Главная

Статьи

Психологічні тести для дітей, підлітків і дорослих.

 1. психологічні тести Психологічні тести - це інструмент, який дозволяє судити про конкретні характеристики...
 2. Тести на інтелект і розумовий розвиток
 3. Тест на психологічний стан: діагностика емоційно-вольової сфери
 4. Психологічні тести: характер і темперамент
 5. Психологічні тести: особистість і самосвідомість
 6. проективні методики
 7. Соціально-психологічний тест як спосіб визначити адаптованість до суспільства
 8. Психологічні тести для різних категорій випробовуваних
 9. Психологічні тести для чоловіків
 10. Психологічні тести для жінок
 11. Психологічні тести для дітей
 12. Актуальні психологічні тести для школярів молодших класів
 13. Психологічні тести для підлітків
 14. Психологічні тести онлайн і їх особливості
 15. Як пройти психологічний тест онлайн
 16. Тест на психологічний вік і інші цікаві психологічні тести
 17. Психологічні тести з відповідями: самостійна інтерпретація
 18. Професійні психологічні тести
 19. Там, де необхідно пройти психологічний тест
 20. Як відповідати на питання психологічного тесту, щоб отримати максимально достовірні результати

психологічні тести

психологічні тести

Психологічні тести - це інструмент, який дозволяє судити про конкретні характеристики особистості або допомагає при діагностиці стану. Це може бути інтелектуальний розвиток, особливості особистості і характеру, професійна спрямованість. Є тести, які розраховані на те, щоб їх проходили тільки під керівництвом фахівця, проте більшість можна використовувати самостійно.

Психологічні тести спочатку були розроблені в якості способу, що дозволяє дати кількісну оцінку індивідуальних особливостей людини. Але для того, щоб такий тест був визнаний робочим, він повинен відповідати наступним критеріям:

Будь-психологічний тест повинен давати результат, який відповідає тій характеристиці, для якої цей тест і створювався.

Якщо тест надійний, то при повторному проходженні одним і тим же людиною його результат буде ідентичним або близьким до первісного.

 • Стандартність.

Психологічні тести, які претендують на достовірність, повинні відповідати певним нормам.

Види психологічних тестів

Кожен психологічний тест спрямований на оцінку або вимір певного показника особистості людини. Відповідно до цього можна виділити окремі групи методів і прийомів подібних досліджень.

Тести на інтелект і розумовий розвиток

Інтелект - це показник розумового розвитку людини, який складається з двох складових: ерудиції і логічного мислення. У свою чергу, ерудиція є певною базу знань, а логіка - здатність оперувати наявними даними. Виходить, що інтелект є комплексним показником, що піддається виміру за допомогою тестування.

Загальноприйнятим тестом на інтелект є тест Айзенка. Існує 8 варіантів даного тесту, але всі вони побудовані на використанні різного тестового матеріалу: слів, цифр, зображень. Це дозволяє поставити людей з різними здібностями приблизно в рівні умови. Якби тест на інтелект був заснований, наприклад, виключно на словесному матеріалі, це робило б його простіше для людей з хорошими мовними здібностями, але ускладнювало для тих, кому простіше оперувати цифрами. Всі ці психологічні тести безкоштовно можна пройти і в режимі онлайн.

Тест Айзенка на інтелект призначений для людей 18-50 років, які мають хоча б середню освіту. Для вимірювання показника інтелекту у інших категорій випробовуваних використовуються інші варіанти тестів.

Для отримання достовірного результату тестування повинно проходити в спокійній і комфортній обстановці. На проходження тесту відводиться певна кількість часу, після чого результати тесту інтерпретуються. І тест Айзенка, і будь-який інший тест на інтелект передбачає, що середнє значення показника інтелекту складає 100 балів; приблизно 50% випробовуваних отримують результат від 90 до 110 балів. Показник інтелекту, що перевищує 110 балів, дозволяє говорити про високий інтелект, в той час, як випробовувані з 89 балами і менш відносяться до власників низького інтелекту. Якщо людина набрала менше 70 балів, є підстави говорити про розумову відсталість.

Тест на психологічний стан: діагностика емоційно-вольової сфери

Тест на психологічний стан: діагностика емоційно-вольової сфери

Будь-яка дія людини визначається не тільки його інтелектом, а й особливостями емоційно-вольової сфери. Більш того, саме емоції і стан людини часто стають визначальним фактором в його вчинках і діях. Тест на психологічний стан може знадобитися для того, щоб своєчасно визначити порушення або тенденцію до них.

До проблем емоційно-вольової сфери зазвичай відносять невпевненість в собі, низьку самооцінку (або навпаки схильність переоцінювати себе), високий рівень тривожності, занадто високу імпульсивність і інші складності. Для оцінки кожного стану існують конкретні тести на психологічний стан, спрямовані на розгляд тієї чи іншої характеристики. Однак для початку можна використовувати і загальну оцінку емоційно-вольової сфери - такий підхід допоможе визначити, де саме присутні чи можуть виникнути проблеми, і провести відповідну роботу по їх корекції.

Існують наступні варіанти тестів на психологічний стан:

 • Вербальні тести.

Основним стомлений матеріалом тут виступають слова. Такі тести складаються з певної кількості питань, відповідати на які слід виходячи зі свого стану протягом декількох останніх днів. Залежно від типу опитувальника може знадобитися дати певну кількісну оцінку. Наприклад, визначити, наскільки часто виникають проблеми зі сном, вибравши з наступних варіантів: завжди, часто, іноді, рідко або ніколи.

 • Невербальні методики.

Сюди відносяться всі тести, які не мають на увазі використання словесного матеріалу. Наприклад, деякі експрес-тести пропонують зробити приблизний висновок про стан людини, грунтуючись на його виборі конкретного зображення з певної кількості запропонованих. Це пояснюється тим, що в залежності від стану і настрою люди тяжіють до певній колірній гамі. Людина в депресії буде схильний до похмурим і темним тонам, в той час як позитивно налаштований швидше зупинить свій вибір на яскравій картині.

Прикладами конкретних тестів на оцінку окремих компонентів емоційно-вольової сфери є:

 • Тест на визначення рівня тривожності Спілбергера-Ханіна.

Дозволяє оцінити, чи знаходиться тривожність людини в рамках норми, при цьому враховує і особистісну тривожність як рису характеру, і стан реактивної тривоги (тут і зараз).

 • Шкала депресії Зунга.

Цей тест на психологічний стан дозволяє виявити, наскільки людина схильна до депресивного стану і чи потрібно йому допомогу фахівця.

 • Тест на емоційний інтелект Хоула.

Оцінює здатність керувати власними емоціями, розуміти їх, а також проявляти емпатію до інших людей і впливати на їх емоції.

 • Шкала емоційного вигорання Бойко.

Призначена для тих, хто працює в професіях типу «людина-людина» і оцінює такі параметри емоційно-вольової сфери, як напруга, переживання складних ситуацій, емоційний дефіцит, психосоматичні порушення, тривога, неадекватні реакції.

Ці методики можуть бути застосовані як фахівцем, так і самостійно.

Психологічні тести: характер і темперамент

Характер і темперамент - досить близькі поняття, між якими проте є певні відмінності. Особливості темпераменту кожної людини обумовлені властивостями його нервової системи і залишаються незмінними, у той час, як характер є динамічним і здатний змінюватися протягом життя. Тому розроблені психологічні тести, покликані визначити ці особливості.

Класичним тестом, що дозволяє визначити тип темпераменту, визнаний тест Айзенка. Він складається з 45 питань, на які передбачається дати відповідь «Так» або «Ні». Деякі питання психологічного тесту можуть викликати утруднення, і в цьому випадку буде потрібно вибрати відповідь, який більш точно відображає типову поведінку людини. Інтерпретація тесту полягає у віднесенні людини до одного з чотирьох типів темпераменти: холерик, сангвінік, флегматик або меланхолік. Однак чисті темпераменти зустрічаються рідко; як правило, в одній особистості можуть поєднуватися риси двох або навіть трьох типів темпераменту.

Психологічні тести на характер найчастіше орієнтовані на виявлення певної сторони особистості. Найбільш поширені тести на визначення того, чи є людина екстравертом, орієнтованим на зовнішні контакти, або інтровертом, який вважає за краще знаходитися наодинці з собою, уникаючи гучних компаній. Можна зустріти і інші психологічні тести на характер, які оцінюють такі якості, як рішучість, щирість, цілеспрямованість, впертість. Деякі психологічні тести на характер дають можливість визначити приблизну модель типової поведінки людини в стандартних ситуаціях.

Психологічні тести: особистість і самосвідомість

Психологічні тести: особистість і самосвідомість

Самосвідомість - невід'ємний компонент особистості, який формується в процесі психічного розвитку людини. Образ свого «Я», відмінного від інших людей, власні цінності, інтереси, переживання, потреби, особливості поведінки - все це і є самосвідомість особистості. Природно, що такий важливий компонент не залишився без уваги психологів, які розробили ряд психологічних тестів особистості і її самосвідомості.

Для визначення рівня зрілості самосвідомості можна використовувати тест Джозе Стівенсона, що включає в себе 75 тверджень і представляє собою свого роду тест на психологічний вік. Щоб пройти психологічний тест повністю, необхідно обміркувати кожне з тверджень і визначити, чи згодні ви з кожним з них. Твердження, з якими ви згодні, відзначаються знаком «+». Після того, як всі 75 тверджень оброблені, необхідно використовувати спеціальну таблицю для підрахунку результатів.

Рядки таблиці відповідають п'яти рівням розвитку самосвідомості особистості:

 • Немовля (В).

Ця стадія характеризується відсутністю критичного аналізу, необхідністю в наявності «наставника», нездатністю пояснити власні вчинки. Такі люди часто вважають за краще дискомфортні, але знайомі умови невідомим можливостям поліпшити власне життя. Діяльність таких людей керується більше примітивними емоціями.

Доросла людина, що зупинився на цій стадії розвитку, весь час хоче бути схожим на когось, відчуває велику прихильність традиціям і побоювання до всього нового. Ретельно дотримуються інструкції, наданої їм більш авторитетними персонажами, не ставлячи ніяких зайвих питань.

Сильний дух прагнення до перемоги, бажання змагатися з тим, щоб в кінцевому підсумку відчути себе переможцем. Світ для такої людини розділений на протилежності і не має проміжних відтінків. Однак «підлітки» вже мають неабиякою часткою раціональності і вміють не тільки задавати питання, але і переконувати оточуючих у своїй правоті.

Набуття більш філософського погляду на речі, відхід від максималізму. Бажання розвивати свій творчий хист, бути незалежним, вміти приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність. У спілкуванні будь-якого рівня вкрай сильний емоційний компонент.

 • Доросла людина (Г).

Емоційність поступається місцем раціональному ставленню до життя. Дорослі люди вміють робити уроки з подій, швидко приймати рішення і здатні знайти рівновагу між думками і діями. Такі люди прагнуть розвивати власну особистість і подають хороший приклад оточуючим.

В результати тесту не входить ще два рівня розвитку самосвідомості - це Поважний старець і Учитель. Поважний старець - та людина, яка володіє і досвідом, і майстерністю, і талантом, здатний знайти підхід до будь-якій людині і в той же час володіє безоціночно судженнями. Їх прагнення спрямовані на те, щоб нести людям добро, а уваги не зосереджено на самому собі. Цього рівня розвитку досягли такі відомі особистості, як мати Тереза, Сенека, Ганді. Нарешті, Учитель - це поодинокі приклади (часто міфологічного характеру) людей, у яких відсутня прихильність до зовнішнього світу, а їх цінності - мир, любов і гармонія.

проективні методики

проективні методики

Проективні методики - це особливі психологічні тести, які в першу чергу використовуються для дослідження особистісних особливостей. Перевага проектних тестів полягає в тому, що вони дають відносну свободу в реакції на стомлений матеріал, в той час, як кількість відповідей в класичних тестах і анкетах зазвичай строго обмежена. Таким чином при проходженні такого тесту випробуваний проектує особливості своєї особистості на стимули, і в першу чергу це стосується прихованих її сторін. Однак в оцінці результатів таких методик дуже важлива правильна інтерпретація, тому повністю дати оцінку особистості по проективного тесту може тільки фахівець в області психології.

Можна виділити наступні види проектних тестів:

 • Тести-доповнення.

Це можуть бути асоціативні тести, в яких випробуваному потрібно підібрати першу-ліпшу асоціацію на почуте слово. Інший варіант - завершення пропозицій.

 • Інтерпретація.

Тут стомлений матеріалом виступають графічні зображення, малюнки і фотографії. Найчастіше від людини, який проходить такий тест, потрібно скласти розповідь про те, що відбувається на зображенні або дати відповіді на заздалегідь підготовлені питання.

 • Структурування.

Типовим прикладом у цій категорії є чорнильні плями Роршаха, що представляють собою випадкові форми, в яких випробуваному пропонується розглядати якісь предмети.

 • Вивчення малюнків.

Ця категорія проектних тестів часто використовується не тільки для визначення особливостей особистості дорослих, але і в роботі психолога з дітьми, які з великим задоволенням виконають малюнок, чим відповідять на питання психологічного тесту. Залежно від того, проекцію якої сфери життя потрібно отримати, дається завдання: намалювати сім'ю, власний автопортрет, неіснуюче тварина або щось інше.

Проектні тести визнаються надійними далеко не всіма психологами, так як у них є об'єктивні недоліки. В першу чергу це сильні складності стандартизації результатів, що викликано великим їх розкидом. Крім того, на оцінку будь-якого проективного тесту накладає відбиток і особистість самого психолога, що ставить під сумнів об'єктивність інтерпретації. Незважаючи на це, саме проектні методики часто займають центральне місце у вивченні особливостей особистості.

Соціально-психологічний тест як спосіб визначити адаптованість до суспільства

Соціальна адаптація - невід'ємна умова успішного функціонування людини в суспільстві. Поняття адаптації до соціуму включає:

 • Сприйняття себе в контексті оточуючої дійсності
 • Систему відносин з іншими людьми, в тому числі відносини в рамках трудової діяльності, навчання, відпочинку
 • Уміння прийняти на себе певні соціальні ролі і адаптувати свою поведінку у відповідність з ними

Найбільш поширеним соціально-психологічним тестом вважається опитувальник соціально-психологічної адаптивності А. К. Осницького. Цей соціально-психологічний тест складається з 101 висловлювання, що стосуються поведінки, переживань, емоцій і звичок людини, його ставлення до тих чи інших ситуацій. Випробуваний отримує бланк з номерами висловлювань, кожне з яких пропонується оцінити за шкалою від 0 до 6, де 0 - «не відноситься до мене», а 6 - «абсолютно про мене».

Підрахунок результатів соціально-психологічного тесту проводиться в два етапи, на першому з яких кількість балів підсумовується за допомогою спеціального ключа. Це дає можливість оцінити ступінь адаптивності, прийняття себе та інших, рівень емоційного комфорту, здатність до внутрішнього і зовнішнього контролю, прагнення домінувати, рівень ескапізму (прагнення втекти від реальності). На другому етапі отримані бали підставляються в спеціальні формули, які дозволяють розрахувати показники в відсотках.

Психологічні тести для різних категорій випробовуваних

Психологічні тести для різних категорій випробовуваних

Достовірність результатів тесту багато в чому залежить від того, чи правильно він був підібраний до конкретної людини. Наприклад, методики, актуальні для дорослої людини, швидше за все дадуть невірний результат, будучи застосованими до дитини. Що стосується дорослих людей, професійні тести рідко відрізняються для чоловіків і для жінок. Така диференціація більш характерна для розважальних тестів: існують психологічні тести для жінок і для чоловіків.

Психологічні тести для чоловіків

Тести, які мають на увазі поділ досліджуваних за статевою ознакою, можуть бути спрямовані на дослідження різних сторін особистості. Однак найчастіше поняття тестів для чоловіків включає тести розважального характеру: «Чи вмієте ви розуміти жінок», «Яка партнерка вам підходить», «Які у вас стосунки з тещею» і аналогічні.

Відзначено, що чоловіки більш скептично ставляться до результатів тестів, ніж жінки, а також виявляють до них набагато менший інтерес. Це пояснюється тим, що образ мислення чоловіків менш емоційний і більш практичний.

Психологічні тести для жінок

Психологічні тести для жінок

Статистика підтверджує, что жінки набагато сільніше цікавляться всілякімі тестами, тому среди «несерйозніх» тестів велика частина орієнтована самє на жіночу аудіторію. Невеликі опитувальники або прості проектні психологічні тести для жінок по типу «Виберіть вподобану картинку» обіцяють жінці розповісти про те, яким буде її чоловік, в чому її сильні і слабкі сторони, якою вона буде матір'ю і багато іншого. При цьому жінки часто розуміють результати розважальних тестів як керівництво до дії, чого робити не рекомендується. Все-таки рекомендації, засновані на результатах психологічного тесту для жінок, повинен давати фахівець.

Психологічні тести для дітей

Протягом усього періоду дитинства психіка людини зазнає ряд послідовних змін, і на кожному віковому етапі їх слід враховувати при підборі методик дослідження особистості. Тому психологічні тести для дітей вибираються в першу чергу виходячи з віку дитини, а вже потім - із завдань, які потрібно вирішити, застосовуючи той чи інший тест.

Актуальні психологічні тести для школярів молодших класів

Актуальні психологічні тести для школярів молодших класів

Ще до того, як дитина вступає до першого класу, він швидше за все вже стикається з поняттям тестування - наприклад, при проведенні такого в дитячому саду. Проходження психологічних тестів для дітей є важливим моментом і при вступі до школи. У більшості загальноосвітніх установ обов'язковою умовою є перевірка готовності до першого класу. В першу чергу оцінюються ті знання і вміння, які безпосередньо пов'язані з навчальною діяльністю: знання букв, цифр, навички рахунку і читання, знання про навколишній світ. Однак не меншою важливістю володіє і оцінка того, наскільки психіка дитини готова до переходу від ігрової діяльності до навчальної, адже відсутність цієї готовності часто стає причиною проблем з адаптацією до школи у першокласників. Як правило, для таких перевірок психолог застосовує метод бесіди і спостереження в поєднанні з використанням різного стимульного матеріалу: спеціальних карток, бланків, іграшок та іншого. Психологічні тести для дітей часто носять проективний характер.

Для оцінки успішності адаптації першокласників до умов школи застосовуються в основному проектні психологічні тести для школярів. Тест «Будиночки», заснований на кольорово-асоціативному експерименті Еткинда, дозволяє визначити, які емоції викликає у дитини школа, навчання, перебування в новому колективі. Цей тест придатний для використання в групі дітей, проте важливо, щоб учитель при цьому не був присутній - так проекція внутрішніх переживань дитини буде менше залежати від зовнішніх умов. Тест виконується на основі заздалегідь підготовлених бланків, які дітям пропонується розфарбувати відповідно до умов завдання.

Цей проектний психологічний тест для школярів складається з трьох частин, перша з яких показує, наскільки оптимальний енергетичний баланс дитини. Здорова активність тут - це золота середина, в той час, як і низька працездатність, і гіперактивність не є нормальними і не сприяють продуктивної навчальної діяльності. Інтерпретація результатів другої і третьої частини допоможе психологу визначити можливі слабкі сторони адаптації першокласника і допомогти йому вирішити проблему.

Існують і інші психологічні тести для школярів, проте в молодших класах тестування проводяться досить рідко.

Психологічні тести для підлітків

У підлітковому віці відбувається формування особистості, і в результаті цього саме цей вік можна назвати свого роду кордоном між дитинством і дорослим життям. При цьому проблеми, почали зароджуватися на цьому етапі, без належної уваги до них цілком можуть вкоренитися в психіці і перейти в більш стійкому стані у доросле життя. Психологічні тести для підлітків не тільки допоможуть виявити такі слабкі місця, але і будуть корисні для подальшого розвитку.

Наступні типи психологічних тестів для підлітків є найбільш актуальними:

 • Тести за професійним спрямуванням.

Період, на який припадає підлітковий вік - це час, коли дитина намагається усвідомити своє місце в житті, в тому числі те, ким він хоче бути в подальшому. Це важливо і з тієї причини, що у старших класах вже бажано визначитися з подальшим навчанням, з майбутньою професією. Тести на профорієнтацію, на бажаний тип професії і їм подібні допоможуть більш чітко визначити, яка професія принесе радість, а яку зовсім не варто освоювати для подальшої діяльності. Тести здібностей теж можна віднести в цю категорію.

 • Тести особистості.

Сюди входить величезна кількість методик, які визначають особливості конкретної людини. Багато методів, що використовуються для дорослих, застосовні і для підлітків, однак особливості даного вікового періоду слід враховувати при інтерпретації результатів тесту.

 • Тести актуального стану.

Будь-яка людина має не тільки певним набором психологічних характеристик, але і здатністю реагувати певним чином на зовнішні обставини. Негативний стан психіки часто піддається корекції, але для того, щоб скорегувати проблему, спочатку потрібно виявити, з чим саме доведеться працювати. У цю категорію можна віднести тести на соціальну адаптацію, рівень тривожності, наявність депресивних станів і подібні.

Психологічні тести для підлітків можуть бути і способом краще пізнати себе, тому багато підлітків люблять проходити тести самостійно. Проте надмірне захоплення психологічними тестами для підлітків може мати і негативні наслідки - наприклад, якщо підліток прагне пояснити результатами тестів будь свою дію.

Психологічні тести онлайн і їх особливості

Психологічні тести онлайн і їх особливості

Сьогодні популярним методом самодіагностики є проходження психологічних тестів онлайн. Це дійсно зручно, адже ці психологічні тести безкоштовні, а більшість з них автоматично підраховує результат і видає його протягом декількох секунд після завершення тесту. Але наскільки вони достовірні?

Як пройти психологічний тест онлайн

Будь-яка методика передбачає певні умови виконання, і психологічний тест в мережі - не виняток. Тому для того, щоб пройти психологічний тест онлайн і отримати максимально точний результат, в першу чергу варто уважно прочитати інструкцію, яка оповідає про те, як саме проходитиме тест. Наприклад, в деяких методиках рекомендується відповідати швидко і вибирати варіант, який приходить на розум першим. Відповідно, якщо довго думати над кожним питанням такої методики, це спотворить результати тестування.

Якщо ви проходите психологічний тест онлайн, який має на увазі дослідження ваших особливостей особистості, пам'ятайте, що в таких тестах немає правильних і неправильних відповідей. Відповідайте максимально чесно для того, щоб отримати адекватний результат.

Не всі психологічні тести онлайн є достовірними. Сьогодні є багато ресурсів, на яких кожен може не тільки пройти психологічний тест онлайн, але і створити свій власний тест, так що, якщо ви хочете більш точно дізнатися про свої особливості, а не проходити тести заради розваги, краще зверніться до перевірених методиках.

Тест на психологічний вік і інші цікаві психологічні тести

Тест на психологічний вік і інші цікаві психологічні тести

Більшість людей дуже люблять проходити різні цікаві психологічні тести, в тому числі ті, які можна самостійно знайти в мережі. Подібні тести не завжди носять серйозний характер, однак любов до тестів зовсім не пояснюється прагненням осягнути істину і пізнати глибини власного «Я» (хоча такий інтерес теж має місце). Справа в тому, що результат будь-якого тесту - це віднесення людини до певної категорії, що сприяє більш чіткої особистої ідентифікації. Простіше кажучи, людям цікаво дізнаватися про себе щось нове.

Велику популярність серед тестів такого роду отримав тест на психологічний вік. Численні інтерпретації цього тесту зводяться до того, що випробуваний закінчує певні пропозиції тим твердженням зі списку запропонованих, яке найбільш відповідає типовому поводженню людини. Так як це онлайн-тест, самостійно підраховувати отримані бали і виводити свій психологічний вік не потрібно - алгоритм програми тесту на психологічний вік зробить це за вас. Ви отримаєте не тільки приблизну цифру, але і короткий опис, в якому напевно дізнаєтеся якісь свої риси.

До інших цікавих психологічних тестів відносяться онлайн-методики, що відповідають на такі питання:

 • Наскільки розвинена ваша інтуїція
 • Портрет вашого ідеального партнера
 • Чи здатні ви домогтися успіху
 • Яка країна / тварина / татуювання / щось ще вам підходить

Ці та подібні психологічні тести онлайн користуються інтересом, так як пройти їх легко і швидко, а результати підраховувати не потрібно. Здебільшого це безкоштовні тести, які легко можна знайти в пошуку або завантажити відповідну програму.

Психологічні тести з відповідями: самостійна інтерпретація

Не всі психологічні тести онлайн припускають автоматичний підрахунок результатів і віднесення випробуваного до певної категорії. Іноді це потрібно зробити самостійно, і тут все залежить від того, який метод підрахунку був закладений в такі психологічні тести з відповідями. Це може бути просто підсумовування балів за конкретні відповіді, підрахунок переважаючих варіантів, використання спеціальних бланків-ключів для того, щоб вивести певний кількісний показник і застосування спеціальних формул для даного конкретного тесту. Чим складніше система підрахунку, тим більше уваги вона вимагає. Зрозуміло, тут мова йде не про проективних методиках - це не психологічні тести з відповідями, адже вони мають на увазі зовсім іншу систему інтерпретації результатів.

Кількісні показники, одержувані в результаті підрахунку балів за тест, співвідносяться з певною категорією, яких в психологічних тестах з відповідями обмежена кількість. Також ця цифра може бути співвіднесена з певним нормативним показником: наприклад, 116 балів в тесті IQ показують, що цей випробуваний має інтелект, на 16 балів перевищує усереднений показник для дорослої людини.

Професійні психологічні тести

Професійні психологічні тести

Професійні психологічні тести - це ті методики, які є стандартизованими, валідними і мають певну ступінь надійності. Такі тести проходять обов'язкову процедуру перевірки, тому їх результатам можна довіряти. Бажано, щоб тестування із застосуванням подібних методик проводив психолог - так будуть дотримані умови проходження психологічного тесту, а також отримана повноцінна інтерпретація результатів.

Там, де необхідно пройти психологічний тест

Іноді пройти психологічний тест необхідно для людини. Найбільш актуальні такі випадки:

 • Вступ до навчальних закладів.

В першу чергу це важливо для спеціалізованих навчальних закладів - наприклад, для тих, які мають на увазі подальшу роботу в поліцейських структурах. Для таких професій потрібні не тільки знання, а й певні особистісні якості, тому ще на етапі вступу застосовуються відповідні методики. Однак сьогодні психологічне тестування може застосовуватися і набагато раніше - наприклад, для визначення готовності дошкільника до вступу в перший клас.

 • Влаштування на роботу.

Сьогодні в більшості компаній для того, щоб підтвердити відповідність кандидата вимогам певної вакансії, використовується не тільки перевірка фахових знань, а й психологічне тестування. Це дозволяє виявити такі важливі для роботи характеристики, як ступінь соціальної адаптації, вміння працювати в колективі, особливості поведінки в нестандартних ситуаціях і багато іншого. Для деяких сфер діяльності психологічне тестування при прийомі на роботу є обов'язковою умовою.

 • Психологічний дискомфорт.

Іноді тестування - найбільш оптимальний спосіб виявити психологічну проблему людини для того, щоб почати працювати над нею і підвищити якість життя. Наприклад, за результатами тесту на депресію можна дізнатися, чи здатна людина сам впоратися з пригніченим станом або ж йому рекомендується звернутися до фахівця за професійною допомогою.

 • Сімейні складності.

Хоча в нашій країні поки що не прийнято вирішувати проблеми в родині походом до психолога, іноді це дуже корисно. Природно, що психолог не тільки дізнається про такі проблеми в безпосередній бесіді, але і застосовує певні види тестів для того, щоб точніше виявити слабкі місця і встановити напрямок, в якому слід працювати.

У всіх цих випадках рекомендуються професійні психологічні тести, що дозволяють отримати точну інформацію про досліджувану характеристиці.

Як відповідати на питання психологічного тесту, щоб отримати максимально достовірні результати

Як відповідати на питання психологічного тесту, щоб отримати максимально достовірні результати

Будь-який вид тесту передбачає певні умови його проходження. Дотримання цих умов - гарантія того, що результатами цього тесту можна буде довіряти. Якщо ви хочете, щоб застосовувана тестова методика показала достовірні результати, зверніть увагу на наступні рекомендації:

 • Пам'ятайте про те, що психологічний тест - це не іспит, і тут немає «правильних» і «неправильних» відповідей. Мета тестування - визначити особливості власної особистості, а не здатися краще, ніж є насправді. До того ж, деякі методики містять питання, спрямовані на те, щоб перевірити, наскільки чесно відповідає випробуваний.
 • Проходити тест потрібно в комфортній обстановці і в спокійному стані. Постарайтеся зосередитися на самому тесті і хоча б тимчасово відставити убік обдумування інших справ і проблем.
 • Будьте уважні до того, що саме потрібно від вас в ході роботи над тестом. Якщо це тест на загальні особливості характеру - вибирайте ті відповіді, які є типовими для вашої поведінки в цілому. Якщо метою тесту є оцінка вашого актуального психічного стану, відповідайте відповідно до того, як би ви вчинили в тій чи іншій ситуації протягом останнього тижня.

У мережі можна зустріти дуже багато рекомендацій по тому, як «обійти» психологічні тести (наприклад, при прийомі на роботу), в тому числі і психологічні тести з результатами, які передбачається вивчити напам'ять. Перш, ніж скористатися такими рекомендаціями, подумайте, чи дійсно вам необхідно продемонструвати якості, якими насправді ви не володієте - можливо, ця посада або умови роботи вам не підходять як особистості.

Психологічні тести - хороший спосіб дізнатися себе краще, а також актуальний засіб для діагностики особистісних проблем з метою подальшого їх вирішення.

Але наскільки вони достовірні?

Новости