Главная

Статьи

Метод "ABC-аналіз"

 1. призначення методу Може застосовуватися практично в будь-яких областях діяльності. мета методу
 2. суть методу
 3. переваги методу
 4. недоліки методу
 5. Очікуваний результат

призначення методу

Може застосовуватися практично в будь-яких областях діяльності.

мета методу

Виявлення проблем, що підлягають першочерговому вирішенню, шляхом визначення їх пріоритетності.

суть методу

 • АВС-аналіз заснований на поділі певної сукупності проблем (об'єктів аналізу) за питомою вагою кожної групи, що визначається за тією або іншою обраним показником.
 • АВС-аналіз дозволяє встановити основні проблеми, з яких потрібно починати діяти.
 • АВС-аналіз базується на принципі Парето, який означає, що 20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль - лише 20% результату.

План дій

 1. Визначити проблему, яку належить вирішити.
 2. Врахувати всі фактори (ознаки), які стосуються досліджуваної проблеми.
 3. Виявити причини, які створюють найбільші труднощі, зібрати по ним дані і проранжувати їх.
 4. Побудувати діаграму Парето, яка представить фактичний стан справ у зрозумілій і наочній форме2.
 5. Провести АВС-аналіз діаграми Парето.

особливості методу

Найбільш поширеним методом аналізу для виявлення результатів діяльності та причин виникнення проблем є метод АВС-аналізу, одним з варіантів графічної інтерпретації якого служить діаграма Парето.

В літературі наводяться приклади проведення АВС-аналізу за показниками обороту, прибутку, трудомісткості, витрат на матеріали, і навіть за такими параметрами, як перешкодозахищеність, швидкодію, споживана потужність і т. Д.

Число груп при проведенні АВС-аналізу може бути будь-яким, але найбільшого поширення став поділ сукупності на три групи: А, В і С (75: 20: 5), чим і обумовлено назву методу (ABC-Analysis).

Група А - незначна кількість об'єктів з високим рівнем питомої ваги за обраним показником.

Група В - середнє число об'єктів із середнім рівнем питомої ваги за обраним показником.

Група С - велика кількість об'єктів з незначною величиною питомої ваги за обраним показником.

Економічний сенс досліджень в рамках АВС-аналізу зводиться до того, що максимальний ефект досягається при вирішенні завдань, що відносяться до групи А.

Графічна інтерпретація методу АВС-аналізу

Графічна інтерпретація методу АВС-аналізу

Додаткова інформація:

 1. Намагайтеся досягти високих результатів лише в кількох напрямках, а не підвищувати показники за всіма напрямками одразу.
 2. Зосередьте увагу тільки на ресурсах, що приносять найбільший прибуток, не намагайтеся підвищити ефективність всіх ресурсів відразу.

переваги методу

Простота, наочність і точність АВС-аналізу дозволяє правильно виявити основні проблеми для їх ефективного вирішення.

АВС-аналіз діаграми Парето може бути досить легко автоматизований.

недоліки методу

При побудові складної, не завжди чітко структурованої діаграми можливі неправильні висновки.

Очікуваний результат

Ухвалення рішення на підставі АВС-аналізу.

Порівнюючи діаграми, побудовані до і після дозволу проблем, оцінюють ефективність вжитих заходів.

А.М. Кузьмін

"Метод" ABC-аналіз "" і інші Методи пошуку ідей і створення інновацій

Новости