створення чистих активів підприємства, складають власний капітал. Величина власного капіталу також є одним з головних показників ефективності та економічного потенціалу підприємства. Власні кошти розподіляються між власними необоротні та власними оборотними активами. Зазвичай загальна сума власних коштів перевищує величину необоротних активів. Власний капітал включає в себе акціонерний капітал, інвестування та нерозподілений прибуток. Власний капітал розраховується як сума статутного, додаткового, резервного капіталів і належать товариству грошових фондів. Формування власного капіталу починається в момент установи підприємства. 8 надалі нарощування власного капіталу здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх, власних і позикових, джерел коштів. Головним джерелом виступає прибуток підприємства, а в її складі - фонд накопичення підприємства. Крім прибутку, джерелом поповнення власних коштів є випуск акцій, приріст стійкості пасивів, позикові кошти, кредиторська заборгованість та ін. Управлінню власним капіталом має передувати вивчення ефективності управління ним в попередньому періоді. Аналіз необхідний для визначення резервів формування власних коштів. Управління власного капіталу передбачає управління процесом його формування, підтримки та ефективного використання, тобто управління вже сформованими активами. Це передбачає як управління власним капіталом в цілому, так і управління його структурними елементами.

P. Яблyкoвa

Фінансовий менеджмент...

Фінансовий менеджмент

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва