Главная

Статьи

Точка беззбитковості: як розрахувати, приклад, формула, графік

 1. Точка беззбитковості: як розрахувати, приклад, формула, графік У будь-якому бізнесі важливо розрахувати,...
 2. Як розрахувати точку беззбитковості
 3. Формула розрахунку
 4. Приклад розрахунку точки беззбитковості для магазину
 5. Приклад розрахунку точки беззбитковості для підприємства
 6. Графік точки беззбитковості
 7. висновки
 8. Точка беззбитковості: як розрахувати, приклад, формула, графік
 9. Що таке точка беззбитковості і що вона показує
 10. Як розрахувати точку беззбитковості
 11. Формула розрахунку
 12. Приклад розрахунку точки беззбитковості для магазину
 13. Приклад розрахунку точки беззбитковості для підприємства
 14. Графік точки беззбитковості
 15. висновки
 16. Точка беззбитковості: як розрахувати, приклад, формула, графік
 17. Що таке точка беззбитковості і що вона показує
 18. Як розрахувати точку беззбитковості
 19. Формула розрахунку
 20. Приклад розрахунку точки беззбитковості для магазину
 21. Приклад розрахунку точки беззбитковості для підприємства
 22. Графік точки беззбитковості
 23. висновки

Точка беззбитковості: як розрахувати, приклад, формула, графік

У будь-якому бізнесі важливо розрахувати, в який момент підприємство повністю покриє збитки і почне приносити реальний дохід У будь-якому бізнесі важливо розрахувати, в який момент підприємство повністю покриє збитки і почне приносити реальний дохід. Для цього визначається так звана точка беззбитковості.

Точка беззбитковості показує ефективність будь-якого комерційного проекту, оскільки інвестор повинен знати, коли проект нарешті окупиться, який рівень ризику для його вкладень. Він повинен прийняти рішення, чи варто інвестувати в проект чи ні, і розрахунок точки беззбитковості в цьому випадку відіграє важливу роль.

Що таке точка беззбитковості і що вона показує

Точка беззбитковості (break-evenpoint- BEP) - обсяг продажів, при якому прибуток підприємця дорівнює нулю. Прибуток - це різниця між доходами (TR- totalrevenue) і витратами (TC- totalcost). Точку беззбитковості вимірюють в натуральному або грошовому вираженні.

Даний показник допомагає визначити, скільки продукції треба продати (робіт виконати, послуг надати), щоб спрацювати в нуль. Таким чином, в точці беззбитковості доходи покривають витрати. При перевищенні точки беззбитковості підприємство отримує прибуток, якщо точка беззбитковості НЕ досягнута - підприємство зазнає збитків.

Значення BEP підприємства важливо для визначення фінансової стабільності компанії. Наприклад, якщо значення BEP зростає, це може говорити про проблеми, пов'язані з отриманням прибутку. Крім того, BEP змінюється при зростанні самого підприємства, що обумовлюється підвищенням товарообігу, налагодженням мережі продажів, змінами цін та іншими факторами.

В цілому розрахунок точки беззбитковості підприємства дає можливість:

 • визначити, чи варто вкладати в проект гроші, враховуючи, що він окупиться лише при такому обсязі продажів;
 • виявити проблеми на підприємстві, пов'язані зі зміною BEP згодом;
 • розрахувати значення змін обсягу продажів і ціни продукту, тобто, наскільки слід змінити обсяг продажів / виробництва, якщо ціна товару зміниться і навпаки;
 • визначити, на яке значення можна знизити виручку, щоб при цьому не зазнати збитків (у разі, якщо фактична виручка більше розрахункової).

Як розрахувати точку беззбитковості

Перед тим, як знайти точку беззбитковості, необхідно спочатку зрозуміти, які з витрат відносяться до постійних, а які до змінних, оскільки вони є обов'язковими компонентами для розрахунку, причому важливо правильно їх розділити.

До постійних відносяться: амортизаційні відрахування, основна і додаткова заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу (з відрахуваннями), орендна плата та ін.

До змінних відносяться: основні та додаткові матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні потреби, основна і додаткова заробітна плата основних робітників (з відрахуваннями) і ін.

Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва і продажів і практично не змінюються з плином часу. На зміну постійних витрат можуть вплинути наступні фактори: зростання / падіння потужності (продуктивності) підприємства, відкриття / закриття виробничого цеху, збільшення / зниження орендної плати, інфляція (знецінювання грошей) і ін.

Змінні витрати залежать від обсягу виробництва і змінюються разом зі зміною обсягу. Відповідно, чим більше обсяг виробництва і продажів, тим більше сума змінних витрат. Важливо! Змінні витрати на одиницю продукції не змінюються зі зміною обсяг виробництва! Змінні витрати на одиницю продукції є умовно-постійними.

Формула розрахунку

Існують дві формули для розрахунку точки беззбитковості - в натуральному і вартісному вираженні.

Для того щоб розрахувати точку беззбитковості в натуральному вираженні, необхідно використовувати такі показники:

 • Постійні витрати на обсяг (FC- fixedcost);
 • Ціна одиниці товару (послуги, роботи) (P- price);
 • Змінні витрати на одиницю продукції (AVC- averagevariablecost).

Розрахувати точку беззбитковості в натуральному вираженні можна за такою формулою:

BEP = FC / (P-AVC)

В даному випадку за підсумками розрахунку вийде критичний обсяг продажів в натуральному вираженні.

Для того щоб розрахувати точку беззбитковості в грошовому вираженні, необхідно використовувати такі показники:

 • Постійні витрати (FC - fixed cost);
 • Виручка (доходи) (TR- totalrevnue) або ціна (P - price);
 • Змінні витрати на обсяг (VC - variablecost) або змінні витрати на одиницю продукції (AVC - average variable cost).

Для початку необхідно розрахувати коефіцієнт маржинального доходу (частку маржинального доходу у виручці), тому що цей показник використовується при розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні, і маржинальний дохід. Маржинальний дохід (MR- marginalrevenue) знаходиться як різниця між виручкою і змінними витратами.

MR = TR-VC

Так як виручка на одиницю продукції - це ціна (P = TR / Q, де Q- це обсяг продажів), можна розрахувати маржинальний дохід як різницю між ціною і змінними витратами на одиницю продукції.

MR = P-AVC

Коефіцієнт маржинального доходу розрахується за такою формулою:

КMR = MR / TR

або (якщо MRрассчітивается виходячи з ціни):

KMR = MR / P

Обидві описані вище формули для розрахунку коефіцієнта маржинального доходу приведуть до одного результату.

Точка беззбитковості в грошовому вираженні (цей показник також називають «поріг рентабельності») розраховує за такою формулою:

BEP = FC / KMR

В даному випадку за підсумками розрахунку вийде критична сума виручки, при якій прибуток буде дорівнює нулю.

Для внесення більшої ясності, необхідно розглянути конкретні приклади розрахунку точки беззбитковості для різних типів організацій.

Приклад розрахунку точки беззбитковості для магазину

У першому прикладі розрахуємо точку беззбитковості для торгового підприємства - магазину одягу. Специфіка підприємства така, що недоцільно розраховувати точку беззбитковості в натуральному вираженні, так як асортимент товару широкий, ціни різні на різні товарні групи.

Доцільно розраховувати точку беззбитковості в грошовому вираженні. До складу постійних витрат, пов'язаних з функціонуванням магазину, входять:

 • на оренду;
 • заробітна плата продавців-консультантів;
 • відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати);
 • на комунальні послуги;
 • на рекламу.

У таблиці наведено суми постійних і змінних витрат.

ПостійнірубліЗміннірублі

витрати на оренду 100000 закупівельна ціна (середня) +1000 заробітна плата продавців-консультантів 123080 обсяг продажів, од. (Плановий) 600 відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати) 36920 витрати на комунальні послуги 15000 витрати на рекламу 35000 Разом 300000 600000

В даному випадку приймемо суму постійних витрат рівною 300 000 рублей. Виручка дорівнює 2 400 000 рублів. Сума змінних витрат, до яких відносяться закупівельні ціни речей, складе 600 000 рублей. Маржинальний дохід дорівнює: MR = 2400000-600000 = 1800000 рублів

Коефіцієнт маржинального доходу дорівнює: КMR = 1800000/2400000 = 0,75

Точка беззбитковості складе: BEP = 300000 / 0,75 = 400 000 рублів

Таким чином, магазину потрібно продати одягу на 400 000 рублей, щоб отримати нульовий прибуток. Всі продажу понад 400 000 рублей будуть приносити прибуток. У магазину також є запас фінансової міцності в 1 800 000 рублів. Запас фінансової міцності показує, на яку суму магазин може знизити виручку і не піти в зону збитків.

Приклад розрахунку точки беззбитковості для підприємства

У другому прикладі ми розрахуємо точку беззбитковості для підприємства. Малі та середні промислові підприємства часто випускає однорідну продукцію за приблизно однаковими цінами (такий підхід знижує витрати).

Тому для підприємства раціональніше вважати точку беззбитковості в натуральному вираженні. Змінні і постійні витрати відображені в таблиці. Ціна виробу дорівнює 400 рублів.

ПостійнірубліЗмінні на одиницю продукціїЦіна одиниці, грнОбсяг виробництва, шт.рублі

загальнозаводські витрати 80 000 витрати на матеріали (на весь обсяг виробництва) 150 тисячі 150 000 амортизаційні відрахування 100 000 витрати на напівфабрикати (на весь обсяг виробництва) 90 тисячі 90 000 заробітна плата АУП 100 000 заробітна плата основних робітників 60 тисячі 60 000 витрати на комунальні послуги 20 000 відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати) 20 1000 20 000 Разом 300 000 320 320 000

Точка беззбитковості дорівнюватиме:

BEP = 300000 / (400-320) = 3750 шт.

Таким чином, підприємству необхідно провести 3750 штук, щоб спрацювати в нуль. Перевищення даного обсягу виробництва і продажів призведе до отримання прибутку.

Багато хто стверджує, що перед тим, як придумати назву компанії , Корисно провести опитування представників цільової групи.

раніше ми розповідали яка формула використовується для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності по рядках балансу.

Сбербанк РФ робить для підприємців цікаві пропозиції, Детальніше.

Точку беззбитковості дуже легко розрахувати, якщо є всі необхідні дані. Однак слід врахувати те, що при розрахунку приймаються певні припущення:

 • компанія залишає колишню ціну при збільшенні обсягу продажів, хоча в реальному житті, особливо протягом тривалого часу, це припущення не цілком допустимо;
 • витрати також залишаються на колишньому рівні. Насправді при зростанні обсягу продажів вони зазвичай змінюються, особливо при повністю навантажених потужностях, де починає працювати так званий закон зростаючих витрат і витрати починають рости по експоненті;
 • ТБ має на увазі повну реалізацію товару, тобто залишків нереалізованого товару немає;
 • значення ТБ підраховується для одного виду продукції, тому при розрахунку показника з декількома різними видами товарів структура видів товарів повинна залишатися незмінною.

Графік точки беззбитковості

Для наочності покажемо, як розрахувати точку беззбитковості (приклад на графіку). Потрібно провести лінію виручки, потім лінію змінних витрат (похила лінія) і постійних витрат (пряма лінія). По горизонтальній осі йде обсяг продажів / виробництва, а по вертикальній - витрати і доход в грошовому вираженні.

Потім слід скласти змінні і постійні витрати, отримуючи лінію валових витрат. Точка беззбитковості на графіку знаходиться на перетині лінії виручки з лінією валових витрат. На нашому графіку це точка дорівнює 40% обсягу продажів.

Виручка в ТБ є порогової або критичної виручкою, а обсяг продажів - відповідно, граничним або критичним обсягом продажів.

Ви можете самостійно здійснити розрахунок точки беззбитковості (формули і графік) в Excel, скачавши файл ТУТ (16 кБ).

висновки

В цілому, точка беззбитковості є вкрай важливим показником при плануванні обсягів виробництва і продажів. Цей показник також дозволяє зрозуміти співвідношення витрат і доходів і прийняти рішення з приводу зміни цін на товари (роботи, послуги).

Цей показник необхідний в будь-якому бізнесі і при оцінці інвестиційного проекту для прийняття рішень на стратегічному рівні.

Відео про те, що для залучення інвестора буде потрібно показати розрахунок BEP:

Точка беззбитковості: як розрахувати, приклад, формула, графік

У будь-якому бізнесі важливо розрахувати, в який момент підприємство повністю покриє збитки і почне приносити реальний дохід У будь-якому бізнесі важливо розрахувати, в який момент підприємство повністю покриє збитки і почне приносити реальний дохід. Для цього визначається так звана точка беззбитковості.

Точка беззбитковості показує ефективність будь-якого комерційного проекту, оскільки інвестор повинен знати, коли проект нарешті окупиться, який рівень ризику для його вкладень. Він повинен прийняти рішення, чи варто інвестувати в проект чи ні, і розрахунок точки беззбитковості в цьому випадку відіграє важливу роль.

Що таке точка беззбитковості і що вона показує

Точка беззбитковості (break-evenpoint- BEP) - обсяг продажів, при якому прибуток підприємця дорівнює нулю. Прибуток - це різниця між доходами (TR- totalrevenue) і витратами (TC- totalcost). Точку беззбитковості вимірюють в натуральному або грошовому вираженні.

Даний показник допомагає визначити, скільки продукції треба продати (робіт виконати, послуг надати), щоб спрацювати в нуль. Таким чином, в точці беззбитковості доходи покривають витрати. При перевищенні точки беззбитковості підприємство отримує прибуток, якщо точка беззбитковості НЕ досягнута - підприємство зазнає збитків.

Значення BEP підприємства важливо для визначення фінансової стабільності компанії. Наприклад, якщо значення BEP зростає, це може говорити про проблеми, пов'язані з отриманням прибутку. Крім того, BEP змінюється при зростанні самого підприємства, що обумовлюється підвищенням товарообігу, налагодженням мережі продажів, змінами цін та іншими факторами.

В цілому розрахунок точки беззбитковості підприємства дає можливість:

 • визначити, чи варто вкладати в проект гроші, враховуючи, що він окупиться лише при такому обсязі продажів;
 • виявити проблеми на підприємстві, пов'язані зі зміною BEP згодом;
 • розрахувати значення змін обсягу продажів і ціни продукту, тобто, наскільки слід змінити обсяг продажів / виробництва, якщо ціна товару зміниться і навпаки;
 • визначити, на яке значення можна знизити виручку, щоб при цьому не зазнати збитків (у разі, якщо фактична виручка більше розрахункової).

Як розрахувати точку беззбитковості

Перед тим, як знайти точку беззбитковості, необхідно спочатку зрозуміти, які з витрат відносяться до постійних, а які до змінних, оскільки вони є обов'язковими компонентами для розрахунку, причому важливо правильно їх розділити.

До постійних відносяться: амортизаційні відрахування, основна і додаткова заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу (з відрахуваннями), орендна плата та ін.

До змінних відносяться: основні та додаткові матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні потреби, основна і додаткова заробітна плата основних робітників (з відрахуваннями) і ін.

Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва і продажів і практично не змінюються з плином часу. На зміну постійних витрат можуть вплинути наступні фактори: зростання / падіння потужності (продуктивності) підприємства, відкриття / закриття виробничого цеху, збільшення / зниження орендної плати, інфляція (знецінювання грошей) і ін.

Змінні витрати залежать від обсягу виробництва і змінюються разом зі зміною обсягу. Відповідно, чим більше обсяг виробництва і продажів, тим більше сума змінних витрат. Важливо! Змінні витрати на одиницю продукції не змінюються зі зміною обсяг виробництва! Змінні витрати на одиницю продукції є умовно-постійними.

Формула розрахунку

Існують дві формули для розрахунку точки беззбитковості - в натуральному і вартісному вираженні.

Для того щоб розрахувати точку беззбитковості в натуральному вираженні, необхідно використовувати такі показники:

 • Постійні витрати на обсяг (FC- fixedcost);
 • Ціна одиниці товару (послуги, роботи) (P- price);
 • Змінні витрати на одиницю продукції (AVC- averagevariablecost).

Розрахувати точку беззбитковості в натуральному вираженні можна за такою формулою:

BEP = FC / (P-AVC)

В даному випадку за підсумками розрахунку вийде критичний обсяг продажів в натуральному вираженні.

Для того щоб розрахувати точку беззбитковості в грошовому вираженні, необхідно використовувати такі показники:

 • Постійні витрати (FC - fixed cost);
 • Виручка (доходи) (TR- totalrevnue) або ціна (P - price);
 • Змінні витрати на обсяг (VC - variablecost) або змінні витрати на одиницю продукції (AVC - average variable cost).

Для початку необхідно розрахувати коефіцієнт маржинального доходу (частку маржинального доходу у виручці), тому що цей показник використовується при розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні, і маржинальний дохід. Маржинальний дохід (MR- marginalrevenue) знаходиться як різниця між виручкою і змінними витратами.

MR = TR-VC

Так як виручка на одиницю продукції - це ціна (P = TR / Q, де Q- це обсяг продажів), можна розрахувати маржинальний дохід як різницю між ціною і змінними витратами на одиницю продукції.

MR = P-AVC

Коефіцієнт маржинального доходу розрахується за такою формулою:

КMR = MR / TR

або (якщо MRрассчітивается виходячи з ціни):

KMR = MR / P

Обидві описані вище формули для розрахунку коефіцієнта маржинального доходу приведуть до одного результату.

Точка беззбитковості в грошовому вираженні (цей показник також називають «поріг рентабельності») розраховує за такою формулою:

BEP = FC / KMR

В даному випадку за підсумками розрахунку вийде критична сума виручки, при якій прибуток буде дорівнює нулю.

Для внесення більшої ясності, необхідно розглянути конкретні приклади розрахунку точки беззбитковості для різних типів організацій.

Приклад розрахунку точки беззбитковості для магазину

У першому прикладі розрахуємо точку беззбитковості для торгового підприємства - магазину одягу. Специфіка підприємства така, що недоцільно розраховувати точку беззбитковості в натуральному вираженні, так як асортимент товару широкий, ціни різні на різні товарні групи.

Доцільно розраховувати точку беззбитковості в грошовому вираженні. До складу постійних витрат, пов'язаних з функціонуванням магазину, входять:

 • на оренду;
 • заробітна плата продавців-консультантів;
 • відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати);
 • на комунальні послуги;
 • на рекламу.

У таблиці наведено суми постійних і змінних витрат.

ПостійнірубліЗміннірублі

витрати на оренду 100000 закупівельна ціна (середня) 1000 заробітна плата продавців-консультантів 123080 обсяг продажів, од. (Плановий) 600 відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати) 36920 витрати на комунальні послуги 15000 витрати на рекламу 35000 Разом 300000 600000

В даному випадку приймемо суму постійних витрат рівною 300 000 рублей. Виручка дорівнює 2 400 000 рублів. Сума змінних витрат, до яких відносяться закупівельні ціни речей, складе 600 000 рублей. Маржинальний дохід дорівнює: MR = 2400000-600000 = 1800000 рублів

Коефіцієнт маржинального доходу дорівнює: КMR = 1800000/2400000 = 0,75

Точка беззбитковості складе: BEP = 300000 / 0,75 = 400 000 рублів

Таким чином, магазину потрібно продати одягу на 400 000 рублей, щоб отримати нульовий прибуток. Всі продажу понад 400 000 рублей будуть приносити прибуток. У магазину також є запас фінансової міцності в 1 800 000 рублів. Запас фінансової міцності показує, на яку суму магазин може знизити виручку і не піти в зону збитків.

Приклад розрахунку точки беззбитковості для підприємства

У другому прикладі ми розрахуємо точку беззбитковості для підприємства. Малі та середні промислові підприємства часто випускає однорідну продукцію за приблизно однаковими цінами (такий підхід знижує витрати).

Тому для підприємства раціональніше вважати точку беззбитковості в натуральному вираженні. Змінні і постійні витрати відображені в таблиці. Ціна виробу дорівнює 400 рублів.

ПостійнірубліЗмінні на одиницю продукціїЦіна одиниці, грнОбсяг виробництва, шт.рублі

загальнозаводські витрати 80 000 витрати на матеріали (на весь обсяг виробництва) 150 1000 150 000 амортизаційні відрахування 100 000 витрати на напівфабрикати (на весь обсяг виробництва) 90 1000 90 000 заробітна плата АУП 100 000 заробітна плата основних робітників 60 1000 60 000 витрати на комунальні послуги 20 000 відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати) 20 1000 20 000 Разом 300 000 320 320 000

Точка беззбитковості дорівнюватиме:

BEP = 300000 / (400-320) = 3750 шт.

Таким чином, підприємству необхідно провести 3750 штук, щоб спрацювати в нуль. Перевищення даного обсягу виробництва і продажів призведе до отримання прибутку.

Багато хто стверджує, що перед тим, як придумати назву компанії , Корисно провести опитування представників цільової групи.

раніше ми розповідали яка формула використовується для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності по рядках балансу.

Сбербанк РФ робить для підприємців цікаві пропозиції, Докладніше.

Точку беззбитковості дуже легко розрахувати, якщо є всі необхідні дані. Однак слід врахувати те, що при розрахунку приймаються певні припущення:

 • компанія залишає колишню ціну при збільшенні обсягу продажів, хоча в реальному житті, особливо протягом тривалого часу, це припущення не цілком допустимо;
 • витрати також залишаються на колишньому рівні. Насправді при зростанні обсягу продажів вони зазвичай змінюються, особливо при повністю навантажених потужностях, де починає працювати так званий закон зростаючих витрат і витрати починають рости по експоненті;
 • ТБ має на увазі повну реалізацію товару, тобто залишків нереалізованого товару немає;
 • значення ТБ підраховується для одного виду продукції, тому при розрахунку показника з декількома різними видами товарів структура видів товарів повинна залишатися незмінною.

Графік точки беззбитковості

Для наочності покажемо, як розрахувати точку беззбитковості (приклад на графіку). Потрібно провести лінію виручки, потім лінію змінних витрат (похила лінія) і постійних витрат (пряма лінія). По горизонтальній осі йде обсяг продажів / виробництва, а по вертикальній - витрати і доход в грошовому вираженні.

Потім слід скласти змінні і постійні витрати, отримуючи лінію валових витрат. Точка беззбитковості на графіку знаходиться на перетині лінії виручки з лінією валових витрат. На нашому графіку це точка дорівнює 40% обсягу продажів.

Виручка в ТБ є порогової або критичної виручкою, а обсяг продажів - відповідно, граничним або критичним обсягом продажів.

Ви можете самостійно здійснити розрахунок точки беззбитковості (формули і графік) в Excel, скачавши файл ТУТ (16 кБ).

висновки

В цілому, точка беззбитковості є вкрай важливим показником при плануванні обсягів виробництва і продажів. Цей показник також дозволяє зрозуміти співвідношення витрат і доходів і прийняти рішення з приводу зміни цін на товари (роботи, послуги).

Цей показник необхідний в будь-якому бізнесі і при оцінці інвестиційного проекту для прийняття рішень на стратегічному рівні.

Відео про те, що для залучення інвестора буде потрібно показати розрахунок BEP:

Точка беззбитковості: як розрахувати, приклад, формула, графік

У будь-якому бізнесі важливо розрахувати, в який момент підприємство повністю покриє збитки і почне приносити реальний дохід У будь-якому бізнесі важливо розрахувати, в який момент підприємство повністю покриє збитки і почне приносити реальний дохід. Для цього визначається так звана точка беззбитковості.

Точка беззбитковості показує ефективність будь-якого комерційного проекту, оскільки інвестор повинен знати, коли проект нарешті окупиться, який рівень ризику для його вкладень. Він повинен прийняти рішення, чи варто інвестувати в проект чи ні, і розрахунок точки беззбитковості в цьому випадку відіграє важливу роль.

Що таке точка беззбитковості і що вона показує

Точка беззбитковості (break-evenpoint- BEP) - обсяг продажів, при якому прибуток підприємця дорівнює нулю. Прибуток - це різниця між доходами (TR- totalrevenue) і витратами (TC- totalcost). Точку беззбитковості вимірюють в натуральному або грошовому вираженні.

Даний показник допомагає визначити, скільки продукції треба продати (робіт виконати, послуг надати), щоб спрацювати в нуль. Таким чином, в точці беззбитковості доходи покривають витрати. При перевищенні точки беззбитковості підприємство отримує прибуток, якщо точка беззбитковості НЕ досягнута - підприємство зазнає збитків.

Значення BEP підприємства важливо для визначення фінансової стабільності компанії. Наприклад, якщо значення BEP зростає, це може говорити про проблеми, пов'язані з отриманням прибутку. Крім того, BEP змінюється при зростанні самого підприємства, що обумовлюється підвищенням товарообігу, налагодженням мережі продажів, змінами цін та іншими факторами.

В цілому розрахунок точки беззбитковості підприємства дає можливість:

 • визначити, чи варто вкладати в проект гроші, враховуючи, що він окупиться лише при такому обсязі продажів;
 • виявити проблеми на підприємстві, пов'язані зі зміною BEP згодом;
 • розрахувати значення змін обсягу продажів і ціни продукту, тобто, наскільки слід змінити обсяг продажів / виробництва, якщо ціна товару зміниться і навпаки;
 • визначити, на яке значення можна знизити виручку, щоб при цьому не зазнати збитків (у разі, якщо фактична виручка більше розрахункової).

Як розрахувати точку беззбитковості

Перед тим, як знайти точку беззбитковості, необхідно спочатку зрозуміти, які з витрат відносяться до постійних, а які до змінних, оскільки вони є обов'язковими компонентами для розрахунку, причому важливо правильно їх розділити.

До постійних відносяться: амортизаційні відрахування, основна і додаткова заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу (з відрахуваннями), орендна плата та ін.

До змінних відносяться: основні та додаткові матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні потреби, основна і додаткова заробітна плата основних робітників (з відрахуваннями) і ін.

Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва і продажів і практично не змінюються з плином часу. На зміну постійних витрат можуть вплинути наступні фактори: зростання / падіння потужності (продуктивності) підприємства, відкриття / закриття виробничого цеху, збільшення / зниження орендної плати, інфляція (знецінювання грошей) і ін.

Змінні витрати залежать від обсягу виробництва і змінюються разом зі зміною обсягу. Відповідно, чим більше обсяг виробництва і продажів, тим більше сума змінних витрат. Важливо! Змінні витрати на одиницю продукції не змінюються зі зміною обсяг виробництва! Змінні витрати на одиницю продукції є умовно-постійними.

Формула розрахунку

Існують дві формули для розрахунку точки беззбитковості - в натуральному і вартісному вираженні.

Для того щоб розрахувати точку беззбитковості в натуральному вираженні, необхідно використовувати такі показники:

 • Постійні витрати на обсяг (FC- fixedcost);
 • Ціна одиниці товару (послуги, роботи) (P- price);
 • Змінні витрати на одиницю продукції (AVC- averagevariablecost).

Розрахувати точку беззбитковості в натуральному вираженні можна за такою формулою:

BEP = FC / (P-AVC)

В даному випадку за підсумками розрахунку вийде критичний обсяг продажів в натуральному вираженні.

Для того щоб розрахувати точку беззбитковості в грошовому вираженні, необхідно використовувати такі показники:

 • Постійні витрати (FC - fixed cost);
 • Виручка (доходи) (TR- totalrevnue) або ціна (P - price);
 • Змінні витрати на обсяг (VC - variablecost) або змінні витрати на одиницю продукції (AVC - average variable cost).

Для початку необхідно розрахувати коефіцієнт маржинального доходу (частку маржинального доходу у виручці), тому що цей показник використовується при розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні, і маржинальний дохід. Маржинальний дохід (MR- marginalrevenue) знаходиться як різниця між виручкою і змінними витратами.

MR = TR-VC

Так як виручка на одиницю продукції - це ціна (P = TR / Q, де Q- це обсяг продажів), можна розрахувати маржинальний дохід як різницю між ціною і змінними витратами на одиницю продукції.

MR = P-AVC

Коефіцієнт маржинального доходу розрахується за такою формулою:

КMR = MR / TR

або (якщо MRрассчітивается виходячи з ціни):

KMR = MR / P

Обидві описані вище формули для розрахунку коефіцієнта маржинального доходу приведуть до одного результату.

Точка беззбитковості в грошовому вираженні (цей показник також називають «поріг рентабельності») розраховує за такою формулою:

BEP = FC / KMR

В даному випадку за підсумками розрахунку вийде критична сума виручки, при якій прибуток буде дорівнює нулю.

Для внесення більшої ясності, необхідно розглянути конкретні приклади розрахунку точки беззбитковості для різних типів організацій.

Приклад розрахунку точки беззбитковості для магазину

У першому прикладі розрахуємо точку беззбитковості для торгового підприємства - магазину одягу. Специфіка підприємства така, що недоцільно розраховувати точку беззбитковості в натуральному вираженні, так як асортимент товару широкий, ціни різні на різні товарні групи.

Доцільно розраховувати точку беззбитковості в грошовому вираженні. До складу постійних витрат, пов'язаних з функціонуванням магазину, входять:

 • на оренду;
 • заробітна плата продавців-консультантів;
 • відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати);
 • на комунальні послуги;
 • на рекламу.

У таблиці наведено суми постійних і змінних витрат.

ПостійнірубліЗміннірублі

витрати на оренду 100000 закупівельна ціна (середня) 1000 заробітна плата продавців-консультантів 123080 обсяг продажів, од. (Плановий) 600 відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати) 36920 витрати на комунальні послуги 15000 витрати на рекламу 35000 Разом 300000 600000

В даному випадку приймемо суму постійних витрат рівною 300 000 рублей. Виручка дорівнює 2 400 000 рублів. Сума змінних витрат, до яких відносяться закупівельні ціни речей, складе 600 000 рублей. Маржинальний дохід дорівнює: MR = 2400000-600000 = 1800000 рублів

Коефіцієнт маржинального доходу дорівнює: КMR = 1800000/2400000 = 0,75

Точка беззбитковості складе: BEP = 300000 / 0,75 = 400 000 рублів

Таким чином, магазину потрібно продати одягу на 400 000 рублей, щоб отримати нульовий прибуток. Всі продажу понад 400 000 рублей будуть приносити прибуток. У магазину також є запас фінансової міцності в 1 800 000 рублів. Запас фінансової міцності показує, на яку суму магазин може знизити виручку і не піти в зону збитків.

Приклад розрахунку точки беззбитковості для підприємства

У другому прикладі ми розрахуємо точку беззбитковості для підприємства. Малі та середні промислові підприємства часто випускає однорідну продукцію за приблизно однаковими цінами (такий підхід знижує витрати).

Тому для підприємства раціональніше вважати точку беззбитковості в натуральному вираженні. Змінні і постійні витрати відображені в таблиці. Ціна виробу дорівнює 400 рублів.

ПостійнірубліЗмінні на одиницю продукціїЦіна одиниці, грнОбсяг виробництва, шт.рублі

загальнозаводські витрати 80 000 витрати на матеріали (на весь обсяг виробництва) 150 1000 150 000 амортизаційні відрахування 100 000 витрати на напівфабрикати (на весь обсяг виробництва) 90 1000 90 000 заробітна плата АУП 100 000 заробітна плата основних робітників 60 1000 60 000 витрати на комунальні послуги 20 000 відрахування з заробітної плати (страхові внески - 30% від загальної суми заробітної плати) 20 1000 20 000 Разом 300 000 320 320 000

Точка беззбитковості дорівнюватиме:

BEP = 300000 / (400-320) = 3750 шт.

Таким чином, підприємству необхідно провести 3750 штук, щоб спрацювати в нуль. Перевищення даного обсягу виробництва і продажів призведе до отримання прибутку.

Багато хто стверджує, що перед тим, як придумати назву компанії , Корисно провести опитування представників цільової групи.

раніше ми розповідали яка формула використовується для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності по рядках балансу.

Сбербанк РФ робить для підприємців цікаві пропозиції, Докладніше.

Точку беззбитковості дуже легко розрахувати, якщо є всі необхідні дані. Однак слід врахувати те, що при розрахунку приймаються певні припущення:

 • компанія залишає колишню ціну при збільшенні обсягу продажів, хоча в реальному житті, особливо протягом тривалого часу, це припущення не цілком допустимо;
 • витрати також залишаються на колишньому рівні. Насправді при зростанні обсягу продажів вони зазвичай змінюються, особливо при повністю навантажених потужностях, де починає працювати так званий закон зростаючих витрат і витрати починають рости по експоненті;
 • ТБ має на увазі повну реалізацію товару, тобто залишків нереалізованого товару немає;
 • значення ТБ підраховується для одного виду продукції, тому при розрахунку показника з декількома різними видами товарів структура видів товарів повинна залишатися незмінною.

Графік точки беззбитковості

Для наочності покажемо, як розрахувати точку беззбитковості (приклад на графіку). Потрібно провести лінію виручки, потім лінію змінних витрат (похила лінія) і постійних витрат (пряма лінія). По горизонтальній осі йде обсяг продажів / виробництва, а по вертикальній - витрати і доход в грошовому вираженні.

Потім слід скласти змінні і постійні витрати, отримуючи лінію валових витрат. Точка беззбитковості на графіку знаходиться на перетині лінії виручки з лінією валових витрат. На нашому графіку це точка дорівнює 40% обсягу продажів.

Виручка в ТБ є порогової або критичної виручкою, а обсяг продажів - відповідно, граничним або критичним обсягом продажів.

Ви можете самостійно здійснити розрахунок точки беззбитковості (формули і графік) в Excel, скачавши файл ТУТ (16 кБ).

висновки

В цілому, точка беззбитковості є вкрай важливим показником при плануванні обсягів виробництва і продажів. Цей показник також дозволяє зрозуміти співвідношення витрат і доходів і прийняти рішення з приводу зміни цін на товари (роботи, послуги).

Цей показник необхідний в будь-якому бізнесі і при оцінці інвестиційного проекту для прийняття рішень на стратегічному рівні.

Відео про те, що для залучення інвестора буде потрібно показати розрахунок BEP: